Deprecated: Optional parameter $baseurl declared before required parameter $count is implicitly treated as a required parameter in /www/a/n/u104228/public_html/web/res/x5engine.php on line 141
4 príčiny chorôb - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

4 príčiny chorôb - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

rady, odkazy a pomoc aj pre teba
Prejsť na obsah

4 príčiny chorôb

Anjelská pomoc
Publikoval v Zdravie-info ·
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou
a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.
Starý Zákon, Genesis
Šamani vedia, že všetko, čo existuje, má svoj pôvod vždy len v mysli.
Predstavovať si šamanov ako nejakých čarodejníkov je síce bežné, ale mylné. Šamani sú v skutočnosti reálne existujúci muži a ženy, ktorí ale majú schopnosť dostať sa do stavu vyššieho vedomia, vďaka čomu sú schopní vnímať a komunikovať spôsobmi, ktoré nie sú možné za bežných okolností.
Šamani prostredníctvom náročného tréningu získali schopnosť zámerne si navodiť a udržať vyšší stav vedomia.
V tomto stave sa v určitom zmysle odpútavajú od svojho fyzického tela a vydávajú sa na cestu do svojho vnútorného sveta, ktorý nie je nijako ovplyvňovaný či narúšaný vonkajším svetom.
Šamani rozlišujú celkom jasne medzi uzdravovaním tela a uzdravovaním ducha, no pokladajú ich za vzájomne sa dopĺňajúce. Keď sa bojovník vráti z bojiska a v nohe má zabodnutý šíp, nie je to tá správna chvíľa dostávať sa do tranzu.
Vtedy je namieste vytiahnuť šíp z rany a zastaviť krvácanie, ranu ošetriť, zabrániť infekcii a nechať ju, nech sa zahojí. V tomto prípade by sa jednalo o uzdravovanie tela, o ktorom komunity šamanov takisto disponujú rozsiahlymi vedomosťami.
Pravý šaman pri liečení choroby venuje veľkú pozornosť vzťahu medzi príčinou a následkom. Je všeobecne známe, že v priebehu života naše fyzické telo prekoná viaceré náročné premeny.
Po napadnutí vírusom telo ochorie, môžeme mať nehody a úrazy, utrpíme odreniny, škrabance, rezné rany a niekedy dokonca aj zlomeniny kostí.
Môže sa stať, že utrpíme vážne zranenie, alebo aj vážnu vnútornú chorobu – rakovinu, sklerózu multiplex, srdcové choroby či hepatitídu. A nakoniec naše fyzické telo ešte podlieha starnutiu, deformáciám a smrti.
Podľa šamanov sú toto všetko len následky. Na to, aby sme sa skutočne uzdravili, nám nebude stačiť odstrániť len následky a príznaky zamiesť pod koberec prostredníctvom liekov. Ak sa chceme naozaj uzdraviť, budeme sa musieť pozrieť na najhlbšie príčiny choroby.
V chápaní šamanov existujú len štyri skutočné príčiny chorôb – možno nás ani neprekvapí, že to nie sú baktérie, mikróby či vírusy. Podľa šamanov musíme príčinu našich chorôb hľadať v tom, v akom stave je naše vnútro.
1. Disharmónia
Prvou príčinou chorôb je disharmónia, ku ktorej dochádza vtedy, keď človek príde o nejaký vzťah, ktorý bol v jeho živote dôležitý. Disharmónia sa objavuje aj vtedy, keď stratíme pocit, že niekam patríme.
K disharmónii dochádza napríklad v tom prípade, keď z dvojice starších ľudí jeden z partnerov náhle umrie.
V takomto prípade sa potom tiež často stáva, že pozostalý zhruba do roka a pol ochorie na vážnu chorobu, akou je napríklad rakovina a neskôr umiera tiež.
Disharmónia má za následok zníženie osobnej sily, v dôsledku čoho sa potom stávame náchylnejší na ochorenia.
2. Chronický strach
Druhou príčinou chorôb je strach. Osoba, ktorá trpí chronickým strachom, stratila kontakt so svojím vnútrom. V dôsledku toho je potom náchylnejšia na prepuknutie viacerých chorôb, pretože, ako je už všeobecne známe, strach oslabuje funkčnosť nášho imunitného systému.
Dnes už aj moderná veda a lekári uznávajú, že strach a disharmónia sú silné faktory, ktoré treba hľadať za vznikom väčšiny chorôb.
3. Nedbalosť
Načúvať nášmu telu a konať podľa toho, čo nám hovorí, vie byť niekedy celkom náročné. Napríklad, profesionálny športovec vo svojej príprave na šampionát si nemôže dovoliť len tak prestať tvrdo trénovať, hoci mu jeho telo vysiela signál, aby trochu spomalil.
Samozrejme, je v poriadku z času na čas klásť na naše telo nároky a posúvať hranice jeho schopností ďalej.
Je však dôležité naučiť sa rozoznávať, čo nám naše telo hovorí a rozpoznať, kedy by sme jeho žmýkaním a vystavovaním ďalšej nadmernej námahe riskovali svoje zdravie.
4. Strata duše
Štvrtou príčinou vzniku chorôb je strata duše.
Toto je veľmi zaujímavý bod, pretože z pohľadu šamanov je strata duše tou najvážnejšou diagnózou. Podľa šamanov je strata duše príčinou tých najvážnejších chorôb a predčasnej smrti.
Samozrejme, v rámci tradičnej modernej medicíny nie je pre príčinu, akou je „strata duše“, žiadne miesto.
Čo si teda máme predstaviť pod pojmom „strata duše“? Termínom „strata duše“ označujeme hlbokú ranu na srdci človeka – hlbokú ranu na jeho vnútornej podstate, silné poškodenie jeho predstavy o sebe samom a o tom, kým alebo čím je.
Táto rana je obvykle výsledkom roztrieštenia vnútornej podstaty danej osoby.
V západnom svete je strata duše často spájaná s traumou.
Takáto trauma má často pôvod v detstve, keď napríklad dieťaťu niekto v škole ublížil, no nikto toto dieťa nevypočul a nepodal mu pomocnú ruku, nehovoriac o prípadoch, keď dieťa bolo týrané alebo zneužívané opatrovateľmi či rodičmi.
Strata duše teda často býva spôsobená zneužívaním, ktoré má najčastejšie podobu znásilnenia či napadnutia.
Strata duše môže byť tiež zapríčinená trpkým rozvodom, traumatizujúcim potratom, hrôzostrašnou autonehodou, podstúpením operačného zákroku alebo tým, že nás niekto podvedie či zradí.
Mnoho mladých ľudí, ktorí boli bojovať v Afganistane alebo v Iraku, sa vrátili traumatizovaní, pretože utrpeli hlbokú stratu duše.
Nanešťastie, lekári na západe nemajú pre skutočné uzdravenie straty duše veľa čo ponúknuť. A mnoho týchto mladých vojakov stále žije s traumou, hoci sa zdá, že výsledky štandardných liečebných postupov hovoria o úspešnej liečbe.
Strata duše a jej príznaky
Za typické príznaky straty duše môžeme považovať pocit rozpoltenosti, pocit, že nie sme vo svete plne prítomní, neschopnosť pociťovať či prijímať lásku alebo aj zablokovaná pamäť v tom zmysle, že si nedokážeme vybaviť jednotlivé obdobia alebo časti z nášho života.
Strata duše sa ďalej prejavuje náhlym objavením sa apatie či ľahostajnosti, chýbajúcimi pocitmi radosti alebo neschopnosťou prežívať radosť, upadnutím do rôznych závislostí či dokonca sklonmi k samovražde.
Strata nejakej podstatnej časti našej osobnosti, akou bezpochyby je aj strata duše, sa často prejavuje aj smútkom a pocitmi zúfalstva – ich typickým výsledkom je strata krvi a depresia.
Z bežného uhla pohľadu chorobu vnímame ako narušenie – ako niečo, čo vniká do tela z vonku a ako niečo, čo do tela nepatrí.
Táto predstava je pravdivá napríklad v prípade vírusu, zranenia zapríčineného vonkajším mechanickým vplyvom (napr. rezná rana nožom), ale aj v prípade negatívnych myšlienok.
No najväčším problémom tu je strata sily alebo strata určitej časti duše – podľa šamanov sú práve toto príčiny, ktoré umožňujú chorobe vniknúť do tela, alebo sa v ňom prejaviť.
Toto je ten hlavný problém a práve tu vzniká priestor, kde šaman môže najlepšie uplatniť svoje liečiteľské schopnosti.
V súlade s tradíciami šamanov, uzdravovanie prebieha v niekoľkých fázach:
Prvá fáza zahŕňa niečo, čo by sme mohli nazvať ako zvyšovanie sily. Ide o proces, v ktorom šaman pacientovi dáva viac sily.
V druhej fáze sa pristupuje k diagnostikovaniu problému. Odhaľuje sa príčina ochorenia a skúmajú sa pocity a vnemy, ktoré choroba v organizme pacienta vyvoláva.
V tretej fáze dochádza k samotnému procesu uzdravovania.
A nakoniec štvrtá fáza – tá je rozhodujúca, pretože v nej sa šaman spolu s pacientom pokúšajú o prinavrátenie stratenej duše.


Zdroj: consciousreminder.com, Spracovala: Silavedomia.sk
Žiadne komentáre


Návrat na obsah