Naučte se dávat - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naučte se dávat

Publikoval v Práca na sebe ·
Tím nejjednodušším způsobem, jak získat to, co chcete, je pomoci jiným získat to, co si přejí oni. Tento princip funguje stejně u jednotlivců, jako u korporací, unií nebo celých národů. Pokud si chcete v životě užívat jen toho dobrého, naučte se mlčky každému vzdávat díky za všechno, dobré, co ve vašem životě je.
Zákon darování. Mohli bychom mu také říkat Zákon dávání a získávání, neboť Vesmír funguje díky dynamice výměny. Nic v něm není nehybné. Vaše tělo je v ustavičném pohybu a věčném procesu nepřetržité výměny s Vesmírem; vaše mysl a mysl Vesmíru se navzájem dynamicky ovlivňují; vaše energie je výrazem energie kosmické.
Proud života není ničím jiným než vzájemným harmonickým působením prvků a sil tvořících životní prostor. Toto jejich vzájemné harmonické působení v lidském životě odráží Zákon darování. Protože tělo i mysl se nacházejí v ustavičném výměnném procesu s Vesmírem, podobalo by se přerušení oběhu energie přerušení krevního oběhu. Jakmile se krevní oběh zastaví, krev začíná houstnout a srážet se. Právě proto chceme-li si v životě udržet bohatství a hojnost, musíme dávat a dostávat.
V každém semínku je založena možnost vzrůstu tisíce stromů. Semínko však nesmí nikde ležet, musí svou informaci předat úrodné půdě. Díky tomu, že ji dává, nachází jeho neviditelná energie svůj materiální projev.
Čím více dáváte, tím více dostáváte, protože podporujete oběh vesmírné hojnosti ve vlastním životě. Fakticky vše, co má nějakou hodnotu, se tím, že to dáte, pouze zmnožuje. To, co se díky darování nezmnoží, nestojí ani za darování ani za získání. Jestliže při darování máte pocit ztráty, pak darování nebylo upřímné, skutečné a nepovede k růstu. Dáváte-li s neochotou, není s vaším dáváním spojena žádná energie.
Nejdůležitější v našem dávání a dostávání je úmysl. Úmysl by vždycky měl jak dávajícího tak obdarovaného přivést k pocitu štěstí. Právě štěstí podporuje život, právě štěstí způsobuje růst. To, co se vrátí, je zcela proporcionální tomu, co jste dali – pokud darování nezatížíte nějakými podmínkami a darujete od srdce. Proto darování má být radostné a jedním z míst, kde pocítíte radost z aktu darování, má být vaše mysl. Potom se energie s darováním spojená mnohonásobně zvýší.
Uplatňovat Zákon darování v praxi je velmi prosté:
Pokud chcete, aby Vám jiní působili radost, dávejte jim jí také;
Pokud toužíte o lásce, naučte se ji dávat;
Pokud toužíte po pozornosti a uznání, projevujte pozornost a uznání;
Pokud toužíte po materiální hojnosti, pomáhejte ji získat jiným.
Už pouhá myšlenka na darování, myšlené požehnání nebo obyčejná modlitba vládnou silou schopnou působit na jiné. Je tomu tak proto, že naše tělo zredukované na samu svou podstatu není ničím jiným než lokalizovaným energetickým a informačním shlukem v energii a informaci Vesmíru.
Život je věčným tancem vědomí projevujícím se dynamickou výměnou myšlenkových impulsů mezi mikrokosmem a makrokosmem, mezi lidským tělem a tělem Vesmíru, mezi rozumem lidským a rozumem Kosmickým. Když se naučíte dávat to, co získáváte, dodáváte tomuto tanci na živosti. Vnášíte do něj svou vlastní choreografii a obohacujete ho dokonalými, energickými pohyby plnými života, které zobrazují nekonečný životní příboj.


(zdroj: https://astroplus.cz/naucte-se-davat/)Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky