Realitu si můžete sami modelovat - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Realitu si můžete sami modelovat

Publikoval v Poučné ·

❤ "Pomocí energií a frekvencí (vibračních, rotačních...) lze od základu změnit strukturu reality - její světelné mřížky či v případě živých organizmů DNA."

❤ Problémem tzv. světů duality (3D/4D) je těžkopádná, dvoj-ohnisková existence, ve které se jednak šíří informace velmi pomalu a se zpožděním - nejspíš proto jsme takoví retardi :-), a jednak zde dochází k tzv. kontraproduktivnímu (někdy až destruktivnímu) vybíjení energie: místo aby pozitivní pól a negativní pól spolupracovaly, vzájemně mezi sebou soupeří.

❤ Toto nelze nijak odsuzovat, taková prostě dualitní úroveň je a pomocí nejrůznějších rolí, které ztvárňujeme, se v této úrovni učíme; cílem je integrace obou polarit, světla a temnoty, a povznesení NAD oba protipóly, do 5. a vyšší dimenze, ve které jsou již "+" a "-" součástí JEDNOHO a téhož existenciálního spektra.

❤ Dualita je disharmonická - jednota je pravým opakem, je harmonická. Místo aby mezi sebou jednotlivé energie křížily meče (ve srovnání s optimálním výsledkem je výsledným efektem ztráta), kráčí spolu bok po boku: tomu se říká inteligentní přístup. Ve světě, který obýváme, se totiž všechny energie sčítají a vzniklé pole do značné míry definuje možnosti všech. Proč se tedy nechovat moudře?

❤ "To, čím skutečně jsme, je energie beztvarého bytí, jehož esencí je věčné živé světlo - tvořivé vědomí. Tato energie se manifestuje duchovně jako bezpodmínečná láska - soucítění (soucit bez soudu) a fyzicky jako orgazmus, nebo také například jako tzv. extatická blaženost (a zkrátka vše radostné a povznášející). Každý z nás jsme jedinečným otiskem této prapodstaty - optimální, zdrojové energie, odrážející jako zrcadlo veškerá naše přesvědčení."

❤ V JEDNOTĚ JE NEPŘEDSTAVITELNÁ SÍLA!
Jakmile kolektivní vědomí této planety dosáhne určité kritické energetické hladiny, dojde automaticky k "upgradování reality" - kvantovému skoku do 5. dimenze (což je tzv. Ráj)! /Rezervním spouštěčem této velkolepé události je impulz z nadřazené úrovně vědomí - galaktického centra; božím záměrem ale rozhodně není dělat všechno za nás./

❤ Krystalická planetární mřížka sestává z 144 trojúhelníků; 144 x 3 = 432 a 432 Hz = komorní A neboli Óm (audio - video); jistě ne náhodou to bylo změněno na nepřirozených 440 Hz; účelem podobných manipulací (a věřte že jich je požehnaně) je vytvoření fantomového matrixu - "vyšinuté" umělé reality, do které bylo lidstvo "zakleto"...

❤ Spojíme-li se a vyladíme na dostatečně vysokou frekvenci (bezpodmínečné lásky - soucitu; energie beztvarého bytí), vytvoří to mocné magnetické pole, z něhož (pomocí vizualizace, viz např. článek "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" ) dokážeme vytvořit mřížku jakékoliv velikosti budeme chtít.

❤ Pokračujeme-li dále v jejím zásobování (tím že jednoduše zůstáváme vědomými, láskyplnými bytostmi a tuto energii ukotvujeme), můžeme tak rozpustit jakékoliv pomalu vibrující frekvenční pole (fantomový matrix) a vytvořit úplně novou realitu!

❤ DODATEK ❤
Je třeba "vidět srdcem"

❤ "Výše uvedené skutečnosti vysvětlují, proč se některá naše přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí. Říkáme-li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů - srdce - vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené často pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může uskutečnit pouze to, čemu věříme z celého srdce! Současní i dřívější prorokové, mudrci i světoví učitelé nám znovu a znovu opakují, že se máme naučit vidět srdcem."


(zdroj: http://inner-light.ning.com/…/realitu-si-m-eme-sami-modelov…)
http://inner-light.ning.com/…/odkazy-na-clanky-videa-audia-…
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky