Závislosti - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Závislosti

Publikoval v Zdravie-info ·
Lidé, kteří mají sklony k závislostem - a nejsme to v jistém slova smyslu všichni? - často cítí nutkání utvrzovat se ve vlastní sebeúctě. Snaží se dosáhnout zadostiučinění, co se týče vlastní osoby a práce, chtějí mít klid a ve věcech jasno, často však nejsou schopni adekvátně se stravovat, cvičit nebo i dodržovat pracovní plán. Jsou tak pohlceni touhou po něčem, co jim způsobuje potěšení - jídlem, alkoholem, nakupováním na kreditní karty - že nemají čas nebo zájem starat se o sebe, nebo v některých případech o ostatní. Každý řešíme závislosti jinak. Cesta k dosažení sebeúcty a spokojenosti může být vzrušující, ale také náročná a frustrující. A stres a pocity úzkosti z toho, když zjišťujete, že se vlastně vyhýbáte zodpovědnosti, mohou být veliké. Často se uchylujeme k věcem, které nám zvedají náladu - alkohol, léky na předpis, sex, hazard, jídlo - a my tak jsme schopni těmto pocitům čelit.


Jaký je tedy recept pro boj se závislostí? Vaše schopnost uvědomit si, že jste závislí, a uchránit se před nezvratným poškozením zdraví závisí na tom, jak dokážete změnit myšlenky a chování spojené se závislostí. Dobrým začátkem je vyzkoušet ověřené formy léčení závislosti, jako je metoda 12 kroků odvykání závislosti nebo účast v jiných podpůrných skupinách. Dalším krokem je důkladně pozorovat, co vám říká vaše tělo o vztahu mezi vaším chováním a vaším zdravím. Jakmile přijdete na to, co je vaším problémem a jaké emoce jej způsobují, můžete do vašeho každodenního života implementovat typy afirmací.

Teorie afirmací Louise Hay tvrdí, že závislost vzniká z pocitu strachu a nízkého sebevědomí. Přesněji řečeno, lidé se sklony k závislosti celý život utíkají před sebou samými a nejsou schopni mít se rádi. Vhodným typem afirmací pro léčení závislosti je: "Konečně jsem přišel na to, jak úžasný jsem člověk. Volím lásku a radost ze života." Alkoholismus obzvláště je spojován s pocitem viny, vlastní nedokonalosti a odmítání sama sebe. K potlačení těchto negativních emocí a přeměně nenávidění sebe sama v lásku k sobě samému doporučuje Louise afirmace: "Žiji v přítomnosti. Každý další moment znamená další nový zážitek. Hodlám si uvědomit, jakou mám jako člověk hodnotu. Mám rád sám sebe takového, jaký jsem."

Většina lidí někdy cítila potřebu zvednout si svoje sebevědomí uměle pomocí chování, které může přejít v závislost, nebo pomocí léků, a dostali se do stavu, kdy nad nimi neměli kontrolu. Došli jsme k závěru, že když se v životě nakupí mnoho problémů, mají lidé větší tendenci utéct k závislosti, neboť realita je pro příliš bolestná. Lidé si mohou vypěstovat závislost na velmi specifické věci, jako je alkohol, cigarety, eBay nebo facebook, hraní her na počítači nebo sex. Všechny závislosti - ať už jde o drogy, jídlo nebo hazard - produkují opiáty, které otupují fyzickou a duševní bolest. Za nějakou dobu však účinky vyprchají, činnost najednou neposkytuje vytoužený útěk a člověk opět čelí realitě - a také svojí bolesti.

To nejdůležitější, co je třeba učinit, pokud máte problém se závislostí, je právě to, že si uvědomíte, že máte tento problém. Vím, že to zní až příliš jednoduše, toto přiznání je však základním předpokladem pro vše ostatní, co bude následovat. Pokud stále váháte, zda máte, či nemáte problém, zeptejte se dobrého přítele nebo členů rodiny. A pak si s jejich pomocí položte následující otázky:

Máte problém kontrolovat, kolik toho vypijete, sníte, jak dlouho hrajete hazardní hry nebo jaký je váš sexuální apetit?
Pociťujete vinu za svoje chování?
Je pro vás těžké s tím přestat, i když víte, k jakým závažným zdravotním problémům toto chování vede?
Ovlivňuje vaše chování vaši práci nebo rodinný život?
Potýkali nebo potýkají se někteří příslušníci vaší rodiny se závislostí?
Řekl vám již někdo, že byste měli přestat?
Vymlouváte se nebo se pokoušíte utajit to, co děláte?
Pokud jste na dvě a více těchto otázek odpověděli ano, je čas se zastavit a pohlédnout svojí závislosti do očí.

A nezapomeňte, že bojovat se závislostí není snadné. Měli byste požádat o pomoc nejen odborníky, kteří vám pomohou najít sílu v sobě samých a vnímat svoje emoce, ale také přátele a rodinné příslušníky. Požádejte o pomoc. Existuje mnoho podpůrných skupin, které řeší téměř každou závislost, na kterou si vzpomenete. Vyhledejte lidi, kteří budou vašim problémům rozumět. Budou schopni dodat vám kuráž a poskytnout rady a informace, které by vás ani nenapadly. Jestliže se pokusíte vyhledat pomoc odborníků, rodiny a přátel a některé z podpůrných skupin, může se vám podařit nad závislostí zvítězit. Tito lidé hrají při léčení závislosti velmi důležitou roli, neboť mohou mít zásadní vliv na to, že nakonec z boje vyjdete jako vítěz a silný člověk.

Některé věci jste schopni zvládnout sami, jako je bojovat proti pocitům zoufalství, kterým čelíte pomocí závislosti. Zkuste začít meditovat. Vyhledejte místo, kde je naprostý klid, a sedněte si - třeba jen na minutu - pomůže vám to lépe se soustředit na vlastní myšlenky a emoce. Vaše myšlenky volně plynou. Jsou pomíjivé a lze je měnit. Jsou to jen postoje, které se vryly do vašeho mozku. Nepředstavují realitu. Jestliže si vybudujete jiný pohled na svoje myšlenky, bude pro vás snesitelnější je vnímat, a dokonce se vám může podařit je pomocí afirmací změnit na pozitivnější myšlenky.
Není od věci začít si svoje myšlenky zapisovat. Někdy jednoduše pomůže, když si myšlenky zapíšete. Uvidíte je pak v jiném světle.

Při provádění těchto činností je důležité, abyste si více uvědomovali sami sebe jako osobnost. Objevte v sobě vnitřní sílu. Všichni jsme naprogramovaní tak, abychom na této planetě přežili a žili plnohodnotný život. Máte stejně tolik síly a schopností jako každý jiný. Jen si to musíte uvědomit.

* * *

- z knihy Vše je tak, jak má být; Louise L. Hay a MUDr. Mona Lisa Schulz
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky