Vnímání energie druhých - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vnímání energie druhých

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
❤ Sanaya Roman ❤

❤ Mnozí z vás rozvíjíte svou schopnost vnímat hlouběji své já a nepodléhat masovým a skupinovým myšlenkám, které s vámi neladí. Energie je jako proud, často plyne kolem a míjí vás. Můžete se na ni dívat třeba jako na vůni šířící se ve vzduchu, která vás ovlivní podle toho, do jaké míry si ji uvědomujete a jak se rozhodnete na ni reagovat. Čím více jste si vědomi sami sebe, tím méně se vás dotýkají vnější vlivy. A naopak, čím méně si sebe uvědomujete a čím méně vědomě věnujete pozornost tomu, kdo jste, tím více energií vás ovlivní.

❤ Všichni jste si do určité míry vědomi svých pocitů a myšlenek. Zcela určitě rozpoznáte, kdy jste šťastní a kdy sklíčení, nebo jestli máte pozitivní či negativní myšlenky. Můžete se naučit jít hlouběji do svého nitra a začít si všímat jemnějších toků a proudů energie i toho, jak na vás působí. Můžete se stát pozorovatelem okolní energie a směrovat ji, místo abyste na ni jen reagovali.

❤ Na chvíli teď pomyslete na svůj dnešní den. Jaké jste měli pocity? Dokážete si vzpomenout, jak jste se cítili s různými lidmi. Pravděpodobně jste prožívali celou škálu vjemů, od vzletných pocitů štěstí a pozitivních myšlenek až k pocitům strachu, frustrace, netrpělivosti nebo deprese. Některé z nich byly reakcemi na lidi, s nimiž jste se setkali.

❤ Lidé nepřetržitě vysílají svou energii. Stejně jako má každý jedinečnou "chemii" a reakce těla, máte všichni i své jedinečné energetické vysílání. Kdybychom popsali energii každého člověka například určitým kódem, pak nenajdete dva kódy, které by se u dvou lidí shodovaly, podobně jako nenajdete dvě stejné sněhové vločky. Každý, koho potkáte, vás ovlivňuje jiným způsobem.

❤ Začněte si při setkání s lidmi uvědomovat své tělo. Hrbíte se, nebo jste vzpřímení? Máte ruce zkřížené na prsou, nebo je máte za zády a necháváte srdce otevřené? Máte stažená, nebo narovnaná ramena? Předkláníte se od pasu, nebo stojíte pěkně vyrovnaně? Vaše tělo vám vždycky napoví, jak se stavíte k různým lidem.

Uvědomování si svého těla, myšlenek a emocí vám umožní rozpoznat, jak vás ovlivňují druzí lidé.

❤ Zítra nebo celý příští týden si všímejte, jak se cítíte při kontaktu s různými lidmi. Věnujte pozornost svým emocím. Lidé na vás mají určitý vliv, a dokud se nepodíváte jasněji, co se s vámi v jejich blízkosti děje, nemusíte si ho být vůbec vědomi. Při setkání s určitým člověkem se můžete například začít bát o své děti, ačkoliv ještě před pěti minutami jste měli dobré pocity. Nechali jste si do sebe vstoupit jeho energii.
Předkláníte-li se, vydáváte svou energii a snažíte se dostat do prostoru toho druhého.

❤ Pokud se zakláníte, vyhýbáte se jejich energii, která na vás doléhá příliš silně. Když sedíte nebo stojíte zpříma, ramena vyrovnaná, jste v centru své síly, protože to je rozhodně pozice vnitřní rovnováhy a vycentrování, která vám nejlépe umožní vládnout energii kolem sebe. Máte-li ramena pěkně srovnaná, obě chodidla na zemi a rytmicky dýcháte v celém těle, můžete se dobře sladit se svým vyšším já.

❤ To, jak vás druzí ovlivňují, poznáte také při pozorování svých myšlenek. Všimněte si, o čem začínáte přemýšlet, když se přiblížíte k určitému člověku. S jedním můžete myslet na lásku, osobní proměnu a nádheru vesmíru. S jinými lidmi budete myslet spíše na to, jak je vše složité, že život je těžký nebo kolik práce vás ještě čeká. Monitorujte své myšlení, když jste s lidmi, a pak když jste o samotě. Nebudete-li vědět, jak přemýšlíte, když jste sami, nebudete moci ani rozeznat, jak ovlivňují vaše myšlení druzí lidé.

❤ Dejte si také pozor, jak druzí působí na vaše emoce. Znenadání můžete pocítit únavu, vyčerpanost nebo pocity štěstí. Ze setkání můžete odcházet nabití, anebo sklíčení, netrpěliví či nazlobení. Všímejte si jakýchkoli změn. Učte se, jak se v kontaktu s lidmi zaktivovat a nabíjet se energií, a ne vyčerpávat. Prvním krokem je uvědomit si, kdy vás to které setkání vyčerpalo, i když třeba jen ve velmi jemné rovině. Mnozí z vás se na sebe zlobíte, když jste z druhých unavení. Říkáte si možná: "Málo se snažím je potěšit," nebo "Možná jsem neřekl/a, co jsem měl/a. Asi jsem se nevyjádřil/a jasně. Nejspíš jsem nebyl/a dost dobrý/á. Dal/a jsem málo lásky."
Tak hledáte, v čem jste udělali chybu, a snažíte se ještě usilovněji druhé plně uspokojit.

❤ Nedávejte vinu sobě, ani druhým.

❤ Nemůžete navazovat léčivá spojení, trpíte-li pocitem viny nebo méněcennosti. Máte-li z nějakého svého vztahu špatný pocit, řekněte si: "Jsem dobrý takový, jaký jsem. Jsem v pořádku a přijímám se taková, jaká jsem právě teď." Tím se budete moci vrátit do svého centra a jít do sebe. Sledujte, co se děje s vaší energií při rozhovoru s daným člověkem. Uvědomujte si své pocity, myšlenky i tělo. Neustále se monitorujte a ptejte se: "Cítím se dobře, vyrovnaně, anebo si připadám méněcenný/á?" Máte důvod proč být s někým, kdo ve vás vyvolává nepříjemné pociity ze sebe samotných?

❤ Až si budete hlouběji uvědomovat dynamiku energie dané situace, budete moci vyčíst ze setkávání a komunikace s druhými lidmi informace, které vám napoví víc o vás samých. Představte si například, že jste s někým, kdo mluví jen o sobě a nechce slyšet nic o vás. Vy jste z toho otrávení nebo se zlobíte, anebo si říkáte, že si vás asi moc neváží. Když se však podíváte do sebe, zjistíte možná, že vy sami si nevážíte svých pocitů a neposloucháte je nebo že k vám přicházejí z nitra zprávy, ale vy jim nevěnujete velkou pozornost. Každá taková událost vám o vás něco napoví. Až vyléčíte a změníte svou energii a své vzorce, nebudete si už podobné situace přitahovat.

❤ Nejste-li přímo léčitelé, nevystavujte se lidem, kteří chtějí čerpat a používat vaši energii. Léčitelé totiž vědomě směrují energii, takže by je lidé neměli vyčerpávat (pokud nepřebírají energii léčeného nebo pokud se daný člověk jejich léčení nebrání). Proč byste se vystavovali situacím, v nichž se cítíte sklíčení, nemilovaní či podhodnocovaní?

❤ Proč se během dne vystavujete situacím, třeba i nenápadným - s úředníky, zákazníky nebo při telefonním hovoru - které ve vás vyvolávají pocity ponížení? Možná jste převzali přesvědčení vaší společnosti, že si nemůžete sami vybírat, s kým budete, a s kým ne. Myslíte si možná, že musíte dávat svůj čas a energii druhým a věnovat jim pozornost, kdykoliv chtějí být součástí vašeho života.

❤ Někteří z vás věříte, že musíte vždycky dávat všem lásku, podporu a péči. Milovat někoho neznamená, že upřednostníte jeho či její pocity před svými. Budete-li studovat životy vyspělých bytostí, uvidíte, že láska má mnoho podob, včetně odmítnutí a netolerování vtíravého chování, i když je toto odmítnutí doprovázeno soucítěním a láskou.

❤ Oddanost svému poslání a úcta a láska k sobě jsou vždycky na prvním místě. Ve svých každodenních kontaktech si stále uvědomujte, že svůj čas a energii nikomu nedlužíte. Byli jste obdařeni mnoha dary a to, jak je použijete, rozhodne, nakolik v tomto životě postoupíte.

❤ Když se cítíte ponížení, rozzlobení nebo vyčerpaní, je to nejspíš znamení, že lidé kolem vás se uzavřeli vaší energii.

❤ Možná ji nepřijímají tak, aby léčila, ale například pouze k posílení svého ega. Mohou vás blokovat a odmítat energii, již dáváte. Když zpozorujete, že začínáte být z rozhovoru nějak unavení, nakláníte se moc dopředu ve snaze dosáhnout k druhým, doprošujete se jejich pozornosti nebo se cítíte vyčerpaní, nedocenění, zneuznaní či nepodporovaní, je čas zeptat se sebe sama, proč v dané situaci dál zůstáváte.
Když vás vyčerpá nebo poníží člověk, kterého ani neznáte, dostali jste takzvaný "psychický políček".

❤ Takovou zkušeností vás vesmír upozorňuje, abyste věnovali pozornost tomu, co děláte, i sami sobě, a podívali se, kdy dáváte energii lidem, kteří ji nejspíš nemohou přijmout. Já těmto zkušenostem říkám "připomínky na cestě". Ve chvíli, kdy se vám něco takového stane, kdy dostanete psychický políček nebo vás poníží někdo, koho už nejspíš nikdy neuvidíte nebo s kým máte jen vzdálený kontakt, podívejte se blíž na své vztahy s přáteli a milovanými lidmi. Možná v nich nějakým způsobem ponižujete sami sebe.

❤ Nejste-li otevření vidět to ve svých vztazích, pošle vám vesmír neznámého člověka, aby vzbudil vaši pozornost. Bude to jen připomínka, že v nějaké oblasti svého života asi nedoceňujete sami sebe. Poděkujte mu v duchu a zaměřte se na své vztahy. Ptejte se: "Vydávám někde energii, která se mi nevrací?"

❤ Většina z vás touží milovat, léčit a podporovat lidi, které znáte. S druhými chcete mít láskyplné kontakty a naplňující spojení. Takové vztahy vznikají, když jsou vám lidé, jimž pomáháte a které milujete, otevření a přijímají to, co jim dáváte. Představte si, že byste měli sousedy, kterým byste neustále posílali jako výraz své lásky nějaké dárky. Jim by však byla vaše štědrost nepříjemný, protože by si mysleli, že vám musí vaše dary oplácet, ačkoliv na to třeba nemají ani čas, ani chuť.

❤ Časem byste se asi začali cítit neocenění, nevěděli byste, proč vám ani nepoděkují a neopětují, co dáváte. Nechápali byste, proč máte nepříjemné pocity, když jste tak velkorysí a štědří. Jak vidíte, jsou chvíle, kdy se prostě nehodí druhým něco dávat. Mohou se vůči vám dokonce uzavírat nebo bránit, protože vás o váš dar lásky a léčení nežádají.

❤ Chcete-li mít s lidmi spojení, která jsou léčivá, učte se rovnováze mezi dáváním a přijímáním.

❤ Je důležité, abyste o sobě věděli, nakolik jste ochotní přijímat, protože mnozí si jen stěží něco vezmete, ačkoliv velice rádi rozdáváte. Máte-li pocit, že si druzí málo váží toho, co dáváte, je načase podívat se na svou vlastní otevřenost a umění přijímat.

❤ Všichni víte, jak chutná pocit nedocenění. Ptejte se: "Snažil/a jsem se dát víc, než mohl druhý přijmout?" I tímto způsobem můžete ve vztazích vyčerpávat svou energii.
Lidé pracující v profesích, v nichž léčí a pomáhají lidem, se mohou cítit psychicky unavení, na dně, nebo zažít stav celkového vyčerpání, pokud jejich dar pracovat s energií neproudí také k nim.

❤ Nic nenabíjí víc, než když mezi léčitelem a léčeným proudí láska oběma směry. Pak může dojít k opravdovému vyléčení. Léčitel se nabíjí předáváním energie člověku, který léčení přijímá, právě tak, jako je léčený posílen energií léčitele. Jste-li v roli léčícího, můžete se vyčerpat, dáváte-li léčeným víc, než od vás mohou přijmout.(zdroj: https://andelskydenik.blogspot.com/…/l…/Pomoc%20druh%C3%BDm…)
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky