10 znamení, která nám prozrazují, že nás ochraňuje náš anděl strážný - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

10 znamení, která nám prozrazují, že nás ochraňuje náš anděl strážný

Publikoval v O anjeloch ·
Jedním z nejzajímavějších témat, které je společné pro většinu náboženství, jakož i různé duchovní směry, je myšlenka o existenci andělů.

Přestože se v těchto různých náboženstvích a spirituálních směrech můžeme setkat s odlišným popisem či představami o andělech, jedno mají společné – jsou považováni za zvláštní formu pozitivní životní energie, kterou má každý z nás a která hlídá každý náš krok!

Role andělů strážných

Už samotná představa o existenci andělů je velice povzbudivá a vnáší do našeho srdce útěchu.

Když si jen představíme, že vyšší síla nás v konečném důsledku ochraňuje před vším zlým, jakož i před samotným zánikem, okamžitě se začneme cítit lépe, mohli bychom říci, že téměř bezpečně.

Nikdo nemůže svědomitě prohlásit za výhradně pravdivé jen jedno náboženství či duchovní směr, nikdo neumí říct, co je smyslem života. Ale o andělech se pojednává téměř v každém existujícím náboženském systému.

Strážní andělé jsou projevem pozitivní energie, jejímž smyslem je zejména doprovázet nás životem k naplnění našich nejlepších vnitřních záměrů. Dávají na nás pozor a snaží se nás vést, abychom v životě kráčeli po těch dobrých chodníčcích a směřovali k sebeobjevování a čestnosti.

Možná právě síla andělů je tím jediným důvodem, proč jsme stále naživu. Možná zařídili, aby nám v osudný večer nepřišel do cesty opilý řidič. Nebo nám předtím, než jsme měli bouračku, připomněli, abychom se připoutali bezpečnostním pásem.

Dokonce se možná postarali o tvorbu nových buněk, které vyhubily smrtelný virus v našem organismu! Životních situací, v nichž nás možná zachránil náš strážný anděl, může být nespočet!

Andělé dávají pozor na každého, ale v jistých chvílích mohou věnovat zvýšenou pozornost konkrétně právě nám. V této situaci nám chtějí prodat nějakou zprávu nebo nás chtějí varovat před blížícím se nebezpečím.

Andělé mohou mít různé důvody, ale pokud náš anděl strážný ochraňuje právě nás, můžeme v našem životě začít pozorovat některá neobvyklá znamení.

Dále v článku uvádíme nejčastější způsoby, jak se nás andělské síly snaží opatrně dovést na správné místo.

Když si začneme těchto znamení všímat, měli bychom si začít více uvědomovat, co nám říká naše intuice.

1. V naší blízkosti stále nacházíme pírka

Pírka jsou nejčastějším znamením, podle kterého víme, že při nás stojí náš strážný anděl.

Pokud se nacházíme na místě, kde se za normálních okolností pírka nemají jak dostat, ale my jsme tam přece jen nějaká našli (a nejen jednou), to může znamenat, že strážný anděl je nám nablízku.

Andělé mají v oblibě po sobě nechávat pírka, kterými nám připomínají, že jsou při nás a ochraňují nás. Zvláště to platí v případě, kdy najdeme pírko bílé barvy.


 
2. Mince nacházíme otočené hlavou vzhůru

Pokud nacházíme mince vždy otočené hlavou vzhůru, můžeme očekávat, že budeme mít po celý týden štěstí. S touto lidovou pověstí se během svého života setkal asi již každý.

Přesto je rozšířené přesvědčení, že strážní andělé nechávají po sobě mince otočené hlavou vzhůru jako odkaz a také jako znamení požehnání.

Dělají to proto, abychom se cítili šťastnější a také aby nám v životě trochu poradili.

3. Často vídíme duhu
Na místě, odkud vychází duha, možná nenajdeme zlatý poklad, jak se to traduje v lidových pověrách. Objevení se duhy má však svůj význam, zejména pokud ji vídáme často.

Duha je přírodní úkaz se silným duchovním nábojem, který v nás vzbuzuje bázeň a pocit krásy. A pokud uvidíme duhu, která se nám ukázala i bez přítomnosti deště, je více než jisté, že je to znamení, které nám seslal anděl.

Objevením se duhy nám andělé rádi dávají najevo, že jsou nám nablízku a že nejsme sami.

4. Často zpozorujeme oblaky podivných tvarů
Určitě si vzpomínáte, že když jste byli ještě děti, viděli jste v různě tvarovaných oblacích nejrůznější výjevy jako například zvířata, rostliny, dopravní prostředky či různé jiné objekty.

Sešlo vám ale někdy na um, že oblaky nápadného tvaru mohou být znamením přítomnosti astrálních bytostí, jakými jsou například i andělé?

Neobvyklé tvary oblaků, jakož i výrazné obrazce v oblacích bývají často znakem toho, že na nás dává pozor náš anděl strážný, který se snaží vést nás určitým směrem.

Není nic neobvyklého na tom, když v oblacích uvidíme tvar srdce, květu či dokonce podobu anděla.

5. Náhlá změna teploty okolního prostředí
Pokud pocítíme v místnosti, kde se právě nacházíme, náhlou a nevysvětlitelnou změnu teploty, to znamená, že strážný anděl je opravdu velmi blízko. Strážní andělé se přemisťují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací.

Přítomnost strážného anděla může ovlivnit způsob, jakým molekuly vzduchu spolu reagují, což může mít za následek pozorovatelnou změnu teploty okolního prostředí, ve kterém se právě nacházíme.

V takovém případě buďte tedy velice pozorní, protože strážný anděl vám může chtít říct něco velmi důležitého.

6. Máme silný pocit, že v naší blízkosti se někdo nachází
Jedno z nejjasnějších znamení blízkosti strážného anděla je, když máme silný pocit, že nás někdo pozoruje. A stává se to častěji, než bychom si mysleli.

Tento pocit je velmi často znamením toho, že naši milovaní zesnulí na nás dávají pozor nebo dohlížejí na to, abychom pokračovali na naší cestě životem dál.

Pokud jsme v místnosti sami, ale silně pociťujeme přítomnost ještě někoho jiného, ​​je to jasným znamením toho, že se usiluje s námi navázat spojení.

7. Uslyšíme naše jméno
Mnohým z nás se už možná stalo, že jsme kráčeli například přes náměstí a zaslechli jsme jako někdo velmi zřetelně zavolal naše jméno. A možná nejen jednou.

Když se tak stane, okamžitě to upoutá naši pozornost. A to je také záměrem andělů. Náš duchovní strážce se tímto způsobem pokouší získat naši okamžitou pozornost!

Nebraňte se tomu – otevřete své nitro a naslouchejte, co se vám bytosti z vyšších sfér snaží říct.

8. Živé sny a vzpomínky
Mít sny během spánku je samozřejmě zcela normální, ale úplně jiné je to v případě, kdy jsou naše sny v poslední době abnormální. Možná jsou mimořádně živé a po probuzení si je zcela jasně pamatujeme.

Tyto sny se nám zdají být téměř stejně skutečné jako každodenní svět, když jsme v bdělém stavu. A totéž se může dít i s našimi vzpomínkami.

Pokud se nám náhle vybaví nějaká vzpomínka, ale neumíme přesně určit, odkud pochází, je to opět jasným znamením toho, že náš duchovní strážce se snaží s námi navázat spojení.

9. Zostřené smysly
Stalo se vám už někdy, že jste najednou začali jasněji slyšet, vidět či jasněji rozpoznávat vůně? Mohlo to trvat možná jen deset sekund, ale naše tělesné smysly byly na chvíli mimořádně ostré a jasné.

V té chvíli jsme se možná báli vůbec pohnout, abychom tyto jemné a vyostřené smysly nenarušili. Měli jsme pocit, jako bychom měli velmi jasné vidiny či vize.

Pokud jsme tedy už někdy zažili okamžiky, kdy naše tělesné smysly byly mimořádně ostré, jednalo se o jasné znamení toho, že jsme na správné cestě.

10. Divné chování elektroniky
Možná jsme někdy na vlastní oči viděli, jak se náš televizor zapnul sám od sebe, nebo se sám opakovaně přepínal na stejný kanál. Je to další jasné znamení toho, že náš anděl strážný se snaží s námi spojit.

Jak jsme již zmínili výše, andělé se pohybují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací, které mohou mít rušivý vliv na fungování elektronických zařízení.

Naše schopnost rozpoznat a vidět andělská znamení má základ v naší ochotě v tato znamení věřit. Důležité je proto zamyslet se i nad naším strachem, předsudky a pohodlností, které nám nejčastěji brání vidět a pochopit projevy vyšších sfér.


 

 
Zpracovala: Mocvědomí.cz
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky