Varovné signály duše v našej realite - 1 - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Varovné signály duše v našej realite - 1

Publikoval v Poučné ·
Kým sa začítate do článku, poprosím vás, aby ste si dali úprimnú odpoveď na túto jedinú otázku: ako som sa cítil, keby som mal prežiť posledných 7 dní môjho života? Samozrejme tých 7 dní môžete zmeniť na mesiac alebo rok a viac. Najdôležitejšie je, aby ste boli k sebe maximálne úprimný.

Pokiaľ ste zaznamenali viac nespokojnosti než spokojnosti s vašou existenciou, životom, tak je načase zastaviť sa a začať to riešiť. Je to absolútne jedno, či je v tomto smere nespokojné ego alebo duša. Je to disharmonický stav vo vašej existencii. Je to stav, ktorý by ste mali preskúmať, vyhodnotiť a čím skôr napraviť.
Verím tomu, že teraz niektorí z vás vôbec nesúhlasia s predošlým odstavcom, alebo len čiastočne. Verte mi priatelia, je to len uhol pohľadu, ktorý vám teraz tak trocha predostriem. Vnímam to cez schopnosť napojenia sa na dušu. Tí, ktorí už intenzívne cítia a komunikujú s dušou a vedome zachytávajú jej varovné signály, odkazy v tejto 3D realite, tak oni s láskou v srdci pochopili môj vedomý zámer pomôcť práve tým, ktorí ešte túto schopnosť nemajú a hľadajú svoje možnosti, cestu ku svojej duši, schopnosť zmeniť svoju súčasnú realitu.
Ako vlastne môžeme zistiť, či sú to varovné signály duše alebo ega? Najväčším rozdielom medzi egom a dušou je, že duša pozná náš životný plán, účel našej existencie v multidimenzonalite, ale aj v 3D a preto nepozná strach, vinu a ostané nízko vibračné emócie. Duša s nami komunikuje cez lásku a svetlo. Je ako naše slnko. Stále rovnako svieti, vysiela lásku z obrovskej výšky, ale občas tmavé mraky ega oblohu zatienia a podľa toho, že aké hrozitánske sú tie mraky a aké poznanie o nich máme, tak podľa toho sa v nás vytvoria emócie. Ak veríme naďalej, že slnko je rovnako na svojom mieste a rozdáva svetlo a prijmeme účel objavenia sa mrakov ako skúšku alebo cestu k novým poznatkom, odhaleniam kauzality, slnečné lúče v našom živote sa veľmi rýchlo opäť objavia. Ak zabudneme na slnko, tak nás mraky úplne zahalia a spustia nízko frekvenčné emočné stavy. Či to budú strachy ako úzkosť, depresia, beznádej, bezmocnosť, nevedomosť alebo všelijaké duševné role, ktoré vytvoria akcie a reakcie, voľby a rozhodnutia, budeme to vnímať ako našu osobnú nespokojnosť v našom osobnom živote.
Keď som spomenul nevedomosť, často to vnímame ako zabudnutie na slnko, svetlo. Mraky nás úplne vykoľaja a vytvoria v nás ilúziu len umelého šťastia. Je to ako keď sa naštveme, lebo niečo nevieme vyriešiť a povieme si, nevadí, vytvorím si sám umelo to čo mi chýba. Viete veľmi dobre, že je veľmi veľký rozdiel medzi umelým svetlom a svetlom slnka, rovnako je to aj v ostatných aspektoch života.
Niekto sám seba presvedčí, že dokáže existovať aj v umelých podmienkach, šťastiach a tak bezhlavo sa do toho pustí a celý svoj život sa snaží presviedčať seba, ale aj druhých, že aký je šťastný a spokojný. Čím viac chce umelo vytvárať svoju spokojnosť, tým viac je vzdialený od svojej duše, slnka, svetla.
Tak ako bez pravého svetla neexistuje ani pravý život, rovnako ani bez pravého zdroja šťastia neexistuje pravé, ozajstné šťastie, láska. V umelom prostredí sa môže vytvoriť len také umelé "teraz a tu" na akých vibráciách vibrujeme. Čím viac sa necháme splynúť s touto umelou ilúziou, s matrixom, časopriestorom, o to viac sme ďalej od ozajstnej, skutočnej harmónie.
Samozrejme, celú tú dobu pravý zdroj, svetlo, duša vysiela varovné signáli, že prepojenie na ňu je nestabilné alebo ich stále viac a viac strácame. Prejavujú sa hlavne smútkom, chaosom a neschopnosťou pochopiť naše pravé, čisté emócie šťastia a lásky bez umelých prísad, ilúzií. Často máme pocit, že nepatríme do tohto sveta, vyčnievame z rady, nikto nás nechápe.
Najčastejšia zlá voľba riešenia je prijatie zapadnutia do davu. Túžime, aby sme boli milovaní, uznaní, šťastní. Vysielame našu vnútornú, čistú osobnú frekvenciu šťastia a lásky, o ktorú nikto nemá záujem. Prečo? Z jedného dôvodu. Vysielame čistú lásku, zámer o ktorú táto disharmonická realita väčšiny nemá záujem. Pokiaľ nedokážeme vnímať tento rozdiel, prichádza strach zo samoty. To nás vedie do väčšej ochoty prijatia ilúzie o umelom šťastí, láske.
Čím viac sa uskutočňuje toto prijatie ilúzie, tým viac prijímame nevedomosť, disharmóniu. To sa po čase začne prejavovať v našej existencii ako nešťastie v rôznych formách. Najčastejšou formou je to choroba. Čím ťažšia je choroba, tak o to viac sme ďalej od duše. Práve smrteľné choroby sú najväčším varovným signálom duše a ako keby títo ľudia už boli prepojení na záložný zdroj duše v nich. Vieme veľmi dobre, že záložný zdroj má kapacitu len na určitú dobu. Ak nie sme schopný obnoviť spojenie s pravým zdrojom, nezačneme riešiť vedome túto situáciu, čoskoro záložný zdroj vyčerpáme a ukončíme našu púť v tejto realite.
Ďalším takým silným varovným signálom duše pre nás sú nehody. Je to jedno, že v akej forme sa prejavia, či je to na pracovisku, doma, s autom a či sme mi nabúrali alebo niekto do nás. Signál je vždy jasný. Zastav sa konečne a nájdi si čas na seba, lebo ideš, rozhoduješ sa nesprávne.
Rovnako silným signálom duše sú aj problémy vo vzťahoch. Opäť je to jedno, či je to partnerský, pracovný atď. Samozrejme myslel som to ako všeobecný prvotný nadhľad na tieto vzťahy, že duša nám jednoznačne dáva signál, že nie vzťah, ale či my korešpondujeme s vibráciami nášho životného plánu v tomto smere a či sme ochotní prijať nové poznanie a aplikovať toto poznanie v osobnom živote.
Dalo by sa povedať a ja osobne si myslím, že všade tam, kde vnímame v našom osobnom živote nešťastie, nezdar, je disharmonický stav a práve toto nedarenie sa nám ukazuje presné miesto, kde treba urýchlene urobiť poriadok. Je to miesto, časť nášho poznania a jeho aplikácie v živote, s čím sa naša duša nestotožňuje, nevibruje, nesúhlasí. Čím skôr sa rozhodneme riešiť túto disharmóniu, tým skôr nájdeme správne riešenie, nové čisté svetlo, šťastie v našom osobnom živote.


Napísal : Ján Bálint 29.10.2011

Pre http://gaia2010.sk/ napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky