Tretie oko - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tretie oko

Publikoval v Práca na sebe ·
Tretie oko je neviditeľným okom, ktoré nám umožňuje vidieť pod povrch materiálneho, viditeľného sveta. Podľa niektorých vedcov je tretie oko priamo napojené na silný a dôležitý energetický uzol, ktorý sa nachádza priamo uprostred nášho čela.

Tento bod sa nájdete približne 3 cm nad stredom medzi obočím. V tomto článku bližšie opíšeme, čo možno očakávať, ak sa nám podarí otvoriť naše tretie oko neúmyselne.

Tretie oko

Má tvar podobný vajíčku a nachádza sa vo vnútri lebky. Tradovaná predstava kozmického vajca, z ktorého sa vyliahlo  všetko stvorenie, je v skutočnosti metaforou pre naše tretie oko.

Keď tretie oko aktivujeme, môže sa nám podariť vytvoriť, alebo presnejšie povedané zmeniť náš svet a život do úplne novej podoby.

Tretie oko, ktoré je považované za bránu do našej duše, sa tiež niekedy nazýva „adžňá“. Jeho otvorenie a aktivácia má za následok, že začneme jasne vnímať aj inak neviditeľné, nehmatateľné svety.

Vďaka aktivovanému tretiemu oku získavame schopnosť vnímať vesmírne vedomie. Toto vesmírne vedomie je zdrojom poznania a múdrosti, ktoré nemožno získať materiálnymi prostriedkami či materialistickým prístupom.

Podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia, ak máme aktivované tretie oko, máme aj schopnosť telepatie, dokážeme vidieť duše a duchov či dokonca prijímať prorocké odkazy a vízie z vyšších sfér.

Z tohto dôvodu boli ľudia s aktivovanou treťou čakrou často označovaní tiež za „jasnovidcov“.

Helena Petrovna Blavatská, významná osobnosť duchovného života druhej polovice 19. storočia, vo svojej teozofickej náuke uvádza, že schopnosť tretieho oka je v priamej súvislosti s epifýzou (nazýva sa tiež šuškovité teliesko) v našom mozgu.

Všetko nasvedčuje tomu, že neobyčajné schopnosti tretieho oka boli u človeka v minulosti rozvinuté viac než je tomu dnes. V priebehu posledných storočí, ako ľudstvo postupne zabúdalo na svoj duchovný, božský pôvod, tretie oko začalo postupne atrofovať.

Po nejakom čase sa tretie oko zmrštilo, a tak sa z neho stala epifýza, ktorá sa niekedy nazýva aj šuškovité teliesko či šišinka. Dodržiavaním určitých životných zásad a využívaním určitých techník však epifýze možno prinavrátiť jej pôvodnú veľkosť a s tým súvisiace neobyčajné schopnosti tretieho oka.


Ako môžeme tretie oko aktivovať?

Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, budeme si musieť o treťom oku povedať ešte niečo viac. Poďme si teda ujasniť niekoľko vecí.

Keď sa tretie oko otvorí mimovoľne, samo od seba, prejavuje sa to úplne inak ako keď sa nám ho podarí otvoriť zámerne. „Príznaky“ mimovoľného otvorenia tretieho oka často vedú k mnohým problémom, a preto je takéto otvorenie tretieho oka považované za nežiaduce.

Existuje však aj viacero „dobrých“ a „tvorivých“ spôsobov ako možno čakru tretieho oka aktivovať. Na internete je k dispozícii množstvo článkov, ktoré podávajú návod ako tretie oko „otvoriť“ bez ujmy.

Ak sa venujete meditácii (rádža joga) alebo cvičeniam qi gong, tretie oko máte už pravdepodobne otvorené.

Nerovnováha v pôsobení tretieho oka

Ak sa naše tretie oko nachádza v disharmonickom stave, môžeme začať pociťovať viacero problémov. Po fyzickej stránke sa môže jednať napríklad o zhoršenie zraku, bolesti hlavy ale aj problémy so sluchom a čuchom.

Po emocionálnej stránke môže mať zablokovaná čakra tretieho oka zase za následok vznik iluzórnych a skreslených predstáv o vlastnom živote, nadmernú zasnenosť a až odtrhnutie sa od pozemskej reality, prelietavosť a ignorovanie našej intuície.

5 príznakov náhodne otvoreného tretieho oka

1. Farby a denné svetlo „vidíme“ úplne inak než predtým

Aktivované tretie oko sa občas nazýva aj šiesty zmysel, pretože keď je aktivované, ovplyvní aj všetky ostatné zmysly, no najviac práve zrak. Preto sa aj nazýva „okom“.

Farby sa nám budú zdať žiarivejšie a svetlo jasnejšie. Môžeme však tiež začať rozoznávať aj zvláštne vône. Okrem toho môžeme dokonca cítiť a počuť vnemy, ktoré v skutočnosti neexistujú.

Takéto takmer psychotické stavy sú bežné pre väčšinu ľudí, ktorým sa podarilo neúmyselne tretie oko aktivovať.

2. Mávame živé a čudné sny, ktoré nás oberajú o spánok

Je to tak. Živé sny a zhoršený spánok je najčastejším trápením, ktoré nás postihne, ak sa naše tretie oko otvorí mimovoľne.

Keďže všetko vnímame na omnoho jemnejšej a hlbšej úrovni, budeme tiež „zachytávať“ aj vízie a telepatické odkazy z vyšších sfér. A najjednoduchší spôsob ako ich môžeme „prijímať“ je práve prostredníctvom snov. Naše sny sa tak stanú bojovým poľom čudných emócií a obrazov.

V prípade, že sa živé sny a nedostatok spánku ešte viac zintenzívnia, ľudia často siahnu po liekoch na spanie, čím donútia tretie oko znovu atrofovať.


 
3. Bolesti hlavy a zvláštne ťaživé pocity

Tie sú často výsledkom nerovnováhy v našich čakrách.

Náhodné otvorenie tretieho oka veľmi často poukazuje na fakt, že medzi našimi čakrami sme zatiaľ ešte nedosiahli rovnováhu, ako aj to, že sme ešte nevykonali žiadnu ozajstnú očistu.

To je dôvod, prečo sa všetky tieto „energie“ začnú prejavovať problematickým spôsobom. Nenaolejované koleso sa otáča tiež, no o dosť ťažšie. A keď na takéto koleso vyvinieme ešte väčší tlak, môžu nastať problémy.

To isté sa môže stať s našimi čakrami, ktoré majú údajne podobu energetických otáčajúcich sa kruhov alebo kolies. Netreba však zvlášť zdôrazňovať, že ak sa u nás pravidelne objavujú bolesti hlavy, mali by sme navštíviť nášho lekára.

4. Začíname mať pocit, že každodenný skutočný svet je len snom

Pri neúmyselnom aktivovaní tretieho oka sa tiež budeme cítiť byť odtrhnutí od skutočného sveta.

Budeme mať ten zvláštny pocit akoby sme žili iba vo sne, ako keby bolo všetko len podvod a na ničom už nezáležalo.

Tento životný pocit je výsledkom toho, že otvorené tretie oko nás spája s vyššími sférami a takpovediac nás núti viac vnímať existenciu týchto sfér než existenciu každodenného hmotného sveta.

5. Naše vzťahy s inými sa začnú rýchlo meniť

To, že je aktivovaná čakra nášho tretieho oka, budeme ešte viac vidieť a pociťovať práve vo vzťahoch s druhými, najmä v tých dlhodobejších. Čo sme predtým považovali za pravdivé a poctivé, začneme teraz možno vnímať ako falošné a úbohé.

Otvorené tretie oko rozpozná pravdu rýchlosťou väčšou než je rýchlosť svetla.

Ak však nie sme pripravení na takýto príval informácií, môže sa stať, že situáciu nezvládneme a niektoré z našich vzťahov sa rozpadnú.


 
Spracovala: Silavedomia.sk
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky