Síla podvědomí - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Síla podvědomí

Publikoval v Práca na sebe ·
Ve vašem podvědomí je ukryta síla schopná převrátit svět vzhůru nohama» William James

Každý člověk chce být úspěšný, zdravý a bohatý. Ale jak toho dosáhnout? Zdálo by se, že je to velmi jednoduché. Stačí vytyčit si cíl, připravit plán a vyrazit danou cestou.

Vybaveni touto myšlenkou se vydáme na cestu životem a počítáme s tím, že dokážeme dosáhnout úspěchu i štěstí. Hlavní nástroj, který k tomu používáme, jsme my sami.

Skopičiny podvědomí

Co o sobě vlastně víme?

Existují mechanismy působící v lidské hlavě při plánování života a pokusech ho řídit.
Vybavte si ledovec.
Všichni vědí, že nad hladinou je vidět pouze desetinu hmotnosti ledovce, zbylých devadesát procent je skryto pod vodou. Lidská mysl se tomu velmi podobá. Té horní části budeme říkat vědomí a té spodní podvědomí.

Vědomí je ta část mysli, která je nám přístupná.

Všechny myšlenky, veškeré logické uvažování probíhá na úrovni vědomí. Vědomí řídí všechny procesy mezilidských vztahů ve společnosti a veškerou praktickou činnost člověka. Pod vodou jsou pak skryta naše skutečná přání, myšlenky a potřeby, životní přesvědčení, společností neschvalované modely chování, stejně jako obavy, strachy, problémy, traumata a motivy.
Naše myšlení si s námi ustavičně hraje. Vědomí nás nutí hýbat se vpřed, máme dobrý cíl i motivaci, Přesto trčíme na místě a sami sebe zdržujeme v dosahování toužených výšin. A to už jsou skopičiny podvědomí.

Všechny plány se rozsypou jako kbelíček písku, protože příčiny úspěchu tkví ve vědomí, zatím co příčiny, pro které nedokážeme něco dělat, jsou ukryty v podvědomí.

V každém okamžiku zaznamenává naše podvědomí vše, co se s námi děje. Všechno, co vidíme, slyšíme, hmatáme, cítíme. To vše je v našem podvědomí uloženo v podobě modelů a obrazů, které se dají kdykoli vyvolat v paměti. Právě podvědomí člověku pomáhá, protože směruje jeho činnost. Prostřednictvím intuice, snů, pocitů a tušení nám napovídá potřebné nápady a rozhodnutí.
Právě podvědomí je tím, co si lidé ve skutečnosti myslí a chtějí, aniž by to tušili.
Psychologové vědí, že náhoda neexistuje, za každým naším domněle náhodným jednáním se skrývá nějaký motiv. To podvědomí přikazuje vědomí „náhodou“ zapomenout, kam jste položili své doklady, když už potřebujete odejít z domu. V důsledku toho přicházíte pozdě na schůzku, na kterou se jít bojíte nebo jít nechcete.

To podvědomí dává vědomí příkaz „náhodně“ vytočit špatné telefonní číslo a vy se dovoláte někam, kam jste se dovolat nechtěli, ve skutečnosti však voláte právě tomu člověku, kterého jste chtěli slyšet. Jaký je nejdůležitější závěr, který z toho všeho plyne?

Dokud neovládáme podvědomí, loď našeho osudu je unášena proudem. Jakmile však změníme některá ustrnulá přesvědčení, podvědomí to přijme jako věrný sluha a začíná je zpracovávat. V důsledku toho se život po nějakém čase začíná měnit. Pohyb k cílům, které jsme si vybrali, a uskutečnění zvolených záměrů je náhle možné. Výsledek už dokonce vidíme na obzoru… Je třeba pouze naučit se navazovat kontakt s vlastním podvědomím. Je to jednoduché!


prevzaté: pronaladu.cz
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky