Liečivá sila vody - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

rady, odkazy a pomoc aj pre teba
Prejsť na obsah

Liečivá sila vody

Anjelská pomoc
Publikoval v Zdravie-info ·
Každý rok
18. a 19. januára sa ľudia organizujú a naberajú si z prírodných prameňov vodu so zmenenými vlastnosťami, a tí najodvážnejší sa ponáhľajú ponoriť sa do ľadovej vody. Koniec koncov, už dlho sa verí, že táto voda lieči a dokázali to aj vedci.
Fyzici a chemici v rôznych krajinách uskutočnili experimenty a zistili: štruktúra vzoriek vody odobratej od 17. do 19. januára je mnohokrát harmonickejšia ako v normálnych dňoch a jej energia a užitočné vlastnosti sú jednoducho jedinečné.
Profesor Michail Kurik, doktor fyzikálnych a matematických vied, vedie výskum vody zo 17. až 19. januára už deväť rokov na Fyzikálnom ústave Ukrajinskej akadémie vied. Vo vedeckom laboratóriu sú desiatky fliaš s vodou datovaných od konca decembra až januára rôznych rokov. Voda zo 17. až 19. januára po mnoho rokov zostáva priehľadná, bez zápachu a takmer bez usadenín.
„Ako vedca ma zaujímal predovšetkým samotný fakt – čo je z hľadiska fyziky voda zo 17. až 19. januára.

Experiment
Jeden z experimentov sa vykonával počas piatich rokov na viacerých dobrovoľníkoch za účasti pracovníka Ústavu ekológie človeka Viktora Žukova. Subjekty pili 150 ml vody v malých dúškoch a po 30 minútach sa meral stav ich tela pomocou metódy elektro-punkčnej diagnostiky. Na experiment sa odoberali vzorky vody z tej istej studne. Jedny vzorky vody bola odobraté v decembri – začiatkom januára a ďalšie ráno 19. januára.
Pri pokusoch s vodou odobratou na konci decembra alebo začiatkom januára sa nezistil žiadny vplyv na oragnizmus subjektu. Hodnoty elektrickej vodivosti sa pred a po vypití vody u testovaného subjektu nelíšili. Účinok vody, ktorá sa odobrala 19. januára z toho istého vodného zdroja, sa však vždy prejavil skokovým efektom – bol zaznamenaný prudký nárast bioenergetickej aktivity u všetkých subjektov. Dospeli sme k záveru, že voda z 18. až 19. januára zlepšuje a eliminuje cirkuláciu energie, zvyšuje ľudskú energiu, ktorá má priaznivý vplyv na ľudské zdravie a odblokuje „stagnujúcu“ energiu.“
Ukrajinský vedec Michail Kurik tiež skúmal vodu aj z jazier, obyčajnú fľaškovú vodu a vodu z vodovodu.
„Všetky naše experimenty ukázali, že každá voda odobratá ráno 19. januára podlieha rovnakému javu – to znamená, že má zvýšenú energiu.“
Odborníci laboratória pre zásobovanie pitnou vodou Moskovského inštitútu Sysina začali vodu pozorovať od 15. januára. Vodú odobratú z vodovodného kohútika nechali odstáť a potom v nej merali množstvo iónov radikálov. Počas štúdie sa počet iónov radikálov vo vode začal zvyšovať od 17. januára. Spolu s tým sa voda stala mäkšou, jej pH sa zvýšilo, čo spôsobilo, že tekutina bola menej kyslá. Voda dosiahla vrchol svojej aktivity 18. januára večer. Vďaka veľkému počtu iónov radikálov bola jej elektrická vodivosť skutočne podobná vodivosti vody nasýtenej elektrónmi. Zároveň pH vody vyskočilo neutrálne o 1,5 bodu.

Vedci tiež študovali stupeň štruktúry vody z dní 17. až 19. januára. Zmrazili niekoľko vzoriek – z vodovodného kohútika, zo studne, z rieky. Dokonca aj voda z vodovodu, ktorá nie je zvyčajne zďaleka ideálna, v zamrznutej forme mala harmonickú štruktúru pri pohľade pod mikroskopom. Krivka elektromagnetickej aktivity vody začala klesať ráno 19. januára a 20. januára mala voda svoj obvyklý stav.

Záver
A tu sú závery doktora technických vied Vladimíra Cetlina o vode zo 17. až 19. januára:
„Znížením elektrickej vodivosti vo vode sa potlačí rast mikroorganizmov. Počas hodín najväčšieho pokoja vody na planéte 17. až 19. januára, ju možno čerpať aj z rieky, dokonca aj z vodovodného kohútika – dlhodobo si v nádobe zachová svoju dobrú kvalitu. Je dobré sa umyť takou vodou a keďže voda na planéte stále existuje v plynnom stave, je pre nás všetkých ľahšie dýchať v týchto „špeciálnych“ dňoch. Dúfajme, že v budúcnosti veda bude môcť rozlúsknuť toto tajomstvo prírody.“

prevzaté:https://slovienka.sk/2020/01/z-18-januara-na-19-januara-je-cas-ist-na-pramenitu-vodu/Žiadne komentáre


Návrat na obsah