Retrográdní fáze Chironu - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Prejsť na obsah

Retrográdní fáze Chironu

Anjelská pomoc
Publikoval v O Hviezdach a Lune ·
Retrográdní fáze Chironu (10.7.- 15.12. 2020)

Chiron (Cheirón) vstoupil do retrográdní fáze 10. července 2020.

Chiron byl opuštěn po svém narození a byl ponechán napospas svému osudu. Avšak právě skrze toto zranění opuštěním a těžkým úsilím o přežití se dokázal vzchopit a přeměnit své rány v mocné portály léčení.
Právě Chironova zranění vydláždila cestu jeho roli mocného léčitele, učitele, psychického média a filozofa. Právě proto se Chironovi říká "zraněný léčitel".
My všichni vládneme stejnými silami jako Chiron. Uvnitř každého z nás se nachází schopnost proměnit své rány a bolest ve zdroj síly.

Jak říká básník Rumi: "Rána je místo, kudy do vás proniká světlo."

Symboliku Chirona představuje asteroid, který se pohybuje ve vesmíru v prostoru mezi Saturnem a Uranem.

Saturn má velmi zemitou, zakořeněnou energii, zatímco Uran je považován za planetu vyšších vibrací. Energie Uranu přináší probuzení a také vzestup energie kundalíní.

Chiron se chová jako most mezi těmito dvěma stavy bytí a někdy se mu proto říká také "duhový most", který představuje spojení mezi jedním stavem vědomí a tím následujícím, a podíváme-li se do egyptské astrologie, tato představa se nadále rozvíjela.
V dávné egyptské astrologii se Chiron nazýval jiným jménem - Anpu nebo Anubis, bůh posmrtného života a ztracených duší.
Mnohé mýty a legendy, které se vyprávějí v západní astrologii, lze vysledovat zpětně až do egyptské a babylonské astrologie, a Anubise lze považovat za Chironův protějšek. Stejně jako Chiron byl i Anubis opuštěn jako dítě. A právě díky tomuto bolestnému prožitku byl Anubis schopen povstat a stát se ušlechtilým strážcem podsvětí. Jeho úkolem bylo vítat nově zesnulé do posmrtného života a provést je celou fází přechodu. K takovému úkolu je třeba obzvlášť výjimečné duše a byly to bezpochyby Anubisova vlastní bolest a utrpení, díky kterým v sobě dokázal rozvinout takový soucit, uvážlivost a odevzdání, aby dokázal provádět jiné duše na takové cestě.


"Anubis je obnovitel duší zesnulých. Aby tuto roli mohl naplňovat, bylo nutné, aby se vzdal svých pout k vlastním ranám, a to skrze odpuštění, lásku a širší porozumění hlubšího smyslu svých zranění. Právě tak se proměnil v mocného léčitele a průvodce druhých."

- Linda Star Wolf a Ruby Falconer

Se vstupem Chirona do retrográdní fáze se i my dostáváme do nitra svých vlastních ran a máme možnost zvážit, jak bychom je mohli využít coby zdroj síly a léčení.
Příkladem může být i žal na naší cestě. Ztráta blízkého člověka ve fyzické rovině nám způsobí velkou ránu. Ale přestože je to tolik bolestivé, zároveň se díky tomu stáváme jemnějšími a soucitnějšími. Stáváme se lepšími lidmi, lepšími přáteli, lepšími tvůrci.

Kromě nacházení světla v našich ranách je toto také čas k tomu, abychom se zamysleli nad věcmi, které nás stále bolí, a nad tím, jak bychom je mohli využít ke svému posunu a proměnit je v novou sílu a světlo.


"Není pochyb o tom, že malý Anubis měl velký strach a byl velmi zraněn, když ho jeho matka Nephthys opustila. Brzy však Isis, Velká Matka nás všech, sestoupila k němu a zahalila ho do svých duhových křídel - tak jako halí nás všechny, když čelíme temným nocím své duše."

- Linda Star Wolf a Ruby Falconer

Tato retrográdní fáze Chirona nemá za účel pofoukat naše bolístky, ale uvědomit si, že stejně jako Chirona může i nás naše utrpení přivést na cestu našeho osudu.

"Bolest našich prožitků se stává naším největším učitelem a to, co nás učí, je to, kým skutečně jsme pod všemi těmi ranami."
Během své retrográdní fáze v Beranu se Chiron/Anubis několikrát dostane do řady s Marsem. 13. července nastane jejich konjunkce, avšak její energie bude působit ještě dál, možná až do srpna.

V tomto čase jsme vedeni k tomu, abychom svá zranění dokázali uvidět jako portály pro světlo, ale také odvahu, sílu a účelné jednání. Díky této energii můžeme dovolit svým ranám, aby nám pomohly učinit konkrétní kroky ke světlejší budoucnosti.
Do přímého směru se Chiron vrací 15. prosince 2020.
* * *
CVIČENÍ PRO TOTO OBDOBÍ
1. Co mě nyní nejvíce bolí? Jakých 10 věcí mě tato bolest naučila?

2. Sepište si 20 věcí, na které jste ve svém životě pyšní a které se vám podařily. Mohou to být nejen materiální, ale i duchovní a citové záležitosti. Podívejte se na svůj seznam a uznejte svou sílu a odvahu, které vám k tomu všemu pomohly.

3. Doplňte věty:

Kdyby má bolest mohla mluvit, chtěla by mi říct.....

Když se podívám na své těžkosti, jsem vděčný/á, že.....

Dnes jsem silný/á, protože...

4. Poslouchejte léčivou meditační hudbu, která vám pomůže aktivovat svou léčivou sílu pro sebe i pro druhé.
- Tanaaz

* * *

zdroj: https://foreverconscious.com/intuitive-astrology-chiron-retrograde-2020
překlad: Magda TechetováŽiadne komentáre


Návrat na obsah