Výmena energie - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

rady, odkazy a pomoc aj pre teba
Prejsť na obsah

Výmena energie

Anjelská pomoc
Publikoval v Práca na sebe ·
Ľudia si vymieňajú energiu podobne ako rastliny: Ako zabrániť jej odsávaniu?

Vedci, ktorí stoja za nedávnym prevratným výskumom zistili, že rastliny majú schopnosť absorbovať energiu jedna od druhej.
Toto zistenie by mohlo v najbližšej budúcnosti úplne prevrátiť vedu hore nohami, keďže sa predpokladá, že rovnaký jav možno pozorovať aj u človeka.
To znamená, že podobne ako rastliny, aj ľudia si medzi sebou navzájom vymieňajú energiu.
Tímu vedcov pod vedením Dr. Olafa Kruseho sa podarilo pomocou experimentov (a po prvýkrát v histórii vedy) dokázať, že zelená riasa z druhu Chlamydomonas reinhardtii má okrem fotosyntézy schopnosť prijímať energiu aj pomocou iného, odlišného procesu.
Tento iný proces prebieha tak, že riasa Chlamydomonas reinhardtii čerpá energiu od iných rastlín, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti. Neobyčajné výsledky tohto výskumu boli tiež uverejnené v anglickom prírodovedeckom žurnále Nature Communications.
Človek, tak ako každý živý organizmus, potrebuje k svojmu životu a rastu nevyhnutne prijímať energiu vo forme kalórií v potrave, ako minerály vo vode, a taktiež ako kyslík a slnečné žiarenie, ktoré sú prítomné v jeho životnom prostredí.
A podobne v ríši rastlín platí, že rastliny k svojmu životu potrebujú prijímať slnečné svetlo, živiny, vodu a oxid uhličitý.
Čo pozorovali vedci ?
Dr. Olaf Kruse a jeho tím vo svojich experimentoch pozorovali správanie sa viacerých druhov zelených rias v izolovaných podmienkach, v ktorých tieto riasy nemali prístup k obvyklým zdrojom energie.
Tento „výpadok“ v príjme energie primäl riasy k tomu, aby začali takpovediac nasávať energiu z jednobunkových rastlín, ktoré sa nachádzali v ich blízkosti.
Tento zaujímavý proces prebiehal tak, že v riasach došlo k tvorbe enzýmov, vďaka ktorým potom mohli spracovať (stráviť) celulózu z iných rastlín. Takto riasy získali energiu na prežitie a svoj rast aj za nehostinných okolností.
„Je to po prvýkrát, čo sa u rastlinných organizmov podarilo pozorovať takéto správanie,“ vyjadril sa profesor Kruse.
„Schopnosť riasy prijať a stráviť celulózu z iných rastlín protirečí všetkým doterajším poznatkom biológie. S trochou preháňania by sme mohli povedať, že v tomto procese jedna rastlina naozaj pojedá druhú.“
Dr. Kruse však pokračuje ďalej a toto nezvyčajné správanie sa rastlinných organizmov aplikoval aj na ľudí:
„Presne z tohto dôvodu sa niektorí ľudia cítia nepohodlne v spoločnosti určitých osôb či v určitom prostredí, kde citeľne pôsobí kombinácia určitých emócií a druhov energie.“
Badar Lee, redaktorka internetového portálu Awareness Act pri rozhovore s Dr. Krusem o možných dôsledkoch, ktoré by na základe tohto prevratného objavu vyplývali pre človeka – schopnosť čerpať energiu jeden od druhého – vysvetľuje:
„Je veľmi pravdepodobné, že časť biológie, ktorá sa zaoberá vznikom, získavaním či prenosom energie, sa bude v najbližšej dobe rýchlym tempom vyvíjať ďalej.
A svoje nové poznatky bude pochopiteľne aplikovať aj na človeka. Už teraz vieme, že ľudský organizmus sa v mnohom podobá na organizmus rastlín.
Napríklad, má schopnosť načerpať si energiu v prípade, ak potrebuje, aby určité emocionálne stavy prebiehali na optimálnej úrovni.
To sa potom premietne do výdatnejšieho zásobovania buniek energiou, prípadne vo zvýšenej tvorbe kortizolu či v katabolizme buniek, na ktoré pôsobí nejaký emocionálny stimul.“
Badar Leeová sa ďalej domnieva, že je najvyšší čas, aby sa biológovia, ako aj vedci z iných oblastí začali venovať skúmaniu bioenergie s rovnakou vážnosťou, s akou sa venujú štandardným vedeckým témam.
„Človek má schopnosť čerpať energiu od iných ľudí, zvierat, ako aj z iných živých a neživých objektov v prírodnom prostredí. Takto načerpaná energia prispieva k obnove nášho zdravia.
Aj preto, keď strávime nejaký čas vonku v prírode, sa väčšinou vždy cítime lepšie a sviežo,“ dodáva Badar Leeová.
Čo nám teda z týchto informácií vyplýva? Musíme vziať do úvahy možnosť, že možno prichádzame do styku s osobami či s prostredím, ktoré môžu našu vzácnu životnú energiu z nás vysávať.
Aby sme tomu zabránili, mali by sme dodržiavať v prvom rade nasledovné tri kroky:

1. Začnime praktizovať tzv. „grounding“ (metódu uzemňovania)
Keď sa cítime byť úplne vyčerpaní, choďme na prechádzku do prírody. Tu sa prechádzajme buď úplne naboso, alebo si len jednoducho sadnime na zem.
Zem, keď sme s ňou v priamom kontakte, veľmi silno vplýva na hladiny našej energie a uvádza ich do rovnováhy.
Grounding je úplne jednoduchá metóda, ktorá sa ukázala ako veľmi účinná pre obnovu našej energie v prípade, že sa cítime byť druhými ľuďmi vyčerpaní.

2. Očistime sa
Ďalší účinný spôsob ako môžeme vykonať našu očistu, je dať si kúpeľ s morskou soľou. Výborné je tiež použiť stonky a listy sušenej šalvie na rituál zadymovania.
Zadymovaním potom očistíme naše telo, no od negatívnej energie ním možno očistiť aj celý náš príbytok.
Nejedná sa o žiadne šarlatánstvo – tieto dva spôsoby očisty sa používajú po celom svete už celú večnosť a každý, kto ich využíva pravidelne, na ich účinky nedá dopustiť.

3. Vyhýbajme sa všetkému negatívnemu
Nemusíme príliš rozmýšľať, aby nám bolo jasné, že určité osoby, miesta či predmety sú nabité negatívnou energiou, ktorá nás bude ťahať len nadol. Preto by sme sa mali podľa možností takýmto osobám, miestam či predmetom čo najviac vyhýbať.
Ak to však nie je celkom možné (napr. toxickí kolegovia, s ktorými prichádzame do kontaktu), pokúsme sa po stretnutí s týmito negatívnymi energiami očistiť pomocou groundingu alebo vyššie spomenutými dvoma spôsobmi očisty.
Záver
Veda prekonala za pomerne krátke obdobie histórie obrovský pokrok a ukazuje sa, že s pokrokom vedy sú aj vedci ochotnejší o energii uvažovať v novom svetle.
Liečitelia na tieto informácie spoliehajú odjakživa, no v poslednej dobe sa postupne na ich stranu (našťastie) prikláňa aj stále viac a viac vedcov.
V každom prípade zostaňme pozitívne naladení, využívajme prospešné účinky uzemnenia a očisty a ako vždy, žime uvedomelo.Spracovala: Silavedomia.skŽiadne komentáre


Návrat na obsah