Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Unikátní-metoda

Publikoval v Zdravie-recepty ·
Unikátní metoda doktora Drapkina «Beru si a zahazuju tvou nemoc»


Dětský neuropsycholog doktor Drapkin říká, že většina z nás své děti miluje. Ale jakkoli zvláštní nám to může připadat, nemilujeme vždycky tak, jak to dítě potřebuje. Zkuste si představit, že vaše dítě má v sobě jakýsi rezervoár, který by vždycky měl být plný mateřské lásky. Jestliže je lásky nedostatek, jestliže tento rezervoár vysychá, začíná dítě stonat. Jako by prostřednictvím svého těla chtělo upozornit na své problémy.

Existuje několik velmi jednoduchých způsobů doplnění onoho rezervoáru.
Je třeba co nejčastěji se na dítě láskyplně dívat, ať provedlo co provedlo.

Je třeba je často hladit, objímat, poplácávat ho po zádech, mazlit se s ním a všelijak se s ním samozřejmě s mírou kočkovat. V zásadě každý citlivý rodič vycítí, kdy už má dítě podobných fyzických kontaktů dostatek.

Existuje však ještě další způsob – a je jedním těch nejefektivnějších – aktivizace verbálního, řečového způsobu kontaktu.

Mateřský hlas je velkolepý a pro dítě naprosto nenahraditelný prostředek povzbuzení i léčby. Snažíme se, aby se maminčin hlas stal vnitřním hlasem dítěte“, vysvětluje Drapkin. „Maminka poskytuje dítěti určité pozitivní jistoty, ovlivňující veškerý jeho organismus tím, že se fixují na vědomé úrovni a ovlivňují všechny tělesné orgány dítěte.

Maminčin hlas se tedy stává vnitřním hlasem dítěte. Jestliže se máma celou dobu jen zlobí, je podrážděná a říká, že dítě není takové, jak by si přála, sugeruje malému človíčkovi program nezdarů a nemocí. A naopak, jestliže maminčin hlas stále chválí, podporuje, vede ke štěstí a zdraví, pak se všechny psychoemocionální procesy slaďují podle normy.

Věty, které je třeba pronášet, nejsou náhodné. Každé slovo je promyšlené a prověřené, nelze je měnit. Základní část sugesce, tvořená čtyřmi bloky, prospěje každému dítěti, i tomu nejzdravějšímu a nejšťastnějšímu.

BLOK 1
Vitamín mateřské lásky.

Pomocí těchto slov maminka dítě zaplavuje svou láskou:

«Mám tě moc a moc ráda. Ty jsi to nejdražší a nejmilejší, co mám. Jsi mámin miláček. Nemůžu bez tebe žít. Já i tatínek tě máme moc rádi“

BLOK 2
Nasměrování k fyzickému zdraví.

Při lehkých nemocech stačí k uzdravení sama tahle „terapie maminkou“ bez jakýchkoli léků:

«Jsi silný, zdravý a krásný kluk (holčička). Dobře papáš, a proto rychle rosteš a sílíš. Máš silné, zdravé srdíčko, bříško i hrudník. Hezky, lehce a snadno se hýbáš. Jsi otužilý, málokdy jsi nemocný“.

BLOK 3
Nasměrování na neuropsychické zdraví, na normální psychický vývoj:

«Jsi klidný chlapeček (holčička). Máš dobré, pevné nervy. Jsi trpělivý a hodný a umíš si povídat. Jsi chytrý. Hlavička se ti dobře vyvíjí. Všemu dobře rozumíš a všechno si pamatuješ. Máš vždycky dobrou náladu a rád se usmíváš. Dobře spinkáš. Snadno a rychle usínáš a zdají se ti samé hezké sny. Když spinkáš, pěkně si odpočineš. Dobře a rychle se učíš mluvit».

BLOK 4 — odráží starou lidovou moudrost.

Od pradávných dob brávaly matky nemocné dítě do náruče, přitiskly je k sobě a svou vnitřní silou ho zbavovaly nemoci:

«Předej svou nemoc mě!»

«Beru si a zahazuju tvou nemoc. (Dále matka uváděla konkrétní potíže dítěte.)
Beru si a zahazuju tvůj špatný spánek.
Beru si a zahazuju tvé špatné sny.
Beru si a zahazuju tvůj pláč.
Beru si a zahazuju, že nechceš papat.
(Závěrečná věta…) Máma tě má moc moc ráda».

Je-li dítě vážně nemocné, měl by lékař vypracovat speciální program a k těmto čtyřem blokům přidat individuální, léčebný.
Šeptejte tato slova svým sladce spícím dětem a vyrostou z nich zdraví, chytří a šťastní lidé.


ČAS A MÍSTO

Nejlepší je věnovat se této metodě, když dítě spí. Moc dobře si zapamatuje, co mu maminka v noci říkala.

Asi 20-30 minut potom, co dítě usne, se k němu posaďte, text můžete mít u sebe napsaný na papíře, a opakujte mu každou větu třikrát. Nejdřív v myšlenkách pro sebe, pak v myšlenkách dítěti a pak šeptem „nahlas“.

Dělejte to každý den asi dva měsíce, záleží na stavu dítěte. Ani vysoká horečka ani jiné projevy nemoci nejsou kontraindikací.

Pokud však maminka sama není v kondici, je zničená, nervově situací vybičovaná, je lepší sezení vynechat..

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO PROGRAMU:

«Mám tě moc ráda. Jsi to nejdražší a nejmilejší, co mám. Jsi silný, zdravý a hezký. Dobře papáš, a proto dobře rosteš. Máš zdravé srdíčko, hrudník i bříško Snadno a hezky se hýbáš. Nikdy se nenastydneš. Máš pevné, zdravé nervy. Tvůj rozum se dobře rozvíjí. Máš vždycky dobrou náladu, často se usmíváš. Snadno a lehce usínáš a zdají se ti samé hezké sny. Krásně si ve spaní odpočineš. Moc a moc tě miluju!»

Jde-li o nemoc, doporučuje doktor Drapkin vést si záznamy ve zvláštním sešitě. Na jednu stranu zaznamenávat všechny projevy nemoci, na druhou všechno dobré. Například, že se mu ulevilo, začal líp jíst, má nového kamaráda…

A to je vše.

Vlastně nic nového. Přínos je však evidentní. Mnozí psychoterapeuti se domnívají, že problémy dospělých pacientů (například sklony k depresím a neurózám) „rostou“ s nimi od dětství. Vysvětlují to tehdy „nedodanou“ láskou a pozorností. Radí maminkám co možná nejvíc dítě chovat, laskavě se ho dotýkat, co možná nejdéle kojit. Tehdy se dítě – a později dospělý – cítí v bezpečí.

© metoda doktora DrapkinaMôj aprievodca

Publikoval v O anjeloch ·
"Můj vnitřní průvodce, vítám tvou podporu. Zavázal jsem se, že odpustím sám sobě a jsem připraven zbavit se řetězů, kterými mě spoutal strach. Vím, že mě odpuštění osvobodí. Vkládám svou touhu odpustit do tvých rukou a souhlasím, že mi ukážeš, kam mám jít, co mám dělat a co mám říct. Vím, že mě povedeš k dokonalým úkolům a lekcím, abych mohl prohloubit svou sebelásku a zbavit se strachu. Děkuji ti za to, že mi pomáháš, abych odpustil sám sobě."
* * *
- z knihy Škola zázraků, Gabrielle Bernstein

Zdroj:FB
Výrok

Publikoval v Zrnká múdrosti ·
Ak zmeníte svoje myslenie, zmeníte svoje názory.
Ak zmeníte svoje názory, zmeníte svoje správanie.
Ak zmeníte svoje správanie, zmeníte svoje zvyky.
Ak zmeníte svoje zvyky, zmeníte svoje výsledky.

Ak zmeníte svoje výsledky, zmeníte svoj život.
Ak zmeníte svoj život, zmeníte svet ....

FB- OdinZmena postoja

Publikoval v Hojnosť / techniky ·
"Dnes měním názor na svou finanční situaci. Od této chvíle se zavazuji zaměřovat se na to, co opravdu mám, místo toho, co postrádám. Slibuji, že dnes si budu vědomě vybírat slova ocenění a hojnosti."
* * *
- z knihy Škola zázraků, Gabrielle Bernstein
Muž na prvním místě

Publikoval v O láske ·
Muž na prvním místě

Narodit se do rodiny, která dává muže na první místo (stejně tak do rodiny, kde je žena, matka dominantní a na prvním místě, tady si článek jen otočte, je to stejné) a nemá úctu k ženám, je důležitým ponaučením pro duši, která nechovala příliš úcty a lásky k ženám a potřebuje si prožít, co to obnáší, když se role obrátí, také svou příležitost si odpustit a dojít k vnitřní ženské sebeúctě, že už si nebudeme ubližovat, ani se obviňovat, či stydět za cokoli, kým jsme, nebo jsme byli.

Vše podstatné je totiž tady a teď a záleží jen na tom, jakými se rozhodneme být teď, jaké principy a vnitřní hodnoty zvolíme už dnes. Pokud si konečně dáme milost a propustíme všechno, co se vzdaluje lásce a přijetí. To znamená projít si také upřímně údolím stínů a přijmout tu bytost, kterou jsme kdysi byli, s láskou a pochopením, neboť vina a stud formou sebetrestání nepřináší žádný užitek.

Rodiny, které staví muže – otce, bratry… na piedestal, přináší do života dívky mnohá zranění a vzorce, které jim později brání v navazování zdravých vztahů. To samozřejmě dobře víme, ráda bych k nim však popsala i stínový život, který staví “pachatele” zranění a “oběti” do jiného světla, neboť vše má dvě strany a málokdo má zdravou sebereflexi, aby vědomě pozoroval a přijímal obojí.

Vzorec – Jsem vždy až ta druhá.
Jsem neviditelná.

(Bratr je důležitější a upřednostňovaný před sestrou, otci se posluhuje bez nároku na vlídné slovo, první se uspokojí potřeby muže (jídlo, sex, jeho spokojenost, pak teprve její potřeby, které nejsou důležité a jsou přehlíženy jako nepodstatné – například ženská potřeba sdílení, projevování lásky, důležitost vztahů a rodiny).

Přináší potřebu neustále se mužům zavděčovat, aby ji vůbec viděl. Skrytá touha si dokázat, že je daleko lepší ve všem, co dělá. Perfekcionismus, touha po nezávislosti, zaměření se na výsledky. K tomu samozřejmě vždy stejná zkušenost, že ať dělá, co dělá, pořád je neviditelná, nedůležitá, zatímco o úspěchu mužských členů rodiny se vedou oslavné eposy, byť je úspěch poloviční, než ten její, jeho činy jsou vidět. V partnerství pak jdou její potřeby také zcela stranou, je neviditelná, ztrácí hlas, respekt a nedočká se lásky. Vše, co dělá, je bráno jako samozřejmost, protože ona sama sebe nevidí, bere se jako samozřejmost, její programy méněcennosti jí lživě přesvědčují, že není důležitá ani hodna lásky a pozornosti.

Stínovým projevem je závist, či žárlivost, který je poháněn léta potlačovaným hněvem. Hněv je energie neustálého překračování vlastních hranic. Nejde v něm ani tak o muže, nebo někoho tam venku, ale především o hněv obrácený proti sobě. Hněv za všechny ty nevyjádřené potřeby, za všechno to přehlížení sebe sama, ještě hlouběji jako pocit viny a studu za dřívější opačnou roli muže vůči ženám. V tomto hněvu se skrývají všechny nenaplněné sny, ale také ohromný deficit a pocit nedostatku… ohromný hlad po lásce. Hněv sám o sobě je jen výboj emoční energie, neškodí pokud má možnost a dovolení se projevit, pobýt s ním, pustit přes tělo, a následně s láskou přijmout tu stínovou bytost, kterou se v té chvíli stáváme, když jsme zcela odděleni od skutečnosti, která nikoho z nás nenutí dál setrvávat v nedostatku a vzorcích méněcennosti, které jsme kdysi přijali, ale tady a teď již neplatí, pokud si od-pust-íme a rozhodneme se, že teď už budeme uznávat jiné principy a vnitřní hodnoty.

Těmi novými hodnotami jsou nové závazky vůči sobě. Třeba to, že dnes budou mé myšlenky, slova a činy v úctě k sobě. Že již nebudu věřit odsuzování a hněvu, které obracím proti sobě, ale naučím se milovat tu bytost, kterou jsem tady a teď. Nedokonalou, ale upřímnou a pravdivou vůči vnitřním hodnotám.

Nemusím nic dělat dokonale, ale mám to zkoušet zas a znovu, dokud se nenaučím vidět se jinak a myslet o sobě tak, aby mě mé myšlenky vynášely směrem k lásce a nikoli ponižovaly směrem ke strachu.

Obrátím vzorec do opačné polohy – jsem vždy na prvním místě.

S tímto otočením se musím nejdříve zkušeností zžít, neboť je to nový úhel pohledu a nebude to snadné. Nicméně ani nemožné. Není nic krásnějšího, než když se to stane skutečností a vy věnujete laskavost i čas sami sobě a v rovnováze dáváte z přebytků druhým lidem. Jen soucit k sobě dokáže opravdově soucítit s druhými lidmi a nevydávat se s motivem se zavděčit a z vnitřní prázdnoty, kde stejně není, co dát.

Co se pak změní?

Je v tom i umění žít přítomností, neplánovat, víc se uvolnit do ženské energie, a užívat si přítomnosti druhého, ale jakmile odchází, být zase jen v sobě a se sebou.

Když je muž se mnou, jsem s ním naplno, vyjadřuji své potřeby s lehkostí a radostí, což mu dává prostor dávat mi, co potřebuji, také s velkou radostí, že mi to může dát, že on je ten, kdo mi to může přinést, což v něm buduje radostný pocit důležitosti. Pokud nedostane ode mě láskyplný prostor dávat mi, naslouchat mému vnitřnímu vedení, a přinášet mi to venku, což je jeho doménou, kterou umí lépe než já, pak v něm mohu vzbuzovat jen pocit zbytečnosti a nedostatečnosti. Pokud nedostane prostor mě chránit a budu vše kontrolovat sama, nebude tu mít své místo. To je mýlka dávajících žen – silných matek, zvyklých být na druhém místě, které se mohou přetrhnout v dávání, kdy jako výsledek nedostanou nic, ani ono uznání, či respekt a hlavně lásku po které tolik hladoví.

Jako žena zdravě vytvářím něco, jako ohromný láskyplný prostor. V tom prostoru mohu jen být nejen já, ale může v něm spočinout i muž, který zde odpočívá, vyživuje se, nachází čas pro to, co v něm probouzí láska. V tom prostoru nekladu žádné podmínky, a nemám ani žádná očekávání, protože je to prostor, který je plně přijímající. Od něj se pak učím přítomnosti, protože v tom je muž daleko pevnější, moje ženské bytí umí v mysli propojovat všechno minulé, současné i budoucí (dělat 10 věcí současně), což je dáno naší mateřskou rolí, on je více tady a teď, je ukotvený, stabilní a dává tomu našemu teď celou svou energii.

Když se mnou není, nepatří mu ani moje myšlenky, jsem to zase já, koho vyživuji a o koho se starám (plus děti) a nejsem posedlá jím, ani naším vztahem. To on cítí a není si mnou nikdy jistý, pořád mě trochu loví, neboť mu nepatřím, neřeším, neočekávám, není to můj životní středobod. Je pro mě velmi důležitý, ale není nositelem mého štěstí ani vyzařování. To si buduji jen ve svém vnitřním světle, on to vnímá a přitahuje ho to jako magnet. V zásadě tedy nemusím dělat nic, abych dostávala lásku, úctu a zářila, stačí mi jen být.

Což je to úskalí, kterému naše mysl nerozumí, pokud to neprožije, a že to neznamená vůbec nic nedělat, nebýt aktivní, ale znamená to být v přijetí, vytvořit nejdříve PROSTOR, ze kterého mohu být aktivní a vědět s jistotou jaký je můj další krok a konání. Opakem toho je neustálé konání z prostoru nedostatku (lásky), kde je každý čin motivován strachem a nevědomím. Pokud máme mít s těmito vzorci zdravé vztahy, je třeba vytvořit si pro ně nejdříve prostor dostatku, přijetí a lásky.

Pokud je tam jen prázdnota, pak není z čeho dávat. Jede se na dluh. Pokud je zde jen závislost a snaha o to, aby někdo tam venku tuto prázdnotu zaplnil, někdo, na kom budeme viset a plnit mu každé jeho přání a potřebu, pak jistě už teď i víme, jak to bude dál pokračovat a na čem to skončí.

Proto je cestou k vyléčení budování prostoru dostatku, lásky a přijetí. A to i se všemi stíny a nedostatky i selháními. Nikdo z nás není bez poskvrnky a stejně tak jsme všichni nevinní. Je to paradox? Ano je. Protože skutečná pravda je vždy paradoxní v tomto dualitním světě. Je to paradox, jako je známé jsme všechno a nic… pravda nikdy není jen o jedné straně. V každé lži je nějaká pravda a v každé pravdě je nějaká lež. A my všichni máme stejné podmínky pro to, abychom zjistili jak to skutečně je.

Ať všichni spočineme v prostoru lásky tady a teď a už navždy.

Shumavan

zdroj:   ShumavanRuším, mažem...

Publikoval v Zrnká múdrosti ·


Ako postupovať

Publikoval v Práca na sebe ·
′′ Ak je vaša situácia taká pokazená, že každý ďalší pokus o jej vyriešenie ju zamotá ešte viac, je to pre vás jasný znak toho, že túto situáciu treba riešiť po svojom bez toho, aby ste do nej zasahovali. Týka sa to najmä tých oblastí, na ktorých vám záleží najviac a najviac vás trápia. Práve tento strach vás však vedie k zúfalej snahe ′′ eliminovať nebezpečenstvo ", no pre myšlienkový hluk nepočujete svoje vnútorné vedenie a konáte pod tlakom stresu, ktorý cítite.
Prosím, zbavte sa stresu, pretože to je hlavná prekážka, ktorá vám bráni vnútornému pokoju. Akonáhle v sebe nastolíte vnútorný mier, aj celá situácia sa vám uľaví a môže sa začať prirodzene vyvíjať. Nemusíte sa na ňu snažiť dávať pozor. Na to je Boh / vesmír. Vie, čo si prajete a vie, kam vedie cesta. Ak je potrebné preskupiť a zmeniť niektoré okolnosti, odporúčame vám, aby ste to umožnili. Požiadali ste ho, aby zasiahol sám seba, tak zasiahne.
Prosím, nezľaknite sa, že vývoj vecí nevyzerá tak, ako ste očakávali. Žiadna práca nevyzerá dobre, keď ešte nie je hotová. Tak ako keď upečiete koláč - hrudka múky lepenej maslom nevyzerá na nič, ale keď ho správne spracujete a necháte čas na pečenie, bude pre vás skvelá odmena, ktorú si môžete vychutnať a vychutnať. Aj vy môžete prispieť k dielu, ktoré Boh / vesmír pre vás ′′ pečie Tým, že ho necháte spracovať veci tak, ako potrebujú a necháte potrebný proces. V správnej chvíli budete vedieť, kedy niečo urobiť. Keď očistíte svoje vnútorné a rozjasníte svoju myseľ, ľahko budete vnímať svoje vnútorné vedenie, ktoré vám vždy poskytne jasný pokyn k činom. Dôverujte medzitým Bohu / vesmíru, že poznáte úžasný recept na vaše šťastie a nechajte ho pripraviť podľa potreby.
Nevadí, že nevieš všetko. Celá situácia sa stále vyvíja a netreba na ňu naliehať. Aj keď by ste chceli čo najrýchlejšie všetko za sebou, nemusí to byť vždy najlepšie. Spolupracujte s nebom a vedzte, že majú väčší rozhľad ako vy a že vás budú viesť láskyplne na každom kroku vašej cesty. Sú tvojím plameňom svetla žiariaceho na tvoju cestu, aj keď kráčaš v tej najtemnejšej tme. Tak sa ničoho neboj, starosti prenechaj Bohu / Vesmíru a oddychuj. Netrápte sa vonkajšími okolnosťami - riešte svoje vnútro. Najväčší zmätok pochádza odtiaľ, ktorý sa potom zrkadlí vo svete. Zamerajte sa na uzdravenie a uvoľnenie svojho vnútra, starostlivosť, ktorú potrebujete psychicky alebo fyzicky, čím pomôžete priniesť čo najlepšie výsledky ❤ ′′
* * *
FB, (Posolstvo anjelov, M.T.)Ako zistiť karmu dieťaťa.

Publikoval v Poučné ·
Príznaky zlej karmy
Kým sa dá, meňme sa…

– Treba jednoducho prezrieť, preštudovať históriu celého rodu, aké choroby mali rodičia, dedovia a babky. Aký mali charakter. Aké hriechy konali. A už táto informácia môže o mnohom povedať! Problém je v tom, že naša osobná karma, karma dieťaťa, zodpovedajú skúsenostiam nášho minulého života, zodpovedajú skúsenostiam našich predkov. Je možné chodiť k akýmsi jasnovidcom a pýtať sa, čím sme boli v minulom živote, čo sme urobili….Stačí však jednoducho pozrieť na charakter, osud, udalosti v živote vašich predkov, na pôvod hriechu. Či páchali hriechy, či nie.
Problém je v tom, že pojem hriech nie je nami vždy správne chápaný. Je chápaný väčšinou v náboženskom kontexte. Čiže hriech – to je konanie, čin, ktorý niekto urobil, zabil, okradol… No nie je to vždy tak.
Je niekoľko úrovní hriechu.
Vonkajší – vidíme v činoch, za ktoré človek zodpovedá, no nie vždy vieme o činoch našich predkov.
Je hlbšia úroveň hriechu – a tou sú city. City sú spojené s našim charakterom. A tu je vplyv na zdravie a osud nie menší, ale omnoho väčší.
Čiže ak sa naši rodičia, dedovia a babky vyznačovali agresívnymi citmi, alebo depresívnymi, ak mali nedobrý charakter, ak prejavovali také city ako nenávisť, urážlivosť, odsúdenie, nespokojnosť so sebou aj s osudom, škaredo rozprávali o ľuďoch, hádali sa neustále – muži aj ženy. Či dokázali držať na uzde svoje živočíšne inštinkty. Či ich nestriedmosť doviedla do nejakých problémov. Všetko toto bude sedieť u vás v podvedomí a odovzdá sa to deťom.
No najnebezpečnejšie je – ZRIEKNUTIE SA LÁSKY. Keď ženy podstupovali potraty, zriekali sa milovaného človeka, urážali sa naňho, ak nechceli žiť, ak boli pokusy o samovraždu.
Ak boli stále ukrivdení a preklínali svoj osud, aj toto všetko bude sedieť vnútri našich duší a odovzdá sa to potomkom.
No to, čo sedí dedovi a babke v hlave, to sa stáva citmi u ich detí, budúcich rodičov. A potom sa stáva fyzickým zdravím ich vnukov.
Čiže negatívne tendencie, ktoré sa zachovávajú v rode, sa menia potom na choroby, úmrtia a nešťastia.
Čo robiť v takom prípade?
Čím viac je nevýhodných faktov, spojených s karmou rodu, tým serióznejšie treba pracovať na sebe, pred počatím detí a v čase tehotenstva.
Problém je v tom, že dva, tri roky pred počatím a čas tehotenstva MAJÚ OBROVSKY VÝZNAM V ŽIVOTE BUDÚCEHO DIEŤAŤA. Hlavne 5. mesiac tehotenstva. Tu je veľmi dôležitý smer, ktorý mu dajú rodičia. Ak bude správny, smerovaný k Bohu a láske, tak tento smer môže preladiť najnebezpečnejšie tendencie duše v rode.
Ako sa začína hriech? Prečo človek hreší?
Vec sa má tak, že človek má tri inštinkty. Prvý, hlavný inštinkt je smerovanie k Bohu, k láske. Bez neho niet života. Prečo je tak dôležitý tento inštinkt? Pretože od Stvoriteľa dostávame tú jemnú životnú energiu, ktorá nám dáva záchranu a rozvoj našich duší. Bez lásky k Bohu bude naša duša vyschýnať. Preto, keď je v nás inštinkt smerujúci k láske, k Stvoriteľovi, vtedy dostávame energiu budúcnosti, vtedy budeme mať aj potomkov, budú zdraví a šťastní. Budú si plniť svoje túžby. Keď funguje prvý inštinkt, tak sa stanú životaschopnými dva inštinkty podporujúce život vo fyzickom tele – inštinkt pokračovania rodu a inštinkt sebazáchovy. Keď slabne láska k Bohu, tak sa začína to, čo sa volá hyperfunkcia dvoch inštinktov. Všetka energia ide na inštinkt zachovania rodu a inštinkt sebazáchovy.
Keď sú na druhom mieste, po láske k Bohu, vtedy sa rozvíjajú harmonicky. Keď vychádzajú na prvý plán, strácajúc lásku k Bohu sa človek sa vracia do živočíšneho stavu. Vtedy sa inštinkt pokračovania rodu mení na žiadostivosť, chlípnosť, uctievanie pôžitkov.
Inštinkt sebazáchovy nás postrkuje k závisti, pripravenosti zabiť, ukradnúť, kvôli svojmu blahobytu. Preto bez reálnej lásky v duši, bez smerovania k Najvyššiemu, bude človek nevyhnutne zbožňovať svoj živočíšny stav.
Ak boli v rode ateisti, už to je nie dobrý znak pre potomkov. Ak tí ateisti konali činy, ktoré posilňovali závislosť na dvoch inštinktoch, je to neblahé. Ak človek kvôli svojmu chtíču, žiadostivosti podvádzal, zrádzal, prekrmoval sa jedlom a sexom, pôžitkami, kvôli pôžitkom porušoval prikázania – nesmilni, nezabíjaj, nekradni, ak človek stále odsudzoval, kradol, klamal, všetko toto sa odrazí na potomkoch.
Ako môžeme určiť, či vieme všetko o svojich rodičoch a svojich predkoch? Ako určiť tie problémy a ťažkosti, ktoré môžu byť s našimi deťmi?
Veľmi jednoducho.
Podľa svojho charakteru a udalostí, ktoré sa nám stali v živote.
Ak je dieťa problémové, tak matka dostane pred počatím seriózne skúšky. Poníženie, choroby, krivdy a tak ďalej. Čím problémovejšie je dieťa, tým horší je stav matky pred počatím a počas tehotenstva. Vtedy je zvýšená intoxikácia, stávajú sa nepríjemnosti, nešťastia, môžu byť choroby, ľudia sa chovajú nespravodlivo…. A nakoľko žena prijíma všetky tieto problémy, ako pomoc zhora, ktorá ponižuje ľudské šťastie a otvára cestu k Bohu, natoľko žena prekonáva všetky negatíva.
Čiže, keď sa žena chystá otehotnieť, musí zabudnúť na ľudskú logiku, ktorá hovorí – oko za oko, zub za zub. Treba všetkým odpúšťať. Musí vidieť v každom Božský obraz, musí vo všetkom vidieť Božiu vôľu. Treba sa naladiť na lásku. Akákoľvek nepríjemnosť, to je pomoc pre odpútanie sa, oprostenie sa od priviazanosti. Pretože akákoľvek pripútanosť začína zosilňovať druhý a tretí inštinkt, zakrývajúc lásku k Bohu a zakrývajúc našu dušu od energie, lásky a možností.
Žena, ktorá chce porodiť zdravé dieťa, musí pochopiť, že ak má nejaké problémy s mužom, nie je to jeho vina. Je to jeho bolesť, nedokonalosť a slabosť. Netreba mu vyčítať, rozčuľovať sa, obviňovať. Treba mu pomáhať, učiť ho na svojim príklade to, ako sa treba správne chovať k okolitému svetu, ako byť dobrosrdečným a štedrým.
Prečo človek býva zlý, prečo odsudzuje, uráža…? Pretože nemá správny systém hodnôt. Ak si myslím, že pre mňa sú hlavné peniaze, tak som pripravený na akýkoľvek zločin kvôli peniazom. Pretože peniaze sú pre mňa najvyššou hodnotou.
Ak je pre mňa život najvyšším šťastím, najdôležitejšou hodnotou, tak kvôli zachovaniu života budem pripravený zrádzať, zabíjať, budem chamtivý, závislý. Len vtedy, keď je pre mňa najvyššou hodnotou láska, smerovanie k Najvyššiemu, snaha podobať sa mu, vtedy budem v harmónii. Vtedy sa moje inštinkty budú rozvíjať bez oslabenia, bez agresie a depresie.
Ako máme zistiť, že čo je pre nás hlavná hodnota.
Veľmi jednoducho. Podľa nášho charakteru, podľa našich strachov, urážok…
Ak pre nás stojí na 1. mieste láska, tak sme srdeční, trpezliví, dobrosrdeční, je pre nás na 1. mieste duša a vedomie na druhom,. Je pre nás na 1. mieste milosrdenstvo, nie spravodlivosť. Spravodlivosť bez lásky je – tvrdosť. A ak vieme strácať, ak sa neobávame o budúcnosť, ak nemáme želanie odsudzovať a pohŕdať ľuďmi, a zažívať pri tom pocit nadradenosti, ak sme pripravení obetovať, s úctou sa chovať k druhým a obhajovať svoje záujmy. To znamená, že sme správne orientovaní v svojom živote.

https://www.facebook.com/anna.erp/videos/3765684676797714

zdroj: Sergej Nikolajevič Lazarev
6smerov

Publikoval v Zrnká múdrosti ·
Nezabudnite sa každý deň pozrieť šiestimi smermi:
Dopredu, aby ste vedeli, kam smerujete.
Späť, aby ste si spomenuli, odkiaľ ste prišli a vyhli sa chybám z minulosti.
Dole, aby ste sa uistili, že nestúpate po iných ľudí a nespôsobili si tým svoj pád.
Na bok, aby ste videli, kto je pri vás, aby vás podporil, alebo aby ste videli, kto potrebuje vašu pomoc.
Hore, aby nezabudli na to, že Boh má všetko pod kontrolou a že sa stará o všetko a o všetkých.
Do svojho vnútra, aby ste si pripomenuli, ako veľmi sa musíte zlepšiť ....


FB - Cit.webOdblokování energie hojnosti

Publikoval v Hojnosť / techniky ·


Někdy může nedostatečné proudění energie hojnosti odrážet stav vašeho těla. Pokud se necítíte fyzicky tak zdraví nebo nabití energií, jak byste si přáli, můžete získat více energie tak, že se spojíte se svými vnitřními potřebami a nutkáními. Vaše tělo se s vámi vždycky snaží rozmlouvat o svých potřebách. Co vám vaše tělo tiše napovídá? Možná potřebuje více odpočinku, delší pobyt v přírodě, chce, abyste více cvičili nebo nějak změnili stravu. Naslouchejte svým vnitřním potřebám a uvidíte, že tak získáte více fyzické energie a zdraví. Když tyto oblasti rozproudíte, podpoříte také proudění hojnosti ve svém životě.

Soustřeďte se teď na chvilku na své tělo. Cítíte v něm nějaké fyzické bloky? Máte nějaká vnitřní nutkání, kterým nevěnujete dost pozornosti, jako třeba pocit, že potřebujete změnit stravu, více se pohybovat, dopřát si masáž nebo jít ven na procházku? Jaký jednoduchý krok byste mohli dnes nebo zítra udělat, abyste si tuto oblast fyzického nepohodlí pomohli odstranit?

Někdy můžete cítit, že máte zablokované své emoce. Možná se na někoho zlobíte nebo někde potlačujete pocity, které chtějí ven. Emocionální bloky můžete uvolnit prostě tím, že pozvednete svou energii a budete o svých pocitech mluvit pravdivě. A zase, následujte své vnitřní potřeby; naslouchejte svým pocitům, važte si jich a jednejte podle nich.

Prozkoumejte své osobní vztahy. Udržujete snad takové vztahy, v nichž dávání a braní nejsou vyvážené nebo kde vydáváte příliš mnoho energie a jen velmi málo získáváte zpět? Anebo snad očekáváte, že vám lidé budou dávat, aniž byste jim cokoliv vraceli? Vysíláte k ostatním lidem lásku? Cítíte, že jste milováni? Máte otevřené srdce?

Když ucítíte takovou zablokovanou oblast, můžete se zeptat: "Jakou konkrétní věc mohu udělat, abych tuto oblast rozproudil/a?" Nemusí jít ani o nějakou zásadní věc, může to být jednoduché, třeba jen říci příteli něco, co má být řečeno. Jaký malý krok můžete udělat třeba příští týden, abyste otevřeli energii mezi vámi a druhým člověkem? Může to být i krátká rozmluva po telefonu, změna vašeho přístupu k tomu druhému nebo telepatické sdělení, že někoho přijímáte takového, jaký je.

Jakákoliv oblast vašeho života, v níž nejste šťastní, může ovlivnit všechny ostatní části vašeho života. Čím více si uvědomujete svou energii, tím méně zavíráte oči před těmi oblastmi ve svém životě, které nefungují tak, jak byste chtěli. Chcete-li zažívat hojnost a pocit oživení a růstu, který hledáte, je zapotřebí udělat všechno, co můžete, aby každá část vašeho života dobře fungovala. Když hojnost neproudí, možná nastal ten pravý okamžik začít dělat to, co už jste dávno dělat chtěli. Zaměřte svou pozornost na činnosti, které můžete dělat a které vám přinášejí radost, oživení a energii, a začněte právě s nimi. Tím rozhýbete svou vlastní energii a umožníte hojnosti proudit.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya RomanPravdivé

Publikoval v Zrnká múdrosti ·

Poučné...

Publikoval v Zrnká múdrosti ·
Nezabudnite sa každý deň pozrieť šiestimi smermi:
Dopredu, aby ste vedeli, kam smerujete.
Späť, aby ste si spomenuli, odkiaľ ste prišli a vyhli sa chybám z minulosti.
Dole, aby ste sa uistili, že nestúpate po iných ľudí a nespôsobili si tým svoj pád.
Na bok, aby ste videli, kto je pri vás, aby vás podporil, alebo aby ste videli, kto potrebuje vašu pomoc.
Hore, aby nezabudli na to, že Boh má všetko pod kontrolou a že sa stará o všetko a o všetkých.
Do svojho vnútra, aby ste si pripomenuli, ako veľmi sa musíte zlepšiť .... Cit.web

Krásny a úspešný i zdravý Nový rok 2021 ...Láska...♥

Publikoval v O láske ·
            Kĺby a kolená

Publikoval v Zdravie-recepty ·

Vyzkoušeno, ověřeno! Podělte se s každým, koho trápí bolavé klouby a zvláště kolena. Toto zabere za 1 noc!

Bolest kolen je velkou překážkou v každodenním životě. Člověk se kvůli ní nedokáže věnovat svým zálibám, nemůže spát a ráno je unavený a rozzlobený na celý svět. Bolest se ozývá pravidelně a někoho trápí nepřetržitě, mění se jen její intenzita.


Ať už původcem chronické onemocnění, úraz, nebo nejrůznější záněty a jiné problémy, výsledek vždy stejný – nesnesitelná bolest. Proto jsme se zeptali přímo vás, abyste nám napsali, jak se vám daří bolest držet na uzdě dostupnými metodami!

Zázračná mast, dokáže pomoci již za 1 noc
Poradila mi ji moje máma – ta si uměla vždy s každým zdravotním problémem rady i bez léků. Nevěřila jsem, že taková domácí směs může pomoci, ale skutečně mi to zabralo.  Dokonce, ulevilo se mi už po prvním použití. Nevím jak to funguje, ale funguje – za zkoušku nic nedáte, pro mě je to zázračná mast!

Ingredience
1 lžíce medu
1 lžíce obyčejné hořčice
1 lžíce soli
1 lžíce sody

Postup:
Ještě jeden tip od mého manžela – také domácí. Když ho bolí zápěstí, dělá si mast z obyčejné vepřového sádla a chilli prášku. Je to výborné na přehřátí, mjako zábal na noc.

Mocný kostival
Vykopejte v říjnu kořen kostivalu, očistěte od zeminy a ještě čerstvý ho jen nakrájejte a naložte do alkoholu nebo do alpy či Lesana. Nechte 2 týdny louhovat normálně při pokojové teplotě. Potom používáme na potírání bolavých míst. Já jsem dala i tchyni jeden pohár a velmi jí pomohl s bolavým zápěstím. Pokud nemáte možnost získat kostival, ptejte si v lékárně  masti nebo tinkúry s touto bylinkou, je neskutečně silná!

Já používám na potírání kolen i zápěstí už velmi dlouho – trpím revma a toto mi skutečně pomohlo. 500 ml Lesana smícháme s rozdrceným acylpyrinem a asi pěti listy Aloe vera , které si nakrájíme na kousky. Necháme louhovat v chladničce a po třech týdnech můžeme používat k potírání. Pomáhá to i na tenisový loket a syndrom karpálního tunelu. Potírat vždy večer před spaním a paní doktorka nechtěla věřit, že jsem už tak dlouho nebyla na obstřiky.


Nedám dopustit na křenový zábal, prohřeje a působí proti zánětům kloubů a svalů . Křen nastrouháme na gázu nebo plátno, přiložíme na konkrétní oblasti kloubů či svalů, které nám způsobují bolest a překryjeme fólií. Tento obklad je nejen léčivý, ale pomůže i ulevit od bolesti. Křenový obklad přiložený na průdušky, pomůže při  zánětech a kašli .

Můj švagr nám poradil obyčejné listy ze zelí. Smáli jsme se mu, ale na kolena to opravdu zabírá. Listy na pár minut ponořte do teplé vody, potom osušte položte mezi dva kusy fólie a několikrát po povrchu přejděte válečkem. Narušíte tím  žilnatinu listů  a uvolní se i léčivé látky. Pak jednoduše přiložte na kolena, překryjte gázou,  zabalte a nechte působit přes noc  (minimálně však 3 hodiny). Výborné je to i na oteklý kotník.


Když potřebuji klouby přehřát používám kari koření, působí i protizánětlivě. Smíchejte 2 lžíce koření a 100-150 ml olivového oleje . Pastu naneste na bolestivá místa a nechte působit. Když budete cítit, že bolest polevuje, můžete pastu smýt. Když není po ruce kari koření, výborné je i kajenský.Na bolavé kolena používám obklad z rybízu listů . Asi  30 listů listů černého rybízu uvařím v 500  ml  vody a necháme 15 minut louhovat přikryté pokličkou. Do odvaru namočím hadřík, dáme na ni listy, přeložíme a ještě horký obklad přiložím na koleno. Přikryji fólií a obvážu teplým ručníkem.  Obklad necháme působit přes noc a opakujeme podle potřeby.

Jírovec maďal rozmačkáme nebo nakrájíme (15-20 ks), zalijeme alkoholem nebo Alpou a necháme louhovat alespoň 1 měsíc v lednici nebo v komoře. Používám na zápěstí, kolena, rameno – všude, kde cítím bolest.
Simona V.

Toto zkuste, když najdete tvaroh po záruce, jinak byste na mě mohli nadávat :-). Jednu cibuli nebo 5 stroužků česneku nakrájíme nadrobno, smícháme s kostkou tvarohu, namastíme na kolena, obvážeme fólií, ručníkem a necháme působit 2-3 hodiny. Tento obklad zabírá i na bolavé průdušky.
Jozini K.

Léčivá mast z rozmarýnu
Ingredience
cca 250 g čisté masti, vazelíny nebo kokosového oleje
2 hrsti nasekaného rozmarýnu
nádoba na skladování
Postup

Sádlo zahřejeme (vazelínu spíše ve vodní lázni, sádlo nebo olej můžeme přímo v hrnci), ale nevaříme. Do rozpuštěného masťového základu nasypeme nadrobno nasekanou nať rozmarýnu. Necháme vychladnout a asi do druhého dne uležet. Potom opět zahřejeme a přecedíme přes čisté plátno , abychom v masti neměli kousky bylin. Ihned plníme do kelímku, kde nám mast ztuhne. Uchováváme nejlépe v chladničce. Používáme podle potřeby, je však dobré mít ji vždy po ruce, uvidíte sami!

Aksamitníku jen natrhat a zalít olejem – na klouby je to úžasná věc
Tento účinek “smraďošky”, jak tuto rostlinku nazývám, ocení hlavně ti,  kteří trpí revma nebo jejich bolí klouby a kosti (po 60-tce tedy asi každý). Stačí, když si natrháte tyto rozkvetlé oranžové hlavičky květů a zalijete jejich obyčejným kuchyňským olejem . Já dodržuji poměr 1 díl květů a 3 díly oleje. Takto necháme louhovat 3 týdny. Olej používáme na  potírání a masáž bolavých kloubů , kostí a svalů. I chcete ještě rychlejší úlevu od bolesti přidejte si odvar z květů i do koupele. Natrhejte si kytičky večer a nechte přes noc namočené ve vodě. Druhý den dejte na plamen, přiveďte k varu a nalijte do koupele (můžete scedit, nebo přidat i s kvítky).

prevzaté:alternativnimagazin.czMačacie poslanie

Publikoval v O láske ·
Väčšina ľudí si myslí, že mačky sú lenivé a nerobia nič iné, len jedia a spia ...
Nie je to tak!
Viete, čo je poslaním mačky?
Všetky mačky majú silu každý deň odstraňovať negatívnu energiu nahromadenú v našom tele ... akonáhle zaspíme, absorbujú túto energiu. Ak je v rodine viac ako jedna osoba a iba jedna mačka, môže akumulovať nadmerné množstvo negativity absorbovaním energie od toľkých ľudí ...
Keď spia, ich telo uvoľňuje negativitu, ktorú nám berie. Ak sme príliš stresovaní, nemusí mať dostatok času na uvoľnenie všetkej tej negatívnej energie, a tak sa nahromadí ako tuk, kým ju nemôžu uvoľniť. Teda ak máte tučné mačky a myslíte si, že to bolo jedlo, ktorým ste ich kŕmili, alebo preto, že sa dostatočne hýbu pravda je niekde inde. Je dobré mať v dome viac ako jednu mačku, aby sa hmotnosť medzi nich rozdelila.
Chránia nás tiež počas noci, aby nám počas spánku do domu alebo do izby nevchádzali žiadni nežiadúci duchovia...
Preto radi spávajú v našej posteli. A ak si budú myslieť, že sme v poriadku, nebudú s nami spať. Ak bolo okolo nás niečo zvláštne, skočia do našej postele a chránia nás... Ak k nám domov príde človek a mačky majú pocit, že je tam ten človek, aby nám ublížil, alebo že je zlý, mačky nás obklopujú „chrániť“ nás ...
Ak žiadanu nemáte, a zatúlaná mačka príde do vášho domu a zabýva sa je to preto, že v tom konkrétnom čase potrebujete mačku ... Takže túlavá mačka vám dobrovoľne pomohla. Ďakujeme mačke, že si pre túto prácu vybrala svoj domov. Ak máte ďalšie mačky a túlavú mačku si nemôžete nechať, nájdite jej miesto. Mačka prišla ku nám z neznámeho dôvodu na fyzickej úrovni a v snoch môžete vidieť dôvod vzhľadu mačky v tom okamihu. Môže existovať dlh, nejaká karma, ktorú musí zaplatiť ... "Takže mačku nevyplašte ani sa nezľaknite." „ona“ sa bude musieť tak či onak vrátiť, aby si túto povinnosť splnila ...
Mačky nás liečia.
Mačky sú rozkošné stvorenia a nadovšetko milujú svojich majiteľov, ale majú iný spôsob lásky ...
Ich láska je skutočná, takže o tom nepochybujte. Sú to naši veľkí a skutoční priatelia a predovšetkým dobrí spoločníci

FBZábaly na telo

Publikoval v Zdravie-recepty ·
Tvaroh snižuje horečku, zázvor vytáhne hlen, křen uleví plicím: 8 ověřených domácích zábalů při různých chorobách!
Zvýšení tělesné teploty je obranná reakce organismu v boji s infekcí. Tělo spouští procesy, které potlačují růst a množení bakterií, zvyšuje se aktivita a funkce bílých krvinek, dochází k rychlému odvádění škodlivých látek z těla a aktivuje se produkci interferonu, který hraje důležitou funkci v našem imunitním systému.

Základní zábal na sražení teploty (při teplotě nad 39 stupňů) – plachta, plenka a voda
Snižovat teplotu takovýmto způsobem je třeba tehdy, když teplota dosáhne 39 stupňů Celsia a nemůžeme čekat na účinek léků na sražení teploty.

Stačí vám plachta, plenka nebo obyčejný tenčí ručník. Tkaninu namočíme do vlažné (nikdy ne ledové vody). Optimální teplota by měla být asi  22 stupňů Celsia . Tkaninu  vyždímáme a obtočíme kolem trupu, třísel nebo stehen či ramen.  Zábal překryjeme  jen velmi tenkou přikrývkou , je třeba, aby mohlo teplo volně sálat z rozpáleného organismu. Zábal necháme působit 10 minut a opakovat podle potřeby, dokud teplota neklesne. Zábaly je třeba  kombinovat s léky na sražení teploty. Stejně pomáhá přikládání zábalů na čelo, které se kombinuje s tělovými zábaly. Také necháme  působit 10 minut .

Tyto domácí recepty se vám osvědčily nejlépe
Tvarohový zábal na chodidla
Účinek: Snižování horečky

Tvarohový zábal na chodidla má stejné, někdy i lepší účinky než lýtkový.

Studený tvaroh naneseme do starých ponožek. Ponožky navlékneme nemocnému, tak aby byla pokryta hlavně plocha chodidla. Přes ně dáme suché teplé ponožky a nohy zabalíme pod peřinu. Po 20 min. můžeme složit a opakujeme za hodinu pokud je to nutné.

Lýtkový zábal
Účinek: Snižování horečky

Lýtkový zábal je osvědčená metoda, která snižuje teplotu. Je doporučována při teplotách nad 39 ° C. Snižuje teplotu o půl až jeden stupeň a odlehčuje bolesti hlavy – malátnost, neklid.

Bavlněnou plenku několikrát složenou namočíme ve studené vodě , dobře vyždímáme a zabalíme každou nohu zvlášť kolem lýtka. Přes plenku položíme o málo větší flanelovou šátek nebo suchou plenu, kterou překryjeme vlněnou látkou. Necháme působit půl hodiny, pak zábal složíme a nohy osušíme. Zábal můžeme opakovat za hodinu.

Lékaři doporučují nesnižovat teplotu do momentu, dokud nepřesáhne 38,5 stupňů Celsia. Upozorňujeme, že následující článek neslouží jako náhrad akonvenčnej léčby.

Zázvorový zábal
Účinek: léčí ucpané dutiny a pomáhá zvláště při zánětu čelních dutin

Lžičku sušeného zázvoru a dvě lžíce hladké mouky spolu s vodou smícháte v misce tak, aby z toho byla hustá kaše. Tu naneseme na poskládanou kapesník. Kapesník i se zázvorovou kaší dáme na čelo, překryjeme plenkou a ovážeme vlněným šálou. Necháme působit ½ hodiny . Můžeme opakovat několikrát denně, dokud se nespustí hleny a dutiny se neuvolní.

Zábal proti vším
Omyjeme hlavu dítěti (platí i pro dospělé) šamponem s přídavkem Tea Tree Oil. Po umytí nakapeme originální Tea Tree Oil na temeno, za uši a na zátylek a zabalíme hlavu do potravinové fólie na 20 minut. Po 20 minutách fólii sejmeme a vlasy vyčešeme speciálním hřebenem na odstraňování vší. Vlasy necháme proschnout. Můžeme opakovat každý den.

Preventivní vkapávají každý den Tea Tree Oil do vlasů, zatímco v kolektivu, který dítě navštěvuje, vši nevymizí.

Tvarohový zábal
Účinek: pomoc při bolesti v krku, zánětech v ústní dutině, angíně

Na složenou kapesník naneseme vrstvu tvarohu. Kapesník i s tvarohem přiložíme pacientovi na krk, zabalíme látkovou plenou a vlněným šálou nebo velkou bavlněnou šátkem. Necháme působit přes noc.


Pokud má pacient v krku i zánět, zkombinujte tvaroh s cibulí. Viz. „Cibulový zábal“.

Cibulový zábal
Účinek: pomoc při angíně, bolesti v krku, bolesti při polykání, zánětu středního ucha

Je výborný při angíně, bolestech v krku a bolestivých zánětech v krku. Cibule je obecně výborná na zánětlivá onemocnění .

Na složenou kapesník položíme vedle sebe kolečka cibule. Krk natřeme nejlépe husím sádlem nebo nějakým hodně mastným krémem. Na krk přiložíme kapesník s cibulí, pak látkovou plenku a na ni vlněná šála nebo silný bavlněný šátek. Necháme působit nejlépe přes noc, ale ne méně než dvě hodiny.


Při zánětu středního ucha nasekáte cibuli na jemno, vložíte do kapesníku, tak aby ucho od cibule oddělovala jen jedna vrstva kapesníky. P riložíte na ucho , zabalíte do plenky a vlněného šálu. Dítě položíte do postele na postiženou stranu a pod polštář mu dáte termoláhev, aby se teplem uvolňovaly lépe silice do ucha.

Citronový zábal
Účinek: pomoc při angíně a bolesti v krku

Tento zábal má podobné účinky jako cibulový. Takže pokud pacient nesnáší zápach z cibule, můžete použít jako alternativu tento zábal. Používáme jako cibulový zábal.

Křenový zábal (placka)
Účinek: Pomoc při zánětu plic

Je výborný na zápal plic i na uvolnění dýchacích cest. Pozor křen je hodně pálivý nejen zevnitř, ale i zvenku na kůži.

Smícháme dva syrové a jemně nastrouhané brambory s jednou vrchovatou lžící najemno nastrouhaného křenu. Z této směsi vytvoříme na plence placku a přiložíme nemocnému na hrudník namazaný sádlem. Přiložíme další plenku a ovineme vlněným šálou. Zabalíme nemocného do přikrývky a necháme působit 20 minut. Poměr brambor a křenu mícháme podle toho jestli je to pro dítě nebo pro dospělého. Opatrně, křen pálí a zanechá na kůži červenou skvrnu, která po chvíli zmizí.

Zdroj:Dobrenoviny.skDávanie versus branie

Publikoval v O láske ·
"Neustále dávat, aniž byste cokoli přijímali, vás dovede k vyčerpání. Vyjasněme si však, co to vlastně znamená. Samozřejmě tím neříkám, že byste měli dávat JEN tehdy, když za to něco dostanete. To by jen těžko vycházelo ze srdce.
Je ale třeba se ujistit, že vaše vztahy s vašimi milovanými, s rodinou, s přáteli, spolupracovníky nebo kýmkoli jiným ve vašem životě, jsou harmonicky vyvážené.
Druzí lidé vás někdy kvůli vaší laskavé povaze využívají. Zacházejí s vámi jako s rohožkou a čekají, že okamžitě přestanete se vším, co teď děláte, a přiběhnete jim na pomoc. Problém je v tom, že když potřebujete podporu vy, neudělají to.
Budete-li nadále dávat a dávat, ale vám nikdo nic nedá, vyčerpáte se. Dnes se tedy podívejte na všechny své vztahy a na způsob, jakým hospodaříte se svou energií. Pokud kolem sebe máte lidi, kteří vás vyčerpávají nebo využívají, pomodlete se za pomoc a vedení ohledně toho, jak to změnit:
"Drazí andělé, dejte mi prosím odvahu říct Ne. Povzbuďte mě prosím k vyhledání podpory dalších lidí z mého okolí a k sebevědomému vymezení jasných hranic. Rád/a dávám a pomáhám a stejně tak jsem ochotný/á přijímat všechno dobro, které je na cestě ke mně. Děkuji vám."
* * *


- Robert Reeves
prevzaté:   FB Svět zázrakůPARADOX LÁSKY

Publikoval v O láske ·
Milovaná/ý,
nemůžeš tu být doopravdy pro druhého,
dokud se nenaučíš, jak být sám/a se sebou a pro sebe.
Být se svým dechem - nádechem i výdechem.
Když zpomalí, zrychlí, prohloubí se.
Když se břicho zvedá a vtahuje.
Být milujícím svědkem
mimořádné síly, která tebou proudí.
Být se všemi svými pocity, ne jen s těmi příjemnými.
Být se svým zármutkem i hněvem.
S lehkostí i frustrací.
Se svým smutkem, prázdnotou i plností,
divokostí a klidem, s žitím i umíráním.
Být se všemi svými myšlenkami.
Těmi, které miluješ, i těmi, které nesnášíš.
Těmi, které tě děsí, i těmi, které vyhledáváš.
Být s nimi, jak vyvstávají a mizí.
Zůstávat s nimi, když chvíli zůstanou a pak odejdou.
Být se svým bolavým srdcem,
i s tím uzdraveným.
Být se všemi odpověďmi,
a přitom neopustit otázky.
Být s jasností,
a neodvracet se od zmatku.
Být se vším, co je Tvou součástí, má lásko.
Jako je matka tady a teď pro všechny své děti.
Pak budeš vědět,
jak být se vším, co je mojí součástí.
Pečuj o mě tím, že budeš pečovat o sebe.
Najdeš mě, když budeš hledat sebe.
Pusť mě k sobě tím, že budeš poblíž.
To je paradox lásky.
~ Jeff Foster

Český překlad: Kateřina Černá Grofová
prevzaté: FB Svět zázrakúLymfa...

Publikoval v Zdravie-info ·
Příznaky ucpaného lymfatického systému a 10 způsobů jak ho znovu vyčistit

Důležitou částí péče o naše zdraví je, aby všechny toxiny, které vstupují do našeho systému, byly tělem účinně identifikovány a neškodně odvedeny z těla ven. Existuje mnoho systémů, orgánů a žláz, které zajistí, že k tomu dojde. Často se některé z nich bohužel ucpou a hrozí jejich úplný dysfunkce.

Jedním z těchto důležitých systémů, které pomáhají při detoxikaci a je v mnoha ohledech ucpán, je lymfatický systém.

Lymfatický systém je vlastně takový komplexní drenážní nebo “kanalizační” systém, který tvoří lymfatické uzliny, lymfa, slezina, mandle a brzlík.


Narušení lymfatického systému
Funkce lymfatického systému mohou být narušeny z několika důvodů.

Nejčastěji se jedná nedostatek fyzické aktivity, výživných látek či vysoký příjem zpracovaných potravin.

Příznaky problémů s lymfatickým systémem
Pokud se naruší správná funkce lymfatického systému, projeví se ale obvykle následujícími příznaky:

kožní problémy
artritida
nevysvětlitelná poranění
nadváha, celulitida
bolesti hlavy
chronická únava
infekce nosních dutin
poruchy trávení
bolesti kloubů
zvětšené mízní uzliny
Protože lymfatický systém nemá vlastní pumpu, potřebuje naše tělo pro rozproudění lymfy fyzický pohyb, dýchání, svalovou činnost či pohyby trávicího systému.

Jak rozproudit ucpanou lymfu
Zde uvádíme 10 způsobů, jak pročistit lymfatický systém a znovu v něm rozproudit uvízlou lymfu.

#1 Cvičení
Pravidelná fyzická aktivita je jedním ze základů zdravého lymfatického systému.

Nejefektivnějším pohybem pro rozhýbání lymfy je skákání na mini trampolíně. Tento pohyb je totiž nejlepší pro stimulaci toku lymfy a detoxikaci ostatních orgánů jako jsou ledviny nebo např. játra.

#2 Alternativní terapie
Velmi účinnou terapií na stimulaci lymfy je lymfodrenážní masáž, která stimuluje její tok a zároveň odvádí nahromaděné tekutiny, čímž účinně tělo detoxikuje.

Další oblíbenou alternativní terapií na podporu lymfatického systému je akupunktura. Tu by však měl vždy provádět zkušený terapeut v oblasti tradiční čínské medicíny.

Neméně vhodnou alternativní metodou je pak například využívání dnes moderní infra sauny, díky které se zpotíte čímž z těla odvedete nežádoucí látky.

#3 Studená a horká sprcha
Může se to zdát trochu sadistické, ale střídání studené a horké sprchy lymfatickému systému velmi prospívá. Teplá voda rozšiřuje cévy i lymfovody a studená voda je zase stahuje a vytváří tak jakousi “pumpu”. Docílí se tím tak lepšího proudění.

#4 Suché kartáčování těla
Před sprchováním si pomocí přírodního kartáče stimulujte suchou pokožku krouživými pohyby (použít můžete případně i ručník). Začněte s nohama a přesuňte se směrem k tělu a postupujte od prstů k hrudi. Budete se tak masírovat stejným směrem jako vaše lymfa, která cirkuluje směrem k srdci.

To stimuluje také lymfatický systém a pomáhá otevřít póry pro snadnější odstranění toxinů (teplá a studená sprcha po suchém setkání by byla ideální).

#5 Pití dostatečného množství čisté vody
Už jste to určitě slyšeli – PIJTE VODU! Musíme však upozornit na to, jakou vodu pijete. Pokud pijete vodu z neověřených zdrojů, může obsahova mnoho jednoduše vstřebatelných toxinů jako jsou např. chlor nebo fluor.

Pijte proto během dne dostatek tekutin, buď přefiltrované pomocí kvalitního filtru nebo balené čisté nesycené vody.
Doporučená denní dávka tekutin

Obecné doporučení říká, že byste měli vypít tolik tekutin, kolik jsou 3 % z vaší váhy. Pokud vážíte například 80 kg, tak byste měli vypít  (80/100) * 3 = 2,4 litry vody.

#6 Nenosit těsné oblečení
Je velmi důležité se vyhýbat těsnému oblečení. To může tvořit toxické shluky v různých částech těla a v krajním případě zablokovat správnou cirkulaci lymfy v cévách lymfatického systému.

Kritickým oblečením jsou například podprsenky, mohou být příliš těsné v oblasti axilárních lymfatických uzlin (v oblasti podpaží) nebo kalhotky v oblasti inguinálních lymfatických uzlin (slabiny), kde by toto těsné spodní prádlo mohlo časem způsobit problém.

Občasné nošení není na škodu, ale z dlouhodobého pohledu se podobnému prádlu vyhýbejte.

#7 Dýchat zhluboka
Další metodou, jak “rozpumpovat” lymfu je hluboké dýchání. Vzhledem k tomu, že naše tělo obsahuje 3x více lymfatické tekutiny než krve je toto cvičení velmi důležité pro to, aby se toxiny dostaly do krve, aby mohly být detoxikovány játry a ledvinami.

Aby se proces usnadnil, musí být nádech i výdech hluboké.

#8 Konzumace potravin, které podporují tok lymfy
Čisté, bohaté na živiny a většinou syrové potraviny jsou prvním krokem k podpoře zdravého toku lymfy. Některé obzvláště čistící potraviny pro lymfatický systém zahrnují:

tmavé zelené listy
ovoce s nízkým obsahem cukru
česnek
lněné semínko
mořská řasa
chia semínka
avokádo
brusinky
vlašské ořechy
brazilské ořechy
Mandle
Tyto druhy potravin vám pomohou zajistit potřebné vitamíny, minerály a enzymy, aby tak efektivněji vyčistily váš lymfatický systém.

#9 Vyhýbat se potravinám, které lymfě škodí
Boj s vyčištěním lymfatického systému nikdy nevyhrajete, pokud jej budete dál průběžně znečišťovat nevhodnou stravou.

Mezi takové potraviny považujeme hlavně sladké, mastné a vysoce zpracované potraviny, které v těle často vyvolávají záněty.

Vyhýbejte a výrazně omezte hlavně:

cukr
umělá sladidla
mléčné výrobky
tmavé  maso
sója
polotovary
konzervační přísady
sůl
pečené dobroty

#10 Konzumovat bylinky podporující lymfatický systém
Byliny jsou skvělé přírodní stimulátory a při vhodném použití mohou být velmi užitečné pro opětovné “nakopnutí” různých oblastí těla. Váš lymfatický systém se v tom nijak neliší.
Bylinky, které jsou skvělé a je třeba vzít v úvahu pro čaje nebo džusy jsou:

Echinacea
Kozinec blanitý
Vodilka kanadská
Babtistie barvířská
Červený jetel
Líčidlo
Petržel
Koriandr setý

Závěr
Stejně jako u většiny chronických stavů je kombinace více přístupů často jediným způsobem, jak správně vyčistit jakýkoliv systém, a platí to i pro ten lymfatický. Ujistěte se, že jste ve všech těchto faktorech provedli mnohem komplexnější očistu a užívejte si lepšího zdraví, které přichází s omlazením zaneseného lymfatického systému.

prevzaté: alternativnimagazin.cz
Desatoro pre partnerské vzťahy:

Publikoval v O láske ·
1, Úcta
Partner/partnerka nie je váš otrok, dieťa, žiak, mama, otec, projekt ani energetické sústo. Ste si rovní, aj keď ste rôzni. Ponižuje iba vo vnútri ponížený.
2, Vďaka
Každý z nás má dobré vlastnosti a je vhodné za ne tomu druhému denne ďakovať. Ďakujete tým vlastne aj sebe, lebo partner ste „vy“, on je vaše zrkadlo.
3, Tolerancia
Umenie nájsť správny balans medzi sebaobetovaním a ako neísť proti sebe.
4, Umenie zdravej komunikácie
Očistenie sa od manipulatívnych programov ako sú odúvanie sa, prehnaná direktívnosť (agresívny energetický upír), plač (model obete), preháňanie, sarkazmus a irónia, prekrucovanie pravdy a klamanie, prehnané pripomienkovanie a zhadzovanie, preháňanie, odbočovanie od témy, zovšeobecňovanie, vracanie sa k prehreškom v minulosti atď.
5, Psychologicky znalí a zdraví partneri = zdravý partnerský vzťah
Očistenie sa od postojov ovce (prílišná pasivita), obete (neschopnosť brániť sa korektne, naopak, schopnosť brániť sa nekorektne -ohováraním, šírením poloklamstiev či vymyslených vecí), opustenie modelu "zachraňovateľa" (takýto človek na seba nemyslí, pestuje si v sebe utkvelú predstavu, že keď zmení partnerove zlé vlastnosti, vzťah sa vylieči - chyba lávky, "zachraňovateľ" musí v prvom rade vyliečiť seba), zharmonizovanie modelu prehnane direktívneho či agresívneho človeka (pôvod je vždy neláska voči sebe).
6, Vedomá prítomnosť
Darujte si čas, kedy budete plnohodnotne jeden pre druhého. Stále sa meníme, nech on nie je "starý" a vy nie ste "stará" - každý deň sa rodíte ako nový človek a stojí za to vás znova spoznať, objaviť a opäť sa do vás zamilovať.
7, Umenie vedieť riešiť spor
Naučte sa vypočuť druhú stranu, potvrdiť jej emócie a až potom vysloviť svoj postoj. Konflikt nemá byť vnímaný ako vojna, ale ako šanca upratania nefungujúceho, perspektíva stvorenia novej dohody, ktorá bude vyhovovať obom stranám.
8, Ženy, zahoďte to svoje "Mal si sa to predsa domyslieť!"
Chlap zmýšľa pragmaticky, ide cez skúsenosť, čísla, grafy, štatistiku, logiku - je neraz ako dieťa. Preto mu to, čo očakávate, povedzte priamo do očí.
9, Muži, zahoďte to svoje "Čo zasa riešiš?!?"
Žena je emotívnejšia, intuitívnejší a jemnejšia bytosť, preto psychologicky vzdelaný muž vie, že je dôležité ju vždy vypočuť a kráľovsky jej tak napomôcť uvoľniť zo seba možný vnútorný pretlak.
10, Vzťah môžete zmeniť jedine tak, že sa zmeníte v prvom rade vy
Je to jediná cesta ako primäť k zmene aj partnera/partnerku. Ľudia však celú svoju energiu investujú do premeny toho druhého. Sú z toho vysilení, logicky, veď je to bitka, drezúra, či dovýchova dieťaťa v koži dospelého. Je dobré ale pochopiť, že väčšina toho, čo nás na druhých bolí, ústi z nelásky voči našej duši. Vyliečme teda v prvom rade seba a vyliečime tým aj partnerský vzťah a vlastne všetky vzťahy voči deťom, rodičom, iným, planéte i Bohu.
Pavel " Hirax" Baričák
Viac v knihe "Vzťahy". Na e-shope HladoHlas aj s možnosťou venovania - píšte do poznámky. Prípadne ak ste "martinusový", je už k objednaniu aj u nich. Tam je aj e-pub verzia.


hiraxPropolis

Publikoval v Zdravie-info ·
Propolis – včelí zázrak a jeho 12 neuveriteľných účinkov
Propolis má rôznorodé využitie. Má silné antibiotické účinky, zlepšuje hojenie rán a možno ho užívať i vnútorne.

Propolis je tuhá látka, ktorú včely zbierajú zo stromov i rastlín a využívajú ho ako „sadru“ na utesnenie dier a otvorov v úli. Jeho účinky sú však významné aj pre ľudské zdravie: zvyšujú imunitu, slúžia ako prevencia pred ochoreniami a urýchľujú hojenie rán. Keďže propolis spaľuje podkožný tuk, je možné využiť ho aj pri redukcii hmotnosti.

Propolis obsahuje vosk, živicu, peľ, antioxidanty, aminokyseliny, esenciálne oleje, 60 minerálnych látok a vitamíny (A, B1, B2, B3, C a E).

Hrach- pomôže vám schudnúť a krásne vám prečistí pleť


Účinky propolisu pre ľudské zdravie:

• Podporuje imunitný systém

• Má antibiotické účinky a antiseptické účinky


• Podporuje krvotvorbu

• Znižuje vysoký krvný tlak

• Prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam


• Zlepšuje hojenie rán, popálenín, lieči afty

• Lieči kožné problémy (ekzém)

• Zlepšuje pružnosť pokožky, udržuje mladistvý vzhľad


• Prevencia pred infekčným ochorením

• Prevencia proti rakovine

• Vhodný pri prechladnutí alebo chrípke


• Podporuje trávenie

Propolis si môžete zadovážiť vo forme tinktúry, prášku alebo v surovom stave. Na vonkajšie použitie je dostupný vo forme masti či gélu.


I vy můžete jednoduše rozložit každý politický systém

Publikoval v Práca na sebe ·
Ačkoliv název tohoto příspěvku vypadá hodně jednostranně, chci vám jím pouze naznačit, jakou neskutečnou moc má vaše mysl. A proto, že v současnosti hraje velkou roli politické dění, snažím se vám přinést návod, jak jednoduše můžete změnit svůj svět. Můžete samozřejmě rozložit toto politické dění bez jediného nepříjemného kroku. Máte moc ovlivnit tuto situaci bez jakýchkoliv výtržností a je pouze na vás, zda to pochopíte a začnete se konečně chovat jako vědomí lidé.

Vy máte ve svých rukách obrovský nástroj. Tímto nástrojem je vaše mysl. Pokud se naučíte využívat své myšlenky ve svůj prospěch, pak si můžete tvořit vše, co vás napadne. Můžete ovlivňovat počasí, můžete ovlivňovat politické dění, ale především můžete ovlivňovat sami sebe, a to je nejpodstatnější.

Pochopte a vyhrajete
V okamžiku, kdy pochopíte, že váš život je skutečně ve vašich rukách, pak budete tvořit takovou realitu, kterou neohrozí žádný vnější vliv, i kdyby se dělo cokoliv. Proč? Protože vy jste tomu dali impulz nebo chcete-li záměr. Snadno si můžete otevřít kvantové pole a v něm tvořit doslova zázraky. S kvantovým polem si můžete hrát každý den a nikdy tento proces nekončí. Výsledkem jsou vaše navýšené vibrace a šťastný život, pokud se pro něj samozřejmě rozhodnete.

Soustřeďte se ode dneška na tvorbu svého vlastního světa. Rozhodněte se, využít nejhlubší potenciál sebe samotných k změně všeho, co vás jen napadne. Váš život je skutečně pouze ve vašich rukách a máte v nich neskonalou moc. Stačí ji pochopit. Člověk byl obdařen svobodnou vůlí a možností tvorby. V okamžiku, když svoji mysl na něco upře, automaticky tvoří.

Čemu věnujete pozornost, to díky vám vědomě či nevědomě roste
A máte odpověď! Věnujete svoji mysl něčemu, co se vám nelíbí? Štve vás politika? Máte vztek, když slyšíte, co se okolo vás ve vaší zemi děje? Pak se nedivte, že se to tak děje. Jestliže se totiž rozhodnete svoji pozornost zcela odklonit a věnovat ji POUZE tomu, co se vám líbí, co vám dělá radost a co vás těší, pak změníte směr proudění této energie a děje, které nechcete ve svém životě tak budou oslabovat.

Ano, vy si můžete říct, že odklon vaší energie nic neřeší, když ji například politické scéně věnují ostatní. Nepřemýšlejte nad ostatními, ale nad sebou samotnými. Inspirujte své okolí tím, že bude šťastní, neboť uvedené situace a děje nebudou ve vašem životě zaujímat žádný prostor. Lidé si toho všimnou a budou to chtít také. Tím se bude měnit světové paradigma a Vesmír vám v tom ještě pomůže, protože dnes je všechno urychlené.

Měňte svoji realitu, změňte svět
Učte tento přístup své děti a blízké lidi. Inspirujte se navzájem a věřte konečně, že není třeba ve svém životě dělat žádné unáhlené kroky či revoluce. Stačí, když si uvědomíte, že vaše energie má obrovskou sílu a dokáže ovlivnit chod okolního světa.

Pokud se vám líbí tento způsob změn, pak na sobě můžete intenzívně pracovat a tvořit tak svoji každodenní realitu. Jestliže chcete poradit, využijte některé z mých aktivit, které naleznete na mém webu www.kvantovacesta.cz a uvědomte si, že vše v Univerzu funguje velmi jednoduše. V tom je tajemství, které mnoho lidí nemůže rozluštit, neboť hledají složitosti.

Chcete-li změnit svět okolo sebe, začněte v první řadě ve svém životě. A jak si vytvořit nové návyky, které podpoří změnu světa? Tomu se můžeme věnovat v nějakém dalším příspěvku.

Zdroj: kvantovacesta.czROZHOVOR S TĚLEM

Publikoval v Zdravie-recepty ·

Vyberte si klidné, pohodlné a tiché místo. Pohodlně se posaďte a pusťte si příjemnou hudbu. Zkuste odpovědět na následující otázky:
* Je vaše tělo v dobrém stavu? Jste spokojeni se svou fyzickou kondicí, hmotností, stavem kůže a vlasů?
* Chovali jste se ke svému tělu vždy tak jako teď?
* Byla období, kdy jste se cítili jako model/modelka pro fotografování, a období, kdy se vám zdálo, že vás "ani nohy neunesou"?
* Líbí se vám jídlo, které obvykle jíte?
* Jak jste na tom se spánkem a odpočinkem?
* Kdybyste se zeptali těla, je-li s vámi spokojené, co by vám řeklo? Poděkovalo by vám za dobrou péči a lásku? Nebo by si postěžovalo na nevšímavost?
* Jaké máte představy, když myslíte na své tělo?
Je-li něco, co jste vždycky chtěli svému tělu říci, udělejte to teď. Možná od svého těla něco určitého očekáváte nebo něčemu nerozumíte, případně chcete říct "děkuji", a možná dokonce vyjádřit nějaké výhrady. Upřímnost je nejlepší politika a chápejte, že tělo slyší každé vaše slovo a rozumí mu.
Nakonec přemýšlejte o tom, co by vám vaše tělo asi odpovědělo. Až pocítíte, že se rozhovor zastavil, cvičení ukončete. Nezapomeňte tělu poděkovat za pozornost a ocenit se.
Čím více budete naladěni na své tělo, tím snáze vycítíte jeho potřeby a přání. Bude pro vás snadnější s ním hovořit a upevňovat tak přátelství mezi vámi.
* * *
- z knihy Jak vyléčit vnitřní zranění podle Lise Bourbeau, kolektiv autorůotroci

Publikoval v Zrnká múdrosti ·
....už nie je čas....!!!!


BOLEST HLAVY

Publikoval v Zdravie-info ·
BOLEST HLAVY
EMOCIONÁLNÍ BLOK
Hlava přímo souvisí s vědomím Já jsem. Bolest hlavy (především horní části) znamená, že člověk se bije do hlavy prostřednictvím znehodnocujících výroků o sobě samém. Obviňuje se, že není takový či onaký, především že není dost inteligentní; má na sebe přílišné nároky. Znevažuje svou hodnotu, místo aby ji naopak zvyšoval. Pro toho, kdo má pocit, že mu z něčeho "praskne hlava", je bolest hlavy poselstvím, aby v sobě přestal hromadit obavy z toho, jak jej soudí druzí.
Je možné, že je to člověk, jenž má problémy s přijetím sebe samého poté, co provedl nějakou nerozvážnost. Obviňuje se z toho, že je příliš unáhlený. Nebo je to někdo, kdo má strach být v čele, být první a udávat směr.
Bolest hlavy lokalizovaná v čele je pro člověka znamením, že se až příliš snaží vše pochopit. Musí dát svému rozumu dostatek času, aby nashromáždil dostatek údajů a pak mohl provést rozbor situace a pochopit ji.
* * *
DUŠEVNÍ BLOK
Hlava je sídlem čtyř ze všech pěti smyslů, takže představuje veledůležitou část těla. Pokud člověka bolí, brání mu, aby správně viděl, slyšel, cítil nebo říkal to, co odpovídá jeho skutečným potřebám. Tato zábrana jej vzdaluje od toho, čím chce být. Dostává poselství, aby obnovil kontakt se svým skutečným vědomím Já jsem, tedy s tím, čím je právě v tomto okamžiku.
Je zbytečné nutit se být tím, kým si myslíš, že bys měl/a být podle druhých. Být přesně tím, co od člověka očekávají všichni jeho bližní, je zcela nereálné a ještě se to nikdy nikomu nepodařilo.
Pokud jsi takový/á, že rád/a ostatním vzdoruješ, také se připravuješ o možnost být sám/sama sebou. Škodíš si tím, že v sobě neustále udržuješ přesvědčení, že vzdor ti dělá dobře. Bolest hlavy ti navíc ukazuje, že se máš naučit uvolnit vše, co se ti honí v hlavě, tedy nepokoušet se chtít vše pojímat rozumem. Až se to naučíš, budeš více sám/sama sebou.
* * *
- z knihy Význam nemocí, Lise BourbeauĎalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky