Anjelské dámy - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výklad 9.-15.11.2020

Publikoval v Anjelské dámy ·
Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.11. 2020
Milí přátelé,
energie nám pozvolna povolují, přestože v určitých oblastech zůstávají stále poměrně silné. Máme za sebou jakousi „kulminaci“ energií, které přivedly velký chaos do světového, společenského i našeho osobního dění a které se nyní ustalují do nových pořádků. Právě vytvoření nového pořádku je smyslem chaotických období. Když něco nefunguje, vše se zamíchá a věci zaujmou nové pozice. Tato období nebývají příjemná, ale jsou důležitá – zvláště když se jedná o věci, které dlouhodobě odmítáme řešit nebo si je vůbec přiznat.
Období couvajícího měsíce je ideální pro propouštění všeho, co si ve svém životě nepřejeme. Mou oblíbenou modlitbou je: „Žádám o odstranění __________ z mého života, a to zdravým, bezpečným a pro všechny zúčastněné tím nejlepším způsobem.“ Tato energie ubývajícího měsíce přímo nahrává tématu tohoto týdne, který je celý o odbourávání a propouštění starých postojů, obdobně jako ten předchozí. Současně s ubýváním naší negativity začne v našem životě narůstat pozitivita, která otevře dveře dalším krásným energiím. Všechno to však spadá pod zákon naší svobodné vůle, a tak je třeba naše vlastní ochota tyto energie uvítat do našeho života – a vzdát se těch, které s nimi nejsou v souladu a které nám už nic dobrého nepřinášejí.
Máme zde pokračování období nových začátků, a tak do něj vykročme pozitivně! ♥
- Magda


Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleighho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici ♥

* * *
První kartou pro tento týden je Šestka Činu. Je to karta vítězství, oslav a velkého úspěchu, často i na veřejnosti. Máme nyní spoustu důvodů k oslavám, a pokud o žádném zatím nevíme, brzy se nějaký objeví. Některé příklady vidíme i ve světě – třeba nově zvoleného amerického prezidenta po velmi dramatických a emotivních volbách, jehož vítězství nyní oslavují lidé i v jiných zemích, neboť představuje návrat k hodnotám přátelství, míru, vzájemné úcty a dohod. Je krásné vidět, kolik lidí si tyto hodnoty ve světě přeje a radují se za ně. K oslavám a radosti však nepotřebujeme konkrétní důvody – už to, že jsme naživu a že zvládáme i tak těžká období, jako například to, které je teď za námi, je velký úspěch a zaslouží si být uznán a oslavován. Dovolme si prožívat tuto radostnou energii a těšme se ze všeho dobrého, co v životě máme. Tato energie nám pomůže vytvářet jí ještě více – a stejně tak i dalších příležitostí k oslavám.

Druhou kartou je Šestka Citů, která symbolizuje naši minulost. Pokud se v tomto období potýkáme s nejrůznějšími vzpomínkami, dejme jim prostor! Chtějí nám něco předat a my máme tento dar přijmout. Pokud se nám vracejí vzpomínky nešťastné a trýznivé, je dobré vyhledat pomoc u odborníka, který nám pomůže je zpracovat tak, aby nám nadále nebránily v prožívání svého života. Pokud se nám vracejí vzpomínky šťastné, těšme se z nich, místo abychom litovali, že už jsou ony časy pryč. Jsou nám připomínkou toho, že v životě prožíváme i mnoho krásných věcí, ne jen bolestných. Neprodlévejme však v minulosti příliš dlouho. Vezměme si od ní dar, který nám přišla předat, např. ve formě pochopení některých souvislostí, zpětného uvědomění, nově nabyté moudrosti a poučení, připomínky krásných životních období. Pak se vraťme zpět do přítomnosti, obohaceni o nové náhledy.
Tato karta představuje také naše vnitřní dítě a potřebu hrát si a sdílet radost s blízkými lidmi, a tak si dopřejme čas na aktivity, které ono dítě uvnitř nás potěší a které nám připomenou další krásné chvíle.
Někdy tato karta zvěstuje setkání s osobou z minulosti nebo s nějakou minulou záležitostí, abychom se s ní vyrovnali a mohli se smířit s tím, co jak bylo. Nemusíme přitom obnovovat kontakt nebo se nořit do minulosti – jde jen o to, aby na nás minulé záležitosti přestaly mít negativní vliv a nevěznily nás ve starých poutech. Uvolněním těchto pout k minulosti se nám navrátí ohromné množství energie, o kterém jsme možná ani nevěděli, že ho ztrácíme.

Třetí karta s sebou vytáhla ještě čtvrtou, což znamená, že jejich poselství spolu velmi úzce souvisí.
Karta Čtyřka Citů vypovídá o naší nespokojenosti, pesimismu a skepsi, které nám zatemňují pohled a v jejichž důsledku vidíme vše mnohem horší, než to ve skutečnosti je. Zaměřujeme se více na to, co je špatně, než na to, co je dobře, a to, na co se zaměřujeme, v našich očích narůstá na síle. Je to pro nás tedy výzva, abychom změnili své zaměření a soustředili se na to, co je v našem životě dobrého, co se dobře rozvíjí a na čem můžeme pracovat – spíše než se trápit tím, co nefunguje a s čím momentálně nic nenaděláme. Je to velmi podobné poselství jako v minulém výkladu, kde jsme měli kartu Ledové královny, jež nám jasně říkala, že věci, s nimiž momentálně nemůžeme hnout, máme „dát k ledu“. Vzhledem k tomu, že nám toto doporučení přetrvává, pravděpodobně se nám to doposud příliš nepodařilo. Naši andělé jsou neustále pro nás a rádi nám pomohou změnit naše naladění i způsob vnímání, pokud je o to požádáme a pokud – a to je nejdůležitější – jsme ochotni se vzdát toho předchozího. Někdy k pozitivním změnám nedochází proto, že odmítáme propustit to, co jim stojí v cestě (zejména když se to týká našeho ega a jeho navyklých způsobů).

Čtvrtá karta je Eso Citů, které zvěstuje novou lásku a nové city. V podstatě nám tyto dvě karty říkají, že láska je tu pro nás (i v nás) a jen čeká, až bude moci začít proudit… ale brání jí v tom náš pesimistický úhel pohledu. Možná se lásce bráníme, protože máme špatné zkušenosti (viz. Šestka Citů a téma minulosti), možná ji odmítáme, protože nevěříme, že je možné ji svobodně a šťastně prožívat, nebo jsme přesvědčeni, že láska dostupná všem, jen ne nám. Ať už máme jakékoli negativní přesvědčení o lásce, nastal čas ho propustit a odhodlat se uvěřit v nové a šťastnější, které lásce otevře dveře k nám i od nás k jiným duším a ke světu. Přejeme-li si prožívat více lásky nebo obnovit svou schopnost milovat, musíme si to skutečně přát a být ochotni pro to udělat, co je třeba. Pokud si nedovedeme s touto změnou sami poradit, neváhejme si najít pomoc. ♥


* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden krásné nové energie, které však potřebujeme udělat prostor. V jistých ohledech se tento výklad podobá tomu z minulého týdne – nadále nám tedy přetrvává vedení k oproštění se od minulosti, přehodnocení a změnám našeho naladění, zaměření se na pozitivní a konstruktivní aspekty a otevření se nové lásce.
Pokud nám vyvstává nějaké téma z minulosti, které se nám opakovaně vrací, dořešme ho už. Rozhodněme se mít za prioritu svůj vlastní vnitřní klid a mír a vzdejme se starých sporů, křivd a jiných záležitostí z minulosti, které nám ještě dnes odsávají energii. Tato energie se nám vrátí, budeme-li ochotni se pustit toho, co bylo, a soustředíme se na to, co je teď a co může být dále.
Jsme obklopeni spoustou lásky a nádherné nové energie, která jen čeká, až bude moci vstoupit. Je na nás, abychom jí otevřeli dveře – tím, že se sladíme s láskou a mírem, a současně se pustíme toho, co s těmito energiemi neladí. ♥

* * *Andělské rady pro případy zármutku

Publikoval v Anjelské dámy ·
Každého občas potká smrt blízkého přítele nebo rodinného příslušníka a je jen přirozené, že lidé v období po ní pociťují strašlivý zármutek. Takováto ztráta může v člověku otřást pocitem bezpečí a jistoty a vyvolat pocit nesnesitelného žalu a prázdnoty. Emoce se u truchlícího mnohdy střídají jako na horské dráze, takže v jednu chvíli vzlyká a vzápětí zlobně křičí.

Andělé vědí, že zármutek je přirozený proces, kterým si lidé po prožití hluboké citové rány musí projít.


Na druhou stranu nevidí rádi, když lidé trpí, a chtějí jim pomoci jejich zármutek co nejklidněji a nejdříve zvládnout a vyléčit se z něj. Říkají k tomu: "Když je ti těžko u srdce a trápí tě žal z odchodu milované bytosti, pošle ti Bůh další anděly, aby zaplnili zdánlivě prázdné místo ve tvém životě, z něhož ve tvých očích vyprchala láska. Požádej nás, abychom tě spojili s milovanou osobou, která od tebe odešla, neboť kontakt s nebesy je nejjistější cestou k uzdravení. Přinese ti totiž ujištění, že tvůj blízký je v bezpečí a šťastný a přeje jen všechno dobré i tobě."

Arlene po pětadvaceti letech manželství náhle a nečekaně zesnul manžel. Žena se s jeho odchodem nedokázala vyrovnat. Neustále propukala v pláč, v zaměstnání nedokázala pořádně fungovat, pořád jen nečinně usouženě seděla a přemýšlela a hovořila jen o tom jednom.
Když Arlene na jednom z mých seminářů zvedla ruku, že by se ráda spojila se svými anděly, vyzvala jsem ji, aby přišla na pódium. Téměř okamžitě se jí za zády objevil jakýsi zesnulý muž. Měla jsem intenzivní pocit, že jde o jejího manžela, a když jsem ho Arlene popsala, potvrdila to. Její manžel Hank mi začal vyprávět, jak zemřel na náhlý srdeční infarkt. Arlene přikyvovala. Poté se Hank obrátil přímo na Arlene.
"Říká, že je s vámi, když pracujete na zahradě," řekla jsem jí. "Říká, že když se staráte o květiny a vytrháváte plevel, dostáváte se do stavu blízkého meditaci, takže s vámi může úzce komunikovat."
Arlene se rozplakala a potvrdila jeho slova. Vyprávěla nám, že jí připadalo, že v zahradě cítí Hankovu přítomnost, nebyla si však jistá, jestli nejde o výplod její představivosti.
Hank mi ukázal, že Arlene svůj smutek nezvládá moc dobře. Řekl mi, že ji dokonce několikrát napadlo, že by si sáhla na život, jen aby mohla být se svým milovaným manželem. Když jsem jeho slova přetlumočila Arlene, skryla tvář do dlaní a přikývla.
"Říká, že ještě nepřišel váš čas," nasadila jsem naléhavý tón. "Hank říká, že jste často spolu, mnohem častěji, než si uvědomujete. A dodává, že za nějaký čas zase budete spolu, ale teď ještě ne. Mám vám od něj vyřídit následující: 'Máš před sebou ještě dlouhý, krásný život, miláčku.' Vaše děti vás ještě stále potřebují a prý byste si pak vyčítala, že jste si to chtěla usnadnit."
Arlene se poprvé usmála.
Pak mi Hank ukázal výjev s malými žlutými motýlky. Popsala jsem je Arlene: "Nevypadají jako takoví ti velcí, pestrobarevní motýli, spíš jako malé kvítky pryskyřníku." Když jsem to dořekla, Arlene zvolala: "O těch motýlech nikdo neví. To jste nemohla nijak jinak zjistit."
Arlene mi vyprávěla, že když začali na pohřbu spouštět Hankovu rakev do země, ona i její dospělé děti nad ní spatřily desítky drobných čistě žlutých motýlků. Od té doby vídala Arlene ty samé motýlky často a na mnoha místech, raději ale o svých viděních nikomu neřekla, aby si lidé nemysleli, že je blázen. Teď Hank její tušení potvrdil: žlutí motýlci byli znamením jeho přítomnosti, kterým jí dával najevo, že je v pořádku a že nad ní a nad jejich dětmi bdí.
O několik týdnů později mi Arlene zavolala, že jí Hank stále velmi chybí, ale že ji pocit tragické ztráty pomalu opouští a že je nadšená, protože se za pár měsíců má stát babičkou.

Když zemře někdo blízký, andělé či samotný zesnulý nám stejně jako v případě Arlene posílají útěšné vzkazy. Zesnulý se vám může zjevit v bdělém stavu nebo ve svnu a říci vám, že se mu daří dobře, že našel klid a že je načase, abyste šli dál a začali zase naplno žít svůj život. Nebo vám andělé mohou dát znamení, že je zesnulý stále s vámi, jako když Arlene vídala žluté motýlky.
Žal ze ztráty milované osoby se vám podaří lépe zvládnout, když se naladíte na znamení, která se vám dotyčná osoba pokouší seslat. Tato znamení - například když si všimnete, že se nějaký předmět ocitl na jiném místě, spatříte ptáčka nebo motýla, ucítíte vůni, která vám vašeho zesnulého blízkého připomene, nebo v rádiu opakovaně zaslechnete jeho oblíbenou písničku - obvykle doprovází silný pocit, že duch zesnulého je v tu chvíli s vámi. Andělé nás vybízejí, abychom věřili, že tyto události jsou skutečné, a bránili se v pokušení odepsat je jen jako pouhé náhody.
Vaše uzdravování mohou urychlit také hovory s drahým zesnulým. Můžete mu například napsat dopis, v němž si mu vylijete srdce. Komunikace živých s mrtvými prostřednictvím dopisů je vcelku běžná. Jestliže se k ní uchýlíte, nedivte se, pokud uslyšíte nebo ucítíte, jak vám nebesa odpovídají. Andělé nás i v tomto případě vybízejí, abychom jim věřili, že jde o skutečný zážitek.

Andělé nás dále upozorňují, že na minulost, kterou jsme se zesnulými prožili, bychom neměli nahlížet přes růžové brýle a snít o starých dobrých časech, kdy byla dotyčná osoba ještě naživu. Andělé nás učí, že jediný čas, který skutečně existuje, je přítomnost. Nebesa si přejí, abychom z každého okamžiku vyzískali maximum smyslu a radosti. Andělé nám proto často doporučují zábavu, relaxaci a další aktivity, které nám přinášejí radost a pomáhají druhým.
Tvrdí, že truchlící mysl a srdce se nejlépe uzdraví tím, že se budou radovat z toho, co je tady a teď. Jsou nadšení, když se lidí smějí, baví se a hrají si. Cokoli, co vás uvolní, ať už je to dovolená, příjemná masáž nebo čas strávený s přáteli, je nebeským receptem na zmírnění žalu.
Dalším andělským receptem na smutek a ztrátu je placená či dobrovolná práce pro druhé. Je důležité nesedět pořád jenom doma a litovat se, ale zapojit se do činností, které jsou pro vás příjemné a připadají vám smysluplné. Když se aktivně zapojíte do práce pro druhé, uvědomíte si, kolik jim toho můžete dát, což urychlí vaše uzdravení a zvedne vám sebevědomí. Také vám díky ní dojde, co všechno máte, a začnete si toho více vážit.
V některých případech nasměrují andělé truchlící do rukou vhodných odborníků, například zkušeného psychologa nebo podpůrné skupiny pro pozůstalé.

* * *

POŽÁDEJTE ANDĚLY, ABY VÁS SPOJILI S OSOBOU, KTEROU JSTE ZTRATILI. VĚNUJTE NĚJAKÝ ČAS POMOCI TĚM, KTERÉ POSTIHLA VĚTŠÍ TRAGÉDIE NEŽ VÁS. PUSŤTE SE DO ČINNOSTÍ, BĚHEM NICHŽ SI VYCHUTNÁTE TO, CO JE TADY A TEĎ.

* * *

- z knihy Andělské rady pro šťastný život, Doreen Virtue
vložené: 14.1.2014.Pojďme pracovat se zrcadlem (s Louise Hay)

Publikoval v Anjelské dámy ·


TÝDENNÍ AFIRMACE:

Miluji a schvaluji sám/sama sebe a snadno si vybírám myšlenky, které mě vyživují.
Ahoj mí milí!
Co kdybychom tento týden začali tím, že budeme trochu pracovat se zrcadlem? Co na to říkáte?
Často žádám lidi, aby se podívali do svých vlastních
očí a řekli o sobě něco pěkného pokaždé, když
projdou kolem zrcadla. Tato pozitivní tvrzení se nazývají afirmace. Jste ochotní změnit hovory se
sebou samými na pozitivní afirmace?
Velká část z toho, co si normálně říkáme a
myslíme, je velice negativní a nevytváří nám nijak dobré zážitky. Všimli jste si toho, jak osamělí, nešťastní, chudí a nemocní lidé mluví? Jaká slova používají? Co sami pro sebe přijali jako pravdu?
Potřebujeme přetrénovat své myšlení a hovory na pozitivní vzory, pokud chceme změnu ve svých životech.

Pozitivní afirmace otevírá dveře. Je to bod ležící na samém začátku cesty ke změně. V podstatě říkáte své podvědomé mysli: "Přebírám teď zodpovědnost. Jsem si vědom/a toho, že existuje
něco, co mohu změnit." Když věnujete pozornost svým myšlenkám, můžete začít vypouštět ty, které vám vytvářejí nechtěné zážitky v životě.

Začínáte rozhovor pokaždé nějakým stěžováním? Všimli jste si, že každá stížnost je afirmací něčeho, co ve svém životě vlastně nechcete? Pokaždé, když se nahněváte, afirmujete si, že
chcete ve svém životě více hněvu. Pokaždé, když se cítíte jako oběť, afirmujete si, že se
chcete nadále cítit jako oběť. Pokud vám připadá, že vám život nedává to, co si přejete mít
ve svém světě, pak jistě nedostanete nic z toho všeho dobrého, co život dává všem ostatním.
Nejste špatný člověk jen proto, že takto myslíte. Jen jste se nikdy neučili, jak myslet a hovořit.
Lidé po celém světě se nyní začínají učit, jak jejich myšlenky vytvářejí jejich zážitky. Kde začnete vy?
Pozitivní afirmace jsou řešení, která nahradí jakýkoli problém, který možná máte. Opakováním těchto afirmací stále dokola zaséváte nová semínka v úrodné půdě své podvědomé mysli, a ta se pro vás stanou skutečností.
Afirmujte si:
  • Mohu se cítit dobře ohledně sebe samé/ho!
  • Mohu ____________________ (doplňte cokoli, co si přejete).
  • Mohu to dokázat!
Dvakrát denně se postavte před zrcadlo a opakujte si tyto pozitivní afirmace desetkrát. (Pokud máte něco specifického, na čem byste chtěli pracovat, napište si své vlastní afirmace.) Jestliže vyvstanou nějaké pochybnosti, obavy nebo negativní myšlenky, všimněte si jich a rozpoznejte,
čím jsou - starými omezujícími přesvědčeními, která se snaží zůstat. Jemně jim řekněte: "Běžte ven, už vás nepotřebuji." A pak si nadále opakujte své pozitivní afirmace.
Ty, které se pro vás při trvalém opakování stanou skutečností.

Dokážete to!


- Louise Hay

* * *

zdroj: Louise Hay Newsletter, louisehay.com
překlad: Magda TechetováKaretní výklad strážných andělů pro únor 2018

Publikoval v Anjelské dámy ·
Milí přátelé,
rok 2018 nám začal v plné síle a s většinou nás se od začátku nemazlí. Energie tohoto roku nás vede k propouštění všeho, co nám bránilo či brání svobodně žít a dávat i přijímat lásku. Cokoli v našem myšlení, způsobu vnímání, názorech, postojích, návycích a činech, co je překážkou na naší cestě ke štěstí, potřebuje z našeho života odejít, a tento rok nám v tom hojně pomáhá. Problém je v tom, že změnám bráníme, protože za každou změnou vidíme ztrátu namísto zisku, který posléze následuje. Vidíme jen prázdné místo, které by v našem životě zůstalo, a i když víme, že je vždy možné ho zaplnit, ne vždy jsme ochotni věřit, že by se tak skutečně stalo. A když nevěříme, že nám budoucnost přinese něco nového a lepšího, přirozeně lpíme na tom, co máme, ať je to jakékoli. Držíme se toho, abychom to neztratili, hlídáme to, aby se to nezačalo nějak měnit, a místo abychom žili svůj život a dovolili mu se volně rozvíjet, řídíme a kontrolujeme ho plni úzkosti a nedůvěry sami. Jsme přesvědčeni, že víme nejlépe, co by jak mělo být, ale ne vždy to je pravda. Přestože sami umíme dobře poznat, co je pro nás nejlepší, a víme, co bychom si přáli, ne vždy je to pro nás nejlepší v té konkrétní formě, v jaké si to představujeme - toužíme po šťastném vztahu, ale s člověkem, s nímž ho není možné vytvořit; toužíme po finanční hojnosti, ale snažíme se jí dosáhnout cestou, která nám k ní zrovna nepomáhá; toužíme po zdravých vztazích, ale přitom máme sklony poutat se k druhým příliš nebo máme nějaký jiný návyk, kterým bychom si každý vztah zase pokazili... Příkladů je spousta. Podstatné u nich všech je to, že někdy prostě věci mají důvod, proč se neplní, proč nepřicházejí nebo proč se neodehrávají tak, jak to chceme my. Jako lidé neumíme vidět tak daleko jako Nejvyšší Moudrost. Nevidíme hned na konec celé cesty, ale jen na pár metrů, po kterých můžeme jít. Podle těch několika metrů však nemůžeme soudit, jaký bude cíl cesty. Je nesmysl pochybovat o cíli cesty jen proto, že na těch několika metrech před námi nic není. Spousta z nás to však dělá. Vydá se na cestu za něčím, co si přeje, ale když nevidí výsledky, odsoudí velmi brzy celou cestu i s cílem. Řeknou, že to není možné, a v celém procesu se zastaví. Zůstávají pak stát na místě a stěžují si, že se v jejich životě nic nemění.

Změny, které přicházejí s energií tohoto roku, nám mají pomoct popojít dál, což nemusí být příjemné, když nevidíme dál než na těch pár osvětlených metrů. Ale když budeme změnám důvěřovat a vkročíme i do těch dalších, pro nás zatím neviditelných úseků cesty, odhalí se nám. Chce to odvahu, ale stojí to za to. Naši andělé samozřejmě chápou, že máme strach, zvlášť když jsme už tolikrát prožili zklamání nebo jiné rány, které otřásly naší vírou a kvůli kterým možná nevíme, co si vlastně máme myslet, čemu máme věřit. Připomínají nám však, že se v našem životě událo i mnoho šťastných změn a že na to zapomínáme proto, že naše mysl ignoruje pozitivní události a uchovává si v živé paměti jen to nejhorší. Je to mechanismus ochrany, snahy zůstat připravení na každé další možné ohrožení. Naše mysl je na prvotní úrovni nastavená na přežití, a podle toho pak reaguje a funguje. Třídí naše zážitky podle priority přežití - pozitivní událost byla sice hezká, ale ta negativní hraje roli v naší bezpečnosti, a proto má prioritu. Jinými slovy, hlavní slovo má v našich životech strach a snaha zabraňovat jakémukoli potenciálnímu ohrožení. (Zvláště to platí pro ty, kdo utrpěli opravdu velký otřes nebo traumatickou událost.) Místo abychom žili svůj život a nechali ho volně plynout, úzkostně řídíme každou jeho část, hlavně aby se nestalo něco, co nechceme. Náš život tak ovládá strach a ne láska. Na nás je, abychom se naučili nenechávat rozhodovat svou mysl a strach. Svobody a štěstí dosáhneme jen tehdy, když se svého života chopíme my sami a nedovolíme strachu, aby nám diktoval, co jak máme dělat, aby se stalo to či ono a aby se to stalo tak a tak.

My svůj život nemáme ovládat a už vůbec ne jen hlavou. My máme svůj život ŽÍT. Toto téma se nám nyní opakovaně vrací a bude pravděpodobně hlavním tématem pro celý tento rok. ŽÍT svůj život a ne ho ovládat a řídit tak, aby pro nás bylo všechno předvídatelné a jisté. Musíme se naučit, že ne vždycky budeme všechno vědět a že to ani nepotřebujeme. Že život je v každém okamžiku takový, jaký být má, a to je v pořádku.

Držet se minulosti a strachovat se, aby se náhodou neopakovala, je nešťastný způsob, jak promrhat každý dnešek. Právě přítomností si utváříme svou budoucnost. A pokud neustále tápeme v minulosti, vnášíme si ji i do přítomnosti, a tím i do budoucnosti. Často se pak stane, že ano - že se zopakuje. Avšak místo abychom si uvědomili, že nám to jen zrcadlí potřebu pustit se minulosti a přestat si přitahovat totéž i nadále, ještě více se utvrdíme v tom, že jsme měli pravdu a že se tyto věci dějí a musíme se před nimi mít pořád na pozoru. Vzniká tak koloběh zbytečné bolesti, kdy prožíváme bolestivé události, bojíme se jich, a tím, že se jich bojíme, si je k sobě opětovně přitahujeme, a o to více se jich pak bojíme. Leden i únor jsou pro nás úvod do rozpojování těchto cyklů. Ať už jsme prožili nebo prožíváme jakékoli těžkosti, zrcadlí se nám nyní něco důležitého - že je třeba něco změnit. Opakované negativní zkušenosti mají někde svůj začátek. Najděme ho a utněme celou tu následující šňůru opakujících se zranění. Uzdravme prvotní zranění, a ono se nám přestane v životě kopírovat. Vzdejme se také negativních afirmací jako "Stejně to zase nevyjde, stejně mě zase zklamou, stejně je v tom určitě nějaký háček..." Chceme-li, aby se věci začaly měnit, musíme se začít měnit my. A tento rok nám v tom pomůže. ♥

- Magda

* * *
Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první únorový týden je tady Trojka Myšlenek, karta žalu a léčení našich srdcí. Krásně navazuje na úvodní promluvu, protože poukazuje na stará zranění a zklamání, která se v našich srdcích zakořenila a kvůli nimž jsme zahořkli a přestali důvěřovat. Naše uzavřená srdce se skrze tuto kartu hlásí o pozornost, protože si přejí být otevřená - chtějí milovat a být milovány. Chtějí lásku dávat i přijímat. To ale nejde, když jsou zavřená kvůli strachu a staré hořkosti. V tomto týdnu (a možná i dalším období, bude-li zapotřebí více času) budou tedy naše srdce otevírána, a to jako odpověď na naši vlastní žádost a modlitby. Může se stát, že se v nás ona stará bolest něčím probudí, připomene, aby mohla být vyplavena na povrch. Je důležité si pak uvědomit, že se opravdu jedná o něco, co nám přišlo na pomoc, a ne o "další ránu". Je důležité nedívat se na tyto chvíle jako na ublížení, ale jako na dar, který nám přišel pomoci s otevřením našeho srdce. U srdcí, která jsou hodně zatvrzelá, často i hodně dlouhou dobu, bývá smutek nakonec jediným klíčem k jejich odemknutí. A tak se na to takto dívejme. Není to nic, čeho bychom se měli bát - naše srdce se touží otevřít, a to proto, abychom měli život plný lásky. Můžeme se ještě více uzavřít a cítit se ještě více ukřivdění, a nebo se konečně otevřít. Rozhodnutí je na nás.

Tato karta vypovídá také o tom, že zklamání a jiné nešťastné události, které se v našem životě opakují podle stále stejných nebo velmi podobných vzorců, mají někde svůj původ a máme ho najít a uzdravit. Mohl nás kdysi podvést partner a od té doby můžeme neustále narážet na další a další podvádějící osoby. Mohl nás kdysi zradit jeden z rodičů nebo jiná blízká osoba a od té doby ve svém životě možná narážíme na další a další zrádce. Mohli jsme kdysi získat pocit těžké viny, a od té doby potkáváme lidi, kteří ho v nás znovu a znovu probouzejí a znovu a znovu nám něco vyčítají. Mnohé věci, které opakovaně prožíváme, nás mají pouze dovést na úplný začátek - k prvotnímu zranění, které se v nich pouze opakovaně připomíná, aby mohlo být vyléčeno. Dejme si pozor, abychom se místo toho ještě více neponořili do negativity a pesimistických přesvědčení. Tak totiž daná lekce nesplní svůj účel a bude muset přijít znovu. Naše cesta k uzdravení a svobodě se tak jen prodlouží a zdrží. Využijme všeho, co nám nyní přijde pomoci otevřít naše srdce a vyplavit z něj všechen ten smutek a bolest. Není to vůbec nic špatného.
Pro druhý únorový týden vyšla karta Pomocník Myšlenek. Ta vypovídá o tom, že se dá do pohybu spousta věcí - a může přitom vzniknout i poměrně velký chaos. Je to kvůli přeuspořádávání našeho života v souladu s tím, co si v něm opravdu přejeme mít a co v něm naopak nemá co dělat. Chaotické přeuspořádávání je normální a zdravou součástí procesu uzdravování a vytváření nových začátků.

Toto období se může dotknout naší citlivé potřeby předvídatelnosti. Je možné, že v tomto čase nebudeme moci předvídat téměř nic. Máme tak šanci naučit se přijímat neočekávané. Když se naučíme být v klidu a pohodě i přesto, že netušíme, co jak bude a co může přijít, odstraníme tak jeden z hlavních bloků, které ovládají náš život. Zbavíme se tak úzkostlivé potřeby kontroly nade vším a nade všemi, čímž si ušetříme mnoho energie. Hned budeme svobodnější. Tento týden je pro nás tedy příležitost k odstranění dalšího bloku z našeho života - strachu, že když nebudeme všechno předem vědět, stane se něco strašného. Život nám nikdy nepřinese nic, co bychom nezvládli a co by pro nás a náš život nebylo důležité. Přestože jsme mohli v důsledku mnoha ran a zklamání získat pocit, že život nám chce jen ubližovat, není to tak. Jen jsme si to mylně vyložili. Neuměli jsme se na to podívat jinak. Nevěděli jsme o jiných způsobech, jak takovou věc vnímat. Neviděli jsme žádné souvislosti s budoucím štěstím a svobodou. Máme tedy nyní životu dát šanci ukázat nám, co všechno skvělého a nového může vzniknout, když mu dovolíme rozbourat to staré a nefunkční, tak jako když prudký vítr strhává z větví stromů staré listí. Nikdy nepřijdeme o nic, co by pro nás mohlo být dobré.


O třetím únorovém týdnu nám vypovídá Pětka Myšlenek, která poukazuje na naši ukřivděnost a vztek na všechno a všechny, kdo nám nějak uškodili. Je přirozené cítit bolest a hněv, když nám někdo ublíží. Stejně tak je přirozené chtít dosáhnout vyrovnání a spravedlnosti. Tato karta však poukazuje na to, jak touha po této spravedlnosti ničí náš vlastní život, zejména tehdy, když žádné spravedlivé vyrovnání nevidíme. Velmi úzce to souvisí s tématem odpouštění - tj. puštění se vzteku, který NÁM ubližuje. Obvykle lidé uvažují takto: "Když se budu tím, co se stalo, pořád zabývat, vztekat se a pořád dotyčnému připomínat, jak hrozně mi ublížil, dosáhnu tím spravedlnosti, protože ho tím potrestám." Bohužel však tento přístup trestá v první řadě nás, protože jsme to MY, kdo v sobě tento jedovatý hněv přechovává. Pokud je možné a jsme vedeni k tomu, abychom nějakého vyrovnání konstruktivním způsobem dosáhli, jistě toto vedení následujme. Nejedná se však o nutkání ega! Ego nám našeptává, abychom ubližovali. K tomu by nás Nejvyšší Moudrost nikdy nevedla. Nejvyšší Moudrost ví, že ubližováním nazpět nikdy nedosáhneme žádného štěstí, a ještě si tím pošpiníme svou vlastní karmu. Je jasné, že se chceme vyjádřit a dát dotyčnému najevo, čeho se dopustil, ale je zbytečné v sobě tuto energii udržovat. Pokud tedy cítíme, že potřebujeme něco říct, řekněme to. Pokud cítíme vedení k nějakému kroku, jenž by mohl vést k nápravě či vyrovnání, aniž by to vycházelo z nutkání ega, pak to udělejme. Ale poté se toho pusťme a už se k tomu nevracejme.

Stará ukřivděnost špiní naši energii. Zbavuje nás naší přitažlivosti. Zatemňuje naše světlo. Někdo by možná mohl říct, že mu to za ten pocit uspokojení stojí. Někdo namítne, že nevztekat se a nebýt ublížený vlastně znamená předstírat, že je všechno v pořádku, a to přece nejde. Nikdo však po nás nechce, abychom popírali, co se stalo, a mávli nad tím rukou. Chce se po nás, abychom byli svobodní - abychom se nestali otroky vlastního vzteku. To se netýká druhých, týká se to nás. Jsme to my, kdo tím přichází o každý další den možného radostného života. Jsme to my, kdo se sám okrádá o pocity štěstí, když lpíme na touze vidět druhého trpět za své činy. My tu nejsme pro to, abychom dohlíželi na potrestání všech, kdo nám kdy něco udělali - o to všechno se u každého člověka stará zákon příčiny a následku. Nejvyšší Moudrost ví, že ubližovat si hněvem a kazit si svůj vlastní život nám nic nepřinese, a ještě nás obere o to hezké, co stále máme. A protože také ví, že my sami si to nepřejeme, tak nás na to v tomto čase bude upozorňovat.

Všímejme si svého sklonu k otevřené či pasivní agresi ve svém chování, pramenícího z neuspokojené představy o dosažení spravedlnosti. Naučme se žít v míru i s vědomím, že ne všechno dopadlo tak, jak by podle nás mělo. Naučme se přenechávat následky činů druhých zákonu příčiny a následku a zaměřme se místo nich na sebe a na to, abychom my sami žili co nejlépe a měli ve svém životě co nejvíce lásky. Vzdejme se emocí ukřivděnosti, zahořklosti a touhy po potrestání druhých, které jen špiní naše vyzařování. Vzdejme se nepřejícnosti vůči těm, kteří z našeho pohledu mají něco, co my nemáme. Přestaňme se vztekat a ubližovat si tím. Jen bychom si tak vytvořili další problém - možná mnohem vážnější, než si uvědomujeme. Přechovávání starého hněvu, ukřivděnosti a nepřejícnosti může vést i k vážným zdravotním problémům. A za to NIC na světě nestojí.

S tímto tématem mimo jiné souvisí i naše vztahy a to, jak odpudiví můžeme být pro druhé lidi, vyzařují-li z nás takovéto energie. Chceme-li mít v životě více lásky a být pro druhé přitažliví, uděláme sobě i jim velkou službu, když budeme ochotni své srdce očistit ode vší staré špíny a ponechat ho otevřené něčemu mnohem krásnějšímu.Pro čtvrtý únorový týden tu máme Léčitele Myšlenek, karty pořádku a uklízení, a to nejen fyzického, ale zejména myšlenkového a emočního. Je to už čtvrtá karta v tématu Myšlenek. V podstatě celý tento měsíc bude o vnitřním úklidu. O vymetání starého vzteku, bolestí a zklamání ze svého srdce, o uzdravování našich ran, o velkém očišťování sebe samých od starých emočních a myšlenkových nánosů, které zcela zakryly nás samé - ty, jimiž hluboko pod všemi těmi nánosy skutečně jsme.

Vedle emocí a myšlenek, které nám ubližovaly, je však třeba uklidit také ve svých vztazích a lidmi, s nimiž se stýkáme. Pobýváme s někým jen z pocitu viny nebo povinnosti? Pobýváme s někým, kdo po nás chce, abychom mu pořád pomáhali, ale přitom se svým životem nic nedělá? Pobýváme s někým, kdo nás unavuje svou negativitou? Naše vztahy by měly vzkvétat. Pokud nevzkvétají a nic z toho, co pro ně děláme, nemá efekt, je načase se místo nich začít věnovat jiným, které vzkvétat budou a ve kterých se naše snaha je udržovat bude také projevovat. Jednostranné a dysfunkční vztahy, na jejichž stavu se nic nemění bez ohledu na to, jak moc se snažíme o ně pečovat, jsou jen zbytečnou ztrátou naší energie, která může být důležitá jinde. Vytřiďme si tedy vše, co už v našem životě nefunguje, a jednoduše to propusťme ze svého života pryč. O nic tím nepřijdeme.


Některé vztahy nemusíme vyloženě opouštět - někdy stačí s danými lidmi jednoduše netrávit tolik času. Tady však andělé varují ty z nás, kteří mají sklon hledat omluvy pro své dysfunkční vztahy a jejich účastníky, a ty, kteří neumí říkat ne a neumí si stát za sebou a svými hranicemi. Týká se to těch z nás, kteří raději trpí nepříjemný kontakt, než aby museli trpět případnou reakci druhého na nový stav věcí. Pro tyto osoby je toto tedy další lekce a příležitost zbavit se něčeho, co jim brání ve štěstí - návyku udržování dysfunkčních vztahů ze strachu, že se na ně někdo rozzlobí nebo je z něčeho obviní. Nenechme se vydírat strachem - jestliže se necítíme svobodní my, necítí se tak ani ti druzí, byť se mohou navenek jevit spokojeně. Udržování spoluzávislých vztahů škodí jak nám, tak i jim.
* * *
SHRNUTÍ

Celý únor bude plný příležitosti k tomu začít odbourávat nezdravé návyky v myšlení, vnímání a chování. Budeme pohlížet sami do sebe a uklízet. Budeme třídit, co ve svém životě chceme a co v něm mít nechceme. Bude k tomu však třeba ochota přiznat si své stíny a s nimi i skutečnost, že si za některé problémy opravdu můžeme sami. Není nic špatného na tom dělat chyby. Všichni se učíme. Nebojme se tedy na své stinné stránky a nepříjemné vlastnosti pohlédnout. Teprve když přijmeme, že je máme, můžeme s nimi začít pracovat. Dokud je budeme popírat, svalovat vinu na druhé nebo na vnější okolnosti a stavět se do pozice obětí, nehneme se z místa. Přestože jsme opravdu mohli utrpět mnoho ran vinou druhých, nijak nám nepomůže lpět na jejich obviňování a opakovaně oživovat minulost ve své mysli nebo i v srdci. Naší prací pro tento měsíc je uvolnit postupně všechen hněv a bolest, které jsme v sobě dosud nosili, způsobem, který nikomu včetně nás neuškodí, a tím se zbavit obrovského břemene, jež nás množná i velmi dlouhou dobu zbytečně zatěžovalo a bránilo nám v postupu vpřed. Je to služba, kterou děláme sami pro sebe, nikoli pro druhé. Je to o rozhodnutí přestat v sobě udržovat emoce, myšlenky či návyky, které nám ubližují. A přestat si ubližovat je projevem zdravé lásky a úcty k sobě a svému životu.

Přijměme lekce, které nám únor nabízí, protože pokud se je naučíme, byť to třeba nevyjde hned napoprvé, pak nejen, že nám bude v životě mnohem lehčeji a budeme šťastnější, ale zároveň se nám podobné situace přestanou v životě opakovat, protože již splní svůj účel.

Nejprve se tedy rozhodněme, že naše štěstí je pro nás důležitější než strach a lpění na starých křivdách. Nejsme-li vedeni k nějakému konkrétnímu konstruktivnímu řešení, pak přenechme dohled nad důsledky činů druhých na zákonu příčiny a následku a začněme se starat o sebe místo nich. Osvoboďme se od úzkostlivé snahy všechno řídit a ovládat tak, abychom věděli, co jak bude, a přijměme život se vším, co k němu patří - včetně nepředvídatelnosti a nejistoty.

Přestaňme bojovat s tím, co se nám nelíbí, a zaměřme svou energii místo toho na věci, které nás těší a na ty, které můžeme sami utvářet. Začněme žít v přítomnosti. Pracujme s materiálem, který máme právě teď. Minulost nezměníme, můžeme jen uzdravit svůj vztah k ní. Budoucnost ještě nenastala, ale co se v ní objeví, záleží do velké míry na tom, co děláme teď. Je tedy velkou a dobrou investicí zapracovat nyní na svém uzdravení, vyklidit ze svého života všechno, co do něj už nepatří, a otevřít dveře novým, nepoznaným věcem. Přijměme nejistotu a chaos jako dar, díky kterému se bude moci přeskupit a přeuspořádat všechno tak, aby to pro nás skutečně fungovalo.

Naši andělé budou stále s námi a vždy budou připraveni nám pomoci, když je požádáme a dovolíme jim to. ♥
Šťastie, láska, naplnenie

Publikoval v Anjelské dámy ·
"Mnohokrát nás žádáte, abychom vám pomohli ke štěstí, lásce a naplnění. Jenže jakmile vám začneme pomáhat ke všem potřebným změnám, které jsou k tomu potřebné, zaleknete se, začnete mít strach a ve všech těchto změnách nám i sobě samým zabráníte. Protože respektujeme vaše svobodná rozhodnutí, nemůžeme nechat změny proběhnout, pokud je zastavíte a chcete to tak nechat. Pak se ovšem nemůžete divit, že jste frustrováni a že se na vaší situaci nic nemění.
Někdy vám ve štěstí, lásce a naplnění brání určití lidé, vztahy mezi vámi, neuspokojivé zaměstnání či zablokovaná tvořivost a nápady, věci, na kterých lpíte, závislosti, nezdravé myšlenkové návyky a podobně. Když si přejete být šťastní, je nezbytné, aby vám toto všechno buď samo odešlo z cesty a nebo abyste to vy sami změnili či odstranili. Velice často jste však přesvědčeni, že právě tito lidé, vztahy či okolnosti jsou tím, co vás udělá šťastnými, co vám přinese lásku a naplnění. Když se snažíte si je v životě za každou cenu udržet, co můžeme dělat?
My vidíme, co je třeba změnit, abyste dosáhli svého štěstí. My vidíme, kudy vede cesta a pomáháme vám to poznat také. Když se tomu ale začnete bránit, nedá se nic dělat. Bývá to jedna z častých příčin vašeho utrpení v případech, kdy přešlapujete pořád na jednom místě, kdy jste někde ustrnuli a nedokážete se hnout dál, kdy toužíte po změně a zároveň děláte všechno proto, abyste jí zabránili.
Proto vás prosíme, abyste se zhluboka nadechli... a spolu s výdechem se skutečně, z hloubi duše rozhodli:
"Jsem ochotný/á podstoupit všechny změny, které jsou potřebné k tomu, abych byl/a hluboce šťastný/á."
Jestliže to tak necítíte a tato slova jsou vám cizí nebo nepříjemná, ve skutečnosti nejste ochotni důvěřovat životu a sami si tak bráníte ve štěstí. Není třeba na nic tlačit ani s ničím spěchat, ale je důležité si to uvědomit a přiznat si pravdu. Jakmile si totiž uvědomíte, že máte ve skutečnosti strach ze změn, odpor k nim nebo nemáte dostatek víry v běh života, můžete s tím začít pracovat a postupně se uvolnit natolik, aby veškeré potřebné změny ve vašem životě proběhly jemně, hladce a šťastně pro všechny strany.
Pamatujte prosím na to, že vždy všechno probíhá v souladu s vašimi nejhlubšími tužbami, přestože vaše mysl si myslí něco jiného nebo to vidí jinak. Jsou věci, které se dějí z důvodů, jež jako lidé žijící na Zemi neumíte pochopit a není možné vám je uspokojivě vysvětlit. Ať se však děje cokoli, vězte, že vaše duše zná cestu k vašemu naplnění a vede vás po ní. Nikdy neztratíte nic, co je pro vás dobré, i když vám to tak někdy může připadat. Některé věci vypadají úžasně a přesně tak, jako vaše splněné přání, ale může to být ve skrytu úplný opak, který by vám přinesl jen bolest či zklamání. A protože si přejete být šťastní, pak v souladu s tím vám tyto věci ze života odejdou, protože by vám ve štěstí jen zabránily. Vaše mysl to možná nechápe, protože to viděla jako dobré a vhodné. Ale vaše srdce ví, co dělá. Vaše srdce vždy vidí dovnitř. Dohlédne dál a zná ten pravý směr, kudy se vydat. Věřte prosím i vy jemu. Rádi vám v tom pomůžeme."
* * *
(Poselství andělů, M.T.)
prevzaté: FB5 způsobů, jak uctít život Louise Hay

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, já jsem Robert Holden a jsem rád, že jste se ke mně dnes připojili v tomto živém vysílání, ve kterém společně uctíme naši milovanou, velmi milovanou přítelkyni Louise Hay, která zemřela 30.srpna, míruplně ve spánku, a to přesně dva roky poté, co zemřel Wayne Dyer. Věřím tomu, že v tom je určitě nějaký Boží plán. V tomto videu bych se s vámi chtěl podělit o pět způsobů, jakými můžeme uctít život naší milované Lulu.
Já sám jsem používal ve svém životě její meditace, když jsem se snažil vyrovnat se s vlastním žalem. Nacházíme se nyní ve velmi křehkém a citlivém období, kdy pociťujeme smutek ze ztráty Louise v její fyzické podobě, ale současně dokážeme cítit obrovskou vděčnost za všechno, co pro nás udělala. Ve své knize Síla je ve vás, říká:
"Jsme něčím mnohem víc než našimi těly nebo osobnostmi. Naše duše je vždy nádherná a hodná lásky, bez ohledu na to, jak moc se změní náš vnější vzhled."
Co bych vám chtěl ještě velmi doporučit, je připravit se na přijetí dávky inspirace. Když někdo zemře, neztrácí žádný čas a velmi brzy nám sesílá mnoho inspirace. Stalo se to i tehdy, když zemřel Wayne Dyer, i tehdy, kdy zesnula Matka Tereza. Kdykoli zemře někdo, kdo věnoval svůj život pomoci lidem a světu, velmi brzy po jeho fyzickém odchodu začne lidem posílat inspiraci.
Jednou jsme se bavili v rádiu Hay House o tom, jak už za svého života nás všechny Louise inspiruje. Vykládala také o svém zážitku s motýlem. Motýly sám nazývám "e-maily z Nebes", protože nám vždycky chtějí něco sdělit, a tak, pokud uvidíte motýla, otevřete se poselství, které vám přiletěl předat. A Louise chce, abyste věděli, že Život vás miluje. A že i ona vás miluje.

Pojďme se tedy pobavit o těch pěti způsobech, jak její život uctít.

* * *

1. UVĚDOMTE SI DARY, KTERÉ NÁM PŘEDALA
Chci, abyste nyní doplnili tuto větu: "Dar, který mi Louise Hay předala, je ___________________." A nejlépe to přímo napište sem, ať to všichni vidíme.
Pro mě osobně byl největší dar od ní práce se zrcadlem. Ve své knize Síla je ve vás píše:
"Denně jsem cvičila před zrcadlem a ze všeho nejtěžší pro mě bylo říkat si: 'Miluji Tě. Opravdu Tě miluji.' Stálo mě to mnoho slz a hlubokého dýchání, abych to zvládla. Ale když jsem se to naučila, udělala jsem tím obrovský skok."
Někteří z vás píšete, že vám předala dar sebelásky. Dar naděje. Že vám představila vaši duši. Není to nádherné? Dar afirmací. Ano, Louise byla rozhodně královnou afirmací. O afirmacích řekla toto:
"Když řeknete nějakou afirmaci poprvé, nemusí vám znít pravdivě. Ale pamatujte si, že opakování afirmací je jako setí semínek do půdy. Když zasejete semínko, nevyroste vám rostlina hned druhý den. Musíme být trpěliví a dopřát jí čas na její vlastní růst. Budete-li nadále afirmace opakovat a budete ochotní pustit se všeho, co nechcete, afirmace se stane skutečností a všechny cesty se vám otevřou."
Louise také doporučovala afirmace zpívat.

* * *

2. LEKCE, KTERÉ NÁS LOUISE NAUČILA
Pojďme si promluvit o lekcích, které nám Louise předala. Louise byla velkou učitelkou, která inspirovala miliony lidí. Opět bych chtěl, abyste doplnili jednu větu: "Jedna důležitá lekce, kterou mě Louise Hay naučila, byla____________________."
Přesouváme se od darů k lekcím. I o lekce, které jste se od ní naučili, se s námi prosím podělte, abychom se mohli vzájemně obohatit v této naší společnosti spřízněných duší.
Pro mě byla největší lekce od Louise naučit se být neustále v kontaktu se svým vnitřním hlasem. Louise řekla:
"Věřím, že všechny naše mysli jsou napojeny na jednu Nekonečnou mysl, a proto veškeré informace a vědění jsou nám neustále k dispozici. Jsme přímo ve spojení s touto Nekonečnou myslí, s touto Vesmírnou Silou, která nás stvořila, a skrze Božskou jiskru, která je v každém z nás, naše Vyšší Já, můžeme toto vědění a moudrost následovat."
Je to další úžasná inspirace, kterou nám Louise zanechala. Někteří z vás zde píšou, že vás naučila hledět si svého. Další tu píše, že ho naučila mít rád sám sebe a přijímat se takový, jaký je. Někdo jiný píše, že ho naučila nechávat věci jít. To všechno je tak pravdivé!
Jedna další lekce, kterou naučila mě, byla ta, že když vyléčíme sami sebe a začneme se milovat, nevyhnutelně začneme milovat i svět. Ona toho byla sama skvělým příkladem. Že když milujeme sami sebe, pak automaticky pomáháme i k rozvíjení lásky ve světě.

* * *

3. HOJNOST, KTEROU LOUISE VNESLA DO VAŠEHO ŽIVOTA
Další věc, o které bych chtěl mluvit, je hojnost. Opět prosím doplňte větu: "Můj život je díky Louise Hay bohatší, protože ________________."
Jednou z nejkrásnějších afirmací od Louise je:
"Jsem magnet na zázraky. Když měním své vědomí, objevují se zázraky."
Podělím se s vámi o některé další:

Daří se mi všude, kam se jen otočím.
Můj příjem se neustále zvyšuje.
Žehnám a pomáhám každému v mém životě a každý v mém životě žehná a pomáhá mně.
(Tuto afirmaci mívala Louise připevněnou v autě a zpívala si ji. Vím to, protože jsem jezdíval s ní :))
Všechny mé potřeby jsou vždy naplňovány.
Vděčně přijímám všechno dobro, které ve svém životě mám.
Život mě miluje a stará se o mě.
Věřím Životu, že se o mě postará.
Hojnost do mého života každý den proudí i nečekanými cestami.
Můj příjem se zvyšuje příjemnými a překvapivými cestami. (Tuto afirmaci mám já sám nadepsanou v souboru, v němž spravuji své finance.)

Je čas oslavovat život Louise Hay. A myslím si, že nejlépe tak můžeme učinit tím, že budeme ještě více tím, kým opravdu jsme. Na nic nečekejme. Pojďme do toho! Buďme láskou v tomto světě a dělme se o ni se světem. To světu pomůže se vyvíjet dál ve směru k lásce.
Louise věřila, že hojnost je dostupná všem lidem bez výjimky. A nemyslela tím jen peníze nebo věci, ale pocit jednoty se vším stvořením. Věřila v nekonečnost možností, které se nám nabízejí.

* * *

4. JAK VÁS LOUISE HAY INSPIROVALA
Doplňte prosím tuto větu: "Jedna z cest, jakými mě Louise Hay inspirovala, byla_______________."
Jak vás inspirovala? Čím vás inspirovala? Věřím tomu, že inspirace k nám nejvíce přichází skrze osobní příklad. A osobní příběh Louise Hay sami vidíme. Byla kdysi opravdu na dně. Dokonce se i její život už tehdy blížil ke konci. Ale dokázala to zvrátit a opravdu říct "Ano!" svému životu.
Mě osobně Louise nejvíce inspirovala tím, že všem ukazovala, že nikdy není pozdě začít být tím, kým opravdu jste. Louise řekla:
"Jsem ANO-člověkem žijící v ANO-světě a odpovídá mi ANO-vesmír. A jsem šťastná, že tomu tak je."
Louise Hay řekla ANO životu. Řekla ANO sama sobě v zrcadle. Řekla ANO odpuštění a puštění se minulosti. Řekla ANO uzdravení svého života. Řekla ANO svému vnitřnímu hlasu. Řekla ANO otevírajícím se dveřím. Řekla ANO napsání své malé modré knížky (První kniha, kterou kdy Louise vydala, která obsahovala seznam duševních příčin nemocí a afirmací pro jejich léčení, a která způsobila průlom ve světě - pozn.překl.) Řekla ANO pořádání setkání HayRide (přátelská setkání lidí nakažených AIDS - pozn.překl.). Řekla ANO založení vlastního nakladatelství, když jí bylo 60 let. Řekla ANO vlastní tvořivosti - první uměleckou výstavu měla ve věku 87 let. Řekla ANO své životní cestě.
A já věřím tomu, že vy i já dokážeme to samé. Pokud nás Louise Hay takto inspirovala, je to opravdu nádherné. Louise říkala: "Nikdy nepřestávejte růst!" Je to práce na celý život. Vždy byla zcela odevzdaná cestě růstu. A věk s tím nemá nic společného. Všechno to bylo o TEĎ a všechno vycházelo z místa největšího potenciálu - který je právě TEĎ.

* * *

5. VDĚČNOST
Doplňte nyní prosím následující větu: "Jedna z věcí, za které jsem Louise Hay opravdu vděčný/á, je___________."
Louise Hay byla v oblasti projevování vděčnosti velkou osobností. Když se ráno probudila, jako první věc poděkovala své posteli za to, jak dobře se v ní vyspala. Kdysi jsme se o tom s humorem bavili a já jí řekl: "Louise, ty prostě nejsi normální." A ona se zasmála a řekla mi: "Já nikdy nechtěla být normální, takže děkuji!" Moc se mi to líbilo. Opravdu musím přiznat, že mě to oslovilo a já sám každé ráno děkuji své posteli za úžasný noční spánek. A to všechno díky Louise Hay.

* * *

Těchto pět věcí, které jsem vám představil, užívám já osobně k uctění blízkého člověka, který mi zemřel. Udělal jsem to, když mi zemřel táta, později, když mi zemřela máma, a pak také když mi zemřeli někteří milovaní přátelé. Víte, když nám někdo zemře, samozřejmě truchlíme. Ten člověk nám fyzicky moc chybí. Ale současně s tím najdeme způsob, jak žít dál, abychom ho přitom nadále ctili. Jsou věci, které dnes dělám jinak, "protože jsem Tě znal". Protože jsem právě Tebe potkal. A je přitom jedno, zda jsme se setkali i fyzicky nebo ne. Mohli jsme se znát skrze knihy nebo média. Budu žít ještě naplněnější život díky Tobě. Budu žít způsobem, který je opravdový a upřímný a nádherný.

To, jak žila Louise Hay, je pro nás všechny poselstvím lásky. Louise vždy říkala:
"Založila jsem nakladatelství Hay House, abychom mohli společně tvořit svět, v němž pro nás bude bezpečné navzájem se milovat. S každým výtiskem, který prodáme, vysíláme požehnání lásky do světa."
Také řekla:
"Náš svět můžeme buď zničit a nebo ho uzdravit. Záleží to na každém z nás. Každý den se posaďte a vyšlete léčivou a láskyplnou energii pro svět. To, co děláme se svou myslí, vytváří rozdíl i ve světě."

Právě mi tu začalo blikat jedno světlo. Přísahám, že ho nezapínám ani nevypínám já - prostě se zbláznilo a nikdy předtím se to tu nestalo. Myslím, že bychom všichni měli naši Lulu pěkně pozdravit, protože to nemůže být nikdo jiný než ona. :) Můj Bože! To je nádherné.
Jak už jsem řekl, když odejde někoho, kdo věnoval svůj život lásce, začne nám posílat inspiraci. Opravdu neztrácejí žádný čas a zajistí, abychom od nich jejich poselství dostali. A tím poselstvím je:
Jsou jen dva způsoby života, pro které se můžeme rozhodnout: život v lásce nebo život ve strachu.
A i když si zvolíme žít ve strachu, stejně jsme nakonec vedeni k lásce. Louise Hay řekla:
"Pokud nejste ochotni mít se rádi dnes, nebudete se mít rádi ani zítra. Protože ať se dnes vyhnete čemukoli, zítra vás to stejně čeká. Můžete žít se stejnou výmluvou ještě celé roky nebo dokonce i celý život. Dnešek je dnem, kdy se můžete zcela milovat bez jakýchkoli očekávání."
Louise Hay byla krásným příkladem toho, že když máte sami sebe rádi, posouvá vás to do pozice, kdy můžete dávat o to více lásky světu. Sebeláska není sobectví - protože právě láska k sobě vám umožňuje milovat i všechny ostatní.  
"Čekají mě pouze dobré zážitky. Každého vítám s láskou, ať procházím kudykoli. Miluji svůj život a můj život miluje mě. Všechno je v pořádku. A já také."
Louise Hay nám předala poselství, že náš Život nás miluje, a na nás teď je, abychom tuto pravdu žili, a abychom žili s vědomím, že náš život je požehnaný a světlo tu vždy bude pro nás. (Ano, to blikající světlo nám má opravdu něco říct :) Svatá dobroto! Louise Hay :))

Drahá Louise Hay, všichni Tě moc milujeme a budeme Tě milovat i nadále. Víme, že i Ty budeš nadále milovat nás. Máme tady na naší planetě důležitou práci, dámy a pánové - máme mu pomoci, aby se dál vyvíjel směrem k lásce. A žádáme lásku, aby nám ukázala, jak to udělat. Louise Hay byla zcela oddána své duchovní praxi a nyní je na nás, abychom se MY oddali své duchovní praxi, a to ještě více. Jsme tady jako příklady lásky. Každý den se ve světě lidé modlí za pomoc a říkají: "Bože, prosím, sešli mi pomoc!" Ale on ji poslal - poslal ji v NÁS. Nyní je ještě než kdy dřív důležité, abychom byli sami příkladem lásky a nechali lásku skrze nás procházet dál do světa, a to i k úctě Louise Hay, která byla vždy s námi. Podělím se s vámi ještě jednou o její sdělení z knihy Síla je ve vás:
"Jsme něčím mnohem víc než našimi těly nebo osobnostmi. Naše duše  je vždy nádherná a hodná lásky, bez ohledu na to, jak moc se změní náš  vnější vzhled."
Děkuji vám všem, Bůh vám žehnej a děkujeme i Tobě, Louise Hay, za Tvůj život a za to, jak i nadále inspiruješ naše životy.
Život vás miluje.
- Robert Holden

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/hayhouse/videos/10155712733788259/?hc_ref=ARRyt0Ivex9zg0ke95_EWcO07lh8kSOSdeIbWVK3yd8QMODrvMO5EC-mUSlUs8wda6E

překlad: Magda Techetová
Výklad strážných andělů pro září 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·
(PROSÍM, pokud tento text KOPÍRUJETE někam jinam, učiňte tak v PLNÉM znění, tedy i s možností dobrovolného příspěvku uvedené na konci textu. Psaní je má práce, kterou chci pomáhat lidem a pokud si někdo přeje zaslat mi něco výměnou, má právo vědět kam. Nevyužívejte prosím mé texty ke svým reklamám a jiným zištným účelům - poskytuji je zde proto, aby pomáhaly, ne aby si někdo jejich prostřednictvím hromadil fanoušky či zákazníky. Děkuji a přeji vám příjemné čtení :) ♥* * *
Milí přátelé,
uplynulý měsíc byl pro mnohé z nás až neobvykle emotivní a plný velkých změn. Ať už byla intenzita tohoto období způsobena planetárními či jinými energetickými vlivy, působení této energie pociťovali dokonce i lidé, kteří jinak energie příliš nevnímají. Docházelo k prolamování nejrůznějších bloků, ale také k náhlým a nečekaným změnám v oblastech, v nichž bychom neřekli, že by byla jakákoli změna potřebná. Přestože období v srpnu bylo opravdu silné, nebylo negativní. Právě naopak - všechny změny a události, ke kterým došlo (a stále dochází), otevírají dokořán naše srdce, a to i ta, která se nedají otevřít jinak než "energetickým násilím".

Andělé to přirovnávají k našemu čištění koupelny, která může být na některých místech zanešena nečistotami. Na některé z nich stačí smeták, na jiné už je třeba mokrý hadr, na některé stačí voda, na jiné je však už třeba mýdlo či saponát... a pokud na něco nezabere třeba ani čistící písek, musíme použít žíravou látku, která nečistotu rozpustí, a teprve pak může být tato nečistota setřena či odplavena. Velmi obdobně je to se srdci zanesenými "špínou" ve formě zatvrzelého hněvu, staré bolesti nebo čehokoli jiného, co jsme ve svém srdci tak dlouho zatlačovali, až to tam "zkamenělo". Jestliže z nás tyto nečistoty není možné dostat jemným vedením a naší spoluprací, Vesmír je nucen nasadit silnější kalibr. Přitom je to však všechno v souladu s našimi vlastními přáními a naší svobodnou vůlí! Vesmír ví, jak toužíme po lásce a míru, ale také ví, že abychom je mohli prožívat, musíme se zbavit toho, co nám to neumožňuje. Není to zásah do naší svobodné vůle! Toto všechno přímo JE naší svobodnou vůlí! My sami si přece přejeme žít v lásce, milující a milovaní! Jestliže je na nás tedy Vesmír drsný, je to jen proto, že jsme mu sami nedali na výběr. Často ignorujeme vedení své intuice, protože nás nabádá ke změnám, které nechceme dělat ze strachu, že bychom se měli mnohem hůř, než kdybychom všechno nechali tak, jak to je. Pak se daná situace obvykle zhoršuje a zhoršuje, dokud není opravdu tak zle, že změnu udělat musíme. Někteří z nás zkrátka POTŘEBUJÍ být do změn donuceni! Kdokoli je ochotný dělat změny hned, jakmile k nim pocítí vedení, přirozeně nic takového nepotřebuje a ani to tedy neprožívá. Pokud si dáme říct hned, ušetříme si tím spoustu času, energie i trápení. Ano, samozřejmě si můžeme danou změnu v klidu promyslet a dopřát si čas na to, abychom se nerozhodovali unáhleně. To je moudré. Je to ale něco úplně jiného, než když změnu záměrně co nejvíc odkládáme v naději, že ji třeba nakonec ani nebudeme muset dělat. Je to snaha vyhnout se možnému "ohrožení", které ve změnách spatřujeme. Naši andělé nás tedy vedou k tomu, abychom zapracovali na svém strachu ze změn a místo snahy zajišťovat si bezpečí kontrolou vnějších okolností a jiných lidí, se soustředili na vybudování jistoty sami v sobě - což je mimochodem téma, které nám vyvstalo již v předchozím měsíci. I nadále je tedy právě toto téma pro nás nejdůležitější, protože ať už prožíváme jakékoli těžkosti - zdravotní, vztahové, pracovní aj. - ve všech těchto oblastech nám pomůže, když se přestaneme bát změn a začneme věřit sami sobě. A také pro sebe udělat laskavost - vykonat změny, ke kterým víme, že jsme vedeni. Je to součást zdravé péče o sebe samé, která ještě více přispěje k našemu dobrému pocitu a k budování a posílení naší vnitřní sebejistoty a sebedůvěry. Když si budeme jisti sami sebou a budeme vědět, že si můžeme věřit, nebude nás (tolik) rozhazovat sebemenší změna v našem okolí a nebudeme mít takovou snahu mít nade vším kontrolu. ♥
 - Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Karta pro první zářijový týden je Léčitel Činu. Tato karta může představovat osobu i popis situace. Pokud se jedná o osobu, je to někdo temperamentní, sebevědomý, vřelý a srdečný, poměrně aktivní a tvořivý, zábavný a také vášnivý. Může se jednat o osobu, která pro nás v tomto období bude nějak důležitá nebo nám bude nápomocná, rovněž to však může být vedení pro nás, abychom v sobě probudili či rozvinuli právě tyto vlastnosti a ve své situaci je využili.

Pokud jde o situaci, znamená tato karta, že pro nás bude tento týden plný aktivit. Jedná se však o příznivě zaplněný rozvrh - to znamená činnosti, které dělat chceme, které děláme rádi a které nám pomáhají se rozvíjet. Zároveň je to poselství, že si máme začít věřit, zvlášť pokud jsme dosud svou sebedůvěru či sebejistotu zakládali na někom jiném, na tom, co kdo dělal nebo nedělal, co říkal nebo neříkal, atd. Máme se odpoutat od okolí a zaměřit se na to, abychom si byli jistí sami sebou, a ponořit se do věcí, které nás vášnivě zajímají a baví - a ke kterým ani nikoho jiného nepotřebujeme. Když uvidíme, že je nám dobře i tak, bez ohledu na to, co se zrovna děje, a že také umíme spoustu hezkých věcí, podpoří to naše sebevědomí a budeme se cítit klidnější. Zvlášť pokud jsme prožívali nějaké myšlenkové či emoční peklo, je pro nás důležité tyto rozbouřené myšlenky a emoce zklidnit, a pak si v nich udělat pořádek. Tvořivé činnosti jako psaní, malování, sochaření, modelování, focení, vyšívání nebo jiné jsou jako stvořené k tomu, abychom na ně zaměřili svou pozornost - a naše myšlenky a emoce se během nich zklidnily.

Je to tedy rada, abychom místo zmítání se v myšlenkovém a emočním chaosu raději svou pozornost soustředili, a to na něco konstruktivního a užitečného. Starosti nám k ničemu nepomohou, a tak tento čas, který bychom na ně jinak vyplýtvali, raději využijme k něčemu dobrému. Když budeme klidnější, snáze budeme vnímat své vnitřní vedení, které nám už řekne, co s danou situací udělat. S rozbouřenou myslí a rozvířenými emocemi svou intuici vnímáme jen těžko.

Pro druhý týden je tady Pozitivní zjištění, což je velmi krásná karta plná optimismu, naděje a radosti. Vypovídá o tom, že všechno bude dobré, ať už se nyní děje cokoli a ať už to ve výsledku bude jakkoli. Stejně budeme šťastní, stejně všechno bude lepší. Toto je pro nás připomínka, že máme věřit, že věci se vždy vyvíjejí k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních, kterých se daná situace týká, a že se tedy nemusíme bát a snažit se situaci sami kontrolovat a dohlížet na ni.

Tato karta vypovídá o úspěchu, jak pracovním, tak i třeba ve vztazích nebo co se týká našeho osobního růstu. Říká, že budeme dostávat dobré nápady a že se nemáme bát je následovat. Máme být sami sebou a otevřít se. Zároveň nás také vybízí k tomu, abychom se obklopili co nejpozitivnějšími lidmi. Neznamená to "vykašlat se na ty, kteří mají zrovna špatné období nebo problémy", jak někteří hned namítnou - podporovat nás mohou i lidé, kteří mají problémy, a může nám s nimi být dobře i přesto, že jsou zrovna nešťastní. Problém nastává u lidí, kteří mají negativitu a pesimismus jako trvalé naladění a nechtějí na tom nic měnit. Pobývat s nimi nás pak jen zbytečně sráží dolů, když bychom přitom svým vyšším naladěním mohli prospívat spoustě jiných. Jestliže tedy cítíme, že nás určitý vztah pouze vysává, sráží nám naše naděje a vize, nebo nás odvádí od našich snů (byť to druhý člověk může myslet dobře), je třeba se od něj oprostit a místo toho více pobývat s lidmi, kteří nás v našich snech podporují a s nimiž se cítíme skvěle. Není na tom nic špatného. Následujeme-li upřímná přání a sny svého srdce, pak jejich naplnění přinese mnoho dobra nejen nám, ale i všem ostatním, včetně těch, kteří se nás od toho snažili odradit.

Pro třetí týden vyšla Trojka Hojnosti - karta tvořivosti a duchovního růstu. Opět nám připomíná, jak moc nám může pomoci, když dáme tvořivým způsobem průchod svým emocím a myšlenkám, které by jinak dělaly v našem životě paseku. Jednou z takových činností je i psaní deníku, ať už fyzického nebo elektronického (ty se dají i zaheslovat, aby je nikdo jiný nečetl). Nebo napsání fiktivního dopisu osobě, vůči které cítíme obrovský hněv. Takový dopis neodesíláme - jde jen o to, abychom ze sebe všechny ty pocity dostali. Jinak budou otravovat naši mysl i pocity a zbytečně budou kazit naši energii, která, jak víme, k nám přitahuje podobné energie ve formě lidí, věcí či situací.

Obecně je to tedy vedení ke zbavení se nežádoucích energií z našich myšlenek, emocí (hlavně těch potlačených - viz. výše), ale i energií v našem domově, protože věci, kterými jsme se obklopili, ve velké míře odrážejí naše nitro a zpětně na nás zase působí. Pokud v nás tedy nějaký předmět vyvolává nepříjemné pocity, odstraňme ho ze svého domova. Nemusíme ho ničit ani vyhazovat - můžeme ho např. darovat někomu, kdo z něj naopak bude mít radost. Andělé nám také doporučují pročistit energii v našem domově vonnou tyčinkou, svíčkou nebo květinovým olejem - dejme přitom na své vlastní vedení při výběru dané barvy či vůně. I když nám na "čištění energie" může někdo doporučovat jednu vůni, nás může přitahovat druhá vůně, která je na "otevírání srdce" - protože právě v uzavřeném srdci může být skutečná příčina, kvůli které pak v našem prostoru vznikají nepříjemné energie. Totéž platí u výběru kamenů či krystalů - nevybírejme si je podle znamení či konkrétního účinku, protože i když můžeme mít problém například se sebedůvěrou (a mohou nám být tedy doporučovány žluté či zlatavé kameny), skutečná příčina tohoto problému může ležet v dávném zranění (a přitahovat nás tedy bude například růženín). Naše vlastní intuice ví vždy nejlépe, co potřebujeme, a tak si od ní nechme poradit. I tím příspějeme k lepšímu pocitu ze sebe samých a napomůžeme tak k odbourání strachu a nejistoty.

Pro čtvrtý zářijový týden nám vychází Pětka Citů, která vypovídá o uvolňování naší potlačené bolesti a uzdravování našeho srdce z nevyléčeného žalu. Ať už se jedná o dávné události a nebo naopak čerstvé, naše srdce se otevírá - a spolu s tím se z něj vyplavují celá jezera žalu a staré bolesti, které jsme nechtěli cítit. Máme-li ale milovat a přitahovat k sobě milující lidi a láskyplné zážitky, naše srdce musí být čisté. Andělé nám připomínají, že náš žal není nic hrozného ani špatného. Vědí o našem strachu z prožití našeho citového zranění. Mnozí z nás se zasekli ve fázi popření ztráty - žijeme tak, jako by se vlastně nic nestalo, a šok a bolest, které bychom přirozeně prožívali, jsme úplně zatlačili někam do pozadí, abychom o nich nevěděli. Tyto city ale neodejdou, ani nezmizí. Budou tam. Budou o sobě dávat vědět. Budou se hlásit, když to nejméně chceme. Bude stačit sebemenší impuls - a ony vyletí ven. Čím více prostoru jim tedy budeme dávat, aby mohly přirozeně a pozvolna odcházet z našeho srdce pryč, tím lépe. Na truchlení není nic špatného. Je to očista našeho srdce, je to něco, co nám pomáhá vyrovnat se s novým stavem věcí. Nesuďme tyto pocity. Nesnažme se je pitvat a analyzovat a řešit, kde, jak, proč nebo kvůli komu vznikly. Prostě JSOU. A když tam jsou, tak potřebují ven. Žádné emoce, ať už příjemné či nepříjemné, nejsou uzpůsobeny k tomu, aby byly zadržovány a znehybňovány. Emoce jsou energie a potřebují proudit. Přicházejí a odcházejí. Potřebují být vyjadřovány. Pokud se týkají někoho dalšího, nemusíme je vyjadřovat jemu. Stačí je vyjádřit ven. Kdo má strach, že by uvolněná energie mohla způsobit nějakou "zkázu", vždy může požádat anděly, aby se o tuto energii postarali a aby zajistili, že nikomu a ničemu neuškodí. Toto uvolňování citů, které zůstaly v našem srdci, děláme PRO SEBE. Pro svůj život. Děláme to proto, abychom se cítili lépe. Když dáme průchod svému žalu, moc se nám uleví. Navzdory tomu, že možná cítíme spoustu bolesti, můžeme zároveň cítit nádherné uvolnění. A to je ono - očista našeho srdce a uvolnění místa v něm pro novou lásku. Je to něco, co nám pomůže naplnit naše sny, o které jsme tak dlouho prosili, ale které se nemohly začít plnit, dokud jsme měli srdce plné něčeho, co bylo s láskou neslučitelné.
* * *
SHRNUTÍ

Měsíc září pro nás bude měsícem odlupování vrstev, kterými jsme se snažili chránit proti zranění zvenčí. Barikády postavené ze starých potlačených emocí, "preventivního" pesimismu, předstírané pohody či citového chladu, se nyní začnou rozbourávat jako reakce Vesmíru na naše hluboké přání milovat a být milováni. Čím více se budeme bránit, tím větší sílu bude muset Vesmír použít. Sami si o to ale říkáme. Pokud něco chceme, musíme pro to také udělat, co je třeba. Jestliže chceme milovat a být milováni, musíme propustit všechno, co nám to znemožňuje. A pokud nás brzdí strach, vystaví nás Vesmír takovým podmínkám, že k potřebné změně dojde, ať se bojíme sebevíc. Přestože to na nás může působit neláskyplně, ve skutečnosti je to to nejláskyplnější, co pro nás může udělat. Jinak bychom se ještě dlouhé roky (a možná i do konce života) jen plácali ve svém strachu a nikdy bychom se nikam nedostali. Přejeme-li si lásku a štěstí, musíme se doslova sami stát láskou a štěstím. Pokud v sobě tedy chováme něco, co láskou a štěstím není, musí to pryč - ať už to uděláme sami dobrovolně, a nebo později pod nátlakem (o který jsme si ale svým odmítáním jednat sami požádali, přestože ne přímo). Jestliže je však pro někoho opravdu důležitější jeho strach než naplněné sny, pak zvítězí jeho strach a Vesmír tuto volbu bude respektovat. Stejně jako ji respektuje u těch, kterým více záleží na lásce než na strachu a kterým tedy k lásce pomáhá, byť i nepříjemnou cestou.

Mějme na paměti, že všechno se děje tak, jak má, a jak je to potřebné. Nemusíme chápat všechny souvislosti, ani nemusíme vědět, co přesně jak bude. Nemusíme nic ovládat, nemusíme na všechno dohlížet, nemusíme si myslet, že se všechno úplně rozsype, jakmile bychom se pustili a nechali to být. Důvěřujme trochu i Vesmíru. Důvěřujme Vyšší Moudrosti, která vidí dál než my. Moc dobře ví, proč nám to či ono odvedla ze života, i když jsme to v něm mít chtěli; moc dobře ví, proč se to či ono najednou mění, i když jsme měli za to, že je to dobré tak, jak to je. Místo toho, abychom se nechali paralyzovat strachem a začali se snažit panicky všechno ovládat, raději zklidněme svou mysl, uvolněme se, vypusťme své emoce ven a soustřeďme se na nějakou činnost, která nám umožní se zaměřit na něco jiného než na problémy. Hned nám bude lépe a navíc tím můžeme i někomu přímo prospět, vytvoříme-li nějaké hezké dílo, z něhož se budou moci těšit i další.

Všechno, co se děje, nám pomáhá milovat a stát se "láskou" - tedy oloupat všechny ty vrstvy, jimiž nejsme, a ponechat pouze to ryzí jádro, kterým láska je. Jen tak si můžeme do života přitahovat další ryzí lásku - v jakékoli podobě.Promluva Doreen Virtue ...

Publikoval v Anjelské dámy ·
...o změně její duchovní cesty
Není jednoduché být veřejně vidět, když procházíte velkou osobní změnou. Ale díky Bohu, modlitbám a všem, kdo mě podporují, jsem nyní šťastnější než kdy předtím.

Jak vidím, mnoho lidí zanevřelo na Ježíše kvůli negativním zkušenostem s náboženstvím a církví. To samozřejmě chápu. Ale svět nyní Ježíše potřebuje více než kdy jindy! Skutečného Ježíše, který nám přináší léčení, lásku a sjednocující soucit.

Nízké energie vidí, že jsem nyní v pozici, kdy mohu Ježíše opět představit mnoha lidem, a tak na mě útočí - i prostřednictvím lidí, kteří na mě útočí. Vážím si všech, kdo se za mě modlíte.

Spousta lidí začala mít pochybnosti a obavy kvůli změně, kterou jsem prošla díky silnému zážitku s Ježíšem 7. ledna, jenž mě dovedl až ke křtu 25. února. Každý z nás má svou osobní cestu a já zcela respektuji to, že vaše cesta může být jiná než ta moje.

Vězte prosím, že to neznamená, že jsem se zcela vzdala své dosavadní činnosti, jak někteří nesprávně tvrdí. Stále vyučuji o andělech, používám vykládací karty, atd. a mou největší změnou je to, že se ujišťuji, že odpovědi dostávám přímo od Boha, a nesnažím se předvídat nebo ovládat budoucnost.

Nízké energie milují dramata a pomluvy a já si velmi vážím každého, kdo se rozhodl nenechat se do těchto dramat zasáhnout a pomlouvat mě kvůli mým změnám. Lidé, kteří se do toho zatáhnout nechali, nemohou být šťastní, a já se za ně modlím, aby byli, tak jako se modlím za štěstí nás všech.

Myslím si, že někteří lidé, kteří měli špatné zkušenosti s organizovaným náboženstvím, si nyní promítají svá zranění a vztek na mě. Soucítím s každým, kdo byl takto zraněn. Vězte, prosím, že nijak neodsuzuji lidi, kteří Ježíše nenásledují. Nejsem soudící křesťanka. A tak prosím i vás, abyste nesoudili mě.

Mnoho lidí také spekulovalo o tom, kolik vydělávám peněz. Ale většina peněz, které vydělám, putuje na zachraňování zvířat a na dobročinnost.

Ještě stále budou vycházet některé produkty, které jsem vytvořila ještě před svým křtem. Je to proto, že trvá alespoň rok, než vyjde to, co jste napsali. Vše, co píšu od doby svého křtu, je v křesťanském duchu. Nakladatelství Hay House mě velmi podporuje. Není to žádné drama.
Dnes se více než kdy dříve musíme vzájemně respektovat a milovat. Jestliže se někdo nachází na odlišné cestě, prokažme mu soucit. Násilí, které nyní vidíme ve světě, je právě o útocích na lidi, kteří jsou jiní. My, kdo se nacházíme na duchovní cestě, se potřebujeme vyhýbat tomu, abychom útočili na kohokoli, kdo věří v něco jiného. Jak nádherný by svět byl, kdybychom se zaměřovali na to, co máme společného... na lásku, světlo a na mír, který všichni tvrdíme, že chceme.

* * *

- Doreen Virtue
(překlad: Magda Techetová)Doreen Virtue ukončila týdenní karetní výklady

Publikoval v Anjelské dámy ·
Milí přátelé,
jak Doreen zmiňuje ve svém novém týdenním videu Heart to Heart (Od srdce k srdci), nebude nadále dělat karetní výklady, ale bude místo toho promlouvat k lidem v souladu s novým duchovním směrem, který si zvolila. Jak uvádí, neznamená to, že by její předchozí cesta nebyla dobrá nebo že by to, co dříve učila, jakkoli popírala - pouze se rozhodla zaměřit se prioritně na Ježíšovo učení, protože to odpovídá její osobní proměně, kterou prošla na začátku tohoto roku. Nikomu nenutí svou víru a zcela respektuje, že ne každému se její nová cesta líbí. Připomíná však, že bez ohledu na změnu "podoby" jejích promluv, je nadále veškeré její učení založeno na LÁSCE.

Videa, která od tohoto týdne natáčí a v nichž hovoří hlavně o Ježíšově učení, budou trvat kolem půl hodiny, možná i déle. Přestože by mi nijak nevadilo překládat její nová videa, nebude to bohužel v mých časových možnostech. Pokud by si tedy někdo přál tato videa překládat, pak mu ráda "předám žezlo" :)

Bez ohledu na novou cestu Doreen se moje vlastní cesta ani zaměření mé stránky nijak nemění. Mně (a jak věřím, tak i většině z vás) tento směr vyhovuje a nemám potřebu na něm nic měnit :) Zcela respektuji Doreeninu volbu a má mé hluboké uznání za odvahu následovat upřímné volání svého srdce bez ohledu na odpor a agresivní reakce části jejích dosavadních příznivců. Věřím tomu, že na svém vlastním příkladu dala nám všem dokonalou lekci a nastavila některým z nás perfektní zrcadlo, abychom pohlédli sami sobě do tváře a uvědomili, zda jsme OPRAVDU schopni přijímat člověka i přesto, že s ním jeho cestu nesdílíme nebo s ním v něčem nesouhlasíme. Na této schopnosti přijímat druhé i přes rozdíly v našich přesvědčeních je do velké míry závislý mír v tomto světě. Neznamená to samozřejmě "nechat si všechno líbit" nebo tolerovat něčí zlé chování, ale přijmout, že dělat něco jinak, než jak bychom to udělali my, neznamená automaticky, že je to špatné. Může to být prostě jiné, pouze se to nemusí slučovat s tím, co vyhovuje nám. Konflikty ve světě jsou ve své podstatě obdobou konfliktů na naší osobní mezilidské úrovni. Tak jako jsou ve světě nešťastné fyzické boje, mezi námi dochází k bojům osobním, z nichž v nejhorších případech mohou vznikat i ty fyzické. Když tedy zapracujeme na tom, aby vládl mír v našem vlastním srdci a v našich vztazích, přispějeme tím přímo k vytváření míru a zdravé tolerance ve světě.

Změna duchovní cesty Doreen Virtue - jak věřím - přišla právě v tento čas, i proto, aby NÁM ukázala, jak moc jsme skutečně vyzráli. Bylo mnoho lidí, kteří ji donedávna následovali a tvrdili, že vyznávají lásku a mír, a přesto se někteří z nich dokázali v mžiku obrátit v negativní soudící odpůrce a začali shazovat ženu, jež světu předala (a stále předává) tolik dobrého - jen proto, že se nyní rozhodla žít jinak, než jak oni očekávali. Využijme tedy této příležitosti a přijměme její rozhodnutí s láskou a respektem k jejímu právu OSOBNÍ volby. Mějme na paměti, že Doreen Virtue je především člověk a tak jako každý jiný člověk dělá dobře, když následuje to, co cítí, že je pro ni to pravé, i když s tím ne všichni souhlasí. Je pro nás nadále skvělým příkladem!

Budete-li chtít, mohu vám kromě měsíčního výkladu karet strážných andělů dělat menší náhled i do jednotlivých týdnů jako náhradu za Doreenin týdenní výklad (případně je dělat místo toho měsíčního). Upřímně věřím tomu, že každý z nás si docela dobře poradí i bez karet. Osobně beru tyto výklady spíše jako inspiraci k tomu, na co se zaměřit, jako takové základní téma - ale pak nechávám celý týden, aby probíhal zcela spontánně a řídím se během něj vlastním srdcem a jeho vedením. Nemám ráda, když se někdo stává na výkladech závislým a bojí se cokoli udělat, dokud mu to karty nepotvrdí. Když se příliš poutáme k výkladům nebo jiné "vnější autoritě", zapomínáme poslouchat vlastní intuici. Přitom právě naše vlastní intuice je pro nás to hlavní vedení - výklady, které sledujeme, jsou pouze obecným společným vodítkem a individuálně se naše vedení mohou lišit. Vždy tedy poslouchejme prioritně hlas vlastního srdce.

Tato změna je pro nás všechny velkou výzvou k vzájemnému respektu a úctě bez ohledu na to, zda se nám tato změna líbí nebo ne. Doreen sama říká, že zcela chápe negativní reakce vycházející z negativních zkušeností či předsudků, které někteří z nás mohou mít, ale že tak jako ona sama ctí cestu každého z nás, žádá nás, abychom my ctili tu její. To se přitom netýká pouze jí, ale obecně všech situací, kdy si druzí lidé - zejména naši blízcí, u nichž se nás to více dotýká - volí jinak, než jak bychom si přáli. Neznamená to, že je to špatné. Pro ně to může být to nejlepší. A tak jako bychom nechtěli, aby nám někdo vymlouval naši cestu, nedělejme to ani my jim. Je-li naše cesta v souladu s láskou, je jedno, v co nebo koho věříme. Podstatné je, co do svého života, do života druhých a do celého světa přinášíme. Osobně jsem přesvědčena, že nezáleží na nějakém vyznání, ale na lidech, protože i v náboženských směrech hlásajících lásku a mír vídám osoby, které druhým pomáhají, i ty, které druhým ubližují. Mějme tedy na paměti hlavně LÁSKU, která je tím, co nás spojuje, bez ohledu na naše individuální názory a přesvědčení.

Děkuji vám a přeji vám krásný zbytek dne :)

- MagdaKaretní výklad Doreen Virtue pro týden od 21. do 27.8. 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.srpna. Ve světě se nyní děje mnoho událostí, které v lidech vyvolávají intenzivní emoce a naše modlitby jdou ke všem, kdo utrpěli, zejména pokud jde o ztráty, je nám to moc líto. Jsme tady všichni na MISI, právě v této době, protože je nás tady nejvíce potřeba. Chtěla bych dnes pracovat s Motýlími kartami pro životní změny, protože motýli jsou nádherným příkladem proměny z temnoty do světla. Umíte si představit, jaké to je, když je motýl zamotaný v kukle, ve tmě, a doslova proměňuje sám sebe i svůj život - rostou mu křídla, vyrůstá... a pak jednoho dne z kukly vylétne? Nevím, zda jste někdy viděli čerstvě vyklubaného motýla - já ano, jednu dobu jsem je chovala - je to úžasné pozorovat, jak poprvé rozvine křídla a vzlétne! Jak se z toho původního malého tvorečka stane tvor s křídly! Mnozí z nás jsou na tom podobně, když procházejí změnami ve svém životě. Už proto motýly tolik miluji - jsou symbolem naděje a pozitivní proměny, kdy z období temnoty vstupujeme do světla. Je však třeba být trpěliví, protože my všichni se učíme. Těmito kartami nevěštíme budoucnost, pouze jimi meditujeme o změnách.

První kartou pro tento týden je Rozhodnutí. Jakým způsobem se rozhodujete? Jsou dva hlavní způsoby. Můžeme se rozhodnout na základě strachu nebo nějaké akutní reakce, a nebo na základě lásky a vyšší moudrosti. Naučila jsem se, že pokud se rozhodujeme mimo soulad s Božím vedením, dostane se nám stále velkého ponaučení, ale tvrdého. Zvláště pokud se rozhodneme pod vlivem ega a názorů druhých lidí, nebo pod vlivem nějaké chemické látky můžeme udělat rozhodnutí impulzivně. Pokud za nás rozhoduje naše ego - např. si pomyslíme "Tímhle na druhé zapůsobím", nikdy to nefunguje. Nebo uvažujeme způsobem "Takhle si štěstí zajistím nejsnáze". Pomůže vám udělat si chvíli čas a odevzdat danou situaci Bohu a dovolit mu toto rozhodnutí učinit naším prostřednictvím. Někteří lidé namítají, že to je únik od zodpovědnosti, ale tak to není. Stále se rozhodujeme MY, děláme to ale ve spojení s Bohem, kterým jsme i my sami, protože nás stvořil. Rozhodujeme se dovolit Bohu, aby rozhodl skrze nás. Pokud máte tedy učinit nějaké rozhodnutí, zastavte se na chvíli a odevzdejte to všechno Bohu. Zvlášť pokud s rozhodnutím bojujete a sžírá vás nerozhodnost, jste plni stresu, a to je nízká energie, která vás stahuje špatným směrem. Někdy nám opravdu nepomůže promýšlet si rozhodnutí jen na své lidské úrovni, ale potřebujeme perspektivu, kterou má Bůh, a tak mu toto rozhodnutí vložit do rukou. On vám pak ukáže nové úhly pohledu, protože on vidí dál než vy. Budete pak vědět, že se jedná o Boží rozhodnutí, protože budete mít pocit "správnosti" daného rozhodnutí, i přesto, že možná budete mít strach. Nebudete ale cítit tu úzkost, kterou míváte, když jdete proti Boží vůli. Samozřejmě - každý z nás má možnost svobodné volby. Ale proč bychom si volili něco jiného než to nejlepší, co pro nás chce Bůh?

Druhou kartou pro tento týden jsou Tělesné změny. Můžeme se určitě shodnout na tom, že se naše tělo mění společně se změnami, kterými procházíme ve svém životě. Samozřejmě to souvisí také s věkem. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, posílám vám své modlitby. Připomínají mi také velkého léčitele Ježíše, který vykonával léčivé zázraky, a stejně tak prostřednictvím Svatého Ducha předával schopnost léčit i dalším lidem. Pokud jste tedy léčiteli, může to znamenat, že nějak pozměníte své metody, vnesete do nich více duchovna nebo půjdete na nějaký nový kurz... Ale opět, než učiníte nějaké rozhodnutí, nechte si poradit od Boha. Bůh vám posílá odpovědi na vaše otázky prostřednictvím snů, opakujících se myšlenek a pocitů, a nebo rad moudrých osob. Je mnoho cest, jakými k nám Bůh promlouvá. Musíme se jen zastavit a naslouchat. Pojďme to udělat hned teď.

"Drahý Bože, máme k Tobě nyní otázky týkající se našeho zdraví, těla a léčitelské činnosti. Víme, že Ty víš, co je pro nás a naši činnost nejlepší. Děkujeme Ti."

Nadechněte se... a vydechněte. To je skvělý způsob, jak se něčeho pustit a dovolit Bohu, aby mohl zasáhnout. Pomůže vám to vypustit ze své mysli tu hroznou nerozhodnost. Tím se pročistí vaše energie, a díky tomu pak můžete slyšet Boží odpovědi.

Poslední karta je Sentimentální pocity, která je opravdu zajímavá v souvislosti se změnami.  Vypovídá o tom, že se něčeho držíme a nedovolujeme věcem plynout. Kdysi jsem měla vizi týkající se změny - dva lidé na člunu pluli po plynoucí řece. A jeden z nich řekl: "Ale podívej! Tady na tom místě je to tak hezké - zůstaňme tady!" a chytil se větve. Člun se začal nebezpečně natáčet a mohl by se dokonce i převrátit. NEMÁME zůstávat na místě! Život je plynoucí tak jako řeka! Nejsme určeni k tomu, abychom setrvávali v minulosti! Obzvláště pokud se vám opakovaně vrací něco z minulosti, co vás rozčiluje, je to známka, že to máte vyléčit. Možná se něčeho držíte v domnění, že v tom máte zdroj něčeho, co potřebujete. Ale skutečným zdrojem je pro vás Bůh, která vám vše potřebné poskytuje. Pojďme to udělat teď:

"Bože, děkujeme Ti za všechno, co nám dáváš. Děkujeme Ti, že nás provázíš naším životem, a to bez ohledu na to, jak daleko jsme se od Tebe vzdálili, bez ohledu na to, co jsme udělali nebo neudělali. Víme, že když k Tobě přijdeme s upřímností a s otevřeným srdcem, tak nám odpustíš a pomůže nám vrátit se na tu správnou cestu. Naplň prosím srdce všech, kdo se chystají učinit velké důležité rozhodnutí, pravdou a jasným srozumitelným vedením, které snadno poznáme a pochopíme. Veď prosím naše kroky a pomoz nám jednat tak, jak nás vedeš, místo abychom jednali impulzivně. Pomoz nám prosím ovládnout naše ego. Pomoz nám odevzdat Ti naše pochybnosti a nejistotu a navrátit se k naší víře.
Pokud chcete k naší hromadné modlitbě připojit něco dalšího, nyní je vhodný čas:____________________.
Bože, víme, že každou naši modlitbu slyšíš a odpovídáš na ni, a to v souladu se svou vlastní vůlí a v tom nejlepším čase. Víme, že potřebujeme být trpěliví. Pomoz nám, Bože, věřit Ti, být trpěliví a zůstat silní."

Mé modlitby jsou s vámi, mí drazí. Jak jsem už řekla, toto je čas neklidu a změn, a jsme v tom všichni společně. Všichni si přejeme totéž - mír.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/gXCN_kNoebk
překlad: Magda Techetová-ďakujeme♥Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 14. do 20.8. 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·

Ahoj, tady je Doreen a toto je týdenní karetní výklad pro týden od 14. do 20.srpna. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Indigových andělů, které jsem vytvořila společně s mým nejstarším synem Charlesem. Pojem "indigový" popisuje novou generaci lidí, kteří jsou přirozenými vůdci, mají také nápady, jak zlepšit náš život na Zemi a jak našemu světu pomoci, a nejen, že tyto nápady dostávají, ale také jdou a uskutečňují je. Jsou to inovátoři, kteří jdou v čele proudu ekologie, obnovitelnosti zdrojů, a dalších důležitých témat.
Nad kartami se pomodlím, aby nám Bůh dal skrze ně vedení ohledně toho, na co se máme soustředit a čím se máme zabývat.

Jako první je tady karta Zaštiťování. Ta je vždy poselstvím pro nás, že se o sebe máme dobře postarat a dávat na sebe pozor. Nejen fyzicky, emočně a intelektuálně, ale zejména energeticky. Nízké energie mají mnoho různých podob (tak jako ty vysoké). Energie lidského ega se vás může nepříjemně dotýkat např. v práci, doma nebo mezi vašimi přáteli. Může se dít něco, co vás stahuje dolů nebo vás rozptyluje či zrazuje od vaší cesty. Co vás napadne jako první? Obvykle je to právě ono. Zaštiťování se nevychází z našeho strachu. Je to jednoduše ochrana v podobě Božího brnění - jako bychom se oblékli do jeho lásky. Pak se nemáme čeho bát.
Pojďme to udělat hned teď:

Drahý Bože, my víme, že jsi v duchovní pravdě jedinou skutečnou silou v tomto Vesmíru. Víme, že Tvou láskou nic nepronikne a že Tvé síle a moci se nemůže nic temného vyrovnat. Také však víme, že potřebujeme umět věci v našem světě rozlišovat a neotevírat dveře k temnotě. Prosíme Tě tedy, abys zavřel všechny dveře vedoucí k temnotě, které jsme možná nechtěně otevřeli. Nyní tyto dveře zavíráme. Zaštiť nás prosím svou láskou, svou sílou, svou moudrostí. Děkujeme.

Kdykoli dostanete pocit, že něco nehraje, ať už v nějakém vztahu, místě nebo situaci, poslechněte to! Je lepší si dát říct hned a učinit potřebné změny, než se snažit tyto změny dělat až poté, co se do něčeho vrhnete.

Další kartou je Čas tvořit. Obvykle to znamená nějakou formu umění a uměleckého vyjádření. Také to však znamená, že máte vzít to, co jste prožili ve svém životě, a konstruktivně to využít k tomu, abyste pomohli ostatním. Možná jste si prošli nějakým velkým smutkem. Možná jste byli v minulosti zneužíváni. Posílám vám své modlitby a je mi líto, pokud se vám to stalo. Ale nenapadá vás, jak byste to mohli použít k pomoci druhým? Nedostali jste nutkání napsat knížku? Nebo si založit blog a psát články? Nebo jiné umělecké vyjádření? Spousta písní vznikla ze zlomených srdcí lidí. A ostatní se s nimi mohou spojit, protože jsou jim blízké. Neznamená to stahovat další lidi do deprese, ale vyjádřit jim, že v tom nejsou sami. Ať už prožíváte nebo jste prožili cokoli, jsou vždy i další, kteří si prošli nebo procházejí tímtéž.

Poslední karta to dokonale doplňuje - Průzkum. To může mít několik významů. Jeden z nich je cestování - doslovné prozkoumávání různých míst, kde můžete najít odpovědi, potkat různé lidi nebo dojít k nějakým důležitým poznáním. Nejčastěji je to však význam ve smyslu prozkoumávání svých možností. Ať už se jedná o možnosti týkající se bydlení nebo pracoviště, něco jste zkrátka už přerostli a je vám v tom těsno. Možná máte pocit, že jste v tom uvězněni nebo že jsou vám upírána vaše práva. Možná s vámi někdo manipuluje. Tato karta vás vede k tomu, abyste se porozhlédli po dalších možnostech, jak své povinnosti plnit, aby vás to zároveň naplňovalo a těšilo. Pamatujte, že Bůh vás vede za ruku na každém kroku vaší cesty. Nejste na to sami! Ano, máme možnost si svobodně zvolit, co chceme, ale proč bychom si měli volit něco neuspokojivého, když si můžeme zvolit něco skvělého? Nemusí to být zrovna ta nejlehčí cesta, ale může být plná požehnání a úžasných uvědomění. K tomu je však třeba přestat se bát a nechat se vést. A důvěřovat.
Pojďme se za to pomodlit.

Představte si, jak vás Bůh vede, jak vás jistí a drží vás pevně za ruku.
Děkujeme Ti, Bože, že nás chráníš a vedeš na cestě, která je pro nás ta nejlepší. Že nás podporuješ v těžkých chvílích a pomáháš nám převzít zodpovědnost v naší roli. Pomoz nám prosím najít v sobě sílu v těžkých časech a také odvahu čelit bolestivým situacím. Dej nám odvahu být upřímní vůči sobě samým, vůči druhým lidem i vůči Tobě. Žádáme o Tvé požehnání pro všechny, kdo prožívají nějaké zdravotní problémy. Víme, že s Tvou pomocí se každému dostane veškeré potřebné péče a odpočinku.

Děkujeme vám, že jste se k nám dnes připojili a Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/V6lasnTAbJg
překlad: Magda TechetováKaretní výklad strážných andělů pro srpen 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·
Milí přátelé,
máme tady srpen, během kterého budou z velké části pokračovat témata, jimiž jsme se zabývali v červenci - to znamená připouštět více k vedení našeho života své srdce místo rozumu, který se snaží mít vždy všechno pod kontrolou a který šílí, když něco pod kontrolou nemá. Jsme vedeni k tomu, abychom se uvolnili, a to i přesto, že nemáme hotové, vyřízené či dokončené všechno, co bychom si už přáli mít za sebou. Máme se naučit nacházet vnitřní klid i BĚHEM složitých období, ne jen po jejich odeznění. Bohužel jsme zvyklí považovat vnitřní klid za něco podmíněného - jsme přesvědčeni, že vnitřní klid nastane, AŽ bude něco tak či onak, a dokud to tak není, logicky klidní nejsme. Nabízí se otázka, zda s danou situací můžeme něco udělat. Pokud ano, následujme svou intuici a jednejme tak, jak nás vede. Pokud ne nebo ještě nevíme jak, je třeba se situace pustit. To neznamená, že zůstane nevyřešená. Znamená to, že připustíme i jiné řešení než své vlastní. Znamená to projevit důvěru, že existují i jiná řešení, než ta, o kterých sami víme. Vždy jich existuje více, než kolik jich vidíme. V tomto ohledu je třeba věřit svému srdci a intuici, které nejsou závislé na logice, a tedy vidí mnohem dál a vycítí i ty možnosti, které si zatím rozum nedokáže nijak logicky spojit s řešením, protože nemá všechny potřebné informace. Rozum musí všechno vědět, aby uviděl celou cestu až k výsledku. Andělé nám však připomínají, že není nutné všechno vědět, abychom mohli cítit klid a mír a dovedli danou záležitost k úspěšnému vyřešení. "Vědět" je záležitost mysli a mysl není jediný prostředek, který máme k dispozici. Nevadí tedy, že nevíme, co a jak bude, kdy se co stane, jestli se něco stane, atd. Protože pokud jsme doslova "s rozumem v koncích", znamená to, že jsme "se srdcem na začátku". Jinými slovy, jak říká Mikeš v pohádce O statečném kováři: "Když zklame i rozum, tak určitě napoví hlas srdce." Pokud nevíme, znamená to, že máme vnímat.

Abychom mohli jasně vnímat, potřebujeme se pustit všeho zmatku, paniky, snahy dostat všechno rychle pod kontrolu a hlavně se vzdát neustálého boje a obranného postoje. Mnozí z nás se nachází ve stavu permanentního boje proti životu, protože mu nevěří a myslí si, že co si nezajistí sami, to nebude. Mají vyhlédnutý jeden konkrétní směr, jeden konkrétní způsob, a když je život vede jinudy, začnou proti němu bojovat ze strachu, že na té jiné cestě utrpí, protože nevidí, kam vede - na rozdíl od cesty, kterou si sami vybrali a na které jasně vidí, kudy vede cesta k výsledku - co je třeba jak udělat, aby se stalo to či ono. Naše mysl má sklon ve změnách primárně hledat ohrožení, možné ztráty a negativa, místo aby byla nadšená z nových začátků. Když se pustíme, přestaneme bojovat a zklidníme se, najednou zjistíme, že všechno plyne přesně tak, jak má, a mnohem lépe, než kdybychom nadále zuby nehty lpěli na námi vybraném způsobu. Proud života ví, kam naši loďku nese, a pokud se snažíme pádlovat proti němu, jen se zbytečně vysílíme. Abychom tedy zbytečně neztráceli energii, máme přestat bojovat a raději se zklidnit, abychom vnímali své vnitřní vedení. To nás v konečném důsledku opravdu někam dovede a je to mnohem více efektivní než plýtvání energií na vztek, strach, pochybnosti a snahu všechno řídit.

Dodatečně nám také andělé připomínají, že naše bezpečí nespočívá v ovládání druhých lidí či vnějších okolností, ale v důvěře ve vlastní intuici, která nám BEZ OHLEDU NA PODMÍNKY vždy dokáže poradit a vždy nám k bezpečí pomáhá, pokud podle ní jednáme. Lidé se budou vždy chovat podle vlastní volby, kterou nemusíme mít možnost ovlivnit; vnější podmínky se budou vždy měnit nejrůznějším způsobem bez ohledu na to, jak bychom si je sami představovali. Tak to prostě je a my to potřebujeme přijmout. Potřebujeme se smířit s tím, že ne vždycky bude všechno tak, jak chceme, a že ne vždy se budou lidé chovat tak, jak chceme. Nikdy nebudeme mít jistotu v druhých lidech ani vnějších podmínkách. Vždy ji však máme ve svém vnitřním vedení, které nás za JAKÝCHKOLI podmínek vede tím nejlepším způsobem pro nás i pro všechny zúčastněné. I když se pak někdo chová způsobem, který nechceme, nebo nastanou v našem životě okolnosti, které nechceme, dokážeme najít cestu, jak si udržet vnitřní klid a mír i přesto - a jak být v míru a šťastní bezpodmínečně. Je třeba vzdát se potřeby kontroly nad lidmi a vnějšími okolnostmi a místo vnějšího světa se zaměřit dovnitř. Tam spočívá skutečné bezpečí. Nasloucháme-li sami sobě a svému vnitřnímu vedení, pak nezáleží na tom, jak se kdo chová nebo co jak zrovna je, protože vnímáme, co máme či nemáme dělat, aby se vše vyvinulo co nejlepším způsobem. Srdce nám nikdy neřekne "bude to tak a tak, a na to se můžeš spolehnout", ale "spolehni se, že když mě poslechneš, vše bude nakonec nejlepší pro tebe i pro ostatní, i když nevíš, jak přesně to bude". Skutečně si pak vytváříme své bezpečí - s čímž nám snaha ovládat neovladatelné nikdy nepomůže. Když se místo snahy ovládat druhé lidi a vnější okolnosti soustředíme na sebe samé a na to, abychom si vybudovali jistotu sami v sobě, ušetříme si spoustu energie a utrpení a náš život se změní k lepšímu. Budeme vědět, že bez ohledu na to, jak se budou chovat jiní lidé nebo jaké budou vnější okolnosti, vždy se budeme moci spolehnout sami na sebe a na to, že to zvládneme. Abychom však mohli mít jistotu sami v sobě, musíme přestat dělat věci, o nichž víme, že nám škodí - ať už jsou to nezdravé návyky, negativní myšlení, setrvávání v dysfunkčním vztahu, dovolování druhým, aby nás zneužívali, odkládání svých snů, nebo cokoli jiného, co víme, že bychom dělat neměli, ale děláme to. Aby nám naše vlastní já uvěřilo, musíme mu napřed dokázat, že jsme jeho důvěry hodni - a tak vzhůru do toho ;) ♥

- Magda

* * *
Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Karta pro první srpnový týden je Šestka Činu. Je to karta vítězství, oslav, úspěchů a také uznání za dobrou práci. Pro některé z nás to může být i znamení veřejného vystoupení. Obecně je tato karta příslibem radostných změn a dosažení cílů, na kterých nám záleželo.

Pro ty z nás, kterým se nedaří, nebo kterým se nedaří tak, jak by chtěli, je tato karta výzvou, aby začali myslet jako vítězové a ne jako poražení. Naše mentální i emoční energie mají velkou sílu a ať už myslíme pozitivně či negativně, vždy k sobě přitahujeme okolnosti, které nás v našem naladění utvrzují. Náš život se může proměnit, jakmile se přestaneme považovat za oběti, kterým "zlý svět" ubližuje, a vezmeme svůj život do vlastních rukou. Neustálé poukazování na to, co nám kdo udělal, na tom za prvé nic nezmění, a za druhé se tím zbytečně nadále udržujeme v situaci, která už patří minulosti. Přestože samozřejmě mohou existovat situace, v nichž skutečně oběťmi jsme, ve spoustě jiných situací jsme se za oběti začali sami považovat, i když jimi nejsme. Často vše vidíme mnohem černější, než jak to je. I když mohou opravdu existovat věci, které nemůžeme ovlivnit, stále jsou tu ty, které ovlivnit můžeme. I když se můžeme cítit v určité oblasti poraženi, skutečně poražení jsme až ve chvíli, kdy se za ně začneme považovat. Namísto sebelítosti a obviňování druhých či nepřízně osudu můžeme svou energii mnohem lépe využít v záležitostech, které tuto energii potřebují. Možná nám nefunguje partnerský vztah, nebo se nám zrovna úplně rozpadl, ale to neznamená, že nemůžeme být úspěšní a spokojení v práci nebo že se nemůžeme tešit z večírku s přáteli. I když nám třeba v životě nefunguje více oblastí, neznamená to automaticky, že nefunguje NIC a že VŠECHNO je špatně. V životě je vždy spousta krásy, přestože prožíváme velkou bolest. Tato karta nás vede ke změně svého smýšlení a vyzývá nás, abychom přestali žehrat na to, co nefunguje, a raději se zaměřili na to, co funguje a co můžeme změnit.

Karta pro druhý srpnový týden je Obejměte své blízké. Tato karta vypovídá zejména o integritě - tedy o uvedení svého života do souladu s tím, jaký ho opravdu chceme mít. Přestože název karty vypovídá o blízkých lidech a nabádá nás tedy k udržování vztahu s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, toto téma zahrnuje i všechny ostatní životní oblasti jako je kariéra, životní styl, místo bydliště a další. Říká nám, že pokud cítíme, že máme ve svém životě něco, co už s ním neladí, je načase to propustit nebo tomu alespoň nevěnovat tolik energie - a místo toho ji vynaložit na utváření toho, co do našeho života zapadá.

Pro mnohé z nás je to připomínka, že nemáme plýtvat energií na snahu udržovat dysfunkční vztahy, tj. takové vztahy, ve kterých nedochází k žádné změně ani přes jakékoli úsilí, popř. se snaží pouze jedna strana. Neznamená to samozřejmě, že máme zahodit vztah, jakmile nefunguje. Je jasné, že nikdo není dokonalý a že v každém vztahu mohou být problémy, ale pokud v určitém vztahu druhá strana odmítá jakoukoli změnu a každá energie, kterou jí věnujeme, je jako hozená do kanálu, nemá smysl v takovém vztahu setrvávat. Je něco jiného, když druhá strana opravdu potřebuje pomoc a opravdu se po této pomoci hne z místa; když vztah sice nefunguje, ale obě strany pracují na zlepšení a posouvají se dál. Takový vztah je funkční i přesto, že se v něm vyskytují občasné nesoulady. Naše vynaložená energie a pozornost, které druhému člověku a našemu vztahu věnujeme, má v případě funkčního vztahu efekt. V dysfunkčním vztahu tento efekt není a pokud ano, tak jen na chvíli. Pokud druhý člověk nic měnit nechce, nebo nám dokonce nějak ubližuje, nemáme žádnou povinnost ve vztahu setrvávat a "ušlechtile" si nechávat odčerpávat energii. Jestliže si nejsme jisti, zda daný vztah ze života propustit či nikoli, požádejme o jasné znamení a dostaneme ho. Není nic špatného na tom rozhodnout se, že už se nebudeme stýkat s lidmi, s nimiž si nerozumíme. Vytvoříme tak prostor pro ty, kteří mohou mít z naší společnosti skutečný prospěch a s nimiž bude vztah oboustranně obohacující.
 
Pro třetí srpnový týden vyšly dvě karty, a to Osmička Myšlenek vypovídající o našem omezeném myšlení a iluzi bezmoci, a Pozitivní poznání s poselstvím oprávněného optimismu, naděje a dobrých výsledků. Tyto karty nádherně ukazují kontrast mezi tím, jak věci vnímáme, a jaké tyto věci skutečně jsou. Vypovídají o tom, že náš život je krásný, ale my si ho ve svých očích kazíme tím, jak o něm smýšlíme. Můžeme mít život plný požehnání, a přece budeme nešťastní nebo nahněvaní, protože naše mysl je místo deseti hezkých věcí plně zaměřena na jednu negativní, nebo proto, že na všem tom hezkém, hledá to špatné, namlouvá nám, jak to určitě nebude pravda nebo že to zase brzy přejde a zase bude zle... však to známe.
Tyto karty jsou dalším důrazným poselstvím o tom, že to, jak o svém životě přemýšlíme, v nás vyvolává odpovídající emoce, a tyto emoce pak určují, jak svůj život vnímáme. Může být úžasný a my ho přesto budeme vidět jako hrozný nebo alespoň "ne dost dobrý". Musíme tedy přestat hledat na všem něco špatného, přestat si kazit požitek z toho hezkého strachem, že to zase pomine nebo že se něco stane, když si to dovolíme, a začít život skutečně žít, protože není zdaleka tak špatný, jak si myslíme. Je to pro nás doslovná výzva "Už si konečně sundejte ty černé brýle." Protože přes černé brýle nikdy neuvidíme, kolik světla je skutečně kolem nás.


Pro čtvrtý srpnový týden je tu Strážce Myšlenek, což je karta, která může představovat osobu, nebo vypovídat o určité situaci a způsobu, jak se k ní postavit.

Pokud se jedná o osobu, je to někdo, kdo je velmi charismatický a kdo promlouvá o tématech, která jsou mu blízká. Tento člověk může být skvělý řečník a je zcela důvěryhodný. Je zkušený a dává lidem cenné rady. Taková osoba nám může být v tomto období nápomocná. Rovněž to však může být výzva k tomu, abychom sami využili tyto vlastnosti ve svém životě.

Pokud jde o situaci, tato karta nás vybízí k vyjádření se, ať už se jedná o nějaké společenské či globální téma a nebo osobní záležitost. Připomíná nám, jak je důležité jasně komunikovat. I když se jedná o nějaké nepříjemné téma, vždy se dá pravda podat s láskou a s ohledem na druhé, aniž bychom přitom jakkoli popírali sami sebe. Naši andělé nám rádi pomohou najít ta správná slova, pokud je o to požádáme a zůstaneme otevření inspiraci.

Nakonec je tato karta připomínkou toho, jakou moc mají slova, která říkáme, nad naším životem. Pokud si stěžujeme, jak to či ono není tak, jak jsme chtěli, nebo jak je to či tamto hrozné, nic tím neřešíme - jen opět ztrácíme energii, která přichází vniveč. Navíc tím daný stav ještě posilujeme, takže trvá o to déle. Stali jsme se mistry ve zhmotňování a udržování negativity - ale díky tomu vidíme, jak velké naše schopnosti jsou. Jakmile začneme přecházet k láskyplnějšímu naladění (a i komunikaci), můžeme se postupně stát úplně stejnými mistry ve zhmotňování a udržování pozitivity. Když dokážeme vynakládat kvanta energie na stížnosti a přitahovat si tak další důvody ke stížnostem, dokážeme si stejně tak začít přitahovat více důvodů k vděčnosti. Ve skutečnosti vždy budeme mít důvody k obojímu, jde ale o naše zaměření a naši volbu. Naučili jsme se být negativní a mluvit negativně a jak vidíme, nikam to nevedlo a štěstí ani bezpečí nám to nepřineslo. Je tedy načase vyzkoušet opačný postup. Nijak nám to neublíží. Někteří lidé si myslí, že být pozitivní znamená být naivní a přehlížet fakta, ale tak to není. Je to rozhodnutí nepřestat si všímat toho krásného, i když se děje spousta nepříjemných věcí. Na tom není nic špatného, ani tím nic nepopíráme a nepřehlížíme. Pouze se rozhodujeme věnovat větší pozornost tomu, co naše srdce vyživuje, než tomu, co ho zbytečně plní tíhou a bolestí.

Pokud jsme prožili nějakou velkou ztrátu, je přirozené, že procházíme žalem a s ním spojenými fázemi hněvu a absence naděje. Takový proces je normální a potřebuje svůj čas, který je zcela individuální. V jeho průběhu je zcela normální proklínat celý svět a nevidět v něm nic dobrého. Jde však o to, abychom později, když už zase budeme stát na nohou, v těchto emocích nesetrvávali. Dopřát si čas na jejich prožití a vyrovnání se s novým stavem věcí je důležité. Někdy však spadneme do pasti nadále trvající negativity, která už nepochází z našeho žalu, ale která je naší volbou a kterou můžeme kdykoli změnit. Smutek, hněv a beznaděj, které přirozeně prožívá člověk po utrpěné ráně, NENÍ NEGATIVITA. Negativita, o které mluvíme, je způsob myšlení a vnímání, který si sami volíme mít MIMO toto období a který už není součástí procesu vyrovnávání se se ztrátou. Jestliže tedy žijeme v negativitě i přesto, že daná ztráta (nebo více ztrát) a období vyrovnávání se s ní je dávno za námi, pak jsme vybízeni k tomu, abychom svůj pohled, postoj, přesvědčení a naladění přehodnotili a začali je měnit. Pocity štěstí a lásky naše srdce nevyplní, dokud budeme lpět na hněvu, hořkosti, ukřivděnosti nebo strachu. Přitom stačí BÝT OCHOTNI se tohoto stylu uvažování a vnímání vzdát - a Vesmír na naši ochotu zareaguje tím, že nám poskytne konkrétní vedení.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto měsíci budeme pracovat na tom, abychom přestali zbytečně ztrácet energii nikam nevedoucími způsoby uvažování, vnímání nebo jednání založených na negativitě a iluzi omezení. Máme zapracovat na tom, abychom svůj život začali konečně žít tak, jak opravdu chceme - a učinili potřebné změny. Mnohé z nás brzdí pocit zodpovědnosti za možné pocity zklamání druhých lidí. Setrváváme ve vztazích s nimi jen proto, aby se necítili špatně, kdybychom se jim nevěnovali. To je však forma spoluzávislosti a kontroly nad jejich emocemi, a ta nepřinese nic dobrého nám, jim ani našim vztahům. Pokud víme, že sebevětší úsilí o zlepšení vztahu nefunguje, uděláme lépe, když tuto energii budeme věnovat tam, kde opravdu pomůže. Totéž platí v případě, kdy se trápíme kvůli věcem, které nemůžeme změnit - uděláme lépe, když se místo toho soustředíme na ty, které změnit můžeme, a svou energii věnujeme jim.

Obecně jsme nyní vedeni k tomu, abychom se naučili lépe hospodařit se svou energií a přestali ji zbytečně ztrácet.

Jakmile přestaneme ztrácet energii, budeme ji mít k dispozici pro ty záležitosti, které na ni celou dobu čekaly a na které jsme tuto energii neměli. Uvede se tak do pohybu mnoho věcí, které dosud stagnovaly.

Pokud se přestaneme považovat za oběti a místo toho se chopíme vlastního života, brzy zjistíme, že věci nejsou zdaleka tak špatné, jak jsme si mysleli, a to nás povzbudí k další aktivitě. Naši andělé nám v tom rádi pomohou, budeme-li ochotni požádat o jejich pomoc, a pak ji také přijmout. Znamená to být ochotni jednat podle toho, jak se budeme cítit vedeni, protože i když nám dají k dispozici své vedení, záleží na NÁS, co s ním UDĚLÁME. Pokud nás jasně vedou k lepší péči o sebe samé, ke zdravější výživě a pohybu, k odchodu z ubíjejícího vztahu nebo k něčemu jinému, co se nám nelíbí, a rozhodneme se toto vedení ignorovat, jedná se čistě o naše svobodné rozhodnutí. Pak se ale nemůžeme divit, že se nedostavily žádné výsledky. Nelze obviňovat anděly, Vesmír či Boha za to, že se něco nemění, pokud jsme se sami rozhodli nereagovat na jejich vedení. Andělé ani Vesmír/Bůh nemohou dělat věci za nás. Dají nám k dispozici materiál a co z něho vytesáme, už záleží na nás. Často nám v následování vnitřního vedení brání rozum, který nevidí žádnou logickou souvislost s výsledkem, a tak dané vedení odsoudí. Naučme se tedy naslouchat více svému srdci a otevře se nám mnohem více možností a cest, než kolik si umíme představit. ♥


Magdalena TechetováPoselství andellú - pomoc

Publikoval v Anjelské dámy ·
"Mnohokrát nás žádáte, abychom vám pomohli ke štěstí, lásce a naplnění. Jenže jakmile vám začneme pomáhat ke všem potřebným změnám, které jsou k tomu potřebné, zaleknete se, začnete mít strach a ve všech těchto změnách nám i sobě samým zabráníte. Protože respektujeme vaše svobodná rozhodnutí, nemůžeme nechat změny proběhnout, pokud je zastavíte a chcete to tak nechat. Pak se ovšem nemůžete divit, že jste frustrováni a že se na vaší situaci nic nemění.
Někdy vám ve štěstí, lásce a naplnění brání určití lidé, vztahy mezi vámi, neuspokojivé zaměstnání či zablokovaná tvořivost a nápady, věci, na kterých lpíte, závislosti, nezdravé myšlenkové návyky a podobně. Když si přejete být šťastní, je nezbytné, aby vám toto všechno buď samo odešlo z cesty a nebo abyste to vy sami změnili či odstranili. Velice často jste však přesvědčeni, že právě tito lidé, vztahy či okolnosti jsou tím, co vás udělá šťastnými, co vám přinese lásku a naplnění. Když se snažíte si je v životě za každou cenu udržet, co můžeme dělat?
My vidíme, co je třeba změnit, abyste dosáhli svého štěstí. My vidíme, kudy vede cesta a pomáháme vám to poznat také. Když se tomu ale začnete bránit, nedá se nic dělat. Bývá to jedna z častých příčin vašeho utrpení v případech, kdy přešlapujete pořád na jednom místě, kdy jste někde ustrnuli a nedokážete se hnout dál, kdy toužíte po změně a zároveň děláte všechno proto, abyste jí zabránili.
Proto vás prosíme, abyste se zhluboka nadechli... a spolu s výdechem se skutečně, z hloubi duše rozhodli:
"Jsem ochotný/á podstoupit všechny změny, které jsou potřebné k tomu, abych byl/a hluboce šťastný/á."
Jestliže to tak necítíte a tato slova jsou vám cizí nebo nepříjemná, ve skutečnosti nejste ochotni důvěřovat životu a sami si tak bráníte ve štěstí. Není třeba na nic tlačit ani s ničím spěchat, ale je důležité si to uvědomit a přiznat si pravdu. Jakmile si totiž uvědomíte, že máte ve skutečnosti strach ze změn, odpor k nim nebo nemáte dostatek víry v běh života, můžete s tím začít pracovat a postupně se uvolnit natolik, aby veškeré potřebné změny ve vašem životě proběhly jemně, hladce a šťastně pro všechny strany.
Pamatujte prosím na to, že vždy všechno probíhá v souladu s vašimi nejhlubšími tužbami, přestože vaše mysl si myslí něco jiného nebo to vidí jinak. Jsou věci, které se dějí z důvodů, jež jako lidé žijící na Zemi neumíte pochopit a není možné vám je uspokojivě vysvětlit. Ať se však děje cokoli, vězte, že vaše duše zná cestu k vašemu naplnění a vede vás po ní. Nikdy neztratíte nic, co je pro vás dobré, i když vám to tak někdy může připadat. Některé věci vypadají úžasně a přesně tak, jako vaše splněné přání, ale může to být ve skrytu úplný opak, který by vám přinesl jen bolest či zklamání. A protože si přejete být šťastní, pak v souladu s tím vám tyto věci ze života odejdou, protože by vám ve štěstí jen zabránily. Vaše mysl to možná nechápe, protože to viděla jako dobré a vhodné. Ale vaše srdce ví, co dělá. Vaše srdce vždy vidí dovnitř. Dohlédne dál a zná ten pravý směr, kudy se vydat. Věřte prosím i vy jemu. Rádi vám v tom pomůžeme."
* * *
(Poselství andělů, M.T.)
Ďakujeme Magdi ♥Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš ROČNÍ výklad pro rok 2017! Jsem tady ve své pracovně a ráda bych se s vámi pobavila o tom, co nás tento rok čeká, protože to není monolog, ale diskuze, a také budeme pracovat s kartami, které vyložíme na každý měsíc tohoto roku. Doufám, že jste si našli čas na to, abyste se podívali zpětně na výklad pro rok 2016 ( http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/karetni-vyklad-doreen-virtue-pro-rok.html ), protože i když děláme výklad předem, často nerozumíme tomu, co to znamená, dokud se to nestane a podíváme se na to zpětně. Víme určitě to, že pro mnohé z nás byl rok 2016 velmi těžký. Hodně to souviselo s politikou, ale samozřejmě se to odráželo i v osobních životech. Jak možná víte, každá karta, kterou jsem pro rok 2016 vytáhla, vypovídala o prezidentských volbách a jejich vlivu na nás - a když se podíváte, co všechno se stalo, opravdu to mnohé lidi rozdělilo na různé tábory a
způsobilo to mezi námi mnoho rozporů. Pro rok 2017 se tedy modlíme za to, aby se toto rozdělení vyléčilo, a to nejen v Americe, ale všude ve světě.

Co se týká výkladu karet, byla jsem vedena k tomu, abych vytáhla jednu kartu ze sady Marie, královna andělů, pak budu tahat ze dvou stejných sad karet Archanděla Michaela pro průběh roku, a na konec roku jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše.

Pojďme si promluvit o zprávách, které jsem pro tento rok dostala. Jak víte, jsem jasnozřivá už od dětství a mnohdy to pro mě bylo strašné, protože jsem tomu nerozuměla. Tehdy jsem neměla k dispozici žádné knihy, které by o tom pojednávaly, a tak až teď si dávám zpětně dohromady, co jsem vlastně prožívala. Odjakživa jsem viděla anděly, byla jsem velmi osamělá, vysoce citlivá a také šikanovaná, protože jsem se lišila od ostatních. Andělé byli mými nejbližšími přáteli. Vždy jsem se vrátila do svého pokoje, kde mě andělé utěšovali a pomohli mi udržet si vědomí, že je v pořádku být jiná a že se mnou není nic špatně. Vídala jsem také zesnulé blízké svých přátel a známých, protože tyto duše byly přitahovány k člověku, který je schopen je vidět. Mě to děsilo, ale musela jsem se s tím vyrovnat. V noci, když mi bylo 6 let, ke mně jednou promluvil Duch a ukázal mi budoucnost - mé poslání, a když jsem pak šla v neděli s maminkou na mši, samovolně jsem vystoupila ze svého těla a pozorovala nás shora. A tehdy jsem jasně uslyšela mužský hlas - stejný, který mě později v roce 1995 varoval před napadením u auta - jak mi říká: "Toto je tvé poslání - oddělení mysli a těla." A pak jsem najednou byla zpátky ve svém těle, neměla sebemenší ponětí o tom, co se vlastně stalo, ale přesně takhle jsem prožila celý život. Snažila jsem se zapadnout, být "normální", mnoho let jsem dělala psychoterapeutku, ale naučila jsem se využívat svou jasnozřivost k pomoci svým klientům a hlavně jsem se vrátila ke své podstatě - sloužit Bohu tak, jak po mně chce, a za tento výklad se modlím již celé měsíce, protože některé vize, které jsem dostala o tomto roce, mě osobně vyděsily, a já nechci do tohoto světa vnášet žádný strach. Modlila jsem se tedy za řešení, která můžeme podniknout.

Jsem tady, abych vám řekla pravdu. Nebudu vám mazat med kolem pusy. Jsem super-pozitivní člověk, ale také jsem super-upřímná ohledně všeho, co pro vás jako poselství dostávám. Své studenty učím techniku zvanou BLAH (Be Loving And Helpful = Být milující a nápomocní), což znamená říkat lidem vše, co vidí, slyší, cítí a co je napadá, když jim dělají výklad. Úplně stejně to dnes udělám já pro vás.

Pojďme tedy vytáhnout kartu ze sady Marie, královny andělů. A kartou pro rok 2017 je PRAVDA. No, tady to máme. Už to trvá nějakou dobu, je to něco jako bitva mezi světlem a temnotou. Určitě jste si všimli například ve zprávách, že kdykoli se něco stane, dostáváte dvě až tři různé verze o tom, jak se to stalo. U nás v Americe toho byly krásným příkladem již zmíněné volby, kdy podle toho, co jste si konkrétně kde přečetli, jste získali určitý úhel pohledu. Hlavní otázkou tedy vždy bylo "Kde je vlastně pravda?" Neobešlo se to bez urážení a obviňování obou kandidátů a vy jste nevěděli, jak je to všechno doopravdy.

Tato karta nás navrací ke skutečnosti, že Bůh je všudypřítomný, a to znamená, že je i uvnitř mě a uvnitř vás a všech ostatních. To také znamená, že máte schopnost poznat pravdu. Kdykoli se ptáte, zda je něco pravdivé či nikoli, obraťte se do svého nitra, zhluboka se nadechněte, a vnímejte, co vám říká vaše tělo - ten nejspolehlivější věštící nástroj, jaký máte. Vaše tělo vám řekne, co je pravdivé a co ne. Budete to cítit. Můžete mít husí kůži nebo pocítit svalové napětí. Záleží však na tom, co s tím uděláte.

Když jsem měla vize o tomto roce, neustále se mi vracelo: "americké tanky na americké půdě". Bylo to jako Marshallův plán, kdy se politici a ozbrojené síly shodli na tom, že lid se natolik vymknul kontrole, že je musejí sami kontrolovat. A to právě kvůli vzteku, který se v lidech probouzí na základě nepravdivých informací, mediální manipulace, také rasismu, rovněž kvůli životnímu prostředí. Vzniknou dvě strany a každá bude přesvědčená, že právě jejím směrem bychom se měli vydat. Kdykoli jsem si vykládala karty ohledně dalšího roku, dostávala jsem tu samou zprávu: VZÁJEMNĚ PROTICHŮDNÉ CÍLE. Budou dvě cesty, jakými se lidé budou chtít dopracovat k tomu, co si přejí - být milováni a v bezpečí. Andělé tedy chtějí, abych vám zdůraznila, že je zapotřebí MÍRUPLNÝ aktivismus - což znamená, že pokud vás něco rozčiluje, máte si zvolit míruplnou cestu, jak se projevit. Například máte učit druhé na základě láskyplného vzdělávání, namísto nesmyslného sdílení děsivých článků, které jen každého rozruší a nic se tím nevyřeší. Příspěvky založené na lásce mohou být například o bojkotování určitých korporací. Pokud určitá korporace jedná způsobem, s nímž nesouhlasíte, jednoduše jí nedávejte žádné peníze! To je zcela míruplné a přitom tím děláte rozdíl. Také je skvělé tvořit a podepisovat petice. Zkrátka se soustřeďte na to, aby vše, co pro daný problém děláte, směřovalo k jeho míruplnému řešení.

Velmi často můžete vídat na sociálních médiích, jak lidé sdílejí články o věcech, které jsou problematické, a už nenabízejí žádné řešení. My se tedy v tomto roce budeme chtít zaměřit na řešení. V tom vám může pomoci vlastní průzkum a vyhledávání informací, rozhovory s lidmi, kterým věříte a které obdivujete, stejně tak i modlitby vám mohou pomoci k zázračným řešením.

V tomto roce bude pokračovat odhalování tajemství těch, kteří mají strach o svou moc a budou se tedy snažit umlčovat ty, kteří jejich tajemství odhalují, uvězňovat je, označovat je za lháře... a zase to bude o tom, že nikdo neví, kde je pravda. Tato karta je tedy zcela dokonalá!


Nechci ve vás vyvolat špatné pocity ohledně tohoto roku. Bude opravdu jiný než ten předchozí. Hraje v tom podle mě roli i čínská astrologie. Nechci se stavět do role astrologa, ale prostě si těchto vlivů všímám. V roce 2017 nás čeká mnoho ohromných nebeských událostí, kdy okolní planety a nebeská tělesa budou kroužit velmi blízko kolem Země a budou nás chránit. Vím, že celá naše galaxie, ani náš Vesmír, nechtějí, aby se nám cokoli stalo. Nejen proto, že nás milují, ale také proto, že okolo každé planety existuje určitý ekosystém, a je tedy i v jejich zájmu chránit naši nádhernou planetu. Dostává se nám tedy mnohé pomoci!

Rovněž mi bylo řečeno Ježíšem a archandělem Michaelem, že BUDEME TVOŘIT ZÁZRAKY, které naší Zemi pomohou. Přijde také mnoho Božích zásahů, zejména v našich nejtemnějších hodinách. Souvisí to také s tím, zda si VY dovolíte být těmi, skrze které se zázraky mohou uskutečňovat.

V čínské astrologii byl rok 2016 rokem opice. A nebylo to tak? Jako šílené opice, které se v cirkusu houpají a skáčou z lana na lano? Byl opravdu šílený. Nyní vstupujeme do roku kohouta, což v čínské astrologii znamená především to, že vůdci - hlavně mužští, obdobně jako kohouti - si budou neústupně vykračovat a zastrašovat, a může to znamenat i konflikty mezi národy. Znáte to: já toho mám víc než ty; já jsem vůdce - ne, já jsem vůdce! a ve světě máme několik takových vůdců, kteří hladoví po moci. Mohou tedy být docela nebezpeční. My, protože se potřebujeme zaměřit na řešení, kterým může být samozřejmě v první řadě modlitba. Může vám připadat jako nedostatečná, ale ve skutečnosti je to jedna z nejmocnějších věcí, které můžete udělat. Nebudeme se modlit z pozice strachu, ale z pozice Boží síly. Pamatujte, že Bůh je tím jediným skutečným vládcem, nejen v tomto světě, ale ve všem, co existuje. On je Stvořitel. A tak Boží láska bude tou energií, které se budeme chtít držet. Budeme chtít sami sobě i druhým připomínat, že to Bůh je tím skutečným prezidentem, to on všemu vládne, on nás bez podmínek a bez souzení miluje a všechny nás chrání. Máte-li přítele či přítelkyni, kteří se trápí, to nejlepší, co můžete udělat, je říct: "Pojďme se společně pomodlit." Nemusí to být nijak náboženské! Nezáleží na formě modlitby! Nezáleží na tom, jakým způsobem se dovoláváte Vyšší Moci, svého Vyššího Já. Říkejte tomu klidně Zdroj, Vesmír nebo jakkoli. Ale modlete se.

V tomto roce se stanete prostředníky pro uskutečňování Božích zázraků. Bůh sice ví všechno a ví, co potřebujeme, ale nikdy nejde proti naší svobodné vůli. Proto musíme vždy nejprve požádat o pomoc, než nám ji může dát a než může zasáhnout. Nezapomínejte tedy hodně žádat o pomoc, a pak jí také být otevření. Pamatujte také na to, že modlitba je hovor s Bohem, ale pak je tu také meditace, kdy zpětně přijímáte odpovědi od Boha. Určitě tedy budete potřebovat čas na meditace. Nemusí to být žádná formální meditace - přizpůsobte si to po svém. Může to být i zahradničení nebo procházka po venku. Nebo když se ráno vzbudíte, tak necháte chvíli zavřené oči, budete zhluboka dýchat a zeptáte se Boha, co by chtěl, abyste v tento den udělali k pomoci světu. Rovněž pamatujte na to, že Bůh k nám promlouvá různě - skrze pocity, myšlenky, vize (včetně snů a fyzických znamení, která vidíme), skrze slova a věci, které slyšíme (včetně písniček v rádiu, nebo když druzí lidé vysloví něco, co právě potřebujeme slyšet my). Součástí toho je však schopnost být otevření a umět přijímat.

Řekli mi také, že v roce 2017 uvedeme do praxe úplně všechno, co jsme se naučili v průběhu svého života, nebo i více životů - všechny své duchovní schopnosti a vybavení. A to zahrnuje také vaše vystoupení z davu, abyste mohli vést ostatní a být příkladem všem, kdo se bojí, zlobí se nebo vyšilují. Jako duchovní studenti jsme se naučili, že soudit druhé znamená také za to zaplatit vysokou cenu. I v Bibli se píše: "Nesuď druhé, nechceš-li být sám souzen." V programu 12ti kroků se říká: "Když na někoho ukážeš prstem, tři další prsty ukazují na tebe." Dávejte si tedy pozor na odsuzování. Raději užívejte rozlišování. Souzení říká: toto je dobré/toto je špatné. Vychází z vaší hlavy a otevírá prostor vašemu egu, které do toho vstupuje a začnete soudit i sami sebe, což má za následek snížené sebevědomí a sebedůvěru, a také zpochybňování a nenásledování Božího vedení. Rozlišování vychází z vašich pocitů: toto mě přitahuje/toto mě nepřitahuje. Říká vám, kdy jít kupředu a kdy se raději stáhnout. Užívejte své tělo k rozlišování! Vím, že jste velmi citliví a že je toho někdy až příliš, dokonce tolik, že neumíte rozpoznat, který pocit je váš a který patří někomu jinému. Ale citlivost je v roce 2017 tím největším darem! Protože právě díky ní budete schopni rozpoznávat pravdu, vědět, koho následovat a koho ne, kam jít, kde žít, kde pracovat, s kým pobývat, co číst, poslouchat nebo sledovat... protože vaše tělo vám poskytne okamžitou odezvu. Stejně tak ohledně toho, co jíst a pít, popř. nejíst a nepít. Uděláte ohromnou službu sobě i všem ostatním, když budete své tělo udržovat co nejčistší, nejstřízlivější a nejzdravější, jak to jen bude možné, tak abyste byli skvěle naladěným nástrojem. Když jíme či pijeme chemické látky, otupují naši schopnost cítit. Proto je také užíváme, že ano, protože nechceme cítit! Bůh ví, že i já jsem to dříve dělala. Ale jako někdo, kdo je zcela střízlivý už od roku 2003, mohu říci, že je to naprosto úžasné. Citlivost je velkým darem, pokud jí nasloucháme, namísto abychom se ji snažili potlačovat. Obnáší to samozřejmě i určité změny v životě - například se vyhýbat hrubým energiím, jak jen je to možné. Jako vysoce citliví lidé budete potřebovat ústup od negativity, alespoň čas od času. Může to být den nebo tři dny - Ježíš sám odešel na tři dny do ústraní, aby se modlil a meditoval, a vrátil se pak svěží, ještě silnější a mocnější. Také si můžete vytvořit odstup od negativity na jeden rok - prostě říct svým známým a rodině, že nechcete nic vědět, protože vás to stejně jen vystraší. "Neříkejte mi prosím, kdo kde zemřel, neříkejte mi o politice, neříkejte mi o tragédiích." Pokud bude něco, co opravdu MÁTE vědět, dostane se to k vám i tak. Bude-li třeba, abyste se něco dověděli, Bůh to zařídí. Je to takový "život v bublině", ve které se ale modlíte a meditujete a zůstáváte v ní šťastní a v míru. Někteří řeknou: "Ale to je naivní! Takhle vůbec nedělá svou práci na aktivismu!" Ale pokud už v té době děláte maximum pro to, abyste pomohli, např. už nedáváte peníze dané korporaci, která je vám proti srsti, pak už nepotřebujete sledovat další informace, protože už děláte maximum. Pro ty statečné, kdo zprávy sledují, pohlížejte na ně prosím jako na Boží úkoly. "Tady je něco, kam můžu posílat své modlitby!" "Tady je něco, o čem bych chtěl/a vědět, jak tomu mohu pomoci." a modlete se za vedení. Důrazně vám radím, abyste se nezapojovali do žádných povstání a výtržností, kde se pouze vyvolává hněv a chaos - je to nebezpečné. Pokud jde o pochody za mír, věřte svému tělu, co vám říká - zda se toho máte účastnit či nikoli. Samozřejmě, pokud jde o vás, kdo jste povoláni k tomu říkat nahlas pravdu, potřebujeme vás! Jen na sebe prosím přitom dávejte pozor, ok? Nepotřebujeme po vás, abyste riskovali krk při snaze o hrdinství. V tomto roce se někteří vůdci budou snažit o vydobytí naprosté moci a nastolení diktatury a nebude se jim líbit nikdo, kdo mluví proti nim. Takže je třeba být opatrní a chytří. Hrajte chytře.

Chci vám ale připomenout, že vaše duše je věčná - vaši duši nemůže nic zranit. Jste naprosto věční.

Doufám, že jsem vás těmito poselstvími nevystrašila, ale taková je prostě pravda.

Tento rok je rok jedničky (2+0+1+7 = 10; 1 + 0 = 1). Minulý rok byl rokem devítky, která je o dokončování a také o naplňování vašeho poslání. Jednička je o nových začátcích a zejména o začátcích změn. Změny mohou věci uvést v chaos. Uvidíme to všude možně v tomto roce. Když změníme směr, může to působit nezvykle a někdy nás to také zneklidní. Jste tedy vedeni k tomu, abyste se o sebe starali. Pokud jste byli zvyklí na určité zaměstnání, a v tomto zaměstnání dojde ke změně, a nebo budete vy potřebovat zaměstnání změnit kvůli financím nebo zdraví, vaše vedení vám řekne, co máte udělat, abyste si vše potřebné zajistili! Je to o důvod víc, proč si udržovat čistou a střízlivou mysl. Pamatujte však, že Bůh vás nesoudí - nemusíte být "dokonalí", abyste si jeho pomoc zasloužili. Nikdo z nás lidí není dokonalý a je přitom milován Bohem.

Nyní zamíchám karty archanděla Michaela a vyložím jednu pro každý měsíc. Protože jsem smíchala dvě sady dohromady, mohou v rámci roku vyjít dvě stejné karty. Je dobré se na tento rok připravit. Například pokud žijete v oblasti, které bývají zasaženy v důsledku počasí, zajistěte si dostatek jídla a dalších prostředků. Spousta věcí, které se děly v předchozích letech, se budou dít i nyní.
Nedávno mi někdo řekl: "Budu šťastný, když bude rok 2017 šťastný." Ale tak to nefunguje. V tomto světě je mnoho ega a střety ega jsou zkrátka součástí života v tomto světě duality. Jde o to, že my si pamatujeme, jaký byl život v Nebi - a to je překrásné místo. A cítíme, že kdyby tento svět byl v míru, kdyby nebyly žádné války, a všechny děti i dospělí i zvířata byli zaopatřeni a životní prostředí bylo čisté, PAK bychom byli šťastní. Jenže právě BÝT ŠŤASTNÍ je to, čím k tomu můžete přispět! Vaše štěstí je příspěvkem tomuto světu. Neznamená to, že vám na ničem nezáleží, když jste šťastní! Ale vaše utrpení ničemu nepomůže! Když se kvůli něčemu trápíte, nepřispíváte tím ke světovému míru, ale právě k negativním energiím ve světě. Nemusíte být ztrápení jen proto, abyste dávali najevo své soucítění! Samozřejmě, že se nás dotýká, když se něco stane, například zemře někdo, koho jsme měli rádi a obdivovali ho, nebo když vidíme, jak se zachází s lidmi či zvířaty, ale ten smutek či hněv sám o sobě neřeší vůbec nic. Alespoň pokud ho neusměrníme a konstruktivně pozitivně nevyužijeme.

Nedělejte své štěstí a svůj vnitřní mír závislými na tom, co se kde děje. Protože tak nebudete  šťastní nikdy! Nepotřebujeme, abyste obětovali své štěstí a mír! Nepotřebujeme pomník s nápisem "Ten, kdo celý život prožil ve smutku". Váš smutek nic neřeší!

Než jste sem přišli, dívali jste se sem dolů z Nebes a řekli jste si: "Ti lidé tam potřebují pomoc!" A tak jste mluvili s Bohem a svými strážnými anděly o tom, jak můžete lidem na Zemi pomoci. A oni pro vás vytvořili dokonalý plán, jak můžete světu nejvíce pomoci. To je tedy vaším posláním - pomáhat světu z pozice lásky, a ne strachu. Dělejte tedy vše, co je třeba, abyste nesetrvávali ve strachu. Tím pomáháte sobě i druhým, včetně vašich dětí.  

Je také nutné, abyste se o sebe dobře starali. V mnoha ohledech máte stejné symptomy jako ti, kdo přežili traumatické zážitky, protože vše, co se dělo, ať už globálně či osobně, vás poznamenalo. Je tedy důležité, abyste k sobě byli jemní a pobývali jen s jemnými lidmi, poslouchali jemnou hudbu - žádnou tvrdou hudbu s negativními slovy, prosím, protože ta jen zesílí negativitu ve vás - ale relaxační, klidnou hudbu, nebo písničky s pozitivními slovy, něco, co vás uklidní a pozvnese.

* * *

Podívejme se nyní na karty pro jednotlivé měsíce:

LEDEN

Tady je karta Chraňte se. Mimo jiné to souvisí s inaugurací prezidenta ve Spojených Státech. Týká se to však celého světa. Vybízí vás, abyste neupadali do strachu, protože vyvstane velká spousta hrubé energie. Na začátku ledna nám stále ještě trvá retrográdní fáze Merkuru, spousta lidí je unavených ze svátků, a to jak fyzicky, tak emočně, a také mi ukazují vizi nějaké tragické události, která se odehraje vlivem lidí, a také události způsobené přírodou - zemětřesení nebo prudké bouře. Leden od vás vyžaduje, abyste byli duchovně silní. Proto jste tady. Proto neodcházíte domů do Nebe - protože tady máte práci. Až naplníte vše, co jste sem přišli udělat, pak odejdete. Ale do té doby jste tady, abyste pomáhali - vy i já. Odpusťte si.

V tomto roce budete využívat všechny duchovní prostředky, které jste se naučili - a k tomu patří i zaštiťování se. Jak se tedy zaštiťujete? Jednoduše stačí požádat o ochranu a zaštítění, nebo si to můžete vizualizovat. Požádat o ochranu můžete kohokoli, ke komu se cítíte být duchovně blízko. Požádejte, abyste byli zahaleni do bubliny ze světla, skrze kterou projde pouze láska. Nechcete se izolovat, ale potřebujete se chránit. Můžete tedy skrze svůj záměr vytvořit ve své bublině póry, skrze které může projít dovnitř i ven pouze láska a nic jiného. Můžete si kolem sebe představit i obdobnou skořápku určité barvy, např. královské purpurové, která má vysokou energii a ve které se můžete cítit bezpečně. Odráží veškerou negativitu. A když si udržíte záměr, aby vůči lásce byla průchozí, pak se k vám láska dostane, stejně jako se vaše láska dostane k ostatním. V lednu se tedy hodně zaštiťujte. A pamatujte si, že nejste sami, kdo má takové pocity! Všichni si tím procházíme a všichni to také přežijeme, poučíme se z toho a vyrosteme.

ÚNOR

Pro únor je tu karta Rozhodněte se být šťastní hned teď. Toto je jedna z největších duchovních lekcí. Já sama jsem si toto vyslechla od archanděla Michaela asi před 15 lety během jedné meditace. Řekl mi: "Buď šťastná bez ohledu na to, co se děje kolem tebe." A je to velká pravda, protože pokud děláte své štěstí závislé na tom, zda byl zvolen ten politik, kterého jste vy chtěli, a nebo na tom, zda se určití lidé chovají tak, jak chcete vy, tak to přece není duchovní učení - to je spoluzávislost a kontrolující chování! Kdyby byl svět v míru, vy ani já bychom tu teď nebyli potřební. Mohli bychom být zpátky v Nebi, hrát si se zvířátky a pobývat mezi nebeskými květinami. Byli jsme však vybráni k tomu, abychom přišli sem a pomohli tady. A potřebujete se naučit, jak zůstávat šťastní, protože tím udržujete své srdce otevřené. Když upadáte do strachu, vaše srdce se uzavírá. A vaše srdce je oknem či portálem lásky Boží. Ta bezpodmínečná láska, kterou si pamatujete z Nebe, prochází skrze vás a vaším srdcem se dostává dál k ostatním. A proto čím jsou věci horší, tím více potřebujete mít srdce otevřené. Čím jsou lidé hnusnější, tím více potřebujete mít srdce otevřené. Když lidé šílí, tak šílí kvůli strachu - a vy svým vlastním strachem pouze přiléváte olej do ohně. Je třeba, abyste byli šťastní - ale opravdu, upřímně, ne jen jako. Jak tedy dosáhnete štěstí uprostřed takového chaosu? Je třeba ustoupit do ústraní. Možná vypnete zprávy. Možná si dáte pauzu od sociálních médií. Nebo začnete skrývat příspěvky, které šíří strach. Pamatujte, že v médiích je spousta manipulace a jsou hojně zneužívána k tomu, aby určité lidi poškodila a odstranila z cesty jiným. Nechceme tedy spadnout do pasti této manipulace skrze náš hněv, který v nás vyvolávají některé zprávy. Zkrátka ustupte a ze srdce se vymodlete. Já sama to dělávám: "Bože! Ježíši! Michaeli! Pomozte mi zpátky k míru! Jsem tak rozčilená! Ukažte mi řešení!" Pak se zklidním a dostanu sílu. I vy dostanete sílu, protože my všichni jsme stejní a rovnocenní.  

BŘEZEN

Na březen tady máme Potěšitelný výsledek. Ukazují mi váhy na obrázku. Vyvstane v tomto období situace, která vás zděsí, ale pak se zázračně vyřeší a vy si budete říkat: "Proč jsem se tím nechal/a tak rozhodit??" No, jedním z důvodů - a napsala jsem o tom celou knihu Nenechte ničím zastínit své světlo - je ten, že jakmile jsme jednou traumatizováni, změní se nám mozkový systém i míra stresových hormonů v našem těle a my si zvykneme žít v dramatu. Začneme drama cítit jako přirozené, to správné. Stáváme se na dramatu závislí. Lidé, kteří prožili trauma, se velmi rychle začnou nudit, protože je hned napadá: "Někde musí být nějaké nebezpečí, které musím najít." A když něco hledáte, také to najdete, i kdyby to nebylo skutečné nebezpečí. Od ledna až do března to vypadá na horskou dráhu. Ale je TOHLE opravdu to vzrušení, které chcete? Nebo se chcete raději podílet na něčem smysluplném, jako třeba budování infrastruktury míru? Vy můžete být pilíři míruplných společenství, můžete být těmi, kdo založí sdružení organické výživy, kdo lidem pomáhá se uzdravovat, kdo napíše knihu nebo uspořádá seminář pro ostatní, nebo vymyslí něco úžasného pro děti. Otázka zde je, JAK STRÁVÍTE SVŮJ ČAS? Necháte si hrát na nervy prostřednictvím dramat a necháte si svou energii zbytečně vysát, a nebo řeknete: "Ano, za tohle se pomodlím, popř. udělám to, k čemu jsem v této souvislosti veden/a, ale mezitím se budu věnovat tady tomu." ? Cítíte ten rozdíl?

DUBEN

Na vaše děti dohlížejí andělé. Musím přiznat, že první myšlenka, kterou jsem dostala k této kartě, jsou děti jdoucí do boje. Je mi líto, jsem upřímná. Každopádně i ve všech ostatních ohledech, pokud se bojíte o své děti, to nejlepší, co můžete udělat, je modlit se za jejich ochranu. Můj syn Charles, se kterým jsem vytvořila karty Indigových andělů, byl v době svého mládí velmi divoký. Bývaly noci, kdy jsem nemohla kvůli tomu spát, a tak jsem se za něj modlila. A následující den mi vždy řekl, že byl zapletený do něčeho nebezpečného, ale v době, kdy jsem se modlila, toho nechal. Takže se modlete a vaše děti budou chráněny Bohem i anděly. A pokud v této době budou nějaké boje, pamatujte, že Bůh může zasáhnout, požádáte-li o to. Ne vždy je to však tak, jak si představujete. Často se stává, že se například modlíme za to, aby náš milovaný žil, ale on nepřežije. My se pak vztekáme na Boha a přestáváme mu věřit. Důvodem, proč k tomuto dochází, je to, že Bůh musí respektovat svobodnou vůli každého člověka - a váš milovaný dostal ve chvíli velkého zranění či nemoci na výběr, zda odejít a nebo zůstat. Mohli se tak například rozhodnout proto, aby svou rodinu ušetřili utrpení spojeného s péči o ně. Nebo zjistili, že již naplnili celé své poslání na tomto světě. Také mohli svým odchodem pomoci k duchovnímu růstu své rodiny.

Lidé také často ztrácejí víru v Boha, když žádají o peníze, ale nedostanou je - místo toho dostanou nápady k podnikání či podnět ke změně zaměstnání, které ale nenásledují, a tím pádem se ani nedostaví výsledky. Je třeba si v takovém případě přiznat, že na tom, jak to dopadlo, máme svůj podíl i my. Bůh není Santa Claus, který nám zázračně všechno nahází do komína. Ani neviňte Boha jen proto, že určité náboženství vám zkreslilo jeho obraz. Bůh je ve všem - a je nyní velmi potřebný i ve vašem životě. Navraťte se tedy prosím zpátky ke spojení s Bohem.

KVĚTEN

Tohle se mi moc líbí! Máme tady pro únor i květen tu stejnou kartu - Rozhodněte se být šťastní hned teď. Takže znovu: toto je téma roku 2017 - náš Zdroj uvnitř, Bůh v našem vlastním nitru. Bůh je i ve vašem srdci, ve vašich citech i ve vašem životě obecně. Někdy si utrpení romantizujeme. Utápíme se v sebelítosti, říkáme si, jak nás nikdo nemiluje, ale tím nic nezměníte. Je mnohem lepší říct si: "No a co, stejně budu šťastný/á. Právě teď se chci cítit dobře. Mým posláním je pomáhat světu vlastním štěstím. A pokud bude třeba, abych udělal/a něco jiného, Bůh mi dá vědět."

ČERVEN

Pro červen cítím velmi silnou energii. A je tu karta Běžte vpřed bez strachu. Mám z toho úplně husí kůži. První význam, který jsem k tomu dostala, je váš aktivismus, to, že vystoupíte a budete se projevovat, budete vůdci, a to i tehdy, jste-li stydliví a nikdy předtím jste nic takového nedělali, nevěříte si a nemáte třeba ani moc velké sebevědomí. Mějte důvěru v Boha! Věřte Bohu uvnitř vás. Kdykoli dostanete od Boha nějaký úkol, máte také vše potřebné k jeho naplnění.

Druhý význam znamená jít beze strachu kupředu ve svém vlastním životě. Je to opět o tom, že bez ohledu na to, co se bude dít kolem vás - a bude kolem vás spousta chaosu a utrpení - budete dělat to, k čemu jste voláni. To znamená dopsat tu knihu, věnovat se tomu léčení, dokončit ten umělecký projekt, vrátit se do školy, přestěhovat se... Věřte v tomto ohledu Bohu, říká tato karta.

ČERVENEC

Ano, tady to máme - Věřte a důvěřujte. Tento rok se mi v tomhle moc líbí. Víte, někdy i tragédie mohou pomoci lidem se sblížit. A to v tomto roce vidím. Ze začátku roku, kde jsou lidé rozdělení a rozeštvaní, se dostáváme k období, kdy se sblíží skrze utrpení. A vy do toho vstoupíte v jednotě se svým Vyšším i nižším já. Vidím, jak tragické události a chaos napomáhají vytvářet atmosféru důvěry v Boha v nás. Pamatujte tedy na to, že i ve vás je Bůh - nejste od něj odděleni, to je nemožné.

SRPEN

Tato karta vyšla velmi rychle - Prozkoumejte své možnosti. Ta obvykle vychází tehdy, jste-li vyzváni k tomu, abyste nechali za sebou nějakou hrubou situaci. Může se to týkat odchodu z pracoviště, odchodu od lidí, s nimiž jste pobývali, odchodu ze vztahů, ukončení nějakého stylu života... A kůň, tedy jednorožec na této kartě, cválá, což znamená, že tuto změnu budete chtít provést rychle, i když třeba nebudete vědět, jak konkrétně ji uskutečnit, jak si zajistit vše potřebné a jak vyjdete. Není to však impulzivní karta, protože tuto změnu jste chtěli udělat už nějaký čas předtím. Je o tom, že se o sebe postaráte ve velkém. Celý tento výklad je hodně o tom starat se dobře sami o sebe, abychom se poté mohli starat o to ostatní.

ZÁŘÍ

Zde vychází velmi silně Vaše životní poslání. Říkají tím tedy, že vše, co se kolem vás bude dít v září, je součástí vašeho životního poslání. Mnoho lidí si myslí, že aby naplnili své poslání, musí získat nějaký titul, vydat knihu, založit léčitelské centrum... a ano, to může být jeho součástí, ale vaším posláním je i vše kolem vás. V září si všímejte toho, co se děje kolem vás, třeba ve vaší rodině, kde bude potřebná vaše pomoc ve velmi prostých formách - třeba trávit čas se svými staršími příbuznými, podržet někoho za ruku, vzít někoho nakupovat, někoho vyslechnout, vzít někoho do podpůrné skupiny nebo duchovně zaměřené společnosti.. V září se budete angažovat v nezištné službě. Budete hodně dávat a pomáhat.

Ukazují také na zeměkouli v rukou anděla na obrázku. To vidím jako Boží zásah k léčení světa, možná bude nějaký silný úplněk, zkrátka nebeské energie budou velmi silné. Také však vidím organizované hromadné modlitby za svět. Bude to jako reakce na nějakou událost, aby se vyléčily její následky, ale také proto, aby se zabránilo jejímu dalšímu pokračování. Je to tedy o využívání naší duchovní moci.

ŘÍJEN

V říjnu se můžete cítit nerozhodní, zmatení a v rozporu. Je tady karta Dopřejte si na toto rozhodnutí čas. Říkají, že jak se bude rok chýlit ke konci, dostanete nějakou příležitost, na kterou ale nemusíte hned impulzivně říct Ano nebo Ne. Můžete druhé lidi požádat o čas na rozmyšlenou. Hodně umělců, včetně spisovatelů, budou v tomto období publikovat svá díla a vydávat je. A pokud vám je vydavatelé odmítli, budete mít v tomto čase příznivé období k tomu, publikovat je sami. Také silně vychází vlastní podnikání a zaměstnání. Jde tu však o to dopřát si čas na rozmyšlenou, na vytvoření plánu podnikání, popřemýšlet o potenciálních partnerech v daném podniku, a hlavně o tom být sami na sebe hodní.

LISTOPAD

Ach, tohle se mi líbí! Tato situace je již vyřešena. Toto je velká duchovní pravda, která léčí. Existují dva způsoby, jakými můžeme žádat o pomoc. První z nich je ten, kdy Boha prosíte o pomoc a uzdravení dané situace. Dávejte si přitom pozor, když Boha o pomoc žádáte, abyste mu neříkali, jak to má udělat. Jinými slovy, nebudete Bohu dávat scénář toho, co má udělat. Tak to prostě nefunguje! Nekonečná Boží moudrost totiž vidí i možnosti, které my ze své trojrozměrné perspektivy nevidíme a nechápeme. Nefunguje to tedy tak, že "Opustím svou práci a stanu se léčitelem, když mi zařídíš výhru v loterii." Nic takového. "Bože, ukaž mi prosím, jak tomu mohu co nejlépe napomoci." a "Děkuji ti, že mě podporuješ."

Druhým typem modlitby je afirmační modlitba, kdy předem děkujete za naplnění modlitby. První způsob, kdy prosíte, také funguje, ale nesmíte Bohu říkat, jak to chcete. Druhý způsob je "Děkuji ti, Bože, že jsi tuto situaci uzdravil." Modlíte se tak, jako by se už stalo. A vězte, že v duchovní pravdě už tomu tak je. Tím se začne tato pravda odkrývat. V listopadu tedy budeme užívat své duchovní zdroje k afirmaci: "Tento svět je již v míru, naši političtí vůdci se již naučili všechny své duchovní lekce, včetně té, že štěstí nespočívá v dosažení co největší moci, největšího územi nebo co nejvíce peněz, ale že i oni se potřebují spojit s Bohem v sobě a následovat jeho vedení." Afirmujeme si tedy, že už si tuto lekci osvojili. Pokud svobodné jednání těchto lidí zasahuje do vaší svobody, máte právo žádat o Boží zásah.

PROSINEC

No tedy, tady máme kartu Jste v bezpečí a pod ochranou. Opět je to o tom, že i když se odehrává ona bitva ve světě, vy a vaši milovaní jste v bezpečí a pod ochranou. Vaše duše je věčná. A následujete-li své vedení, které vám vždy řekne, kam jít či nejít, zůstanete nadále v bezpečí. Je třeba však toto vedení opravdu následovat. Nemohu to více zdůraznit. Čím střízlivější si budete svou mysl udržovat, čím méně chemických látek budete užívat, tím lépe budete schopni toto vedení vnímat. Jste-li vedeni ke změně stravy, je to i proto, abyste lépe slyšeli své vedení.

* * *

Pojďme se navzájem podpořit tím, že si uvědomíme, že jsme v tom všichni společně, všichni cítíme tutéž energii, ale proto jsme sem přišli - abychom pomohli. Držme se tedy všichni za ruce, i s Bohem, Ježíšem a archandělem Michaelem, protože my všichni tím projdeme a hodně vyrosteme. Řekneme si: "Páni! Už nemám žádné pochybnosti o Bohu! Už věřím v zázraky! Už vím, jak silný/á jsem a že dokážu cokoli!" A když pak vejdeme do roku 2018, už vás nic nezastaví! Neodvracejte se tedy od toho, ale také na sebe dávejte pozor. Buďte moudří a konejte míruplnou práci.

Vytáhneme tedy ještě jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše. A vytáhla jsem DVĚ karty, dobře.

"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám." je první z nich. Ježíš nám tím vzkazuje, že jeho pokoj a mír jsou s námi všemi na celém světě. To je nádherné. Nemusíme se bát, že bychom o něj přišli. A podívejte se na druhou kartu: "Vždy se modlete." Prosím, modlete se. Když se modlíte, pomáháte nám všem. Modlete se svým vlastním způsobem, za lásku a za mír.

Pojďme se pomodlit společně.

Držím nyní vaše ruce. Chyťte se za ruce se všemi v tomto světě, kdo jsou tu s námi.

Drahý Bože, Vyšší Já, Svatý Duchu, milovaný Ježíši, drahá Matko Marie, archanděli Michaeli a všichni strážní andělé, kteří jste s každým na tomto světě, děkujeme vám za tuto příležitost se společně spojit. Děkujeme vám za vědomí, že my všichni jsme v duchovní pravdě jedno, a to zahrnuje i naše politické a korporátní vůdce. Nechť dokážeme prohlédnout skrze hněv, odsudky, frustraci a dokážeme vyléčit své myšlenky o těchto lidech. Abychom tyto myšlenky dokázali povznést k tobě do tvého světla, abys je očistil, stejně jako abys očistil nás. Vyveď nás z ega a veď nás k našemu Vyššímu Já, které je zajedno s tebou, Bože. Nechť jsou naše činy vedeny tvou nekonečnou moudrostí. Nechť se rozhodujeme na základě modliteb a porady s Bohem. Nechť máme veškerou sílu, odvahu, sebedůvěru i víru v Boha, abychom věděli, že zvládneme všechno, co přijde. Nechť pamatujeme na to, že v duchovní pravdě jsme všichni v bezpečí, neboť jsme byli stvořeni věční a hodni lásky, moudří, inteligentní, tvořiví a nesmrtelní. Nechť jsou potřeby nás všech spravedlivě naplňovány. Žádáme tě, Bože, aby si všechny děti v tomto světě uchovaly svou naději a nevinnost. Nechť máme všichni dostatek čisté vody, jídla, léků, přístřeší, a dej, ať jsou příslušníci všech lidských ras rovnocenně ctěny. Nechť je celý tento svět v jednotě. Žádáme tě, abys dohlížel na naše mírové vůdce, kteří promlouvají v pravdě a napomáhají tak k míru. Dohlédni na jejich bezpečí. Pomoz také našemu životnímu prostředí, aby bylo čisté a očištěné. Nechť problémy s životním prostředím přejdou od těch, kdo o nich hovoří, k těm, kdo s nimi mohou něco dělat. Nechť všichni ctíme přírodu a zvířata. Nechť začnou lidé vidět zvířata jako bratry a sestry namísto věcí. Nechť nám tvrdé lekce tohoto roku napomohou stát se jemnějšími a soucitnějšími vůči sobě samým i druhým lidem.

A pokud se vy chcete za něco ještě pomodlit, nyní je vhodná chvíle: _______________________

Spolu s vámi přidávají své modlitby i ostatní, kdo se účastní tohoto výkladu. Pošlete svou energii i jejich modlitbám.

Drahý Bože, prosím, vyslyš a zodpověz naše modlitby, tak jako vždy. Nechť my všichni jasně cítíme, myslíme, vidíme i slyšíme tvé odpovědi i vedení, které nám posíláš. Dej nám všem odvahu a sílu k tomu, abychom tvé odpovědi nejen přijali, ale také bychom věřili, že jich MŮŽEME dosáhnout a že jich MUSÍME dosáhnout. Nechť už nikdo z nás nadále neodkládá své životní poslání kvůli penězům nebo nedostatku sebedůvěry. Nechť všichni následujeme tvé vedení svými kroky současně s tím, jak naplňuješ naše potřeby, a ne až potom, co je naplníš. Nechť každý, kdo tento výklad sleduje, bez ohledu na věk, ví, že je na tomto světě za nějakým účelem a může v něm učinit velký pozitivní rozdíl. A že jejich promlouvání ve jménu lásky a míru pomáhá nám všem.

Bůh vám žehnej a posílám vám mnoho modliteb, lásky a optimismu, a prosím, udržte si svou víru! Věřte v dobro, které je v každém člověku! Když dokážeme vidět dobro ve všech, včetně těch, kdo dělají otřesné věci, pak z nich naše láska dokáže vytěsnit jejich zlo a temnotu. Vyzařujte na všechno a všechny světlo svým srdcem, kudykoli budete procházet. A vězte, že vy, já i náš svět, je v Božích rukou. Bůh nedělá chyby. Bůh vás miluje. I vy prosím milujte Boha a vraťte se k němu ve svých myšlenkách, modlitbách i činech... a sledujte, co se bude dít - zázraky pro nás všechny.

S láskou a andělskými požehnáními,

Doreen Virtue
* * *
zdroj: https://youtu.be/y4AtHLwWmks

překlad: Magda Techetová
Vliv astrální říše na channeling

Publikoval v Anjelské dámy ·
Gerrit Gielen
Rok 2012 se chýlí ke konci. Je bolestně zřejmé, že téměř většina – často zprostředkovávaných – předpovědí na tento rok se nekonala. Žádné obrovské přírodní katastrofy, žádné přesunutí pólů, žádný masový vzestup, žádná Niburuská pohroma, žádné invaze mimozemšťanů, žádná galaktická federace, žádný příchod světového učitele… a to zmiňuji jen pár.


Zřejmě je zprostředkováváno mnoho falešných informací. Jak je to možné? Cožpak někdo, kdo zprostředkovává poselství, nepřijímá vyšší inspiraci? Podvádí snad všichni, co zprostředkovávají poselství, nebo jsou sváděni na scestí svou vlastní představivostí? Tak jednoduché to není. Lidé, kteří zprostředkovávají poselství obvykle věří v to, co dělají, a často jsou upřímně šokovaní, když se jejich předpovědi nestanou pravdou. Obvykle jsou to citliví, nadpřirozeně nadaní lidé, kteří jsou schopni učinit kontakt s ne-fyzickými entitami a kteří jsou přesvědčení o tom, že tyto entity jim poskytují spolehlivé a důležité informace.
Co se tedy děje špatně?
Jedna velká potíž je astrální rovina, která nás obklopuje.
Co je astrální rovina? Jak se objevila?
Potom, co umřete, jste svobodní. Svobodní vrátit se do spirituální roviny svého původu, svobodní vytvářet svou vlastní realitu. Tato svoboda však může být pastí. Mnoho lidí na vnitřní úrovni není svobodných. Uzavřeli se do pevných přesvědčení o dobrém a špatném, o životě, smrti a posmrtném životě. Další lidé zase nejsou tolik nakloněni jistým přesvědčením, ale emocím a touhám jako jsou závislosti, hněv nebo pocity méněcennosti.
Astrální rovina je, mimo jiné, společným výtvorem všech těchto lidí. Je to společenská rovina existence, ve které všechny tyto myšlenkové formy strachu, iluzí a tužeb bezprostředně nabírají tvar. Například, když máte mnoho sklíčených myšlenek, můžete se ocitnout v krajině, která je holá a šedivá. Tato krajina odráží váš vnitřní stav. Lidé zůstávají v astrální rovině, dokud volání jejich duše není natolik silné, že propustí své iluze a vystoupí na spirituální úroveň, anebo, pokud je to možné, jdou spát a znovu se inkarnují.
Například, když někdo věří, že ihned po smrti přijde do „zlatého města“, kde lidé chodí kolem dokola, jásají a velebí Boha, pak je to právě to místo, kam tato osoba dorazí spolu s ostatními, kteří tomu věří. Na počátku tam budou skutečně šťastní. Myslí si, že jsou v nebi. Avšak posléze se život stane nudným a monotónním. „Zlaté město“ se stane vězením. Prostřednictvím této zkušenosti se otevírá vnitřní prostor, ve kterém bude znovu vyslyšen hlas duše, hlas pravdy. Postupně nastane probouzení a astrální iluze „zlatého města“ se uvolní.
Astrální rovina je naplněna „nebi“ lidí fundamentalistického přesvědčení. Čím silnější jsou jejich přesvědčení, tím déle jim trvá vyslyšet volání jejich duše. V astrální rovině však nenalezneme jen „nebe“. Někteří lidé si vytvoří jakýsi druh „pekla“. Když někdo trpí hlubokým pocitem méněcennosti, může se objevit v pustém a osamělém místě, které odráží jeho vnitřní pocity. Může to opět trvat nějak dobu, než taková osoba dovolí svému vnitřní Světlu povstat.
Ve zkratce, astrální rovina je shromažďující místo pro všechny, kteří ještě nejsou otevřeni hlasu své duše. Jelikož jejich přesvědčení nemají kořeny v moudrosti jejich duše, vytváří na základě těchto přesvědčení svá vlastní vězení.
Jak astrální rovina ovlivňuje psychiku a lidi, kteří zprostředkovávají poselství?
Existují dva způsoby.
1. Cyklus strachu
Astrální rovina je zčásti formována námi, žijícími, zvláště našimi silnými emocemi jako je hněv a strach. Jako rovina je astrální nejblíže rovině Zemské, v tom smyslu v ní převládá většina lidských strachů a předsudků, odpovídající strachy a předpojatosti, které na Zemi existují v kolektivním vědomí lidstva. Například, když se lidé na Zemi bojí přírodních katastrof, všechny druhy představ přírodních katastrof se projeví v nižších oblastech astrální roviny. Tyto představy o konci světa mohou být sesbírány lidmi, kteří je interpretují jako obrazy budoucnosti a prezentují je jako vyšší pravdy svému publiku.
Kromě toho v nižších oblastech astrální říše bloudí všechny možné druhy entit, které nemohou opustit Zemi. Některé z těchto entit rádi podporují přenos vizí strachu, neboť je to činí důležitými. Často jsou to zesnulí, kteří nemohou opustit Zemi. Jejich vědomí je stále zcela zaměřeno na Zemi a uznání a pozornost lidí je pro ně velmi důležitá. Potřebují se kontaktovat s lidmi, a pokud je lidé začnou vidět jako posly vyšších pravd, některým to připadá úžasné. Budou prohlašovat cokoli, co posílí jejich postavení jako důležitého posla. Instinktivně cítí, že pro ně velmi dobře funguje činit velkolepé předpovědi: čím větší je předpovídaná katastrofa, tím více pozornosti obdrží. Prvotní strach, který zde již byl přítomen v kolektivním vědomí lidstva, je tak astrálními silami posílen. Tak je tedy vytvořen cyklus strachu.
Kvůli tomuto cyklu strachu, který je krmen lidmi a astrálními silami, se může stát, a ono se to děje, že se lidé shromažďují kolem nějakého guru, který má zprostředkovávat vyšší vědění. Ve skutečnosti však při prezentování tak zvaných vyšších přenosů pouze potvrzuje jejich ustrašené vize. Mnoho předpovědí o roce 2012, zvláště těch, které hovoří o katastrofách, mohou být vysvětleny právě tímto způsobem.
2. Astrální guruové
Duchovní vývoj lidstva způsobí, že astrální rovina nakonec zmizí. Jakmile se lidé naladí na svou duši, na svou vnitřní pravdu, a zaposlouchají se do svých srdcí namísto eg, astrální rovina již nebude více „krmena“. V astrální rovině se daří iluzím a nižším emocím. Pravda a láska budou znamenat její zánik.
V současné době jsou však v astrální rovině entity, které v ní dlí dlouhou dobu a vybudovali si speciální pozici. V „nebi“ fundamentalisty (pomyslete na předchozí zmíněné „zlaté město“), je často jediný vůdce, samozvaný guru, který vnímá sám sebe jako hlas pravdy. Takové osoby čerpají svůj status ze svých zvláštních umístění v astrální rovině. V průběhu staletí mohla tato osoba přijmout postavení slavné náboženské osobnosti, například Krista. Mohou být dokonce přesvědčeni, že jsou Kristem. Tohle, pochopitelně, bude potvrzováno jejich následovníky, kteří věří, že by v jejich fundamentalistickém nebi měli být blízko Krista. Takový astrální guru, pochopitelně, má za to, že si vzpomíná na vše o životě Krista. V každém fundamentalistickém nebi Kristovského původu, a že je jich spousta, se takový Kristus potuluje. To vysvětluje, například to, proč jsou zprostředkovávané informace ohledně života Krista tak protichůdné.
Takový astrální guru však nikdy není zcela odříznut od reality. Uvědomuje si, že spirituální růst lidstva je mu hrozbou a bude se snažit tomu zabránit. To dělá tak, že posílá na Zemi informace, které zde posilují strach a dualitu. Tato informace je předávána například ve formě channelingu. Jelikož tyto entity často ovládají sofistikovaný vhled a znalosti o lidské povaze, je často těžké je rozpoznat jako nečisté. A co víc, samotné entity často věří ve svou správnost informací. Značná lidská kapacita pro sebeklam je v astrální rovině skutečně ještě větší než na Zemi. Na Zemi je neustálá konfrontace faktů a oponujících názorů, ale to se v astrální rovině neděje. Tam každá změna přesvědčení musí přijít zevnitř jednotlivce.
Jak poznáte nečistou informaci?
Čistá informace pochází z roviny duše, spirituální roviny: roviny jednoty, lásky, svobody a úcty ke všemu, co žije. Čistá informace zasáhne naše srdce, dávajíce nám okamžitý pocit míru, lásky a svobody. Díky ní se cítíme dobře ve vesmíru, ve kterém žijeme. Dává nám pocit důvěry v sebe sama. Čistá informace nás vede ke skutečnému pochopení toho, kým jsme.
Účel nečisté informace je vždy překazit spirituální vývoj lidstva a posílit astrální rovinu vytvářením nových iluzí a strachů. Nečistá informace má následující charakteristiky.
- Nečistá informace proklamuje dualitu. „Tohle je špatné, tohle dobré, tito lidé jsou špatní, existují spiknutí proti lidstvu, stanou se katastrofy“, atd.
Proč se taková informace šíří? Spirituální rovina je jednou z jednoty. Za každým vyjádřením ducha, kterého vidíme mimo nás, je jádro jednoty, jež sdílíme. Osvícení znamená být si této jednoty zcela vědom. Uvažování v dualitě – ať je jakákoli – udržuje lidskou bytost mimo tuto jednotu, mimo vnitřní Světlo.
- Nečistá informace zastává donucování a tlak. „Musíte to udělat nebo to nebude stoprocentní; ujistěte se, že jste připraveni na nastávající změny; měli byste na sobě tvrdě pracovat, jinak se vám věci nebudou dařit“, atd.
Proč je tohle prohlašováno? Duše vás spojuje s jednotou, se Vším. Abyste se dostali do spojení se sebou samými, musíte se naučit své duši naslouchat. To se může přihodit jedině v svobodě. Hlas duše je jemný, ne-donucovací hlas. Všechen tlak a donucování udržuje lidskou bytost mimo její duši.
- Nečistá informace vyvolává strach. „Právě se odehrávají katastrofy, musíte se k nám připojit, jinak věci dopadnou špatně, dávejte si na to nebo tamto pozor“, atd. Hlas duše je hlasem lásky, nikoli strachu. Podporování lidí, aby naslouchali hlasu strachu, je odvádí z jejich středu.
- Nečistá informace není zaměřena na tady a teď. Jsou zmiňována určitá data budoucích událostí nebo je ohlašována x-tá kosmická historie lidstva. Často jsou tyto informace velmi zajímavé, nicméně o životě tady a teď není nic jasné.
Spirituální vývoj vždy nastává v teď. Tím, že se lidé vytrhnou z vědomí teď, je omezován jejich spirituální rozvoj.
- Nečistá informace vám dává špatný pocit ze sebe samých. Pokud nesouhlasíte s textem, předpokládá se, že jste hloupí a naivní, nebo že jste sobečtí a stále ještě nejste světelní.
Když tomu lidé věří, budou si méně jistí svou vlastní intuicí a vnitřním vedením. To brání jejich přirozenému spirituálnímu vývoji.
- Nečistí informátoři prohlašují, že jsou jedinou pravdou a nejčistším kanálem. Naznačují, že mají privilegovaný přístup k informacím, které můžete přijímat jedině přes ně. Ve chvíli, kdy chcete přimět lidi, že mimo ně existuje nějaká spirituální autorita, která ví líp, popíráte své vlastní Světlo.
Na závěr
Zprostředkovávání poselství je talent jako jiný: malování, psaní nebo hudební talent. Dar zprostředkovávat poselství nečiní nikoho lepší osobou, nedělá o nic víc než ostatní talenty. Stejně tak lidé, kteří zprostředkovávají poselství, nejsou ve spirituálních či etických otázkách autoritami.
Pamela Kribbe ve svém článku „Co je Channeling?“ píše: „To, co rozhoduje o hodnotě zprostředkovávaného textu, je bohatost obsahu, jasnost a láska, která je vyjádřena. To, co je určeného jako zdroj channelingu, je druhotně důležité. Zprostředkovávané poselství jsou navíc přijímána lidskými bytostmi a zprávy jsou vždy zabarvené zkušenostmi osoby a abstraktním rámcem toho, kdo informaci přenáší.“ (Tento citát je z holandského článku, pro český článek na téma channelingu se podívejte na www.jeshua.cz „Kdo jsme my“ na konec životopisu Pamely).
Osobně si myslím, že byste měli číst a zprostředkovávat zprávy jako když posloucháte píseň v rádiu. Tehdy, když se dotkne vašeho srdce a cítíte se jí být pozvednuti a líbí se vám. Pokud tomu tak není, nalaďte na jiný kanál.
© Gerrit Gielen


Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.czKaretní výklad strážných andělů pro týden od 26.12. 2016 do 1.1. 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·
Milí přátelé,
máme tady závěr roku a spolu s ním také nový začátek. Naši andělé nás však nabádají k tomu, abychom nyní co nejvíce odpočívali a užívali si klidu - a to znamená i myšlenkového. Pokud máme volno, ale strávíme ho obskakováním jiných lidí a nebo starostmi o to, co musíme ještě všechno stihnout a udělat, pak ve skutečnosti volno nemáme a naše duše i tělo to vnímají, protože to, co potřebujeme my, nedostáváme. Cítíme pak vůči sobě pocit dluhu a klesá nám sebevědomí, protože upřednostňováním starostí a úkolů před vlastními potřebami sami sobě vysíláme zprávu, že jsme až druhořadí, že si zasloužíme méně pozornosti a úcty než druzí lidé či problémy, které chceme řešit, a tím sami sebe srážíme a nemůžeme si věřit.
Navštěvujme své blízké, udělejme si pěkný společný čas, ale nezapomeňme také na čas sami pro sebe. Tento rok byl dost vyčerpávající sám o sobě, ne tak ještě abychom se sami zbavovali svých "posledních sil" zanedbáváním svých potřeb a snahou dostát všelijakým očekáváním. Zejména nás andělé upozorňují na náš sklon dávat přednost svým VZTAHŮM před sebou a svými potřebami, protože je považujeme za hlavní zdroj svého štěstí. Pokud jsme tak zaměřeni na své vztahy, že se pořádně nestaráme sami o sebe a strádáme kvůli tomu, pak nám žádný sebevíc opečovávaný vztah nepomůže - nikdo a nic nenahradí naši vlastní lásku a péči.

Pokud má někdo pocit, že se mu ve vztahu či vztazích nedostává dostatečné lásky a pozornosti, je velmi pravděpodobné, že se mu tím zrcadlí jeho vlastní sebezanedbávání. Problém ve vztahu pak pouze zrcadlí problém v našem nitru, a ten když vyřešíme a začneme se o sebe řádně starat bez ohledu na nějaký vztah, pak se daný vztah začne sám přirozeně zlepšovat. Naše strategie "honem zachránit vztah, a teprve pak řešit sebe nebo něco jiného (=méně důležitého)" nefunguje, protože spousta problémů v našich vztazích pochází právě z nedostatku péče a lásky, kterou bychom si měli dávat my sami. Nikdo nás možná neučil, jak se milovat, jak o sebe zdravě pečovat, jak se dobře starat o svou duši či tělo, a tak je třeba, abychom se to naučili sami - uvědomili si, co nám chybí, co potřebujeme, a pak si to také dali. Přestože nám naše vztahy a druzí lidé mohou mnohé dát a těšit nás, nemohou nahradit to, co si můžeme dát pouze my sami. Věšíme-li se na druhé v domnění, že nám budou dávat lásku, kterou si přitom máme dávat sami, zbytečně tím vztah zatěžujeme, stáváme se závislými a věčně nespokojenými - a druzí s námi nejsou příliš rádi, neboť cítí, jakou na ně klademe zodpovědnost za to, jak nám je a jak se cítíme. Ve zdravém vztahu není místo pro závislost - a naše závislost na druhých a jejich lásce vychází z nedostatku naší vlastní. Když tedy napravíme ten, přirozeně se uvolní a vylepší také naše vztahy, aniž bychom se zaměřovali přímo na ně a problémy v nich.

Někteří namítají, že "nedělat nic" nic nevyřeší. Což sice v některých situacích pravda je, ale ne vždy nám také pomůže neustále se v situaci "vrtat" a rozebírat ji a snažit se ji za každou cenu honem vyřešit. Někdy opravdu existuje řešení mimo nás, mimo rozhled naší mysli, která uvažuje pouze logicky spojité cesty; řešení, která přijdou, jakmile jim v tom sami přestaneme bránit svou snahou vyřešit všechno sami svými činy. Pustit se situace neznamená, že nám na ní nezáleží a že se o ni nestaráme, ale že připouštíme i další řešení, než jsou ta naše, která bychom byli schopni vymyslet. Pokud bude na nás, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení. Do té doby můžeme být v klidu a dobře se o sebe starat.

Naši andělé chtějí, abychom závěr tohoto roku prožili pokojně, ve zdraví a lásce. Pokud se necítíme milovaní druhými lidmi či světem, ciťme k sobě lásku sami a sami si ji nejrůznějšími způsoby projevujme. Už třeba rozhodnutím, že se nebudeme kvůli nikomu a ničemu trápit. Naplňme se pocity, které jsou nám příjemné, a tyto energie pak vysílejme do světa, kterému pomohou a ze kterého k nám posléze začnou přicházet osoby, věci či zážitky, které na tuto naši energii odpoví. ♥
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Pětka Činu, která vypovídá o tom, že jsme konfliktní či podráždění a že se cítíme být napadáni či nuceni k něčemu, co nechceme dělat. Možná se také snažíme bojovat proti změnám a okolnostem, které v našem životě nastávají. Hlavním poselstvím této karty je nenechat se strhávat dramaty, zejména druhých lidí, neřešit nepodstatné věci, a než do něčeho vložíme svou energii a pozornost, tak se raději nejdříve sami sebe zeptat, zda je to opravdu nutné. Andělé říkají, že tato karta představuje naši reaktivnost - to, že okamžitě nějak reagujeme na sebemenší podnět, ať už se jedná o cokoli.... a že reagovat nemusíme. Že nemusíme na všechno něco říct, na všechno odpovídat, do všeho se po hlavě vrhat. Chtějí po nás, abychom jednali s větší rozvahou, nenechali se strhávat do zbytečných konfliktů (a to ani sami se sebou!) a místo toho se naplnili vnitřním mírem, který je nesrovnatelně užitečnější a efektivnější než dramatické prožívání.

Druhá karta, Léčitel Hojnosti, představuje osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo, kdo stojí nohama na zemi, umí si vychutnávat život, těšit se z toho, co dostává a co má, může mít smysl pro umění a tvorbu, a která ráda pečuje i o druhé. Stejně tak však může vyzývat nás samé, abychom ztělesnili tyto vlastnosti a využili je pro své dobro i dobro druhých.

Andělé touto kartou oslovují především ty z nás, kdo už zapomněli, jak se radovat nebo jak se z něčeho těšit. Možná proto, že to dlouho nedělali, ale možná také proto, že si to sami nechtějí dovolit. Mnozí lidé si myslí, že se musí v první řadě starat především o druhé nebo o své problémy, a že nějaké potěšení a zábava musejí jít stranou, dokud se všechno nevyřeší. Problémy, úkoly a nejrůznější záležitosti k řešení však představují jeden velký bezedný měšec, a pokud s vlastním potěšením čekáme, "až bude všechno hotové a vyřízené", nikdy se nedočkáme. Musíme se naučit těšit se ze života i přesto, že nemáme všechno vyřízené, nemáme všechno dokonalé, nemáme ještě všechno, co jsme chtěli. Musíme se naučit být šťastní bez ohledu na vnější podmínky. Jistěže nás v životě čas od času zasáhnou různé události, ale z velké části si sami bráníme cítit štěstí a přijímat energii odpočinkem a zábavou, protože jsme přesvědčeni, že takto strávený čas je neefektivní a že naše hodnota a hodnota našeho času je měřena tím, kolik uděláme práce a kolik věcí vyřídíme. Nebo věříme, že čím více toho uděláme, tím větší právo budeme mít na odpočinek. Právo na odpočinek i zábavu máme hned teď bez ohledu na cokoli! Naši andělé nás tímto i varují, protože mnozí z nás "jedou a jedou" a neberou ohled na to, že mají dávno prázdnou nádrž. Čerpat energii není žádný luxus, který může počkat!! Je to nutnost a je na prvním místě! Je to něco, bez čeho nemůžeme dále pokračovat, a budeme-li se o to snažit, naše duše i tělo nám do života přitáhnou okolnosti, které nás prostě PŘINUTÍ zastavit... a my narazíme. Chceme-li se tomu vyhnout, uděláme nejlépe, když si co nejdřív uděláme čas sami na sebe a na všechno, co potřebujeme. Dovolit si těšit se z něčeho je naprosto v pořádku a nijak to nezávisí na tom, kolik úkolů máme splněno, kdo si o nás co myslí, ani zda jsme si to dostatečně "zasloužili".

Tato karta také vypovídá o potřebě "uzemnění" v tom smyslu, abychom se nenechali příliš unášet svými emocemi. Je zdravé je projevovat a uvolňovat, nemusíme se však jimi nechat úplně ovládat. Andělé poukazují hlavně na emoce, které v sobě vyvoláváme sami svým myšlením, vzpomínáním a uvažováním. Je jasné, že se cítíme být velmi zasaženi, čelíme-li nějaké náhlé události, spoustu bolesti a ztrát energie si však můžeme ušetřit, nebudeme-li si to stále připomínat, vracet se ke starým ranám, vymýšlet si neexistující problémy a dělat si starosti o to, co jak bude nebo nebude. Jsou emoce, které cítit nemusíme, nebudeme-li je v sobě sami probouzet.

Poslední karta pro tento týden je krásný Nový začátek. Vypovídá o našem odlehčení, zejména emočním, kdy se rozhodneme přestat se zbytečně trápit a místo toho se pokusit něco podniknout s tím, co máme ve svých rukou - jinými slovy, namísto snahy změnit to, co změnit nemůžeme, se soustředíme na to, co změnit můžeme. Andělé říkají, že do nového roku vplujeme poměrně poklidně, nebudeme-li na sebe sami tlačit a do něčeho se hnát. Říkají také, že se nemáme snažit za každou cenu ukončit a uzavřít co nejvíce věcí ve starém roce, protože některé věci prostě NEMAJÍ skončit teď hned a vůbec nijak nevadí, že v novém roce ještě nebudou uzavřeny. Radí nám, abychom podnikli změny, ke kterým se cítíme vedeni, ale abychom si nepůsobili stres spěchem a tlakem na jejich uskutečnění.

Pokud jde o planetární vlivy, retrográdní fáze Merkuru je pro nás velmi vhodná pro kontemplaci, přemítání, přehodnocování a přeorganizovávání našeho života. Retrospektiva nás může v mnohém obohatit a inspirovat. Nedoporučuje se během tohoto období (trvajícím do 19.1.) začínat zbrusu nové věci, ale právě přepracovávat již dříve započaté, zdokonalovat je a ponechat si prostor pro nové myšlenky, které můžeme později využít ke skutečným novým začátkům.

Přestože je skvělé být motivovaní a vytyčit si své cíle, naši andělé nám doporučují, abychom z nového roku nedělali "příliš velkou vědu" a raději se zaměřili na to, aby nám samotným bylo dobře a aby naše fyzické i duševní potřeby byly zdravě naplněny.
SHRNUTÍ

Vzhledem ke shonu, kterým procházíme a kterým jsme prošli během roku, můžeme být poměrně unavení a potřebujeme si "dobít baterie". Naši andělé nás v tom podporují a rádi nám pomohou zajistit čas, prostředky či místa potřebná pro naplnění našich potřeb. Rovněž nám však připomínají, že MY SAMI musíme vymezit své hranice a říct Dost!, potřebujeme-li chvíli pro sebe. Jsme to my, kdo má pod palcem náš rozvrh, a tak, pokud potřebujeme prostor sami pro sebe, vytvořme si ho.

Toto je týden, kdy bychom měli být co nejvíce v klidu a dopřáli si vše potřebné ve fyzické i duševní rovině. K tomu patří nejen to, dát si dobrou výživu, dostatek odpočinku a spánku, vyplakání se či potěšení se něčím příjemným - ale také rozhodnutí se nezabývat nepodstatnými věcmi a nenechat se vtahovat do dramat, ať už cizích nebo svých vlastních. Nikdo nás nenutí je prožívat - tak se do nich nepouštějme. Prokážeme si tím velkou službu a stejně tak i ostatním, který se dané drama týká, protože ho nebudeme ještě posilovat a rozdmýchávat vlastní energií. Naše energie je drahá, a tak s ní podle toho také zacházejme ;)

Věnujme se tedy v tomto čase především sobě a dobře se o sebe postarejme. To je to jediné, co by po nás nyní naši andělé chtěli, v zájmu toho nejvyššího dobra pro nás všechny. ♥

* * *

Ďakujeme Magdi ♥Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 26.12. 2016 do 1.1. 2017

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 26.prosince do 1.ledna 2017! Dovolte mi, abych vám připila na šťastný Nový rok - mám tady vodu ve svém pohárku s jednorožcem. Voda je můj nejoblíbenější nápoj! Doufám, že jste prožili hezké Vánoce či Chanuku a že vaše cesty a setkání byla míruplná.Za tento rok i za celý život jste se naučili mnoha způsobům, jak se duchovně vypořádat se stresem, a tak máte příležitost to uplatnit.

Udělám také výklad na rok 2017. Mohu vám už teď říci, že sice bude jiný než rok 2016, ale přesto bude intenzivní a stále se budeme potýkat s některými problémy. Jenže problémy jsou příležítosti! Kdyby tady na Zemi bylo všechno dokonalé, nebyli bychom tady! Mohli bychom zůstat na Nebesích a nemuseli bychom chodit sem, mít lidská těla a pomáhat světu. V roce 2017 se nám dostane tedy mnoha příležitostí, jak pomoci.

Byla jsem pro tento týden velmi silně vedena ke kartám Kouzelní delfíni a mořské víly, protože jdou až do našeho podvědomí, tak jako se mořské panny noří hluboko pod hladinu. Energie vody nese také energii emocí, kterých nyní vyvstalo hodně. Asi jste si všimli, že jste mnohem citlivější než obvykle.

Požádám Boha, aby nám skrze tyto karty dal vedení ohledně toho, co můžeme v tomto týdnu očekávat, jak můžeme nejvíce pomoci světu a co chce, abychom věděli.

Pro pondělí a úterý je poselství dokonalé - Je vám pomáháno. Tímto vám připomínají, že i když věci, které se dějí na povrchu, mohou vypadat zmateně, chaoticky, neklidně a stresují vás, Bůh a andělé pracují v pozadí na tom, aby vám pomohli. Vaše modlitby JSOU vyslyšeny a zodpovídány, žádají vás však o trpělivost s Božským načasováním - obzvláště pokud žádáte o něco, v čem hraje roli svobodná vůle jiných lidí. Každý člověk má právo zvolit si sám - i tehdy, když si zvolí něco, co pro něj není nejlepší. Je však naděje, že se z toho poučí. Protože právě o tom to je - učit se. A jedna z životních lekcí, které budeme mít v roce 2017 jako opravdu velké, je schopnost odevzdání. Odevzdat se je něco, co děsí naše ego, protože ego chce mít všechno pod kontrolou. Ale odevzdat se svému pravému já, svému vyššímu Já, lásce, míru, Bohu uvnitř nás, to bude jedna z hlavních lekcí, které se budeme v roce 2017 učit.

A to začíná tím, že DOVOLÍTE, aby vám bylo pomoženo. Třeba už vám někdo chtěl pomoct, složit vám kompliment, nebo vám něco dát, co byste si mohli vzít.... a hned se ozvalo vaše ego: "Ne! To si nesmím dovolit! To bych vypadal/a slabě! To bych jim pak něco dlužil/a! To by mi pak nevěřili!" a vyvstaly všechny ty strachy z toho, nechat si pomoci. Pak si to projektujete na Nebesa, že vám nepomohla.

Rovněž s tím souvisí pocity zasloužení si. "Zasloužím si to? Zasloužím si, aby mi někdo pomáhal?" I tato záležitost vám v tomto týdnu vyvstane, abyste se naučili nechat si pomáhat a přijímat dary. ANO, jste tady, abyste dávali a pomáhali - ALE musíte to přirozeně vyrovnávat také přijímáním!

Podívejme se na středu a čtvrtek, kdy budeme mít novoluní. Andělé říkají, že toto novoluní bude velice silné a že pokud jste dříve nedostali to, co jste si přáli, tentokrát se tak stane - během posledního novoluní roku 2016. Bude to čas velkého přijímání. A máme tady kartu - ach, hahaha, to nevymyslíte! - Nový úsvit! "To nejhorší je za vámi a na obzoru jsou nové, pozitivní zkušenosti." I to je jedna z lekcí, kterých se nám dostane v roce 2017 - když dostaneme citróny, uděláme z nich limonádu. Jinými slovy, není to o tom, jaké dostaneme do své hry karty, ale jak s nimi budeme hrát. Jak se vyrovnáme s tím, co nám život naservíruje. Není to o tom, jaké máte problémy, ale jak se s nimi vypořádáte. S tím souvisí i to, jak umíte přijímat pomoc a zda si její přijetí dovolíte.

Podívejme se na víkend, na kterých nám vyšly dvě karty - pomalu se z toho stává tradice. A je to opět dokonalé - první karta je Vaše hodnota. "Vězte, že si zasloužíte přijímat dobro ve všech směrech." Podívejte, Bůh vás stvořil k naprosto jedinečnému účelu a velmi vás miluje! Když pobýváte mezi lidmi, kteří vycházejí ze svého ega, tito lidé neumí milovat, a tak se necítíte milováni. Lidské ego není schopno lásky. Ale vězte, že Bůh je v nitru každé osoby včetně vás, je i v každé situaci, kterou řešíte, je ve vaší minulosti i budoucnosti. A vy si zasloužíte dobro! Andělé říkají, že když si budete více uvědomovat svou hodnotu, svou cenu, i to, že si zasloužíte dobro, budete žít ve větším míru, budete laskavější a také nebudete tak plni odporu. Rovněž chtějí, abych některým z vás předala toto poselství: "Místo abyste soudili, modlete se." Možná je někdo ve vašem životě či ve světě, koho obviňujete a soudíte, jenže když to děláte, pak se tato energie vrací zpátky k vám. Odsuzováním nic nevyřešíte, ani nikomu nepomůžete. Modlitbou ano.

A druhá karta, která je pro začátek nového roku 2017 a má v sobě hluboké poselství, skoro jako předsevzetí: Osvoboďte se! Co vás napadlo jako první? Kdybyste mohli lusknout prsty a změnit něco, co se vám nelíbí, co by to bylo? Jakou změnu byste udělali? Od čeho byste se osvobodili? Od práce? Od nějakého vztahu? Nebo od způsobu, jakým se sebou zacházíte? Od návyku pití alkoholu či přejídání? Osvobození se je velkým poselstvím pro začátek nového roku. Povzbuzuje vás tím, že vám připomíná, že máte na výběr! Máte možnosti! Nejste oběť! Tedy, pokud se do této pozice sami nestavíte a pořád si to neopakujete. Jste silní! Tak jako delfín na obrázku, který vyskakuje z vodní hladiny, i vy máte vyskočit ze všeho, co vás dosud drželo zpátky.
Pojďme se tedy společně pomodlit do nového roku se všemi v tomto světě. Představuji si u toho sebe i vás, jak se držíme za ruce s každým, kdo tuto modlitbu potřebuje.
"Drahý Bože, drahý Ježíši, Svatý Duchu, Matko Marie, archanděli Michaeli a naši milovaní strážní andělé, děkujeme vám za příležitosti k učení, kterými jste nás provedli v roce 2016. Se vstupem do roku 2017 vás žádáme, abyste nás chránili, dohlíželi na nás, vedli nás s láskou a mírem, a abyste chránili každého, kdo je vzteklý. Veďte prosím nahněvané lidi k tomu, aby svůj hněv projevovali zdravými konstruktivními způsoby. Také vás prosíme, abyste pomohli uzdravit jakoukoli rozpolcenost ve světě. Pomozte nám se sjednotit v jednotné vizi a záměru - života ve zdravém světě a jeho spoluutváření pro další generace. Bože, prosím, pomoz všem, kdo nyní potřebují podporu, jakoukoli asistenci nebo léčení, tak aby byli schopni přijmout toto poselství a věděli, že si toto léčení zaslouží."
Otevřete prosím svou náruč a přijměte toto uzdravení. Bůh vás miluje, a to bezpodmínečně a bez souzení. A to takové, jací právě teď jste. Pomáhá vám vyzvednout vaše pravé já, tak abyste byli v souladu a zajedno s Bohem. Nevíme, jak dlouho tady fyzicky budeme - samozřejmě naše duše žijí věčným životem, ale fyzicky tady nemusíme být dlouho - a je tedy důležité žít každý den naplno. Co tedy potřebujete, abyste mohli být svým pravým já, právě teď? Modlím se, ať dostanete všechno, co potřebujete, abyste mohli být svým pravým já, v souladu s Bohem. Abyste měli sílu, motivaci, odvahu, podporu, energii, finance, vědomosti... zkrátka všechno, co potřebujete ke svému plnému životu. Amen a staniž se.

Vnímejte tu sílu v roce 2017 a využijte ji! Protože je vám opravdu k dispozici všechno, co kdy budete potřebovat. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/q4qfUMC_cWo
překlad: Magda Techetová
Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 14. do 20.11. 2016

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 14. do 20.listopadu. Dnes tady mám s sebou Sluneční záři, koníčka, kterého zde chci mít z několika důvodů. V roce 1993, když jsem vytvořila své první vykládací karty, byla mezi nimi i karta Okouzlení, na které byl vyobrazený skoro úplně stejný kůň. A pak, když tento kůň přišel do mého života, bylo to jako zhmotněné přání.

Dnes bych chtěla pracovat s vykládacími kartami Kouzelní jednorožci, protože s nimi pracuji již velmi dlouho a podle mých výzkumů kdysi na této planetě žili, ale později vyhynuli. Věřím v jednorožce coby duchovní průvodce, kteří nám pomáhají společně s Bohem, Ježíšem a anděly spojit se s naším vnitřním dítětem. Vnitřní dítě v nás má rádo všechno možné. A náhled vnitřního dítěte nyní velmi potřebujeme. Mnozí lidé jsou nyní nahněvaní kvůli výsledkům amerických voleb, ale právě proto jsme nyní potřebnější než kdy předtím - náš vnitřní mír, světlo a vyučování jsou na této planetě potřebnější než kdy předtím.

Karty tedy zamíchám a zeptám se, co můžeme očekávat a jak můžeme nejlépe přinést světu požehnání do tohoto týdne. Mnozí lidé se vztekají a jsou zmatení, ale my k tomu nechceme přidávat. Chceme přinášet požehnání - to je naše poslání. Jedna karta pro pondělí a úterý, pak tu máme dvě karty pro středu a čtvrtek, a pro konec týdne také dvě! To je velmi neobvyklé.

Věděla jsem, že tato karta vyjde! Pro začátek týdne je tu karta, která nikdy nevychází, ale měla jsem vizi, že vyjde - Rodinná kultura. Jak víte, máme nyní super silný úplněk ve znamení Býka. A spousta z nás cítí velký strach, také kvůli rasismu v celém světě a imigracím. Je to pro nás poselství, abychom propustili v první řadě své strachy. Pak abychom se modlili za vedení ohledně toho, jak můžeme pomoci. K projevům rasismu docházelo už za mého mládí a zdá se, jako by to neustále pokračovalo. Je načase to zastavit. Jsem moc ráda, že tato karta vyšla. Můžeme se nadechnout.... a odevzdat se Bohu.  

"Milý Bože, víme, že všichni jsme tvé milované děti, bez ohledu na to, jak vypadáme, máme v sobě všichni to stejné světlo a stejnou lásku. A jsme všichni stejná rodina. Potřebujeme tedy tvůj zásah, aby na naší planetě skončil rasismus, tady a teď. Tak se staň."

Když se podíváme na karty pro středu a čtvrtek, máme tady kartu Jste nadaní, která vám říká, že máte velkou sílu a nemáte se jí vzdávat. Například u těch voleb - nedávejte všechnu svou sílu jedné nějaké osobě! Toto je čas, kdy si máte uvědomit, že jste dostali stejnou duchovní sílu jako všichni ostatní. Můžete být sami vůdci, učitelé, léčitelé, umělci nebo cokoli jiného, k čemu se cítíte být vedeni - Bůh vás v tom obdaroval! Proto cítíte tolik vášně a přání.

A pak je tu karta Stojí za to počkat, a pro nás to znamená, že naše ego nás někdy od něčeho odrazuje tím, že "to bude dlouho trvat". Ale stejný čas, po který přešlapujete na místě, můžete využít k tomu, abyste to prostě udělali! Nevzdávejte se svých snů jen proto, že by jejich naplňování trvalo příliš dlouho. Naživu budete stejně, a tak tento čas využijte k naplnění svého poslání!

A když se podíváme na víkend, máme tady mou nejoblíbenější kartu Šťastné překvapení, která říká, že dojde ke šťastnému zvratu událostí. A takové karty mi teď vychází neustále, že se něco stane, něco šťastného, co nás překvapí všechny, ale andělé říkají, že se to týká vás osobně - že vám přijde nějaký dárek. Zkrátka přijde něco, co vás povznese výš a vy se budete cítit lépe. Budete mít opět víru a naději.

K tomu vychází karta Naslouchejte svým pocitům, která se netýká pouze vaší intuice, která vám říká pravdu a skrze kterou k vám promlouvá Bůh, ale také to znamená, že budete nyní hodně citliví a je třeba to ctít. Říkají, že to souvisí s vaším vnitřním dítětem - celý tento týden. Je to o tom být svým přirozeným já a tuto svou stránku mít v tomto týdnu otevřenou, abychom se s její pomocí vyrovnali se stresem.

Jako citliví lidé vstřebáváte do sebe energie jiných lidí.
Pojďme se nyní pomodlit za vnitřní děti nás všech. Zhluboka se nadechněme...
"Drahý Bože, pomoz prosím nám všem zůstat citliví a udržet si naše srdce otevřená, udržet si naši víru a naději, a také požehnej všem dětem na tomto světě stejně jako všem vnitřním dětem v nás dospělých. Pomoz nám prosím se ochránit před hrubými energiemi a stresem, a vypořádat se s nimi zdravými způsoby. Pomoz nám všem zůstat jednotní přesně tak, jak si to přejeme ode všech na této planetě. S vědomím, že nic nemůže zvrátit pokrok, který jsme již udělali, protože to je Boží vůle."
I já vám posílám své modlitby, protože tento týden je budete potřebovat.

Posílám vám také mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/PlwRgeWn-LU

překlad: Magda TechetováKaretní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.6. 2016

Publikoval v Anjelské dámy ·
Milí přátelé,
mnozí z nás se nyní nacházejí v situacích, ve kterých se cítíme být pod tlakem a které bychom rádi co nejdříve vyřešili, ale jako by to prostě nebylo možné. Jsou to různé situace, ale společné mají to, že se v nich necítíme dobře a zároveňzdánlivě neexistuje nic, co by nám z nich mohlo pomoci nebo co bychom mohli udělat. Chceme to co nejdříve vyřešit, abychom si mohli vydechnout, ale ať děláme, co děláme, nic nám vlastně doopravdy nepomáhá, protože na dané situaci se nic nemění.
Snažíme se své podmínky v životě ovlivnit tak, abychom se mohli cítit dobře - avšak smyslem těchto situací může být právě to, naučit se cítit se dobře bez ohledu na podmínky - a místo změny svého okolí začít změnou svého nitra. Naučit se, jak se uvolnit i přesto, že něco vyřešené není a nebo nevíme, jak to udělat.
Je nám to protivné, protože bychom toto "ohrožení" rádi co nejdříve zažehnali. Je to v podstatě naše přirozená instinktivní reakce. Jenže velká většina strachu, který nyní prožíváme a který nemusí mít přímo s touto konkrétní situací nic společného, ovlivňuje naši mysl i emoce natolik, že rozhodovat se nebo cokoli dělat v tomto šíleném paralyzujícím zmatku by do našeho života vtáhlo jen ještě více zmatku. Naše myšlenky, představy i emoce mohou být tak dramatické, že nakonec mohou být úplně mimo skutečnost.
To, že nevíme, co udělat, i když bychom to tak rádi co nejdříve udělali, má svůj smysl. Naše vnitřní vedení, vedení našeho srdce, ví, co dělá. Pokud nás jasně nenabádá k nějakým konkrétním krokům, o nichž jistě víme, že jsou pro nás ty správné, pak je pro nás lepší, abychom se uvolnili a počkali, až se nám takového jasného pokynu dostane. Ne vždy nám totiž pomůže "něco udělat", aby se situace zlepšila. Mnohdy, a zvláště v době, kdy jsme pod velkým emočním či myšlenkovým tlakem, bychom svou akcí celé situaci ještě více uškodili.
V tomto období (neříká-li nám naše vlastní individuální vnitřní vedení něco jiného) jsme vedeni k práci se svým nitrem namísto konání a jednání ve svém vnějším životě - tj. v kariéře, vztazích, financích, domově atd. Cítíme-li vnitřní neklid a žádné ujišťování ani potvrzení zvenčí na něm nic moc nemění, je to jasné znamení, že tento neklid nesouvisí s naším okolím, ale pouze a jedině s naším vlastním nitrem. Propusťme tedy svou potřebu za každou cenu něco udělat, abychom změnili svět kolem sebe, a tím dosáhli vnitřního klidu, ale naopak, najděme vnitřní klid sami, bez ohledu na to, co se v našem životě děje, poodstupme od všeho toho dění, a přijměme současný stav bez naléhavé potřeby ho měnit a dostat věci honem pod svou kontrolu.
Všechno, co potřebujeme vědět, se vždy v pravý čas dozvíme, a máme-li na něco přijít sami, přijdeme na to. Můžeme se uvolnit. Nemusíme hned znát odpovědi na každou otázku, nemusíme hned znát řešení na každý problém. Když se naučíme udržet si vnitřní mír i přesto, že podmínky v našem životě nejsou právě dokonalé, získáme tím obrovskou svobodu, protože tyto vnější podmínky už na nás nebudou mít takový vliv a naše štěstí a spokojenost na nich nebudou závislé - čímž rovněž zmizí i naše úzkostlivá snaha všechno kontrolovat a na všechno dohlížet, abychom si ovládáním vnějších okolností pojistili svůj vnitřní mír. Vnitřní mír není o tom, zda jde všechno tak, jak chceme, zda přesně víme, co a jak bude, ani o tom, zda máme splněné všechny úkoly a vyřešené všechny problémy. Spousta lidí, ze kterých mír a pokoj přímo vyvěrá, má ve svých životech mnoho nedořešených věcí, a přesto jsou spokojení. Naučili se své nedokonalé podmínky přijímat a nacházet pokoj v duši bez ohledu na ně. Když využijeme současné příležitosti k tomu, abychom se to naučili také, velmi nám to pomůže, a to nejen v aktuální situaci, ale i v celé naší budoucnosti.
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky  řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými  významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při  čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás  přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně  pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Činu, která nás vyzývá, abychom se nyní chránili, a to zejména energeticky. Kdykoli se potýkáme s vlastními emocemi a myšlenkami, které nám dávají zabrat, jsme obzvláště citliví vůči podobným myšlenkovým a emočním energiím jiných lidí, neboť s námi silně rezonují. Cokoli pocítíme, že je třeba udělat, abychom si zajistili klidné prostředí pro práci s vlastním nitrem, máme udělat. Může to znamenat, že odmítneme setkání s některými lidmi, nepřijmeme žádosti o další vydávání energie, necítíme-li se na to, že budeme pracovat s vizualizací, modlitbami a meditacemi či jinými technikami ochrany, budeme poslouchat klidnou a krásnou hudbu, která očistí nejen nás, ale i náš domov či jiné místo, v němž pobýváme, atd. Hlavním poselstím této karty pro nás na toto období je, že se máme postarat o vlastní klid a potřeby, a nenabírat si žádnou další zátěž, neřešit nic, co opravdu nemusíme, a dobře o sebe pečovat.

Druhou kartou je Pomocník Citů. Tato karta znamená především spoustu lásky, ať už romantické nebo v jiné formě, a také to, že se jí otevíráme. Symbolizuje otevírání našeho srdce a jeho očišťování od starých nánosů "špíny" jako je strach, pochybnosti, stará zranění a cokoli dalšího, co nám v lásce brání. Vypovídá o tom, že si nyní řešíme své citové záležitosti, ale že se nemusíme nechat svými emocemi unášet. Máme je přijmout - prostě je vzít, že jsou takové, jaké jsou, dát jim prostor k jejich projevení (např. do deníku nebo uměleckým způsobem) a nechat je zase jít. Naši andělé nám rádi pomohou, i archanděl Rafael, který je na léčení všeho druhu dokonalým pomocníkem.
Tato karta může představovat také nějakou osobu, která je citlivá, snivá a romantická, s citem vůči umění, která nám v tomto období může být nápomocná. Rovněž však může nabádat nás, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a projevovali je.

Poslední kartou pro tento týden je Posel Citů, karta milostných dopisů a láskyplných pozitivních zpráv. Přináší nám poselství, že se nám od někoho dostane laskavého gesta, nebo že v nás někdo probudí milé, laskavé city. Sami můžeme být vedeni k vyjadřování pocitů (viz. předchozí karta) a naučit se využívat svůj dar slova k šíření lásky. Je to také připomínka naší potřeby vztahů s podobně citlivými a vnímavými lidmi, se kterými se cítíme dobře, a toho, jak důležité je ctít tuto svou potřebu a naplňovat ji.
I tato karta může představovat nápomocnou osobu, která je citlivá, zdrženlivá a velmi něžná, stejně jako může nabádat nás samé k projevování těchto vlastností.

SHRNUTÍ
Toto je týden práce s vlastními emocemi a také myšlenkami a způsoby vnímání, které v nás emoce vyvolávají. Můžeme během tohoto období lecos přehodnotit, začít se na věci dívat jinak a nevztahovat si životní události příliš na sebe, abychom si tím zbytečně neubližovali. V tomto čase máme být vůči sobě jemní a vnímaví, dopřát si vnitřní péči, kterou potřebujeme, a zajistit si pro tuto péči potřebné podmínky. Je třeba dát sebe samé a svá srdce na první místo. Pusťme všechno, co pustit můžeme, odevzdejme své záležitosti Bohu, neumíme-li je momentálně vyřešit, a dopřejme své duši i tělu potřebné léčení a klid. Stresování se ještě nikdy nic nevyřešilo - jen nás blokuje a ubližuje nám. Ani snaha co nejrychleji všechno vyřešit a vyřídit nám zrovna nepomáhá. Pokud se vyloženě necítíme vedeni k nějakým konkrétním a jasným krokům (neboť naše individuální vedení se může v některých věcech od hromadného výkladu lišit - a má před ním přednost!), bude pro nás nyní vhodnější se všeho pustit, oddechnout si, dovolit si aspoň na chvíli se ničím netrápit a umožnit potřebnému léčení, aby mohlo proběhnout. Nesnažme se na všechno dohlížet a všechno ovládat. Soustřeďme se místo toho na své vlastní nitro, které když uzdravíme a naplníme láskou a vírou, přirozeně ovlivní i náš vnější svět, který se tímto "kouzlem" zázračně promění. Všechno, co budeme potřebovat, ke svému léčení dostaneme. Pokud v nás něco vyvolá silné emoce, mějme na paměti, že nám to přišlo pomoci, nikoli uškodit. Očištěním svých srdcí budeme mít větší schopnost dávat i přijímat lásku a hlavně ji vůbec cítit. Srdce plné bolesti a strachu se jen těžko bude opravdu těšit z něčeho hezkého, i kdyby toho bylo sebevíc.
Všechno probíhá přesně tak, jak má, a i když se možná necítíme dobře, můžeme si být jisti, že toto období pomine, jakmile splní svůj účel. Záleží jen na nás a na tom, jak budeme ochotni se léčení otevřít. Naši andělé jsou s námi v každém okamžiku, vždy připraveni nás vyslechnout a pomoci nám tím nejlepším možným způsobem.

* * *Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 20. do 26.6. 2016

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 20. do 26.června. Dnes bych chtěla pracovat s jedněmi z mých nejoblíbenějších karetní sad - Rady andělů na každý den. Byla jsem ráda, když jsem dostala vedení k užití těchto karet, protože bych se jich ráda
zeptala, co se to do pekla děje, protože tento týden byl opravdu velice silný. Jak víte, tento týden začínáme úplňkem, takže to bude také síla. Nad kartami se pomodlím a požádám o poselství pro nás všechny, protože nás všechny ovlivňuje stejná energie. Tak jako kdybychom všichni stáli v bouřce, většina z nás by měla podobný zážitek. A tak se ptám Boha, co nás všechny ovlivňuje. Věnujte při výkladu pozornost také svým vlastním vjemům, své intuici, svým myšlenkám, pocitům či vizím, apod.

Pro pondělí a úterý zde máme kartu Všímejte si znamení. To znamená, že jste se za něco modlili a nyní dostáváte vedení skrze znamení. Vaším úkolem je všímat si jich. Možná jste se modlili za svět a události v něm, a my jsme velmi rádi, protože je vaším posláním světu pomáhat namísto toho, abyste upadali do strachu. Je vaším posláním tyto situace pozvednout, i všechny ty, kterých se to týká, ať už na Zemi nebo na Nebesích. Dostává se vám tedy nyní zpětné vazby od Boha a andělů ve formě znamení. Ta mohou mít spoustu podob: můžete nacházet peříčka nebo mince, číselné řady zvané andělská čísla, texty písní, světelné záblesky, sny, a tím vším vám dávají najevo, že vyslyšeli vaše modlitby. To je hlavním poselstvím této karty - že vaše modlitby neprocházejí hluchýma ušima. Zejména co se týká světových událostí, vzkazují vám, že už za rohem je zlepšení. Vydržte tedy a udržte si víru. Říkají, že v tomto týdnu k vám bude promlouvat hlavně hudba, takže vnímejte slova písní, které uslyšíte, ať už z rádia nebo ve své vlastní mysli. I ty, které milovali vaši zesnulí blízcí.

Pro střed týdne tady máme kartu Nevinnost. To se týká zejména zpráv a příběhů o zločincích atd., kdy je tak snadné upadnout do obviňování a hněvu. Je tu však otázka: Pomůže to něčemu? Obviňujeme dokonce i sebe. Ale obviňování vychází z ega. Nepřináší žádné řešení. Máte si tedy držet své pozitivní vize. Tento výklad je hlavně o vašem životním poslání - abyste pomáhali světu svými modlitbami a dávali si pozor na obviňování. Je snadné sledovat ostatní a soudit, co dělají. Ano, může to být pravda, ale komu tím pomůžete? Obviňování vás stahuje dolů. Obdobně tomu je, když projektujete vinu na okolí a říkáte, že "nebýt toho a toho, mohl/a bych uspět" apod., což jsou jen výmluvy z toho, co jste sem přišli udělat. Dejte si na to tedy pozor.

Na konec týdne nám vyšla karta Oceán, která obvykle znamená očistu. Můžete si dopřát koupel v mořské soli nebo prostě ústup do ústraní ke znovunačerpání sil. Tato karta zvěstuje, že současná energie bude ve své intenzitě pokračovat. Vím, vím, že toho je hodně. Ale bude to prostě nadále silné a andělé vás vedou k důkladné péči o sebe. Pomůže vám to se se vším vyrovnat. Pro některé z nás je toto doslova poselství, aby byli v blízkosti oceánu, pro jiné jsou to koupele s mořskou solí či ústup do ústraní. Každopádně se o tomto víkendu máte odpojit. Budete-li tedy stát před volbou, zda jít někam do společnosti, která není zrovna jemná, a nebo jít do přírody, zvolte si ústup do ústraní. Mořská sůl, ať už v oceánu nebo přidaná do koupele, z vás vytahuje jak fyzické, tak i energetické škodliviny. Stejně pomáhá i dětem, když do sebe vstřebaly energie ve škole nebo mezi přáteli. Dají se také používat misky se slanou vodou rozmístěné po domě, kdy slaná voda vstřebá všechny negativní energie z daného místa a vy ji pak obřadně vylijete s vděčností k Bohu za jeho ochranu.

Je pravdou, že tou jedinou skutečnou silou na tomto světě, tím jediným skutečným vůdcem, je Bůh a jeho bezdpomínečná láska. A tuto lásku chová i k vám. Přeje si, abyste se milovali i vy. Děláte toho tolik! Spoustu věcí děláte i nevědomě, ani nevíte o tom, že léčíte. I během spánku a snění nebo když procházíte mezi lidmi a vaše aura se jich dotýká a léčí je. Pro vás to však může být i vyčerpávající. Pořádně se tedy o sebe starejte a ujistěte se, že kdykoli toho na vás bude hodně, dopřejete si čas na odpočinek a ústup. I úplněk na nás může hodně působit, ale zase je pro nás skvělou příležitostí k propuštění některých věcí. Řekněme tedy nyní společně modlitbu:

"Drahý Bože, Svatý Duchu, Vyšší Já, Ježíši, archanděli Michaeli a naši strážní andělé, děkujeme vám, že dohlížíte na naši planetu a že nám dáváte vedení ohledně toho, jak můžeme pomoci my sami a jak můžeme přinést požehnání této planetě. Pomozte nám mít potřebnou odvahu, sebedůvěru a sílu k tomu, abychom tak mohli činit. A tak se staň. Amen."

Jsem moc ráda, že jste dnes byli s námi. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/Y83nIc9CR58
překlad: Magda TechetováPoselství andělů o hádkách a nedorozuměních

Publikoval v Anjelské dámy ·
Hádky a nedorozumění jsou normální součástí mezilidských vztahů. V každém vztahu jsou dva partneři se svými bolístkami a citlivými místy, kterých se čas od času ten druhý dotkne. Veškeré takové situace přitom slouží k vyléčení srdcí obou partnerů, k jejich růstu a k posílení jejichvzájemného vztahu, nejedná-li se o opravdu závažný problém, kvůli kterému by vztah neměl pokračovat.

Dochází-li mezi vámi k občasnému nesouladu a ke vzniku situací sloužících k léčení srdcí, je to známka toho, že jste si spolu opravdu blízcí. Lidé, kteří si blízcí nejsou, se navzájem neotevírají natolik, aby se odvážili druhému ukázat sami sebe v celé své lidskosti, tedy nejen s dobrými, ale i se stinnými stránkami. Když se takto otevíráte a poznáváte se i se svými méně příjemnými vlastnostmi, je to znamení toho, že váš vztah je pevný a že vám oběma poskytuje dostatek bezpečí pro to, abyste se mohli otevřít. A to je velmi pozitivní! Važte si toho, že vám druhý člověk natolik věří, že vám ukazuje i to, co by před jinými skrýval! Neznamená to, že si jeho chování musíte nechat líbit, nebo že byste měli trpět něčí bezohlednost. Je však dobré uvědomit si, že když si vzájemně poskytujete prostředí, v němž se můžete otevřít a ukázat i ty části sebe samých, které do té doby zůstávaly skryté a nemilované, jedná se o známku důvěry a vztahu, který vám poskytuje pevné zázemí pro vaše léčení a růst.

Važte si těch, kdo s vámi zůstávají a milují vás i přes vaše osobnostní stíny, a stejně tak i vy poskytněte jim možnost být sami sebou i s méně příjemnými vlastnostmi. Pokud vám opravdu záměrně neubližují nebo pokud nemáte mezi sebou problém, jenž by vám vskutku neumožňoval ve vztahu setrvat, oceňte možnost mít vztah, v němž si s druhou osobou můžete být natolik blízko, že si dokonce ukazujete i své nepříjemné stránky! Naučíte-li se přijímat jeden druhého s láskou a úctou i přes své lidské nedostatky, váš vztah i vy sami budete růst a otevírat se ještě větší lásce a přijetí. Mít kvalitní vztah neznamená, že se v něm nikdy nebudete hádat nebo že se jeden druhého nikdy nijak nedotknete, ale že v něm budete mít natolik bezpečnou atmosféru a oporu, abyste si navzájem umožnili objevovat a léčit všechna nevyléčená místa ve svém srdci, rozvíjet své nejlepší stránky a poznávat, milovat, přijímat a usměrňovat ty méně příjemné."

* * *

- Poselství andělů, M.T.
prevzaté od: M.Techetovej ,   z:  http://andelskydenik.blogspot.skModlitby od D.Virtue

Publikoval v Anjelské dámy ·
Nejdražší andělé,
pochybil/a jsem tím, jak jsem nakládal/a se svým tělem, a žádám nyní, aby veškeré následky těchto chyb byly vymazány a zapomenuty na celé linii času a všemi zúčastněnými.


Další modlitby týkající se fyzického zdraví
MODLITBA ZA ZDRAVÍ A UZDRAVENÍ

Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha Svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat s prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, které vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím, pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen.

MODLITBA ZA ZDRAVÍ NAŠICH MILOVANÝCH

Milovaný Bože,
děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližného Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá.

MODLITBA PŘI POTÍŽÍCH S VÁHOU A CHUTÍ

Nejdražší Bože,
dnes jsem se rozhodl/a, že od teď budu mít chuť pouze na zdravé a nízkotučné potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mně nadále ctil Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti. Amen.

MODLITBA PŘI POTÍŽÍCH SE SPÁNKEM

Můj Stvořiteli,
prosím, dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím, sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze všech stran. Představuji si svůj dům obklopený božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochotný/á předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím, sešli mi andělské utěšitele, abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.

MODLITBA ZA MOTIVACI KE CVIČENÍ

Drahý Bože,
prosím, dopomoz mi k získání motivace starat se pořádně o své tělo. Žádám Tě o pomoc při naplnění svých předsevzetí cvičit, zdravě jíst a pořádně odpočívat. Prosím, pomoz mi získat víru ve vlastní schopnost vylepšit a udržet si dobrou fyzickou kondici. Prosím, doveď mě k poznání těch nejlepších způsobů, jak se o sebe starat. A až mé odhodlání poleví a lenost mě bude pokoušet, prosím, pomoz mi vrátit se ke svým předsevzetím. Děkuji Ti, amen.

MODLITBA ZA VYLÉČENÍ ZÁVISLOSTI

Milovaný Bože, Duchu svatý, andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím, pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochotný/á zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštějí. Prosím, ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoli závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím, pomáhejte mi nyní a vždycky. Amen.

* * *

- z knihy Léčení s anděly, Doreen Virtue
vložené marec 2014Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 28.3. do 3.4.2016

Publikoval v Anjelské dámy ·
Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 28.března do 3.dubna. Vstupujeme do čtvrtého měsíce roku a číslo 4 znamená "Andělé jsou s vámi". Já jsem tu nyní se svými psími andílky.
Dnes bych chtěla pracovat s kartami Kouzelných delfínů a mořských pannen, nejen proto, že miluji mořské panny a delfíny, ale i proto, že tyto karty jsou úžasné ke spojení se s podvědomou myslí, kde jsou uložena naše přesvědčení, která odtamtud mohou ovlivňovat naše zhmotňování - ať už mu napomáhají nebo ho blokují. Tak jako každý týden se nad těmito kartami pomodlím a požádám Boha, Ježíše a anděly, aby nám dali náhled do dalšího týdne ohledně toho, co potřebujeme vědět, aby nám pomohli, vedli nás a požehnali našemu světu. Kdykoli se některé kartě nechce z balíčku ven, není to ta pravá. Zákon přitažlivosti a nejmenšího odporu vás tím vede k tomu, abyste vybrali jinou, konkrétní kartu.
Pro pondělí a úterý tady máme kartu Poraďte se s odborníkem. To je velmi vzrušující, neboť to znamená, že se pouštíte do nové neprozkoumané oblasti ve svém životě a že se v ní spojíte s někým druhým, kdo se vyzná v tom, v čem se vy sami zatím nevyznáte. Může to znamenat, že se pustíte do nového podnikání, máte dobré nápady, ale nevíte, jak byste je měli uskutečnit. A tak spojíte své síly nebo se poradíte s někým, kdo vám řekne, jak tyto nápady proměnit ve skutečný podnik. Rovněž říkají, že to může znamenat romanci. Možná využijete nějakou seznamku nebo se prostě s někým setkáte. Také to znamená, že v oblasti svého milostného života vyhledáte nějakého terapeuta či někoho, kdo vám pomůže s milostným životem. Potřebujete se uzdravit z ran ze svých minulých vztahů, které vás jakkoli přiměly uzavřít svoje srdce. Na začátku týdne tedy budete spolupracovat s někým, kdo vám pomůže. To je dobrá zpráva! A také kvůli tomu, že to znamená, že se nebojíte žádat o pomoc! Velmi často pomáháte všem ostatním a jste velmi štědří, ale přitom máte problémy přijímat pomoc od ostatních nebo si o ni říkat. Tady tedy je, že to uděláte. Hurá!
Podívejme se na středu a čtvrtek - no ne, podívejte se na to! Je tu karta Je vám pomáháno! Opět tu máme společné téma, tak jako každý týden. Je vám neustále pomáháno. Také říkají, že tyto dvě karty společně vám potvrzují, že všechny vaše modlitby byly opravdu vyslyšeny a jsou zodpovídány! Chtějí, abych poukázala na obrázek na kartě, kde je holčička, která ale nemůže vidět pomoc delfínů, protože jsou pod vodou a ona tam nevidí. Jsou schovaní pod hladinou. A stejně tak i vy, když o něco žádáte, andělé pracují v zákulisí a přetvářejí vše tak, aby vaše modlitby zodpověděli - ale vy to ještě nemusíte vidět. Je tedy třeba mít trpělivost a víru. Toto je potvrzení, že vaše modlitby jsou zodpovídány, ale je třeba, abyste vydrželi.


Na víkend nám pak vychází karta Čas na hraní. Wow, to je znamení oslav! Andělé říkají, že to také souvisí s tím, že jste byli ochotni přijmout pomoc, díky čemuž máte nyní čas na sebe. Možná některé povinnosti přenecháte svým dětem, nebo někomu svěříte praní a uklízení, v podnikání třeba dostanete asistenta či partnera, a obecně to znamená, že si vydechnete. Budete mít více prostoru sami pro sebe. Znamená to, že si konečně budete užívat svůj život namísto pomáhání všem ostatním, aby si užívali svůj život. Je to čas pro vás! Na konec týdne tedy vychází péče o sebe samé, a to v různých podobách. Můžete si udělat den hravosti se svým kamarádem či kamarádkou nebo s dětmi, může to znamenat, že si udělat čas o samotě na čtení své oblíbené knihy, že si dopřejete koupel s mořskou solí, nebo něco jiného, co je pro vás prioritní - ale ve smyslu volného času! Odpočinek, zábava, čas s přáteli, meditace nebo něco jiného, co je pro vás příjemné. Můžete si to dopřát, protože - podle předchozích karet - jste si řekli o pomoc, a tu jste také dostali.
Jaký nádherný, zdravý a prospěšný týden pro vás i pro druhé! Sama vždy říkám, že jedny z mých nejšťastnějších vzpomínek jsou ty, kdy se moje maminka smála a byla šťastná. Ona je sama o sobě velmi šťastná, ale pro mě byly tyto okamžiky vždy nejšťastnější. Ne ty, kdy žehlila, prala nebo byla vážná. Děláme svým dětem velkou službu, když jsme sami šťastní a uvolnění a užíváme si s nimi svůj život. Popřemýšlejte tedy o tom, jak byste mohli zjednodušit a uvolnit svůj rozvrh v tomto týdnu, tak byste si mohli užívat svůj život a měli ten prostor si vydechnout. Je to dobré pro vás i pro druhé. Pamatujte, že když jste sami plni míru, je to to nejlepší, čím můžete přispět k míru ve světě.
Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *


zdroj: https://youtu.be/okOSTyZMCXA

překlad: Magda Techetová


Poselství andělů o svobodě ve vztazích

Publikoval v Anjelské dámy ·

Jedna z věcí, které se ve svém životě učíte, je skutečnost, že vaše láska k sobě samým je stejně důležitá jako vaše láska k druhým lidem. Milovat sebe samé znamená žít v souladu se svým srdcem, respektovat sebe i své pocity a potřeby, a v neposlední řadě si také udržovat svou vnitřní harmonii, díky které dokážete kráčet životem naplnění mírem a tento mír pak šířit mezi ostatní a pomáhat tak světu k pozitivnějšímu vývoji. Jste na tomto světě velmi potřební a my vám velmi rádi pomáháme se vším, s čím potřebujete. Přesto je zde důležitá i vaše spolupráce. Můžeme vám dát potřebné informace a vedení, ale pak je zase na vás, abyste s tímto vedením něco udělali a následovali ho. V tomto okamžiku bychom vás chtěli požádat, abyste se zamysleli nad svými vztahy a nad tím, jak moc ovlivňují vaše svobodné jednání.

Chcete-li totiž žít svůj život plný štěstí a svobody, je důležité propustit z něj vše, čím si tuto svobodu upíráte a bráníte si tak v cestě dál. A vaše vztahy jsou jedním z těch nejvlivnějších faktorů, podle nichž rozhodujete o své svobodě či nesvobodě.


Žít v míru a harmonii neznamená, že musíte mít všechny své vztahy dokonale pozitivní a bezchybné. Mnoho z vás si odpírá pocit vnitřního míru jen proto, že se nějaký váš vztah nevyvinul podle vašeho přání. Myslíte si, že dokud nebude tento vztah urovnaný tak, jak si ho přejete mít, nebudete moci být klidní. Ale každý vztah má svůj vlastní průběh, který nezávisí jen na vás a vaší snaze ho dokonale udržovat, ale také na druhém člověku, který se ho účastní. Každý mezilidský vztah je ovlivňován dvěma lidmi, jejich svobodnou vůlí, jejich rozhodnutími a také jejich záměry a životní cestou. Nevyčítejte si, že se nějaký vztah nevyvíjí podle vašich představ, přestože se o to tolik snažíte. Uvědomte si, že těžkosti a problémy se ve vztahu objevují stejně přirozeně jako světlé chvíle plné radosti a lásky. Také pamatujte na to, že každý člověk je jiný. Je naprosto v pořádku, že s někým si rozumíte a s někým si nerozumíte. Když se vám nedaří udržovat dobrý vztah s někým, s kým nesouzníte, neznamená to, že je to špatně a že byste se měli snažit to změnit. Nejste na světě proto, abyste měli za každou cenu dobrý vztah s každým člověkem na této planetě. Můžete sice všechny s láskou a soucitem přijímat takové, jací jsou, a mít je rádi, ale skutečné souznění najdete jen s lidmi, s nimiž jste na stejné vlně a s nimiž máte stejnou či obdobnou životní cestu. Pokud se záměry a potřeby dvou lidí rozcházejí či se navzájem vylučují, pak společného souznění nedosáhnou, ani kdyby na to vynaložili sebevětší úsilí. Ale to je v pořádku.

Ne všechny vztahy jsou jen pozitivní a dokonale láskyplné. Nemusíte být za každou cenu přijímáni všemi lidmi. Ke své vnitřní harmonii nepotřebujete, abyste měli všechny vztahy podle vašich představ. Naopak, dokážete-li se odpoutat od potřeby mít kontrolu nad vztahy a jejich průběhem, osvobodíte se od jejich vlivu na vaše svobodné jednání. Můžete žít v harmonii i přesto, že nemáte všechny vztahy dokonale láskyplné a příjemné. Když v sobě najdete vnitřní mír i přes skutečnosti, které se vám nelíbí, pomůžete tím nejen sobě, ale i druhým a vašim vzájemným vztahům, na které tak nebudete vyvíjet tlak. Nemyslete si, že nemůžete žít v klidu a míru, když není všechno tak, jak byste si to přáli. I situace, která se vám zdá být nepříjemná, může být právě takto dokonalá a dobrá pro vás i pro druhého člověka.

Neutlačujte sami sebe jen kvůli někomu druhému a strachu o váš vztah. Častokrát se zavděčujete druhému člověku na svůj úkor, jen "aby bylo všechno v pořádku". Takto to ale nefunguje. Na takovém sebepotlačování nemůže vyrůst skutečně zdravý a vyspělý vztah. Vztah může být v pořádku i přesto, že neodpovídá vaší představě o tom, co je nejlepší. Nemusíte se snažit za každou cenu vyhýbat konfrontacím, jen proto, že je považujete za něco negativního. Nemusíte se bát být upřímní a jednat tak, jak opravdu chcete. Nelpěte na potřebě být s každým nutně zadobře. Protože i když se omezíte a potlačíte kvůli přání udržet váš vztah příznivý, stejně jednou přijde chvíle, kdy vás život přiměje k tomu, abyste vystoupili ze své skrýše a ukázali se druhým i světu v jasném světle.

Nemějte strach z reakcí druhých. Nedovolte, aby strach rozhodoval o vašem životě. Budete-li jednat upřímně a svobodně, v souladu se svými skutečnými pocity, usnadníte tak cestu sobě i jim. Buďte tím, kým chcete být. Žijte tak, jak chcete žít. Nemějte strach. Nikdy se nestane nic, co by vám mělo uškodit nebo co by vás připravilo o něco důležitého. Vždycky je všechno tak, jak má být. Nenechte se odradit prvními dojmy. Věřte, že i přesto, že se v očích druhého člověka dočasně objeví slzy nebo hněv, může to být pro vás oba láskyplnější, než kdyby se situace časem vystupňovala do mnohem nepříjemnější podoby.

Projevení, které se vám může zdát negativní, špatné či nežádoucí, může být právě tím, které vám i druhému člověku usnadní cestu dál, ať už po ní půjdete společně nebo každý zvlášť. Řekneme vám, že nikdy neztratíte žádný vztah, který by pro vás byl dobrý nebo důležitý. Pokud z vašeho života odejde nějaký člověk, mělo to tak být a je to tak nejlepší pro vás i pro něj. Možná nechápete všechny souvislosti a nevíte, kudy se ubírá váš a jeho život, a tak si myslíte, že došlo k chybě nebo že jste přišli o cenný vztah, který by pro vás byl v budoucnu důležitý. Ale kdyby tomu tak bylo, neskončil by. Z vašeho života nikdy neodejdou lidé, kteří jsou pro vás a váš život důležití. Pamatujte na to prosím ve chvílích strachu, během nichž sami sebe utlačujete, jen abyste o svůj vztah nepřišli nebo ho nějak 'nepokazili'.

Disharmonie ve vztazích vzniká z různých důvodů. Na každém vztahu se podílejí dva lidé se svými charaktery a osobnostmi, se svým momentálním naladěním (které se navíc průběžně neustále mění), se svými zkušenostmi a postoji, svými rozhodnutími a svými záměry. Někdy vznikne dishamonie jen dočasně kvůli momentálnímu nesouladu vašich naladění. Jindy vzniknou problémy proto, abyste vyléčili nějaké své staré rány či vnitřní bolest, nebo abyste se něco důležitého naučili a váš vztah tak mohl nadále růst ve zralejší podobě. A někdy nadejde situace, během níž je vztah ukončen, jednoduše proto, že se vaše budoucí cesty vylučují. Ale nic z toho není špatně. I když je vztah pošramocený nebo se uchýlil ke svému konci, neznamená to, že je to špatně. I když je pro vás taková situace těžká a bolestivá, později se může ukázat jako velké požehnání, které uvolnilo cestu vám i druhému člověku a které vám oběma pomohlo k novým začátkům. Vaše duše, stejně jako ta jeho, má svou cestu, cestu srdce. Je v pořádku, když je cesta srdce druhého člověka jiná než ta vaše. Je v pořádku, když oba kráčíte v souladu se svým srdcem, přestože jinými směry. Mějte na paměti, že stejně jako vy, i druhý člověk má svou cestu plnou lekcí a nových poznání. Neberte tedy prosím disharmonie ve svých vztazích jako něco špatného. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to vždy správně, nezávisle na reakcích či mínění druhých. A to, co považujete za tak negativní a nežádoucí, může být naopak velmi pozitivní cestou k důležitým proměnám a odstranění překážek, které by vám i druhému člověku bránily ve štěstí.

Je důležité být vůči druhým ohleduplní a soucitní. To však neznamená dělat všechno podle toho, jak se to jim zrovna zamlouvá. Pokud nejednáte v souladu se svým srdcem, ale ve snaze zavděčit se druhým, pak těmto lidem dáváte nad sebou a svým životem kontrolu. Cítíte se pak v klidu jen tehdy, když uděláte to, co chtěli. Vaše štěstí je takto závislé na přijetí druhých a sami se tak chytáte do pasti. Navíc se tak do pasti chytí i oni, neboť je svým přístupem utvrzujete v mylném dojmu, že vás mohou řídit a ovlivňovat tak, jak potřebují.
Nebojte se toho, že byste byli neohleduplní, když s někým nesouhlasíte nebo mu nevyhovíte. Jednáte-li v souladu se svým srdcem, je to dobře pro vás i pro něj. Na to prosím pamatujte. Nikdy nemůžete udělat nic špatně, když jednáte v souladu se svým srdcem. A to ani v případech, kdy by vás druzí sebevíc přesvědčovali, že jste se dopustili chyby a že jste měli jednat jinak. Lidé mohou mít různé názory, různé zkušenosti a různá očekávání. Mohou od vás chtít, abyste udělali něco, co sami udělat nechcete, jen aby viděli, že vám na nich záleží. Můžete je ujistit, že vám na nich záleží, ale přitom jejich žádost láskyplně odmítnout. Někdy vůbec nejde ani o to, co od vás chtěli či očekávali, ale o to, že chtějí vidět důkaz, že je máte rádi. Vy je však můžete mít rádi i přesto, že neuděláte, co od vás žádali. Odmítnout vyhovět jejich požadavkům neznamená, že je nemáte rádi. A pokud to berou jako důkaz přízně či nepřízně, to už je jejich věc, za to nejste zodpovědní.

Na vás je, abyste zůstali v souladu se svým srdcem za každých okolností. Abyste se vyjadřovali tak, jak to opravdu cítíte. Abyste žili svůj život tak, jak ho chcete žít. Jedině když sami budete svobodní, budou moci být svobodní i ti ostatní. Nenechte se prosím vlákat do pasti strachu z nedorozumění, konfrontací či ztráty vztahů. Uvědomte si, že všechno je v pořádku, ať je to jakkoli. I když tomu třeba nerozumíte hlavou, můžete rozumět srdcem. A to právě tím, že s ním budete žít v naprostém souladu za všech okolností. Je to jedna z vašich nejdůležitějších lekcí sebelásky. Nebojte se o své vztahy. Nikdy se nestane nic, co by pro vás nebo druhého člověka nebylo dobré a důležité. Ničeho se nebojte. Jste na dobré cestě a my jsme stále s vámi. Kdykoli se na nás můžete obrátit, budete-li chtít podporu, léčení či cokoli jiného. Jsme tu vždy pro vás.


skrze naslouchání přijala: Magda Techetová
vložené: 11.2.2014.Kontakt so svojím anjelom strážnym (Lorna Byrne)

Publikoval v Anjelské dámy ·
…Hosus mi připomněl, abych vám řekla, že i když nasloucháte andělům ohledně věcí, které se zdají být malé nebo nedůležité, má to velký dopad na váš život i životy ostatních. Hosus mi řekl, že mnoho lidí promešká tolik věcí, protože nenaslouchají svému strážnému andělovi, a poprosil mě, abych se modlila za to, aby se lidé zlepšili v tom, jak dokáží naslouchat svému strážnému andělovi.Mnoho lidí se mě ptá, jak mají více naslouchat. Mně to přijde snadné, protože jasně vidím a slyším svého strážného anděla. Tady je pár věcí, které Hosus chce, abych vám řekla, a které vám mohou pomoct lépe naslouchat.

Odložte všechny pochybnosti o tom, jestli máte strážného anděla. Pamatujte, že jsem nikdy neviděla člověka, který by ho neměl. Uznejte, i kdyby jen na jeden den, že máte strážného anděla a že s vámi dokáže komunikovat a že vám chce pomoct, že pro něj máte tu nejvyšší prioritu. Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl v tom, abyste ho slyšeli. Tím, že ho požádáte o pomoc, mu dáte moc, aby vám mohl víc pomoct.

Nezapomínejte naslouchat. Kolikrát jste zažili situaci, ve které třeba někam jdete a zahnete doprava místo doleva. Hluboko uvnitř víte, že jste měli jít doleva a vyčítáte si, že jste to neudělali. To byl váš strážný anděl, který vám telepaticky říkal (nebo vám šeptal do ucha), abyste šli do doleva. Pokaždé, když se něco takového stane, řekněte si, že příště budete lépe naslouchat. Tolikrát ignorujeme svého strážného anděla nebo uděláme dokonce úplný opak a pak si stěžujeme, že nám věci nevycházejí.

Přestaňte se ptát "co z toho budu mít"? Když nám přijde vnuknutí od strážného anděla, často se ptáme: "A co z toho budu mít? Proč bych té ženě měl dávat kytku?" Možná z toho nic mít nebudete. Možná ta žena požádala o znamení naděje od andělů a po vás se chce, abyste byli posly této andělské naděje. Možná z toho nic mít nebudete anebo se možná přestaňte ptát a prostě to udělejte.

Váš strážný anděl vás nikdy nepožádá, abyste udělali něco ošklivého nebo zákeřného. Lidé se často ptají, jak mají rozeznat mezi svými vlastními myšlenkami a hlasem svého strážného anděla. Říkám jim, že nejdůležitější je uvědomit si, že pokud vám tento hlas říká, abyste někomu ublížili, pak to není strážný anděl, kterému nasloucháte.

Jeden ze způsobů, jak se můžete naučit lépe naslouchat svému strážnému andělovi je vrátit se v myšlenkách časem do dob, kdy jste slyšeli svého strážného anděla a zamyslet se nad tím, jestli jste si to uvědomovali či nikoliv. Jsem moc ráda, že s vámi můžu sdílet tuto dvacetiminutovou meditaci, ve které mi andělé řekli, abych vás vzala zpět do dob, kdy jste byli děti a s lehkostí jste naslouchali svému strážnému andělovi. Když jste se narodili, viděli jste anděli a hráli jste si a komunikovali jste se svým strážným andělem, když jste se učili lézt po čtyřech a chodit. Jak jste ale stárnuli, vaše vzpomínky na nebe se vytrácely a vy jste ztratili kus své nevinnosti a přestávali jste vidět a slyšet svého strážného anděla jasně. Andělé mi dali tuto meditaci, aby vám pomohla vzpomenout si na tu dobu, kdy jste poslouchali svého strážného anděla stejně přirozeně jako svou matku. Můžete si ji poslechnout zde, a pokud se vám bude líbit, můžete se o ni podělit s ostatními:

http://www.lornabyrne.com/wingsnov2013/
vložené:28.12.2013Ďalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky