O anjeloch - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SIla slova

Publikoval v O anjeloch ·
"My andělé už jsme se zmínili o moci, kterou mají vaše slova. Proto se dnes soustředíme na detoxikaci vašeho slovníku, což znamená, že ho očistíme od oslabujících myšlenek nebo frází. Dnes se budeme celý den snažit konkrétně o to, abychom z řeči vyloučili jakékoli stížnosti.
Kdykoli vyjadřujete nespokojenost, prohlašujete tím, že někdo nebo něco má nad vámi moc. Stížnosti jsou afirmace potvrzující vaši pozici oběti a představují jakési pasivní volání o pomoc.
Jako bytosti světla a lásky nemůžete být nikdy oběťmi a nee­xistuje větší moc než ta, kterou máte právě teď ve svém nitru. Nic a nikdo nad vámi nemá moc a nemůže vámi manipulovat, dokud jste si vědomi, že v sobě máte Boha.
Dnes si dejte za cíl nestěžovat si. Vždycky existuje způsob, jak pozitivně formulovat své pocity, aniž by bylo nutné „hudrovat". Všímejte si, jak silní se cítíte, když mluvíte ze svého vnitř­ního středu, tedy z místa své síly, a také, jak ostatní pozitivně re­agují na vaše žádosti o pomoc. Když dovolíte své vnitřní síle, aby všechno jednoduše vyřešila, brzy zjistíte, že neexistuje nic, nač byste si měli stěžovat.
* * *
MYŠLENKA PRO TENTO DEN
Mluvím z pozice své vnitřní síly. Nehledám na sobě chyby a používám slova, která posilují nejen mě, ale i ostatní. Mám dostatek síly i schopností, nyní a vždycky."
* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


FB -Svet zázrakúMôj aprievodca

Publikoval v O anjeloch ·
"Můj vnitřní průvodce, vítám tvou podporu. Zavázal jsem se, že odpustím sám sobě a jsem připraven zbavit se řetězů, kterými mě spoutal strach. Vím, že mě odpuštění osvobodí. Vkládám svou touhu odpustit do tvých rukou a souhlasím, že mi ukážeš, kam mám jít, co mám dělat a co mám říct. Vím, že mě povedeš k dokonalým úkolům a lekcím, abych mohl prohloubit svou sebelásku a zbavit se strachu. Děkuji ti za to, že mi pomáháš, abych odpustil sám sobě."
* * *
- z knihy Škola zázraků, Gabrielle Bernstein

Zdroj:FB
Poselství andělů o důvěře ve vlastní intuici

Publikoval v O anjeloch ·
"Jako vaši andělé máme na srdci vaše dobro i bezpečí a rádi bychom vás tedy vybídli k tomu, abyste věřili své intuici a jejímu vedení, i když zdánlivě neexistuje žádný důvod pro to, abyste danou věc, ke které vás vede, udělali. Někdy totiž své vnitřní vedení ignorujete či vyvracíte i ve velmi závažných případech, a to jen proto, že se nedá vysvětlit vaším rozumem.

Velmi často se stává, že je pro vás například kontakt s určitým člověkem škodlivý a máte z něj nepříjemný pocit, ale přitom zjevně neexistuje nic špatného, co by daný člověk dělal, a z racionálního hlediska je vše v naprostém pořádku. Nenechte se zmýlit - přestože si nedokážete racionálně zdůvodnit, proč vás vaše intuice vede pryč, důvod k tomu existuje, a ať už ho chápete či nikoli, je ve vašem vlastním zájmu své vedení poslechnout. Toto vedení a jeho následování nemusíte nikomu vysvětlovat ani ospravedlňovat - někdy to prostě nejde a jediné, co je vám jasné, je to, že to prostě MÁTE udělat. Nenechte si nikým - ani svou vlastní hlavou! - vyvracet to, o čem víte, že je to to správné. Spousta věcí se odehrává v rovinách, na nichž je neumíte postřehnout, a když o nich nevíte, těžko je můžete chápat. Vaše intuice není omezena smyslovým vnímáním ani racionalitou, a v každém okamžiku vašeho života vám poskytuje to nejlepší vedení směřující k vašemu bezpečí a nevyššímu dobru pro vás i všechny další bytosti, kterých se daná situace týká. Nevyvracejte ji tedy, nesnažte se ji oklamat, neignorujte ji a nezrazujte sami sebe.

Naučíte-li se následovat svou intuici i tehdy, kdy je její vedení zdánlivě naprosto nelogické a iracionální, naučíte se věřit sami sobě. Zjistíte, že se můžete spoléhat sami na sebe. Podkopávat vedení své intuice znamená podkopávat si důvěru v sebe samé. Nebojte se prosím věřit tomu, co vám vaše intuice říká, protože toto vedení je zajedno s Božím vedením, a vždy tedy vychází z lásky - a jednání vycházející z lásky vždy vede pouze k další lásce.

Nesnažte se sami sobě namluvit, že je něco v pořádku, když cítíte, že to v pořádku není, ani že něco v pořádku není, když cítíte, že to v pořádku je. Váš rozum, který v sobě nese všechna vaše přesvědčení, soudy a způsob uvažování, se často dostává do rozporu s vedením vaší intuice, protože můžete být vedeni ke krokům, které váš vlastní rozum odsuzuje a nesouhlasí s nimi, považuje je za špatné a má k tomu také nespočet důvodů a důkazů. Intuici to nezajímá. Intuice nepotřebuje žádné důvody ani podklady. Intuice prostě VÍ, a ví také, že někdy i kroky, které jsou podle rozumu nesprávné, mohou být v dané chvíli a za daných okolností tím nejsprávnějším rozhodnutím, jaké můžete udělat.


Nebojte se tedy prosím iracionality svého vnitřního vedení a následujte ho, přestože se to může zdát být v rozporu s vaším myšlenkovým přesvědčením. Intuice by vás nikdy nevedla k ničemu, co by bylo pro vás nebo pro další bytosti škodlivé. Ani když vás po cestě potkávají nějaké ztráty nebo změny, které se vám nelíbí, neznamená to, že vás intuice vede špatně. I když dané cesty mohou být někdy i trnitější, vaše intuice vás vede v souladu s přáními vaší duše, které jsou pro vás a váš život tou nejvyšší prioritou a které vás v konečném důsledku vedou k tomu největšímu štěstí. Není se tedy čeho bát, a tak neztrácejte čas ani energii zbytečnými hádkami s druhými či se sebou samými, ani snahou si za každou cenu najít důvod pro ten či onen krok. Nemusíte mít ke všemu důvod; nemusíte umět všechno vždy vysvětlit. Je to v pořádku a je to součást života. Pro vás je důležité, abyste žili v souladu s vedením své vlastní duše, která je odrazem Boha.
A Bůh se nikdy nemýlí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)ODLOŽTE SVÁ BŘEMENA

Publikoval v O anjeloch ·
Odložte tíhu svých břemen, naši drazí, a všechny své starosti a obavy odevzdejte Bohu. Není třeba, abyste se svými strachy bojovali sami, když máte k dispozici takovou pomoc.
Dovolte dnes Bohu, aby se postaral o všechny vaše starosti. Nadechněte se zhluboka a s výdechem odevzdejte své starosti Bohu, jehož nekonečná láskyplná moudrost rozřeší jakoukoli komplikaci a nahradí bolest mírem.
Uvolněte své napětí a dovolte Nebesům, aby činila to, co umí nejlépe: milovala vás.

* * *
MYŠLENKA PRO TENTO DEN
Odevzdávám všechny své starosti a obavy Bohu a vydechuji si s úlevou, neboť vím, že všechno nemusím dělat osamoceně. Protože mě Bůh miluje, dostává se mi neustálé podpory na každé úrovni mého života. Je pro mě naprosto v pořádku nechat si pomáhat.

* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue
FB - Svět zázraku
Prosby...

Publikoval v O anjeloch ·
Bože, archandělé a mí strážní andělé, děkuji vám, že mě zbavujete mých úzkostí, které mi brání přijímat proud Božské hojnosti, který je stále přístupný naprosto všem.
Děkuji vám, že otevíráte mé srdce, aby mohlo přijímat.
Děkuji vám, že mé vědomí zbavujete staré zloby a zášti.
Děkuji vám, že mi pomáháte uvolnit mé svaly.
Nyní cítím uvolněnost, otevřenost a připravenost přijímat.
Cítím vděčnost a vnitřní mír.

FB Svět zázrakuNaučte sa telefonovať do neba. Základy anjelského channelingu

Publikoval v O anjeloch ·
Voľným okom ich nevidíme, no ich existencia je nepopierateľná. Dozerajú na pokoj a mier vo svete, zlepšujú spojenie medzi pozemským bytím a duchovnou ríšou, strážia naše kroky, ochraňujú nás, vzdelávajú, inšpirujú, uzdravujú. Reč je o archanjeloch a anjeloch. Pokým archanjeli dbajú na poriadok v celom univerze, strážni anjeli prislúchajú ku konkrétnemu človeku. Pod svojimi ochrannými krídlami ho majú od momentu zrodenia až po odchod na druhý svet.
Kedysi sa hovorilo, že kontakt s anjelskými bytosťami je umožnený iba "vyvoleným". Dnes existujú spirituálne metódy, vďaka ktorým sa môže so svojou svetelnou energiou spojiť každý. Stačí si osvojiť základy channelingu.Čo je to vlastne channeling? Ide o sprostredkovanie duchovnej komunikácie cez kanál. Kanálom je fyzická bytosť, teda človek, ktorý cez seba prepúšťa informácie pochádzajúce od "nadpozemských" bytostí. Získané posolstvá slúžia na jeho rozvoj a duchovný rast, ale môžu byť určené aj inej osobe, prípadne celému ľudstvu.
Priekopníkom v channelingu bol prorok Edgar Cayce, ktorý vydal aj množstvo kníh s touto tematikou. Šikovný jasnovidec komunikoval so širokým spektrom svetelných entít, ktoré cez neho uzdravovali chorých ľudí.
Od roku 2000 počet spirituálnych "kontaktérov" rastie. Najmä v Rusku, USA, Poľsku, ale aj na Slovensku či v Česku. Hoci sa o tom nahlas nehovorí, majstrov channelingu využívajú vo svete aj policajti, kriminalisti, politici či medici.

Jednoduchý návod na "channelovanie":
1. Rozhodnite sa, ktorého archanjela alebo anjela idete vzývať. V prípade, že privolávate archanjelskú bytosť, musíte poznať jej meno. Ak voláte svojho osobného anjela, postačí vám slovné spojenie "strážny anjel". Samozrejme, najideálnejšou možnosťou je, ak ovládate jeho meno. Archanjela si vyberte podľa toho, na ktorú životnú oblasť sa chcete zamerať alebo aký konkrétny problém chcete riešiť. Každý archanjel má svoje "kompetencie", čiže zodpovedá za inú sféru života. Pripravte si diktafón alebo iné nahrávacie zariadenie. Počas channelovania budú z vašich úst vychádzať odkazy, posolstvá a správy, ktoré si po prebratí z meditácie s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete pamätať. Diktafón tieto informácie nahrá a archivuje, takže si ich po magickom úkone budete môcť vypočuť. Druhou možnosťou je mať pri sebe inú osobu, ktorá bude duchovné informácie zapisovať na papier. V takomto prípade však hrozí, že v blízkosti iného človeka nebudete vedieť naplno uvoľniť svoju myseľ.
2. Pustite sa do meditácie. Pokojne si ľahnite alebo sadnite, zapáľte sviečku, do aromalampy nakvapkajte svoj obľúbený esenciálny olej. Meditačná hudba sa neodporúča, optimálne je absolútne ticho. Zatvorte oči a hneď na začiatku channelovania požiadajte o pomoc Svetlo. Tento úkon zabezpečí, že sa napojíte na svetelnú bytosť, a nie na entitu nízkohmotnú - ducha, zblúdenú dušu či zákerného démona. Počas channelovania sa usmievajte, strach zahoďte za hlavu. Obavy a nedôvera sú extrémne silné prekážky, ktoré môžu spôsobiť, že váš pokus spojiť sa s duchovným svetom zlyhá.
3. Teraz nadišiel čas, aby ste v duchu alebo nahlas privolali anjelskú bytosť. Nemusíte použiť konkrétnu vzývaciu formulku. Skrátka, vyslovte svoje úprimné a čisté želanie, aby k vám práve tu a teraz zostúpila svetelná energia a pomohla vám s riešením konkrétneho problému. Pred vašimi očami by sa mali začať odvíjať nevšedné obrazy. "Kontaktér" vidí najčastejšie farebné úkazy, geometrické tvary, ale aj konkrétnu postavu. Prítomnosť anjela pocítite aj na tele - začne vám byť teplejšie, zaregistrujete "mravčenie", jemný vánok, či dokonca dotyk. Vylúčené nie sú ani rozličné nevšedné vône, ktoré naplnia "éter".
4. Archanjela alebo anjela požiadajte o odpoveď na vašu otázku. Ak vám z ničoho nič pôjdu na "jazyk" konkrétne slová, začnite ich vyslovovať. Neuvažujte nad tým, čo hovoríte, ani nad tým, či je to gramaticky správne. Skrátka, rozprávajte to, čo v danej chvíli cez vaše ústa odovzdáva duchovná bytosť. Hovorte spontánne, neblokujte sa. V momente, keď slová prestanú prichádzať, je to znak, že channelovanie je na konci. Poďakujte sa energii, s ktorou ste viedli mystický dialóg, a otvorte oči. Nečudujte sa, ak sa na vašej tvári zjavili slzy. Je to indícia kvalitného spojenia s "nadpozemským" svetom.

Ak neviete, ktorého archanjela máte žiadať o pomoc a duchovné posolstvá, pomôže vám nasledujúci prehľad:
*Archanjel Michael - ochrana pred zlom, odstraňovanie životného nešťastia a nezdaru, odvádzanie zblúdených duší do svetla, eliminácie energetických upírov, ochrana príbytku pred zlými a temnými silami, čistenie rodov
*Archanjel Rafael - uzdravovanie všetkých fyzických aj psychických ochorení
*Archanjel Chamuel - čistenie vzťahov, priťahovanie lásky, odstraňovanie nevery i žiarlivosti
*Archanjel Zadkiel - rozpúšťanie blokád a negatívnych kódov z detstva, ale i minulých životov
*Archanjel Metatron - nazeranie do minulých životov, predvídanie budúcnosti
*Archanjel Uriel - vracanie radosti, šťastia a optimizmu do života
*Archanjel Jofiel - pomoc v materiálnych záležitostiach
*Archanjel Gabriel - očista všetkých oblastí života

http://yntirdah.webnode.sk/
vložené:jún 2015Strážní andělé, kdo jsou a proč jich potřebujeme???

Publikoval v O anjeloch ·
Pro buddhisty jsou to antarjaminové, judaisté rozeznávají andělů mnoho – serafy, cherubíny, elohim, ofanim…, katolíci a pravoslavní křesťané jim říkají andělé strážci. Kdo jsou andělé a proč je potřebujeme?

Kdo jsou?

Anděl strážný je náš vlastní, osobní bůh, který se nám věnuje po celý život – od kolébky až do hrobu. Každý strážný anděl má jenom jednu jedinou starost – vás. Miluje vás, soucítí s vámi a ať se děje cokoli, snaží se vám ze všech sil pomoci.

Někdo má jediného strážného anděla, někdo jich má několik. Andělé stojí vždycky za námi. Má se za to, že za pravým ramenem každého člověka stojí anděl a za levým ramenem ďábel, proto se údajně má plivat jenom přes levé rameno, jinak bychom mohli způsobit uřknutí sobě nebo jiným. Ve skutečnosti však se plivat nedoporučuje vůbec, ani po nečisté moci ne. Jaksi pro jistotu – kdo by si ji chtěl pohněvat? Navíc jsou mezi námi i šťastlivci, kteří mají anděla za každým ramenem — a ti si takové jednání rozhodně nezaslouží.

Andělé strážní nikdy nespí, protože nemohou vědět, kdy budeme potřebovat jejich pomoc. Jsou vždycky dobře naladěni, protože nějaké ufňukané stvoření by bylo špatným pomocníkem.
 

  

Koho Bůh chrání?

Lidi, kteří jsou obklopeni starostlivými anděly strážnými, snadno mezi ostatními rozpoznáme. Říkává se o nich, že je má Bůh rád. Chrání je před nejrůznějšími každodenními problémy i před smrtelným nebezpečím. Ze všeho se tito lidé dostanou s minimálními ztrátami anebo vůbec bez následků. Nečekaná kontrola se v kanceláři objeví, když oni mají volno. Na poslední chvíli zruší letenku na let, který doslova hodinu poté skončí zřícením letadla. Z metra odcházejí pár minut před teroristickým útokem. Není podstatné, z jakého důvodu tak jednají, to hlavní je, že se vždycky vyhnou nebezpečí. Jestliže k takové zázračné záchraně nedojde jednou, ale dvakrát nebo třikrát, je jasné, že dotyčný má silné a starostlivé anděly strážce.

Jen neříkejte, že jsme vás nevarovali!

Pokud je před námi nějaká důležitá událost, ať už dobrá nebo nepříjemná, strážní andělé nás na ni připravují. Sesílají nám různá upozornění v podobě znamení, snů, slov jiných lidí, asociací a v mnoha jiných formách.

Pokud člověk jejich varování nevnímá, snaží se andělé minimalizovat jeho ztráty.
Opravdu silní strážní andělé odvádějí své chráněnce od nedobré události pryč. Pokud je jejich síla menší, vedou dotyčného kolem ní, takže se ho téměř nedotkne. Zároveň mu zcela jistě předvedou, co se mu mohlo stát a také mu připomenou, že ho varovali – vrána mu kdovíjak dlouho krákala nad hlavou, lidé vyslovovali některá významná slova, na billboardech se objevovaly důležité varovné nápisy, přes cestu mu spadl strom. To všechno se nestalo jenom tak pro nic za nic. Andělé jako kdyby zavedli svého chráněnce k okraji propasti a řekli mu: „Podívej se, kam jsi mohl spadnout. V poslední chvíli jsme tě zachytili.“
 

 

Zpravidla je to nezbytné, abychom si uvědomili, že na tragédii, ke které téměř došlo, bychom měli svůj díl viny. Cihla konec konců jen tak někomu na hlavu nespadne. To znamená, že my sami jsme udělali něco špatně a v určité chvíli jsme se vydali nesprávnou cestou. Dokud svou chybu nenapravíme, andělé strážní nás budou stále vracet do bodu, ve kterém všechno začalo.

Hlavní je věřit.

Nejdůležitější podmínkou naplnění smyslu andělovy ochranné činnosti je naše víra v něj. Čím silněji v anděly věříme, tím větší je jejich síla. Pokud nemáme víru, nemůžeme ani čekat pomoc. Anděl sice vidí, že jsme v nebezpečí, chtěl by nám pomoci, ale docela jednoduše k tomu nemá dost energie. A nezbývá mu než dívat se na to, co se s námi děje, se slzami v očích, protože nám nemůže náš úděl nijak ulehčit.

Pokud člověk od svého anděla strážného něco potřebuje, může ho o to poprosit, protože bohové se svými chráněnci rozmlouvají. Jak to správně udělat si řekneme někdy příště.

Alexandra Voloshinová


Tvůrčí bytosti

Publikoval v O anjeloch ·
Tento text je pro ty z vás, kteří vnímají, že pochází z tvůrčích světů.


Toto "místo" se nachází za hranicí lidského chápání, ale kdo vnitřně ví, toho psaní osloví.


Pocházíte z jiného vesmíru, dalo by se říct z jiných vrstev vesmíru. Jsou to prastará "místa", kde vše vzniká a zaniká zároveň. Přeměňuje se...


Bytosti jsou energetické, nejsou hmotné tak jak je známe nyní.


Tvůrci se chtěli vyvíjet a poznávat nové, tak se rozhodli, že svými tvůrčími energiemi začnou tvořit nové světy.


Někteří tvořili konstrukce - architekturu, jiní navrhovali humanoidní a jiná těla a další třeba vzhled planety či přírodu uvnitř.


Někde jste časem zjistili, že se vše vyvíjí do ega, ničení, válek, otroctví a tak jste tyto světy zničili. To co šlo proti životu, otročilo či ničilo jiné planety a bytosti se mohlo zrušit. Byl to takový nepsaný zákon, že co je proti životu nemá na něj právo.


Poté jste se rozhodli, že si zkusíte žít na planetách a v tělech, které jste pomáhali tvořit. Postupně jste zjišťovali, že to není tak lehké, jak se z nadhledu zdá. Dokázali jste se vcítit do lidských i jiných bytostí, začali jste život prožívat skrz své emoce. Přišel soucit a úcta k životu.


To jste si přišli ve starém paradigma zažít...


Také uvolnit vztek, když vidíte manipulace, otročení, války, zlo. Nesnížit se k ničení, protože se můžete dostat na úroveň "pokřivených". Sice jste měli dobrý úmysl, ale někde při vašem putování životy se to mohlo zvrtnout. Vaše tvůrčí energie se mohla dostat do magie a najednou jste byli tam, kde bytosti, které jste měli zrušit.


A jak to vypadá v novém paradigma?


Soucit a úcta k životu svému i ostatních naplněn...


V novém světě již není třeba rušit, "co se nepovedlo". "Ve starém projektu" ano, ale od té doby došlo k určitému vývoji, a nyní je to jinak.


Život nevzniká a nezaniká, jen se přeměňuje do nových forem, možností, vyvíjí se...


Bytosti, které si přivřely srdeční čakru a šly přes ego, války, ničení už za ty eony věků tato hra přestává bavit.


Většina z nich začala toužit po prožitku lásky, radosti, tvoření krásného, sdílení, propojení, emocích, kontaktu se svou duší, po spojení se svým srdcem.


Tyto bytosti většinou ví, co kde dříve manipulátorského, otrockého a ničivého dělaly. Přejí si již vše odhodit a kráčet v nové energii. Potřebují se tomu otevřít, být přijati, a může dojít k přeměně.


Chtějí být volní, svobodní a odhodit okovy...


Tvůrčí bytosti v novém paradigma mají soucit. Ví, že není třeba, aby zanikaly civilizace a znovu se zdlouhavě budovaly. Vše se může proměnit za života. Bez zániku a vzniku, ale v přeměně do nové bytosti, nových světů, nové energie.


Bubliny kolem "pokřivených" začínají praskat. K jejich semínku v srdci tak může proudit láska, světlo, vláha, výživa. Ono pak začíná růst a rozkvétat v krásnou květinu.

Po onech let začínají také svítit. Krunýř, který jim v tom bránil si vytvořili sami a můžou ho rozlomit.


Začíná hořet jiskřička, poté plamínek, plameny a postupně velká vatra, která spaluje a přeměňuje pokřivenou energii a dodává prostor pro novou láskyplnou, laskavou.


Přijetí, přeměna, láska, srdce, radost...


Vítejte v Nové Zemi.


Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz
Co Vám brání slyšet Anděly?

Publikoval v O anjeloch ·

Prozradím Vám tajemství o tom, co Vám brání slyšet Anděly

Lidé se mě často ptají, co mají udělat pro to, aby se spojili se svojí Duší, slyšeli, co jim šeptají Andělé, otevřeli své niterné vnímání a byli projení s celým nehmotným světem. Kromě mnoha inspirací, které se můžete dočist v ebooku Jak se propojit s Anděly, individuálích poselství, které předávám formou Andělského psaní, modlitby, anebo na míru stvořených svíček, bych s Vámi ráda sdílela něco zásadního, co platí pro každého z nás.

Může se Vám to zdát dočista obyčejné, já ale vím, že je to rada nad zlato. V našem každodenním životě máme něco, co nás odděluje od sebe sama, mlží jemné vnímání, izoluje od nehmotné říše a náš osobní prostor plní hutnými vibracemi. Nepozorovaně tvoří temnou propast, do které padají úžasná Poselství Andělů, paprsky Moudrého vědění naší Duše a neustálé plynutí  Darů, v němž k nám hovoří šumění větru, bublání vody, řeč stromů, rostlin, živočichů…ale i ostatních lidí.

Vše co je Bohem stvořeno nám uvolňuje záchvěvy milující energie, ve které je pro každý náš okamžik vloženo Vše, co právě potřebujeme. Stejně tak Duše každého člověka nepřetržitě uvolňuje Čisté záchvěvy, jimiž o nás v Jedinečné symbióze s naším plánem pečuje a odhaluje svá vědění, přesto mnoho lidí netuší, co říká, protože více pozornosti věnují úplně jinam.

Kam? Už možná tušíte. Lidstvo svoji pozornost upíná více ke svému mobilnímu telefonu, který je výborný sluha, ale velmi zlý pán, který nemilosrdně odvádí lidské Vědomí od své síly a rozštěpuje jej do mnoha stran. Ať už je to individuální komunikace s konkrétními lidmi, nebo skrze sociální sítě, jeho časté používání vede do prožívání názorů, potřeb a prožitků, které se neztotožňují s naší Duší, odpojují naše pevné rozpoložení v těle a tříští naši Bytost na mnoho částí.

Jestliže jsme energeticky rozptýleni po různých koutech ať už je to u přátel, kamarádů, zpráv ze světa, myšlenek mnoha desítek, nebo stovek lidí, různých online programů nelze prožívat bytí tady a teď, což je samozřejmě jasné. Nelze vnímat obestření křídel Andělů, naslouchat Moudré řeči živlů, číst v paprscích Slunce, své Duše, nebo jen tak spokojeně být a Vědomě prožívat.

Jestliže se nespočetněkrát za den skrze telefon energeticky propojíte s lidmi (i méně pozitivními vibracemi) které třeba ani neznáte, věnujete jejich myšlence pozornost = dáte svoji energii, která Vám záhy chybí při vlastním prožívání Života. Kouzlo svobodného prožívání, nejen v malých, ale i důležitých okamžicích Vašeho Života stagnuje a může se projevovat rozmanitě destrukčně.


Asi se ptáte, jak to dělám s telefonem já?

Jsem vděčná, že díky němu mohu jednoduše být s kýmkoliv z Vás ve spojení, fotit úžasné fotky, snadno najít vlakové spojení, když se rozhodnu jet s dětmi na výlet a mnoho dalšího.

Upřímně jej mám ráda a děkuji za to, jak mi slouží, přesto si neumím představit, jak bych mohla fungovat, kdyby neustále přijímal internetové spojení a já měla svůj osobní prostor plný hutných frekvencí a různorodého smetí. Vážně nevím, jak bych v tom chaosu četla ve hvězdách, prožívala pečující doteky Posvátných sil Nebe a Země a své Duše. Nedokážu si představit, jak bych ruku v ruce s dětmi prožívala ryzí Život, tvořila pro Vás v mé Andělské dílně, kdyby se mé Vědomí rozuteklo já byla obětí mnoha mobilních neduhů.

A tak svůj telefon používám tak, aby mi byl užitečným pomocníkem, když Já chci a potřebuji a ne naopak. Naučila jsem se vnímavě ke své Duši a celé bytosti rozpoznat do jaké míry je pro mě jeho používání zdravé a v rovnováze, aniž by mi bránilo v radostném bytí. Některé dny je to opravdu jen pár krátkých okamžiků, jiné více času a ještě jindy jej mám třeba několik dnů vypnutý.

Myslím si, že neexistuje univerzální návod, který by byl pro každého stejný a nelze zobecnit míru, která by říkala, kolik času je v pořádku věnovat svému telefonu, ale každý si sám v sobě musí upřímně najít zdravou míru a té se držet. Nenechat se svádět voláním celého světa,  upínat pozornost k lidem a situacím, s nimiž nemáme co dočinění, natož abychom je mohli (pozitivně) ovlivnit, nýbrž mířit energii do sebe a své Cesty je přirozně mnohem smysluplnější.

Jediné co a koho máme Moc ovlivnit,  jsme my sami, Životy nás a našich nejbližších. Nic víc a nic míň.

Teď, když víte, že nejsem stále online a dopřávám si plynutí obyčejného prožívání tady a teď, aniž bych se nechala rušit, tak jistě z jiného pohledu vidíte, proč někdy čekáte na mé odpovědi tak dlouho a bezesporu mám Vaše sounáležité porozumnění, za které srdečně Děkuji.A teď Vám povím, jaké to je, když na dovolené svému telefonu dáte také prázdniny a několik dní se oddáte prostému prožívání, ve kterém každou buňkou své Bytosti cítíte nádherné plynutí času, v němž jsou otevřeny nejhlubší vnímavosti Vaší Duše a spolu s každou rostlinou a bytostí prožíváte sílu Jednoty.

„Bosá chodidla nořím do příjemně vyhřátého písku a zatímco mě něžně hladí vítr, tvoříce na mém těle šumící větrníky krásných obrazců Světla, naslouchám, jak ke mně v plynutí pomalu proudícího času každý oblázek a zrníčko, v nichž je obsažen celý Vesmír sálavým teplem promlouvá.

Dunění vody v síle spolupracujícího Celku zní nádhernou hudbou, ve které na povrch hladiny přináší mnoho zapomenutého Poznání z hlubin podmořského světa a v kouzelné řeči Lásky ke mně mluví celý svět ve své prvotní pra Moudré Síle nejhlubší Lásky.

Přetékám dojetím a prožívám něco, nač nemám slova a přesto to posléze toužím přiblížit dalším lidem a dotknout se ze svého Srdce jejich a nasytit je pra Sílou Života, ve které se vděčně rozprostírám a vdechuji ji.

Netuším, jak do slov poskládám fascinující děje, v nichž mizí hranice, ve kterých je mé Vědomí propojeno s každým hmatatelným i neviditelným záchvěvem, ve kterých prožívám sílu Celku, jako kdybych odnepaměti naslouchala vyprávěním živlů, kterým rozumím stejně snadno, jako Oni mně a vdechovala Božské esence, v nichž se v čirém prožívání setkávám se Vším co Je.

Já a moji nejbližší jsme v ráji, ve kterém nás hladí Andělé a celá říše Matky Země plyne v jedinečném rytmu, jemuž jsme oddali sami sebe, jako kdyby to byla ta nejvznešenější meditace, ve které Vše co Je odevzdáváme samotnému prožitku, v němž je mnoho podob ryzího štěstí.

Několik dní jsem neviděla svůj soukromý, ani pracovní e-mail, nečetla jsem žádné zprávy ze světa, nepoužila sociální sítě a nemám svůj telefon po ruce. Oddávám se jednoduhému Životu, ve kterém splývám se Vším uvnitř i vně a kdykoliv pohlédnu do očí jakéhokoliv člověka vidím tam hlubiny jeho Božství, které ke mně beze slov mluví a mým Srdcem protéká nesdělitelně mnoho pocitů.

Jako kdybych se odnepaměti spolu s hejny pestrobarevných ryb, které mě přijaly jako „svou“, oddávala hmatatelné synchronii podmořské říše, ve které s úctou k jejich Posvátnému světu měkce proudím a prožívám Sílu prosté Přítomnosti.

Jako kdybych odnepaměti, stejně jako naši předci, kteří obráceni k sobě a nacházejíce splynutí se Vším, jen tak obyčejně byla a ať už je to v pohybu s dětmi, nebo sama v rozjímání prožívám SÍLU okamžiku, ve kterém se sbíhá Vše.

Děkuji za to, že dýchám a Jsem.

Sama sobě jsem vděčná, že si dovoluji pouhé plynutí ve Svobodném prožívání, ať už jsem doma, nebo tisíce kilometrů daleko a uvědomuji si, že právě v bytí tady a teď nacházím přesahující prožitky, v nichž ke mně rozmanitou řečí promlouvají Boží poslové.
Je to pro mě časem, kdy jemný svět Andělů bezohraničeně proudí, má Duše tančí a já v jemné radosti obyčejně a přesto Božsky Jsem, ať dělám cokoliv. Děkuji za všechny okamžiky Lásky k sobě v nichž se otevírám Všemu a myslím si, že pro každého z Vás, ať jste na své Cestě kdekoliv a děláte cokoliv, je bytí bez telefonu, ať už na pár hodin, nebo dní důležitá ingredience, kterou byste si všichni měli pravidelně dopřávat, protože právě díky tomu ochutnáváme a posléze prožíváme svůj Příběh ze zcela jiných rovin z nichž se odvíjí mnohé další…

Vytvořte si sami pro sebe oázu, ve které si pravidelně pár hodin, nebo dní budete dopřávat kouzelný čas ve kterém se otevřete své Duši, Andělům, Vědomému prožívání Života a necháte hovořit Vše co Vás obklopuje… Pamatujte si, že čím častěji a delší čas budete v pouhém plynutí Přítomnosti, tím pevněji ucítíte objetí Andělů a vnímavěji se otevřete ke Všemu co Vás obklopuje.

A nebojte se, nic nemusíte a nic Vám neuteče, celý svět se bude točit dál i bez Vás a Vy vyživeni nesmírností mnoha Prožitků budete mít dostatek energie všechny malé i velké úkoly své Duše naplnit, protože uvnitř sebe ponesete stále intenzivněji zářící Světlo sebe sama.

A to je to největší kouzlo, kterým máte Moc sebe a druhé obdarovat.

Odnepaměti je v každém z nás Božská síla, která je viditelná každým okamžikem, v němž sami sebe odevzdáváme ryzímu Prožitku.

Z mého Srdce k Vašemu mnoho nekonečného Světla pro Vás Radana


10 znamení, která nám prozrazují, že nás ochraňuje náš anděl strážný

Publikoval v O anjeloch ·
Jedním z nejzajímavějších témat, které je společné pro většinu náboženství, jakož i různé duchovní směry, je myšlenka o existenci andělů.

Přestože se v těchto různých náboženstvích a spirituálních směrech můžeme setkat s odlišným popisem či představami o andělech, jedno mají společné – jsou považováni za zvláštní formu pozitivní životní energie, kterou má každý z nás a která hlídá každý náš krok!

Role andělů strážných

Už samotná představa o existenci andělů je velice povzbudivá a vnáší do našeho srdce útěchu.

Když si jen představíme, že vyšší síla nás v konečném důsledku ochraňuje před vším zlým, jakož i před samotným zánikem, okamžitě se začneme cítit lépe, mohli bychom říci, že téměř bezpečně.

Nikdo nemůže svědomitě prohlásit za výhradně pravdivé jen jedno náboženství či duchovní směr, nikdo neumí říct, co je smyslem života. Ale o andělech se pojednává téměř v každém existujícím náboženském systému.

Strážní andělé jsou projevem pozitivní energie, jejímž smyslem je zejména doprovázet nás životem k naplnění našich nejlepších vnitřních záměrů. Dávají na nás pozor a snaží se nás vést, abychom v životě kráčeli po těch dobrých chodníčcích a směřovali k sebeobjevování a čestnosti.

Možná právě síla andělů je tím jediným důvodem, proč jsme stále naživu. Možná zařídili, aby nám v osudný večer nepřišel do cesty opilý řidič. Nebo nám předtím, než jsme měli bouračku, připomněli, abychom se připoutali bezpečnostním pásem.

Dokonce se možná postarali o tvorbu nových buněk, které vyhubily smrtelný virus v našem organismu! Životních situací, v nichž nás možná zachránil náš strážný anděl, může být nespočet!

Andělé dávají pozor na každého, ale v jistých chvílích mohou věnovat zvýšenou pozornost konkrétně právě nám. V této situaci nám chtějí prodat nějakou zprávu nebo nás chtějí varovat před blížícím se nebezpečím.

Andělé mohou mít různé důvody, ale pokud náš anděl strážný ochraňuje právě nás, můžeme v našem životě začít pozorovat některá neobvyklá znamení.

Dále v článku uvádíme nejčastější způsoby, jak se nás andělské síly snaží opatrně dovést na správné místo.

Když si začneme těchto znamení všímat, měli bychom si začít více uvědomovat, co nám říká naše intuice.

1. V naší blízkosti stále nacházíme pírka

Pírka jsou nejčastějším znamením, podle kterého víme, že při nás stojí náš strážný anděl.

Pokud se nacházíme na místě, kde se za normálních okolností pírka nemají jak dostat, ale my jsme tam přece jen nějaká našli (a nejen jednou), to může znamenat, že strážný anděl je nám nablízku.

Andělé mají v oblibě po sobě nechávat pírka, kterými nám připomínají, že jsou při nás a ochraňují nás. Zvláště to platí v případě, kdy najdeme pírko bílé barvy.


 
2. Mince nacházíme otočené hlavou vzhůru

Pokud nacházíme mince vždy otočené hlavou vzhůru, můžeme očekávat, že budeme mít po celý týden štěstí. S touto lidovou pověstí se během svého života setkal asi již každý.

Přesto je rozšířené přesvědčení, že strážní andělé nechávají po sobě mince otočené hlavou vzhůru jako odkaz a také jako znamení požehnání.

Dělají to proto, abychom se cítili šťastnější a také aby nám v životě trochu poradili.

3. Často vídíme duhu
Na místě, odkud vychází duha, možná nenajdeme zlatý poklad, jak se to traduje v lidových pověrách. Objevení se duhy má však svůj význam, zejména pokud ji vídáme často.

Duha je přírodní úkaz se silným duchovním nábojem, který v nás vzbuzuje bázeň a pocit krásy. A pokud uvidíme duhu, která se nám ukázala i bez přítomnosti deště, je více než jisté, že je to znamení, které nám seslal anděl.

Objevením se duhy nám andělé rádi dávají najevo, že jsou nám nablízku a že nejsme sami.

4. Často zpozorujeme oblaky podivných tvarů
Určitě si vzpomínáte, že když jste byli ještě děti, viděli jste v různě tvarovaných oblacích nejrůznější výjevy jako například zvířata, rostliny, dopravní prostředky či různé jiné objekty.

Sešlo vám ale někdy na um, že oblaky nápadného tvaru mohou být znamením přítomnosti astrálních bytostí, jakými jsou například i andělé?

Neobvyklé tvary oblaků, jakož i výrazné obrazce v oblacích bývají často znakem toho, že na nás dává pozor náš anděl strážný, který se snaží vést nás určitým směrem.

Není nic neobvyklého na tom, když v oblacích uvidíme tvar srdce, květu či dokonce podobu anděla.

5. Náhlá změna teploty okolního prostředí
Pokud pocítíme v místnosti, kde se právě nacházíme, náhlou a nevysvětlitelnou změnu teploty, to znamená, že strážný anděl je opravdu velmi blízko. Strážní andělé se přemisťují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací.

Přítomnost strážného anděla může ovlivnit způsob, jakým molekuly vzduchu spolu reagují, což může mít za následek pozorovatelnou změnu teploty okolního prostředí, ve kterém se právě nacházíme.

V takovém případě buďte tedy velice pozorní, protože strážný anděl vám může chtít říct něco velmi důležitého.

6. Máme silný pocit, že v naší blízkosti se někdo nachází
Jedno z nejjasnějších znamení blízkosti strážného anděla je, když máme silný pocit, že nás někdo pozoruje. A stává se to častěji, než bychom si mysleli.

Tento pocit je velmi často znamením toho, že naši milovaní zesnulí na nás dávají pozor nebo dohlížejí na to, abychom pokračovali na naší cestě životem dál.

Pokud jsme v místnosti sami, ale silně pociťujeme přítomnost ještě někoho jiného, ​​je to jasným znamením toho, že se usiluje s námi navázat spojení.

7. Uslyšíme naše jméno
Mnohým z nás se už možná stalo, že jsme kráčeli například přes náměstí a zaslechli jsme jako někdo velmi zřetelně zavolal naše jméno. A možná nejen jednou.

Když se tak stane, okamžitě to upoutá naši pozornost. A to je také záměrem andělů. Náš duchovní strážce se tímto způsobem pokouší získat naši okamžitou pozornost!

Nebraňte se tomu – otevřete své nitro a naslouchejte, co se vám bytosti z vyšších sfér snaží říct.

8. Živé sny a vzpomínky
Mít sny během spánku je samozřejmě zcela normální, ale úplně jiné je to v případě, kdy jsou naše sny v poslední době abnormální. Možná jsou mimořádně živé a po probuzení si je zcela jasně pamatujeme.

Tyto sny se nám zdají být téměř stejně skutečné jako každodenní svět, když jsme v bdělém stavu. A totéž se může dít i s našimi vzpomínkami.

Pokud se nám náhle vybaví nějaká vzpomínka, ale neumíme přesně určit, odkud pochází, je to opět jasným znamením toho, že náš duchovní strážce se snaží s námi navázat spojení.

9. Zostřené smysly
Stalo se vám už někdy, že jste najednou začali jasněji slyšet, vidět či jasněji rozpoznávat vůně? Mohlo to trvat možná jen deset sekund, ale naše tělesné smysly byly na chvíli mimořádně ostré a jasné.

V té chvíli jsme se možná báli vůbec pohnout, abychom tyto jemné a vyostřené smysly nenarušili. Měli jsme pocit, jako bychom měli velmi jasné vidiny či vize.

Pokud jsme tedy už někdy zažili okamžiky, kdy naše tělesné smysly byly mimořádně ostré, jednalo se o jasné znamení toho, že jsme na správné cestě.

10. Divné chování elektroniky
Možná jsme někdy na vlastní oči viděli, jak se náš televizor zapnul sám od sebe, nebo se sám opakovaně přepínal na stejný kanál. Je to další jasné znamení toho, že náš anděl strážný se snaží s námi spojit.

Jak jsme již zmínili výše, andělé se pohybují a existují prostřednictvím frekvencí a vibrací, které mohou mít rušivý vliv na fungování elektronických zařízení.

Naše schopnost rozpoznat a vidět andělská znamení má základ v naší ochotě v tato znamení věřit. Důležité je proto zamyslet se i nad naším strachem, předsudky a pohodlností, které nám nejčastěji brání vidět a pochopit projevy vyšších sfér.


 

 
Zpracovala: Mocvědomí.cz
Andělské a Archandělské modlitby

Publikoval v O anjeloch ·
Přivolání archanděla Jofiela:
Volám Tě k sobě, archanděli Jofieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozšířit můj duchovní obzor tak, abych mohla lépe porozumět Božím zákonům. Naplň mé srdce darem rozlišovat mezi dobrem a zlem a zbav mé myšlenky tvrdosti souzení a hodnocení. Osviť svým zlatožlutým paprskem mého Ducha, aby v mém srdci byly rozbořeny všechny bariéry a mé myšlenky se staly láskyplnými. Pomoz mi přijmout samu sebe i ostatní takové, jací jsou, bez soudů a hodnocení, abych tak mohla dosáhnout duchovní dokonalosti. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.


Přivolání archanděla Chamuela:
Volám Tě k sobě, archanděli Chamueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys otevřel mé vědomí čisté radosti, kráse, něze a harmonii. Prosím, nechť skrze Tebe mohu objevit, přijmout a plně rozvíjet svůj potenciál tvořivosti a tvůrčích sil. Harmonizuj právě nyní, prosím, svým růžovým paprskem mou srdeční čakru, abych mohla spatřit a plně pocítit hlubokou lásku, důvěru a pocit bezpečí v sobě a ve všech mých vztazích. Díky Tobě nyní také pociťuji upřímnou radost ze života a lehkost bytí. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Zadkiela:
Volám Tě k sobě, archanděli Zadkieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl spatřit můj vlastní stín, mou temnou stránku, abych tak mohla projít pomyslnou smrtí a vzkříšením. Jen touto duchovní obrodou se mohu stát skutečně svobodnou. Nechť Tvůj fialový paprsek osvítí mého Ducha a pomůže tak rozpustit všechna má lpění, trápení, starosti a smutky, bolesti a utrpení, staré způsoby chování a myšlení, a rozpustit tak tu část karmy, která právě dnes může být takto transformována ve Světlo, Lásku a Svobodu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Haniela:
Volám Tě k sobě, archanděli Hanieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl rozpomenout se na sílu mého Ducha a objevit tak v sobě Boží potenciál a nekonečné možnosti. Pomoz mi, prosím, odhalit své vnitřní bohatství a přinést tak světu obohacení o svůj talent a schopnosti. Uč mne nechtít být individualistou a vynikat z vůle ega a sobeckých motivů, nýbrž rozvíjet svůj vnitřní potenciál pro blaho všech a dojít tak k poznání Jednoty. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Metatrona:
Volám Tě k sobě, archanděli Metatrone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl naladit se na vyšší úroveň vědomí. Pomoz mi zpracovávat mé ego a rozpouštět jej, pomoz mi odhalit skrytou či projevenou duchovní pýchu a rozpustit ji svým fialovým paprskem. Ukaž mi, prosím, cesty k duchovním vědám a esoterickým pravdám, abych se mohla jednoho dne spojit s Kristovým vědomím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Sandalfona:
Volám Tě k sobě, archanděli Sandalfone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mne naplnil romantickými pocity a pomohl nalézt své nejhlubší touhy. Dej mi sílu a odvahu uskutečnit sny, tužby a přání a naplň mne svou energií přinášející obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Dopomoz mi otevřít mé srdce lásce; milovat, věřit svým snům, mít radost ze života a vnímat jeho krásu. Pomoz mi sjednotit stín se světlem, mužskou část se ženskou, své vnitřní světlo s vesmírným a pocítit tak jednotu s Božstvím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Camaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Camaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl zpracovat traumata z minulých životů a rozpustit staré strachy, křivdy a utrpení duše. Pomoz mi svou energií dojít k poznání, že právě skrze tyto traumatické zkušenosti z minula dnes mohu jasně odlišit temnotu od světla a mohla jsem tak duševně i duchovně dozrát. Za Tvé pomoci nyní bezpečně spatřuji temné stránky své duše, neboť pouze tím, že jsem schopna uvidět vlastního démona v sobě a přijmout jej, jsem také schopna jej rozpustit ve Světlo. Právě teď ze mne mizí všechny bolesti, zloba a nenávist, smutek, hněv i pocit křivdy. Přestávají mít více nade mnou moc, neboť Ty, Camaeli, je měníš svým mocným paprskem na Světlo a do Světla je odvádíš. Nechť vše uvolněné je také tímto Světlem nahrazené. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Muriela:
Volám Tě k sobě, archanděli Murieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys naplnil mé srdce svou sametově něžnou energií, aby se má srdeční čakra mohla plně rozvinout v nádherný růžový květ se zelenými okvětními lístky. Prosím Tě nyní o její léčení, rozpusť všechny bloky a překážky v ní, jež mi brání plně prožívat a projevovat bezpodmínečnou lásku, radost a důvěru na všech úrovních. Nechť se právě nyní prolomí všechny bariéry a pomyslné hranice mezi mnou a okolím. Otevírám své srdce lásce bez podmínek a přijímám pokoru do všech svých životů. Díky Tobě, Murieli, také mohu od této chvíle lépe zažívat spojení s přírodními duchy skrze krystaly, rostliny či pouhým pobytem v přírodě. Ve spojení s nimi se naplňuji klidem, ale také novou silou na všech úrovních. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Matky Sofie:
Volám Tě archanděli Matko Sofie! abys mi pomohla poznat, přijmout a plně rozvíjet Bohyni v sobě. Pomoz mi přijmout své ženství, hýčkat jej a plně se jako žena rozvíjet a projevovat na všech úrovních. Pomoz mi, Sofie, rozpustit všechnu bolest, pocity křivdy, utrpení, ponížení a hanlivé výroky mužů a vše, co ve mě zůstává vlivem jejich činů či karmických vazeb s nimi. Já ... odpouštím všem mužům ve všech svých životech. Děkuji jim za vše, co pro mne vykonali, a s láskou a úctou je propouštím ze svého života. Dávám sobě i jim svobodu. Matko Sofie, prosím Tě z celého srdce, naplň mou bytost svým světelným paprskem a probuď ve mě vědomí, že jako žena jsem tady na světě v bezpečí. Jsem ráda ženou. Je krásné být ženou a jako žena se cítím být plně respektována a uctívána. Sofie, žádám Tě také, abys mi pomohla svou energií rozpustit všechnu soutěživost, závist či žárlivost, kterou bych pociťovala vůči mužům a naplň mne pocitem uznání, lásky a respektu vůči mužskému aspektu ve světě i v mém životě. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Anaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Anaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi spatřit své staré představy o hodnotách, své nízké pudy a vášně, a také netoleranci, agresi a pýchu. Pomoz mi, prosím, uchopit negativní dědictví minulosti zasahující mou rodinu i kolektivní vědomí. Prosím, Anaeli, abych byla ode všeho zmiňovaného i všeho s tím spojeného očištěna tvou mocnou energií a přijala na místo toho jemnost, pokoru, duševní rovnováhu, sebepřijetí, odvahu a rozhodné jednání do všech mých životů. Anaeli, prosím, pomoz mi také správně chápat vesmírné zákony a bez podmínek a výhrad je přijímat a řídit se jimi. Nechť Tě provází věčně Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Natanaela:
Volám Tě k sobě, archanděli Natanaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, pomoz mi rozpustit blokády, které v mém vědomí oddělují Nebe od Země a také mi pomoz odložit duchovní obavy a strach. Pomoz mi integrovat duchovno do mého každodenního života a svým zářením mi zprostředkuj, spojení s Anděly a Mistry, abych se mohla odevzdat jejich duchovnímu vedení. Pomoz mi neustále se projevovat na všech úrovních svého bytí jako duchovní bytost, abych tak v sobě mohla probudit Mistra Světla, jímž ve skutečnosti jsem. Pomoz mi, Natanaeli, setkat se ve svém hlubokém nitru s vlastním Božstvím, plně se mu odevzdat a nechat se jím vést, aby mohly do mého života vstoupit zázraky a uskutečnit se tak Boží vůle. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Raguela:
Volám Tě k sobě, archanděli Ragueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mou celou bytost prozářil svou přátelskou energií a já Tě od této chvíle mohla vždy spatřovat v každičkém stromu přírody, v nichž se zrcadlíš. A tak jako strom má korunu a své kořeny, pomoz mi vnímat se nohama na Zemi s hlavou v Nebesích. Nechť mi Tvá energie, milovaný Ragueli, pomůže s láskou pečovat o mé fyzické tělo, které bych při duchovní práci mohla zanedbávat. Nauč mě vnímat jeho potřeby a plně je uspokojovat. Pomoz mi spatřit a přiznat si veškeré své negativní návyky, vnímat disharmonie v těle a vše, co mi mé tělo signalizuje skrze mé pocity. Prosím tě o harmonizaci zemských čaker, mých jemněhmotných těl a jejich propojení s fyzickým tělem. Ragueli, buď při mě vždy, když budu očišťovat prostory, ve kterých se povětšinou nacházím a pomáhej mi s jejich očistou a harmonizací. Svým zářením mi zprostředkuj spojení s mých Andělem Strážným. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Raziela:
Volám Tě k sobě, archanděli Razieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí - svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha. Nechť se ve mě s pomocí Tvé síly zrodí Mistrovské Já, v jehož zakotvení mohu stát daleko nad zákony, které tvoří utrpení, nemoc a nedostatek. Vědomím Mistrovského Já je mé ego zbavováno vlády nade mnou a já právě teď zažívám neomezený tok energie lásky, jednoty s Bohem a léčení, neboť JÁ JSEM Boží proud lásky, svobody, hojnosti a zdraví. Razieli, nechť Tvá sluneční energie podpoří mou sexuální energii, která je také aspektem tvoření. Prosím, abys mne zbavil mé zlosti a mnohých dalším potlačených emocionálních projevů, které stravují mé vnitřní orgány, a tak mohlo dojít k jejich očistě a následnému uzdravení. Díky Tvému slunečnímu zasvěcení se ze mne právě nyní stává charismatická, tvořivá, radostná a úspěšná bytost projevující své vědomí Já jsem Boží přítomnost na všech úrovních - na těle, duši i duchu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Přivolání archanděla Bariela:
Volám Tě k sobě, archanděli Barieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Prosím Tě z upřímného srdce, abys mi pomohl pocítit opravdovou a upřímnou lásku a vděčnost vůči všem a všemu, stvořenému i nestvořenému. Prosím skrze Tebe o posílení citu a vnímání ke všem bytostem na Zemi, aby má láska a soucítění k nim podpořilo léčení naší krásné planety Země. Pomoz mi ji vnímat všemi smysly a vždy pociťovat hlubokou úctu a pokoru k její kráse a síle a vnímat její energie, abych tak mohla být zahalena větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stát pevně na Zemi odpovědnosti. Prosím, vnes do mého života smích a čistou radost ze života. Pomoz mi pochopit hlubokou pravdu o tom, že vše, co přijímám, musí mít možnost proudit dál, neboť v opačném případě dochází ke stagnaci energie a následně projevu nedostatku. Pomoz mi tedy dát všemu živému respekt a lásku, abych od všeho živoucího, rostlin i zvířat, mohla přijmout jejich tajemství léčení a skrytá poselství. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.
Modlitba ke Strážnému Anděli:
Vesmírná moci a sílo Země, Anděla Strážného teď přiveďte ke mně. Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá a zlobě nepřátel proniknout nedá. V lásce a v míru bez těžkých pout, chci Vesmírem tančit, vedle něj plout. Ve své práci chci síly s ním spojit, úlevu přinášet a rány hojit. Anděli Strážný teď při mě stůj, od všech disharmonií mne opatruj. Přispěj mi, prosím, k mému dnešnímu dílu, přines mi moudrost, moc i sílu. Nechť dílo naše plody své vidí, k radosti Bohyně, pro dobro lidí. Děkuji
Přivolání Archanděla Rafaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Východu, tvé jméno je Rafael. Léčiteli, ochránče, vyživující Gájiny děti, anděli lásky, radosti a smíchu. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Prosím, vyhledej všechny příčiny i následky disharmonií na mém těle, duši i duchu a nahraď je prosím vědomím zdraví na všech úrovních, které bez výhrad a bez podmínek přijímám. Pokud je to potřebné, nechť vystoupí poznatky o těchto disharmoniích do mého vědomí, pak Tě tedy prosím, pomoz mi je pochopit, přijmout a transformovat je na Světlo a Lásku. Prosím, pomoz mi zbavit se duševních jedů - nahromaděných emocí a uzdravit tak svou duši i tělo. Prosím, naplň mne svou esencí a spoj tak mužskou a ženskou část mé bytosti, abych mohla dojít k harmonii. Děkuji.
Přivolání Archanděla Michaela:
Buď pozdraven, andělský strážce Jihu, Tvé jméno je Michael. Ty, který vnášíš do světa rovnováhu, anděli spravedlnosti, síly a ochrany. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a nedej proniknout síle, jež by mi mohla škodit či vysávat mou vlastní sílu. Pomoz mi, prosím, vyléčit mé vnitřní konflikty a vše to, co mne odděluje od poznání, že pocházím ze stejného Světla, jež ve mě září, a k němuž kráčím a zpět se navracím. Naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.
Prosba k Archandělu Michaelovi při strachu či potřebě odpojit různá energetická vlákna nesloužící k harmonii:
Archanděli Michaeli, prosím, přijď ke mě napříč časem a prostorem a vyslyš mou upřímnou prosbu. Prosím Tě, Michaeli, přesekni svým mocným mečem všechna mentální a emocionální spojení, která se mnou byla navázána nebo která jsem já sama vytvořila, a též všechna vlákna strachu, manipulace a vysávání síly. Děkuji Ti.
Přivolání Archanděla Gabriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Západu, Tvé jméno je Gabriel. Ty, který přinášíš transformaci dětem mystérií, anděli vzkříšení, milosti a míru. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Pomoz mi, prosím, obracet své vědomí do vyšších úrovní a pociťovat každým okamžikem čistou, dávající lásku. Prosím, naplň mé srdce a srdeční čakru hojivou energií lásky a vyčisti všechny bloky a překážky v nich. Taktéž mi pomoz uvědomit si mou ženskou část bytosti, plně ji vnímat, rozvíjet a respektovat. Naplň mne svou esencí, abych transformovala můj strach ze změny a pocítila tak nekonečný klid, ale také odhodlání vykročit vstříc svým touhám duše. Děkuji.
Přivolání Archanděla Uriela:
Buď pozdraven, andělský strážce Severu, Tvé jméno je Uriel. Ty, který přinášíš sny a věštby, anděli přírody, psychických sil a učení. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy. Dej mi schopnost propojit v sobě Nebe se Zemí a veď mne na mé duchovní cestě. Děkuji
http://www.andelenasmiluji.estranky.cz/clanky/zajimave-odkazy--cteni/andelske-a-archandelske-modlitby.html
vložené: marec 2015Anjeli a komunikácia cez hodinky

Publikoval v O anjeloch ·


Andělé
1:11 hodin - už řadu dní tento čas vždy na hodinách zaznamenám. I kdybych byla ve vaně, určitě bych ze "záhadného" důvodu vylezla těsně před tím, než tato čísla skočí na hodinách.
Všechna čísla mají svůj důvod a právě Andělé s námi nejčastěji hovoří skrze číslice. Jen je třeba si jich všímat. Doma i venku. Nic se neděje bezdůvodně, a když náhle náš zrak spočine v určitý čas na ručičkách hodin, je dobré se zamyslet proč… Chtějí nám Andělé něco vzkázat?CO KTERÝ ČAS ZNAMENÁ V ŘEČI ANDĚLŮ ?
00:00
Volání z jiných sfér, informace, kterou byste se měli dozvědět, ale asi ji ještě nejste schopni porozumět. Přijdou další pokusy o kontakt.
01:00
Máte přejít do středu svého vnímání, o vás nyní jde. Ostatní teď nejsou důležití. Někde tady se stala chyba, trochu jste se ztratili.
01:01
Pohlazení ochránce, strážného anděla, uvědomění si, že je s vámi. Je vždy na vaší straně, je to přítel, kamarád.
01:02
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
01:10
Krize, kterou nyní prožíváte, není tak hrozná, jak si myslíte. Je to jen zkouška, zastavte se, jiste jí porozumíte.
01:11
Zbytečně vzdáváte boj, ještě není konec. Máte spoustu sil, jen si nevěříte. Zkuste to ještě.
01:22
To, o čem pochybujete, má smysl. Nesnažte se vkládat příliš sami sebe do věcí, které se stejně stanou.
01:23
Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.
02:01
Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
02:02
Ochrana, kterou byste měli přijmout. Duchovní rozměr kolem tady není proto, aby vám ubližoval. Ale naopak.
02:04
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
02:20
Mezi vámi a partnerem je podivné prázdno. Oba se sice díváte jedním směrem, ale to nestačí. Občas byste měli spolu promluvit.
02:22
Pohlazení shůry, nebraňte se pořád, zatím si ještě nepřipouštíte žádný jiný svět. Změní se to již brzy.
02:34
Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.
02:36
Vnímejte vazbu na partnera. Jsou tady nepřehlédnutelné vaše budoucí společné projekty. Ty potvrzují, že patříte k sobě.
02:46
Klíč k partnerství hledejte přes společné projekty. Nedělejte v tomto směru nic násilného. Podejte partnerovi pomocnou ruku.
02:55
Poháry lásky nejsou úplné, něco tady chybí. Pravděpodobně se snažíte o něco, co nemůže vyjít. Láska není soutěž ani boj.
03:03
Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování. Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.
03:06
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
03:25
To, co se vás nyní dotýká, nesmíte brát jako trest. Přestože vám není nejlépe, poděkujte a těšte se na další lekce.
03:33
Procházíte důležitou životní zkouškou, je nutná. Nesnažte se jí vyhnout, nebo budete posunuti o stupínek níž.
03:56
Komplikace, které nyní vnímáte, nejsou komplikacemi. Všechno je v pořádku. Jste v důležitém okamžiku, zbývá poslední krok do cíle.
04:02
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
04:04
To, co si vytváříte jako vlastní obraz, není správné.Revize, zbavit se špatných návyků.Jinak dojde z osudové ráně.
04:08
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
04:44
Informace z minulosti.Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami.Přijde ocenění, žádný strach.
04:56
Všechno se děje, jak má,jste na správné vlně, tady a teď.Mějte oči otevřené, tak to má být.
05:05
Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa.Zbrzděte. Čas není.Je to vážné varování před blížící se nemocí.
05:10
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
05:55
Jste příliš na zemi, budete svědky události,která vás z této iluze vyvede.Příliš se nedivte.
06:03
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
06:06
Ve vztahových věcech je problém,neberte druhého jako majetek.Každý potřebuje svobodu, což se týká nejen partnerů, ale i dětí.
06:12
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
06:16
Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.Stereotypy padají, připravte se na změnu.Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.
06:36
Uvědomujete si vazbu mezi vámi a partnerem.Není o čem pochybovat, nehledejte zde žádné problémy.Společná budoucnost, společné projekty.
07:07
Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.Zrada ve vzduchu.Krok proti proudu, nemůže to vyjít.
07:14
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
08:04
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
08:08
Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,co se má dnes stát, podaří se.Přijde ocenění, žádný strach.
08:16
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
09:09
Nezapomínejte na období, kdy jsme byli dětmi.Tam je totiž největší tajemství,stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.
09:18
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
10:00
Měli byste už otevřít své srdce lásce.Je ve vás nějaký problém, proto nemůže jít dál.
10:01
Všechno důležité je zapsáno jinde, než myslíte.Mějte srdce otevřená, cesta z toho pralesa se vám brzy ukáže.
10:05
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
10:10
Příjemné události, vyjasnění problémů,odstranění překážek z cesty,strach není na místě, posun do budoucnosti, pochopení.
10:20
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
11:01
Nechtějte posouvat čas.Všechno bude tak, jak má být.Zpráva, kterou už delší dobu očekáváte, přijde.
11:11
Ideální směr, po kterém jdeme,všechno je v nejlepším pořádku,mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.
11:21
Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
11:22
To, pro se v tuto chvíli rozhodujete, není správné.Zvažte, jestli tudy opravdu musíte jít.Brzy byste byli hodně zklamaní.
11:33
Dostali jste se do podivného víru,všechno se točí, ale nějak jinak, proti vám.Pokuste se vystoupit na břeh, dokud je čas.
11:44
Máte-li pocit, že se něco nevyvíjí, jak byste chtěli,nedělejte hned závěry.Všechno má svůj čas, dočkáte se.
11:55
Neotáčejte se do minulosti, tam je skončený příběh.Konečně jste se vydali na lepší cestu, tohle je správný směr.I druzí vám dají najevo, že právě sem patříte.
12:06
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
12:12
Informace z minulosti,potřebujete dostat impuls, abyste pochopili cestu.Žijete příliš materiálně, prací, je nutný obrat.
12:21
Připadáte si jako cizinec mezi vašimi blízkými, nerozumíte jim.Nemáte to nyní nejjednodušší.Je třeba začít uvažovat jinak a jednat jinak.
12:22
Krizi ve vztahu byste chtěli řešit, ale nemáte na to.Nechte vše plynout.Partnera vidíte nereálně, jako v pokřiveném zrcadle.
12:24
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
12:34
Všechno se děje, jak má,jste na správné vlně, tady a teď.Mějte oči otevřené, tak to má být.
13:13
Dochází k urychlení vývoje,konec stagnace, jízda z kopce.Odměna, potlesk, pochopení tam, kde vás dlouho nechápali.
13:26
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
13:31
Jste kontaktováni bytostmi z jiného světa,ale nepřikládáte tomu význam.Měli byste už začít uvažovat jinak.
13:33
Příliš se vzdalujete dětskému světu.Je to varování:Vraťte se, dokud je čas.
14:07
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
14:14
Láska by chtěla k vám,ale přes nasazenou masku to nejde.Jste jakoby jiní, neupřímnost, bariéra, odstup, skleněná zeď.
14:24
Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
14:28
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
14:41
Sešli jste ze správné cesty, ještě je čas se vrátit.Však dobře víte, kde jste udělali chybu.Nebude to složité.
14:44
Ve vztahu došlo k problému, který vás trápí.Nechtějte řešit, co řešit nejde.Časem bude lépe.
15:15
Zpomalit, všechno je zbytečně rychlé,hrajte si s dětmi, zpívejte,nejste klon modelek ani supermanů, buďte sví.
15:30
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
15:51
Přestáváte si věřit.Upadáte do zbytečných depresí.Vaše cesta byla jen na chvíli zastavena, není to definitivní konec.
15:55
Láska vám připadá stereotypní a nudná.To ale ještě není pokyn k tomu, abyste se rozhlíželi jinde.Pracujte na sobě.
16:06
Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí.Stereotypy padají, připravte se na změnu.Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.
16:08
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
16:16
Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním.Zrada ve vzduchu.Krok proti proudu, nemůže to vyjít.
16:26
Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
16:32
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
17:17
Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami,co se má dnes stát, podaří se.Přijde ocenění, žádný strach.
17:34
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
18:09
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
18:18
Nezapomínejme na období, kdy jsme byli ještě dětmi.Tam je totiž největší tajemství,stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.
18:36
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
18:48
Jste až příliš pohlceni prací.Měli byste zase najít tu hezčí stránku života.Myslete víc na lásku, víc na přírodu.
19:19
Příjemné události, vyjasnění problémů,odstranění překážek z cesty,strach není na místě, posud do budoucnosti, pochopení.
19:29
Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
19:38
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
20:02
Jste pod vyšší ochranou, jen tomu nevěříte.Není to ale otázka dneška,dostanete důkaz a pochybovat přestanete.
20:10
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
20:20
Varování v oblasti přátelství, zřejmě máte přílišné nároky,které druhá strana nedokáže splnit.Zbytečná traumata, zmírněte.
20:40
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
21:12
Život není o penězích.Ale někdy trvá dlouho, než si to člověk uvědomí.Je to varování, zamyslet se nad tím, jak žijete.
21:21
Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování.Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.
21:22
Na partnerské vlně není všechno úplně v pořádku.Někde se stala chyba, zamyslete se.Ještě není úplně pozdě.
21:31
Varování, aby člověk neuhnul od své cesty,nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje.Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
21:42
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle,to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
21:43
Jste zamotáni v nějakém uzlíku,ale dostanete návod, jak z toho ven.Ta chvíle přijde brzy, nebojte.
22:11
Připadáte si, jako byste sem nepatřili.Všichni kolem vás mluví jinou řečí.Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
22:22
Nejintimnější spojení s jemnohmotným světem, který je všude kolem vás. Přicházejí důležité informace, vize a sny, které přesahují rámec všedního dne.
22:33
Všechno, co se vám děje, je součástí vyšších plánů. Nemějte strach. Jde jen o to, abyste se s tím nějak vyrovnali, sladili.
22:44
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
22:55
Obraz dvou pohárů. Absolutní propojení, jedna duše ve dvou tělech. O ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska.
23:23
Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa. Zbrzděte. Čas není. Je to vážné varování před blížící se nemocí.
23:32
Postupně sundáváte nasazené růžové brýle, není to jednoduchý proces. Zvládnete to. Vyšší síly vám fandí. Nejvíc pochopíte mimo svůj dům.
23:45
Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.
23:46
Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

Zdroj:pridané:24. února 2014 v 23:18
mesalinda.blog.czČára strážneho anděla

Publikoval v O anjeloch ·

21. prosince 2015 v 6:49
Říká se, že člověk, který má na dlani čáru paralelní s čárou života, má neskutečné štěstí.
Smůla a nehody se tomuto člověku budou navždy vyhýbat a naopak, štěstí ho po celý život neopustí.
Tato čára se u lidí vyskytuje pouze extrémně vzácně.
Nazývá se a znamená, že daný člověk byl umístěn pod speciální ochranu svého strážce a mocných sil.
Někdy se označuje i jako čára Marsu nebo čára druhého života.
Její vlastníci totiž mají schopnost zázračně přežít při různých katastrofách, neopouští je dobré zdraví, nepociťují materiální nedostatek a snadno v životě překonávají jakékoliv překážky.
Pokud patříte mezi lidi, kteří byli obdarováni touto čárou, děkujte za ni Bohu, osudu a samozřejmě i svému andělu strážnému.
Na úvodním obrázku je čára strážného anděla znázorněna pod číslem 2, číslo 1 ukazuje čáru života.
Varianty čar:
1) Čára je rovnoběžná s čárou života po celé její délce
Toto je výborné znamení ! Takový člověk bude totiž chráněn svým strážným andělem po celou dobu svého života.
) Kratší čára, která prochází vedle čáry života (slabě viditelná nebo přerušovaná)
Člověk s touto variací by měl očekávat v životě nějaké problémy a potíže, které však časem pominou.
3) Čára se nachází na pravé ruce
Jde o dar člověku za jeho osobní kvality. Může to být výsledkem toho, že učinil dobrý skutek, ale i tím, že podstoupil nějaké trápení.
4) Čára se nachází na levé ruce
Jde o dar, který byl člověku dán již od narození. Tento fenomén bývá často zděděný po předcích.
prevzaté: electropiknik.czPoselství archanděla Michaela o pasti nedůvěry

Publikoval v O anjeloch ·

Vaše přesvědčení vytvářejí vaši realitu. Víme, že je vám tato skutečnost již známa, ale někdy si neuvědomujete, jak dalekosáhlý má tato pravda vliv na váš život a vaše zážitky. Proto bychom o ní chtěli pohovořit.
Vaše lidské ego se vás za každou cenu snaží udržovat ve falešném pocitu bezpečí a jistoty, která podle jeho vnímání spočívá v naprosté neměnnosti. Tudíž všechna omezení a utrpení, které jste dosud prožívali, jsou dle pohledu ega pořád lepší než nějaké neznámo, kde není nic jisté - a tedy ani bezpečné. Tímto falešným pocitem bezpečí vás však opakovaně chytá do pasti - a právě na tu bychom vás rádi upozornili, zvláště pokud patříte mezi ty, kdo si stěžují na stále se neplnící přání.
Jste-li chyceni v pasti svého ega a pociťujete tedy falešný pocit jistoty a bezpečí ve svých omezených návycích a způsobech, opakovaně si vytváříte tytéž omezující podmínky ve svém životě. Protože v omezení věříte uvnitř, vytváříte si pak odpovídající zkušenosti i ve vnějším světě - a přibývají další a další omezení - ze strany jiných lidí, kvůli nedostatku peněz či jiných věcí, apod. A když pak sbíráte tyto zkušenosti, logicky si vyvozujete závěr, že jste a budete stále omezováni a že bude dobré se na to připravovat. Tím si nejen vytváříte, ale i upevňujete negativní přesvědčení - které následně opět vytváří vaši realitu a - v tomto případě - opět další omezení.
Jste-li chyceni v pasti ega, pak v sobě vyživujete omezující a negativní přesvědčení. Těmito přesvědčeními si vytváříte omezující a negativní realitu. A když pak zažíváte omezení a negativní zkušenosti, zpětně si tím potvrzujete, že máte pravdu, a ve svých omezujících přesvědčeních se ještě utvrdíte. A cyklus začíná znovu od začátku. A znovu. A znovu. A znovu.
Dokud si neuvědomíte, že za mnohými těmito zážitky stojí vaše vlastní omezená přesvědčení, kterým jste kdysi uvěřili, budete v této pasti chyceni stále a budete si opakovaně vytvářet tytéž nebo podobné zážitky a zkušenosti. Když si však uvědomíte, že jste to jen a jen vy, kdo může tento stav zvrátit, a to změnou svých přesvědčení, ego nad vámi ztratí svou moc a vy budete moci svobodně utvářet svou realitu tak, jak si to opravdu přejete.
Ale připravte se na vnitřní bitvu. Půjdete totiž proti logice. Vašemu egu se to nebude líbit! Ego ví, jak na vás. Ví, že spoléháte hlavně na rozum a logické argumenty. Takže co udělá? Začne na vás používat logiku.
"Ale vždyť přece vidíš, jak to vypadá, tak jak můžeš věřit opaku?!
Jen se podívej, jak ti všichni ubližují a jaká jsi ubohá oběť! Nemůžeš si přece nalhávat, že jsi silná osobnost a že tě lidé mají rádi!
Jen se podívej, kolik vztahů ti přineslo jenom bolest! Když budeš čekat, že ti nějaký přinese štěstí, znamená to, že jsi naivní a doplatíš na to!
Jen se podívej, jak pořád musíš jenom něco platit! Jak bys mohl/a věřit, že je možné být bohatý/á?..."
Ego rádo DOKAZUJE. Ví, že na jasné a nevyvratitelné důkazy nemůžete nic říct. Ví, že když vám dokáže svou pravdu, nebudete ji moci vyvrátit a rozhodnete se ho poslechnout. To platí však pouze v případě, že se spoléháte výhradně na svou rozumovou logiku.
Člověk, který naslouchá srdci, je vůči této argumentační taktice odolný. Možná má pochybnosti, ale uvnitř ví, že na tom nezáleží. Uvnitř cítí, že bez ohledu na to, co prožívá nebo prožil, skutečnost může být i jiná. A že když zapracuje sám na sobě, na tom, čemu věří, na tom, jak vnímá své zážitky a jak se k nim staví, že tím vším může změnit i to, co si v životě vytváří. Uvěřit něčemu, co není logické, je pro ego nepředstavitelné. A je-li to nepředstavitelné i pro vás (např. že byste mohli najít ten nejkrásnější vztah na světě, dosáhnout nějakého velkého úspěchu, změnit zdánlivě neovlivnitelnou situaci apod.), pak vězte, že jste chyceni v pasti svého ega a jeho argumentačních bažin. Ego vás bude utápět svými argumenty, dokud se sami nezačnete spoléhat na nelogické, avšak přesně zacílené a jasné vedení svého srdce. Když nasloucháte svému srdci, je jedno, co vám ego říká a jak logické se to zdá být. I když míříte do neznáma, do nepoznaných oblastí, a vaše ego vříská, jak je to strašně nebezpečné a vyjmenovává vám všechny logické důvody, proč to nedělat, a všechno špatné, co se vám může stát, s vedením svého srdce půjdete vždy správně - a co víc, budete růst, rozvíjet se a nakonec budete schopni přijmout štěstí, které jste si tak dlouho přáli. To nebude možné, dokud nevykročíte ven z pasti ega.
Nemůžete dosáhnout naplnění svých snů, když nevěříte, že je to možné. Jste-li přesvědčeni, že "to se nikdy nestane" nebo "to není možné", činíte to svou realitou. A ano, pak je to pravda! Ale jen proto, že tomu věříte! Tuto "pravdu" můžete kdykoli změnit pouhou změnou vašich přesvědčení a přístupů! Brát své omezující a negativní zážitky jako důkazy, že v ně máte věřit a nadále si je opakovaně vytvářet, je naprosto absurdní! Zamyslete se nad tím na chvíli:
Omezujícím přesvědčením si vytváříte omezení, a pak toto omezení využíváte k tomu, abyste se zpětně utvrdili ve svém omezujícím přesvědčení.
Je to nekonečný začarovaný kruh! A tak vás prosíme, vystupte z něj! Přestaňte se sami odsuzovat k věčnému nenaplnění! Vaše "komfortní zóna" vám žádnou jistotu nedává! Jediné, čím si v ní můžete být jistí, je to, že se nikdy nedostanete dál, než jste teď. To chcete?
Vězte prosím, že v bezpečí jste VŽDY. Nasloucháte-li svému srdci a své intuici, pak reálné nebezpečí rozhodně poznáte a budete se před ním moci ochránit. Není třeba se nechat neustále "preventivně" strašit svým egem, které vidí ohrožení ve všem, co vás odvádí od něj samého! Ego budete mít jako lidé vždy. Je však ve vašich možnostech rozhodnout se, že mu nebudete naslouchat a že budete následovat jasné vedení svého srdce. To vás nikdy nepovede špatně! Ano, některé zážitky vás bolí, ano, některé zážitky nejsou příjemné, ano, někdy to bývá těžké. Ale to neznamená, že si kvůli tomu musíte bránit v naplňování svých snů a nikdy se nepohnout z místa! Chcete-li se cítit jistě, zvykněte si být flexibilní a dovolovat životu, aby vás vedl, kudy potřebujete jít, přestože tomu třeba někdy sami nerozumíte nebo nevíte proč a přestože vaše cesta nemusí vést růžovým sadem.
Přestaňte spoléhat výhradně na rozum a logiku a dejte prostor svému srdci. Nebojte se uvěřit tomu, čemu jste dosud nevěřili kvůli svým zkušenostem, které jste si přitom sami vytvořili svým přesvědčením! Možné je opravdu všechno, ale abyste to mohli opravdu zažít, musíte tomu nejprve uvěřit. Jste ochotni překročit bažiny logických argumentů svého ega a přejít na druhý břeh, kde vás čekají vaše splněné sny? Vaše víra vám přes tuto bažinu vystaví pevný a neotřesitelný most. Bez ní to nepůjde. Chcete-li se dostat na druhou stranu - ke svým splněným přáním - musíte skutečně uvěřit. S touto vírou pak budete moci bezpečně kráčet až do samotného cíle, bez ohledu na to, co vás během ní potká.
Nikdy nebudete sami a nikdy nezůstanete na holičkách. Vesmír vás miluje a vždy vám zajistí všechno, co potřebujete. A že to nezažíváte? Pak tomu skutečně nevěříte ;) A tak uvěřte, a uvidíte ♥
* * *
(M.T.)6 náznaků, že vás chce váš anděl strážný před něčím varovat

Publikoval v O anjeloch ·
Jak poznat, že vám někdo ne z tohoto světa chce něco sdělit.

Měli jste někdy pocit, že vás někdo pozoruje, i když jste s jistotou věděli, že široko daleko nikdo není? Jak často dostáváte na otázky, které si v duchu kladete, odpověď, kterou byste si sami rozhodně nedali? Tyhle otázky by vám nejspíš kladl psychoterapeut nebo psychiatr a mohou dokonce vyvolávat představu nějaké fóbie nebo snad odchylky psychického stavu. Existuje však přece jenom jistý rozdíl mezi fóbiemi a odchylkami a zprávami vašeho anděla strážce, vyšších sil, které nemůžeme materiálně vnímat.
Člověk s psychickou odchylkou ji nikdy jako odchylku nevnímá. Jestliže cítíte nějaký zásah jiného světa do toho svého, naslouchejte. Ti, kdo tam o vás mají péči, vám dají vědět, napovědí vám a podpoří vás.

Podívejte se na přehled šesti náznaků, že vám chce něco sdělit někdo z jiné  reality:

1. Máte velmi zřetelné sny, které si dobře pamatujete

Duchovní svět svá poselství sděluje často právě prostřednictvím snů. Blíží-li se nějaká životní změna, může vám to být naznačeno ve snu. Bude to scénář či symbol, kterého si rozhodně nebudete moci nevšimnout. Pokud se vám zdál sen, nad nímž jásá celé vaše nitro, nebo naopak vám přebíhá mráz po zádech při pouhé vzpomínce na něj, pak hledat výklad v nějakých snářích nemá vůbec smysl.

Když spíte, astrální svět je vám přístupný. Veškeré vaše jistoty a pevná přesvědčení zůstávají v realitě, zatímco v jiných sférách jste více vnímaví. Záhrobní bytosti (vaši zemřelí předkové, náboženské symboly nebo lidé, kteří jsou vám velmi drazí ve svém pozemském ztělesnění) se vám budou zjevovat v obrazech, které si zapamatujete. Pokud si uvědomíte, že je to znamení shůry, pak jediné, co musíte udělat, je zformulovat svůj záměr dozvědět se více.

2. Vašich pět smyslů posiluje

Svůj reálný svět vnímáte prostřednictvím čichu, hmatu, chuti, zraku a sluchu. Svět ireální vám předá svůj signál takovým způsobem, že ihned pochopíte – taková vůně nebo zvuk se na daném místě nemohly vyskytovat. Například vůně konkrétní květiny nebo trávy, voskové svíce nebo parfému nějakého konkrétního člověka. Může vám také zvonit v uších. Periferním zrakem můžete postřehnout nějaké postavy a jejich pohyb. Nelekejte se, dál naslouchejte, buďte otevření, pozorujte a klaďte otázky.

3. Začíná selhávat elektronika a vypadává elektřina

Znamení shůry nebo z paralelních světů mohou mít i tyto projevy. Jsme stvořeni z hmoty, avšak elektřina, to jsou vlny, které mohou naše světy propojovat. Jestliže vám nestartuje auto, i když zapalování je v pořádku, je možné, že váš silný anděl strážný vás právě v tuhle chvíli nechce pustit na cestu. Poslouchejte pozorněji píseň, kterou hrají v rozhlase – asociativní vnímání vám pomůže se zorientovat – buď vám ukáže na toho, kdo se o vás stará nebo na příčinu zdržení. Lekat se není třeba. Navzdory hororům na podobná témata si pamatujte jedno: tělo se mohlo dávno rozpadnout na prach, avšak energie pojící vás s někým, kdo vás z onoho světa chrání, je věčná.

4. Jste náhle naplněni nevysvětlitelným Věděním

Jestliže otázka, na kterou jste ani za nic nemohli nalézt odpověď, je náhle nad slunce jasnější, je to rovněž znamení zásahu informačního toku z jiného světa. Někdo, kdo vás chrání, se postaral, aby vás poznání osvítilo, abyste pochopili, porozuměli a odhalili něco, co vám dřív nešlo do hlavy. Je to projev péče vašich duchovních ochránců a blízkých. Telepatie, neodbytné vnitřní přání něco udělat nebo intuice – říkejte tomu jak chcete, pokaždé, když v duchu prosíte o pomoc, je to právě tahle síla, která vám napoví. Stačí naslouchat.

5. Mrazení

Říká se, že když náhodně vyslovíme něco, co odpovídá skutečnosti, zvláště když je to nějaká hrozná možnost nebo předpoklad, zamrazí nás, přejede nám mráz po zádech a zachvějeme se. Je to příznak, že vedle nás je svět éteru, připravený s námi komunikovat.

6. Přistihujete sami sebe přitom, že různá znamení vás vysloveně bijí do očí

Stane se, že na něco myslíte a náhodně se vám dostane přesné odpovědi nebo potvrzení, například v podobě písně nebo věty napsané na karosérii protijedoucího vozu. Podobné shody ve znameních vysílaných z onoho světa vás ujišťují, že jste na správné cestě. Buďte pozornější k vlastním pocitům, naslouchejte světu kolem sebe, buďte připraveni rozmlouvat s éterem. Bude pak pro něj mnohem snazší k vám promlouvat.PLEJÁĎANÉ LIDI UČÍ A LÉČÍ VE SPÁNKU..

Publikoval v O anjeloch ·
Země má blízký vztah s Plejádami. Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobem léčením. Mnoho Plejáďanů se inkarnovalo do této doby. Někteří Hvězdní lidé, kteří pocházejí ze vzdálených galaxií, sestoupili přes Plejády, aby mohli upravit své vibrace a žít na Zemi. Bytosti z těchto domovských planet se k nám dostávají přes Plejády, a pomáhají nám naplňovat poslání. Pro jejich podporu můžeme navštívit Plejádskou světelnou komnatu.
Plejáďané lidi učí a léčí ve spánku. Jejich práce má pomoci připravit druhý příchod Krista v masovém měřítku, kdy se z mnoha z nás tady na Zemi stanou realizované, Kristovské bytosti. Plejáďané nám pomáhají při léčení pomocí rukou, jasnovidných výkladech a ke spojení s vyšším Já, otevřením a aktivací kanálů, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z vašeho multidimenzionálního já do vašeho těla.
Tyto informace a praktiky tvořili klíčovou část starověkých léčebných chrámových praktik v Lemurii, Atlantidě a Egyptě. Nadešel čas rovzpomenout si na tuto práci.
Napojení na Plejády nás učí, jak pomáhat lidským bytostem v uskutečnění vibračních změn nutných pro to, aby náš nervový systém vydržel nadcházející frekvenční změny na Zemi. Jestliže se znovu napojíme na naše vyšší Já a máme své kanály otevřené a přijímající energii Ka z vyšších dimenzí, výrazně se zvyšuje možnost sjednocení našich duchů s fyzickými těly. Těm z nás, kdo jsou spirituální hledači Pravdy, se tak poskytuje pomoc v podobě úplného sestoupení ducha do hmoty za účelem přeměny a osvícení.
V současné době je nezbytně nutná transformace mužsko - ženských vztahů v původně zamýšlenou podobu, a že je to součást celkového plánu. Dojde ke spojení s vyššími Já přes vyšší dimenze. Toto spojení otevře multidimenzionální komunikaci s vyššími Já a ostatními světelnými bytostmi a umožní nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav mající styčné body s naší sluneční soustavou a galaxií. Při správném spojení meridiánů v těle s vyššími dimenzionálními já dochází k regeneraci orgánů a otevření cesty pro sestup Kristovských Já do našich těl.
Plejáďané nás přicházejí probudit, abychom si uvědomili, kde se v naší evoluci nacházíme co je zapotřebí pro další kroky. Jejich informace se týkají planety jako celku, ale také jedinců, kteří jsou s Plejáďany v osobním spojení.
Mnozí lidé budou potřebovat velmi specifická léčení a otevření, aby se připravili na přijmutí kristovského vědomí. Později všichni lidé, kteří na Zemi zůstanou, musí chápat následující zásady: 1. Úkolem člověka na Zemi je vyvíjet se fyzicky, emocionálně, mentálně a spirituálně. 2. Každá lidská bytost má božskou podstatu tvořenou světlem a láskou, jejíž základní vlastností je dobrotivost. 3. Svobodná vůle je absolutní univerzální právo. Dokonalost vyzývá já, aby se s důvěrou a vírou vzdalo své svobodné vůle ve prospěch vůle božské. 4. Veškerá přirozená existence je posvátná bez ohledu na to, jak slouží nebo vyhovuje potřebám individuálního já.
Plejádští, sirianští a andromedští učitelé zahustili svá těla a pomáhali organizovat různé civilizace, například na Machu Pichu, Egyptě a Atlantidě. V každé oblasti začaly fungovat různé školy. V Atlantidě byl založen Řád Melchizedeka a chrámy Alorah. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se začaly používat k léčení a multidimenzionální komunikaci. Thovt přinesl do Egypta sluneční zasvěcení a vědomí, informace o teleportaci, telekinezi a cestování dimenzemi a mimo čas a prostor v merkabě. Velká pyramida sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k zasvěcení pro lid Egypta a celé planety, což dělá i v dnešní době.
Lidé se měli vyvinout do bodu, kdy budou sami schopni komunikace s vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami. Lidé měli pochopit, jak mohou splnit své spirituální cíle a stát se rasou mistrů na Zemi.Vibrační vlna energie už nyní probíhá celou planetou..
Poznatky - Plejádská světelná terapie - Amorah Quan Yin
Zdroj: FB Pleja Světlo KrystalJak se léčit s anděly

Publikoval v O anjeloch ·
Andělé  mají neomezený čas, energii a zdroje, nic pro  ně není nemožné. Můžete požádat o jejich pomoc, jak často budete chtít. Líbí se jim když je zavoláte. Andělé jsou mezi námi, aby nám pomáhali ve všech aspektech našeho života, učili nás a předávali nám svá poselství., že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže.

Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly volat a zvát do svého života, tím snadněji a láskyplněji jím budeme proplouvat. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí je zavolat.

POŽÁDEJTE

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme své výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat. Slova, která použijete, nejsou důležitá, protože andělé odpovídají na "modlitbu vašeho srdce", která se skládá z vašich opravdových citů, přání a otázek.

Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí. Strážní andělé zajistí, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastni, zdraví a naplníme své životní poslání. Přijímejte pomoc kterou vám nabízejí. Každý máme svého anděla, většina lidí má dva strážné anděly, jeden je hlasitý a smělý, aby zajistil, že budete pracovat v životě tak jak vám určil Bůh. Druhý je tišší a slouží k tomu, abyste se cítili příjemně, a utěšuje vás.

Můžete mít více než dva anděly a je výhoda být obklopen dalšími. Vyvolejte další anděly žádostí, aby vám je Bůh seslal. Proveďte to tak, že buď požádáte anděly  přímo, nebo si je představte, jak vás obklopují. Můžete požádat o kolik andělů budete chtít.


ODEVZDEJTE SVŮJ PROBLÉM

Andělé vaši situaci vyléčí pokud jim bezezbytku odevzdáte svůj problém. Je to, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům.


VĚŘTE

Andělům nemůžeme vnucovat svá vlastní řešení, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh i andělé si přejí, abyste byli šťastní.


NÁSLEDUJTE POKYNY A VEDENÍ

Poté co požádáte své anděly o pomoc, okamžitě pro vás budou pracovat. Poskytnou vám vedení a pokyny, abyste mohli podniknout patřičné kroky a s jejich pomocí spoluvytvářet splnění předmětu své modlitby. Vedení a pokyny jsou nejběžnějšími způsoby, jakými andělé odpovídají na vaše modlitby. Mnoho lidí, kteří se domnívají, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny, ignorují informace, jež dostávají. Božské vedení je opakované, láskyplné, povznášející a vždy nás žádá, abychom zlepšili situací. Může přijít jedním ze čtyř způsobů, nebo jejich kombinací:

1. Fyzické nebo emocionální.

Máte vnitřní pocity, svědění, husí kůži, intuitivní tušení nebo cítíte přítomnost anděla kolem vás. Tyto pocity vás vedou k tomu abyste uskutečnili pozitivní změny, říká se tomu "jasné cítění".

Ti, kdo získají božské vedení pomoci pocitů, bývají mimořádně citliví na energii, pocity druhých lidí a chemikálie. Způsob jak zvládnout tuto situaci je "zaštítění" - modlitba za duchovní ochranu, neboli vytvoření představy ochranného světla, které vás obklopuje. Nebo "očištění" - požádejte aby vás andělé osvobodili od jakékoliv negativity, kterou by jste během dne mohli pohltit do sebe.

Když požádáte anděly o pomoc či odpověď, všímejte si svých opakujících nebo silných pocitů. Hlavní způsob jak s námi andělé či Bůh mluví, jsou naše pocity.  Sledujte jakékoliv pocity, které vás vedou k vykonání pozitivních změn, i když vám mohou připadat nelogické nebo nesouvisející s vaší žádostí k andělům. Pokud si nejste jisti opravdovým vedením, požádejte své anděly o znamení, abyste si pocity ověřili.
 

2. Vize a sny.

V oku mysli vidíte obraz, máte velmi jasnou představu ve snu nebo v bdělém stavu, vidíte třpytivá nebo blikající světla či vidíte v mysli filmy, které vám poskytují informace, říká se tomu"jasnozřivost".

Ti kdo získají božské vedení touto cestou, bývají vizuálně velmi citliví na světlo, barvy a krásu ve fyzickém světě. Cítíte se nejlépe když použijete umělecké a kreativní vyjádření. Představte si, jak jsou vaše přání uskutečňována, což vám pomůže k úspěchu v mnoha oblastech.

Mnoho lidí se domnívá, že jasnozřivost, je vidět anděly vlastníma očima. Zatímco toto se děje jen občas, mnoho lidí vidí anděly jako létající éterické obrazy ve svém oku mysli.

Když požádáte své anděly o pomoc, všímejte si jakýchkoliv představ, které k vám přicházejí na mysl, nebo znamení, jež vidíte svýma očima. Požádejte anděly aby vás vedli krok za krokem k jeho realizaci.

3. Poznání.

Znáte věci, aniž máte ponětí, jak jste příslušnou znalost získali. Mluvíte nebo píšete s moudrostí překračující vaše dosavadní znalosti, říká se tomu "jasné poznání".

Příjemci božského vedení "slovy beze slov" obvykle bývají vysoce inteligentní a vládnou analytickými schopnostmi. Jestliže jste orientováni na přemýšlení, odpovědi by mohli přijít formou jasné myšlenky, která vás bude nabádat, abyste otevřeli podnik, napsali knihu, něco vynalezli...

Když dosáhnete zjevení a představ, vyhněte se chybě a nemyslete, že je to běžná znalost, nebo něco co ví každý. Věřte, že můžete probudit váš božský dar a přivézt jej k přinášení plodů. Požádejte anděly, aby vám dali radu a sebedůvěru, abyste to zvládli.

4. Slova a zvuky.

Při probuzení slyšíte volat své jméno, slyšíte tóny nebeské hudby, zaslechli jste rozhovor, který se vám zdá jako ušitý na vás, slyšíte v jednom uchu zvonění vysokého tónu, nebo v hlavě či v rádiu slyšíte píseň co má pro vás zvláštní význam. Tomu se říká "jasné slyšení".

Ti, kdo přijímají božské vedení jako slova, jsou velmi citliví na hluk a zvuk. Jestliže jste posluchačem, skutečně uslyšíte hlas ve své hlavě nebo těsně u ucha. Andělé vždy používají pozitivní a povznášející slova a zní to, jako by k vám mluvil někdo jiný.

Můžete rovněž slyšet vysoký tón zvonění v jednom uchu, což je způsob, jakým vám andělé posílají prospěšnou informaci a energii. Jestliže je zvonění nepříjemné, požádejte své anděly, aby snížili hlasitost tónu.

Jakmile přijmete poselství, která vás žádají, abyste vykonali pozitivní čin, je důležité splnit je. V situaci nouze nebo naléhavé chvíli andělé mluví hlasitým, věcným způsobem.

Andělé i Bůh vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Stvořitele, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.


Převzaté ze stránek http://www.nakridlechandelu.cz/
Pět věcí, kterým porozumí jen "staré duše

Publikoval v O anjeloch ·
Cílem tohoto článku není snaha oddělit od sebe různé skupiny lid...í nebo oslovit pouze určité obecenstvo. Článek si klade za cíl poskytnout pocit úlevy lidem, kteří jsou šikanováni, uráženi a souzeni proto, že nezapadají do většinové společnosti.
Někteří lidé jsou jen staré duše a je potřeba je takto přijmout. Pokud jste jedni z těch, o kterých ostatní tvrdí, že jsou šílení, protože dokáží vnímat energii lidí, že jsou samotáři, protože občas potřebují být na chvíli o samotě, nebo že jsou "podivíni" protože věří v alternativní věci, uděláte nejlépe, pokud k sobě budete i nadále upřímní.
Pokud se jako stará duše snažíte zapadnout do společnosti, která je pustá a duševně prázdná, přivodíte si tím akorát bolest a utrpení. Nedovolte autoritám a institucím, aby vás nutili zradit vaše touhy, vášně a přirozený stav bytí.

Zde je 5 věcí, které chápou pouze staré duše
1) Potřebujete odloučení a izolaci
Každá stará duše chápe, jak velmi důležité je odpočinout si občas od života, lidí a povinností a strávit čas o samotě v izolaci.
Život je občas zdrcující a energie z ostatních lidí může být vyčerpávající.
Strávit čas o samotě v přírodě, posedět si sám na lavičce v parku nebo zůstat celý den ve svém pokoji jsou věci, které se časem staly pro vaše duševní zdraví nepostradatelné.
Někdo o vás může tvrdit, že jste samotář, nebo že nemáte rádi společnost, ale vy znáte hodnotu času stráveného o samotě a jeho význam pro detoxikaci, přemýšlení a rozvíjení sebe sama.
2) Toužíte po růstu
Více než po štěstí a pohodlí toužíte po životě, který podporuje váš růst a rozvoj. Ceníte si růstu a zkušeností natolik, že jste ochotni snést bolest, utrpení a depresi jen proto, abyste se o sobě dozvěděli něco víc.
Riskujete a vydáváte se na dobrodružství, o kterých ostatní pochybují, ale bezpečí je pro vás příliš nudné. Před koncem své pozemské pouti byste raději prožili život plný pozitivních i negativních zkušeností, utrpení, radosti a skvělých dobrodružství, než život bezpečný a opatrný.
3) Jste vysoce vnímaví a intuitivní
Od útlého věku jste byli schopni dobře číst lidi. Krátkým pozorováním jste schopni odhadnout charakter člověka a jeho životní styl. Skoro jako byste v sobě měli program, který vám umožní stáhnout si informace o duších lidí v okolí. Je to proto, že jste již v minulém životě viděli archetyp takové osoby a jste obeznámeni s obecným vzorcem chování a psychologií tohoto archetypu. V minulosti se vaše duše setkala s tisíci lidmi, takže neexistuje archetyp, který byste stále nepoznali.
To však neznamená, že byste někoho odsuzoval. Znamená to, že jste všímavý. Možná se vám stává, že se na oslavách či společenských sešlostech občas rozhlížíte a kontrolujete okolí. Sledujete, jak mezi sebou ostatní lidi komunikují, a pozorujete výměnu energie, ke které dochází během konverzace. Možná se i cítíte pohodlněji jen jako pozorovatel než přímý účastník. Připadá vám to přirozené.
Schopnost dobře číst lidi z vás dělá skvělý detektor lži. Pokud vám někdo lže, poznáte to. Všímáte si disociace v jejich očích, posunů v jejich energetickém poli, změn ve vyjadřování. Byli jste zde již tolikrát, že nejste společensky naivní i přesto, že jste třeba v tomto životě nezažili mnoho sociální interakce. Manipulace s vámi nebyla nikdy jednoduchá, protože vidíte skutečné záměry a touhy ostatních lidí. Dokážete je snadno vycítit.
Někomu to může nahánět hrůzu nebo si může myslet, že jste blázen, co si hraje na jasnovidce, ale pro vás je přirozené porozumět myšlenkám a energiím ostatních lidí.
4) Odmítáte vše "mainstreamové"
Mainstreamová hudba je bezduchá, bez vášně a ohraná. Mainstreamová média jsou zamořená, neobjektivní a klamavá. Mainstreamový životní styl je suchý, nudný a neuspokojivý. Protože to chápete, přijali jste "alternativní" způsoby myšlení a života, které ostatním lidem mohou připadat podivné.
Osobně často poslouchám atmosférický metal a post-rock, protože mi nabízí to, po čem v hudbě spirituálně a existenciálně toužím. Nemůžu vystát rádio. Pamatuji si, když jsem několika lidem pustil hudbu, kterou poslouchám, a oni odpověděli, že "to snad ani není hudba". Jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo chápe, jaké to je, cítit se vyloučený kvůli svému alternativnímu přesvědčení, vkusu a preferencím.
5) Dokážete ocenit cestu
Naučili jste se věřit a cenit si cesty. Nesnažíte se být "hlubocí", jen si nemůžete pomoci být občas zavaleni pocity vděčnosti, díků a pokory.
Chápete, že život je nestálý a nic nepovažujete za samozřejmost. Lidé kolem vás nechápou, proč tak rádi trávíte tolik času v přírodě, proč tak často meditujete nebo proč pořád sledujete hvězdy, ale to jen proto, že se příliš rozptylují pozemskými záležitostmi, než aby viděli, na čem opravdu záleží.
Pokud se poznáváte v některých nebo dokonce ve všech bodech, pak si můžete být jisti, že jste buď na svůj věk mnohem dospělejší, nebo jste již na této planetě několik životů prožili. Většina lidí těmto 5 věcem nerozumí a s radostí si utahují z těch, kteří vybočují z normy.
Nesnažíte se být jiní, jasnovidečtí, intuitivní nebo hlubocí. Vaše duše se pouze vydala jinou cestou. Nenechte ostatní, aby vám říkali, že se musíte změnit, abyste splnili očekávání okolního světa. Svět nepotřebuje další kopie. Potřebuje více jednotlivců, kteří následují cestu, na níž jejich duše ožívají.


zdrojový článek: www.the-open-mind.com
Zdroj: http://www.energiezivota.com/
prevzaté: FBPromluva archanděla Michaela o hněvu

Publikoval v O anjeloch ·
Jak jistě víte, hněv je jednou z nejčastějších a také nejsilnějších lidských emocí. Téměř každý den ho více či méně pocítíte, ať už kvůli nějaké aktuální situaci a nebo při vzpomínce na něco, co se stalo dříve. Nejprve se tedy zaměříme na hněv, který cítíte kvůli něčemu, co se stalo v minulosti a co vás ještě dnes zneklidňuje, kdykoli si na to vzpomenete.

Velmi často slýcháte o úžasné síle odpuštění. Cesta ke svobodě. Cesta k uzdravení.Cesta k lásce. Ale rozumíte tomu doopravdy? Cítíte doopravdy, jakou sílu odpuštění má? A máte vůbec při slově "odpuštění" dobrý pocit?

To jsou velmi důležité otázky, které je třeba si položit, než vůbec odpouštění začneme praktikovat. Co je vlastně odpuštění? Když je tak dobré, tak osvobozující a tak léčivé... proč cítí tolik lidí takový odpor, kdykoli to slovo čtou nebo slyší?

Význam slova "odpuštění" je bohužel velmi široce rozšířen ve smyslu "schválení toho, co se stalo" či "předstírání, že se to vůbec nestalo nebo že je to v pořádku". Všichni samozřejmě víte, že to v pořádku není, že schválit to nemůžete, ani kdybyste snad chtěli, a předstírat, že se nic nestalo, je jen lhaní sobě i druhým. Proč byste to měli dělat? A proč by po vás měl někdo chtít, abyste to dělali? Jak by mohla vést cesta k uzdravení a osvobození přes něco tak nesmyslného a nepřipustitelného?

Prvním krokem, který potřebujete udělat, je ujasnit si, co znamená odpuštění. Odpustit neznamená schválit. Odpuštění je rozhodnutí, že v sobě nebudete chovat hněv kvůli někomu nebo něčemu jinému.  

Proč cítíte odpor, když máte říct "Odpouštím ti"? Protože v tom vnímáte ono "Odpouštím TI." Máte pak pocit, že nejen, že jste doplatili na něčí chování, ale ještě mu za to něco dáváte. A to je vám protivné. A tak lpíte nadále na svém hněvu, protože přirozeně nehodláte něco dávat někomu, kdo vás zranil.

Pokud máte slovo "odpuštění" neodmyslitelně spojené s tímto zkresleným významem a máte z něho špatné pocity, pak ho NEPOUŽÍVEJTE. Jestliže ve vás "Odpouštím ti" probouzí dojem "Dovoluji ti, abys mě dál zneužíval", pak tato slova prostě nepoužívejte. Odpuštění má úplně jiný význam.

Odpuštění se netýká druhého člověka. Odpuštění se týká jen vás. Odpuštění děláte pro sebe, ne pro něho. Odpuštění znamená zbavení se břemene. Znamená to, že jste se rozhodli neničit sebe kvůli někomu druhému. To je přece naprosto pochopitelné. Kdo by taky měl ještě týrat sám sebe za to, že někdo jiný udělal něco ošklivého? Zamyslete se nad tím. Vnímáte, jak je to nesmyslné?

Tím, že budete lpět na hněvu a budete odmítat se ho vzdát (=odpustit), nic nevyřešíte. Nikoho tím nepotrestáte. Nikoho tím nenapravíte. Žádné spravedlnosti hněvem nedosáhnete. Uvědomte si, že každý sklízí to, co zasévá. KAŽDÝ. I když to tak nevypadá. Přestože mnozí lidé, kteří druhým ubližují nebo je zneužívají, jsou zdánlivě strašně spokojení a samolibě si užívají všeho, co získávají, ve skutečnosti jsou nešťastnější, než si vůbec umíte představit. I když je na jejich tváři úsměv a třeba mají plné kapsy peněz, nejsou šťastní. Opravdu nejsou.

Mohli bychom vám poskytnout tisíce nebo i miliony příběhů lidí, kteří zdánlivě nijak nedopláceli na své činy a přes všechno špatné, co udělali, se jim samotným nic špatného nestalo. Ale doplatili na to úplně jinak. Lidé, kteří žijí své životy na úkor jiných lidí, mohou mít sebevíc peněz, sebevíc partnerů, sebevíc luxusních vil a sebevíc úspěchů v práci, ale nikdy nebudou šťastní. Vždy budou jen povrchně uspokojení. Nikdy nebudou tam, kde jste vy, nikdy nebudou tak šťastní jako vy, nikdy nebudou tak naplnění jako vy, nikdy si neuvědomí skutečné životní hodnoty jako vy. Není jim co závidět. Věřte nám. I když jste zdánlivě prohráli, mnoho ztratili, doplatili na to, ve skutečnosti jste vítězové - jste ti, kteří vyhráli, ti, kteří tím mnoho získali, ti, kteří byli sraženi k zemi, a přesto se dokázali zvednout a jít dál.

Nezáviďte jim. Nemějte potřebu je trestat a myslet na ně negativně. Jsou trestáni sebou samými. I když se to nezdá být viditelné, oni nejsou šťastní. Sami doplácejí na své jednání, ať už si to uvědomují nebo ne. Ale ať je to jak chce, uvědomte si prosím, že je to JEJICH problém, a ne váš. Vy nemusíte mít potřebu je kontrolovat a myslet na ně ve zlém, neustále si připomínat jejich činy a svoje zranění, jen abyste na ně stále dohlíželi. To je JEJICH problém.

Mnozí máte strach, že když se přestanete na tu osobu hněvat, vlastně ji tím propustíte na svobodu, řeknete tím, že se nic nestalo a ona bude moci vesele škodit dál. Máte pocit, že když se přestanete hněvat, sami tím dovolíte, aby vás znovu zraňovala. Ale váš hněv je stejně nezastaví. Váš hněv na to nemá žádný vliv. Váš hněv ničí jen vás a krade vám VÁŠ čas a energii. Hněvem ničeho nedocílíte. Jediné, co vám hněv dá, je čas promarněný negativním myšlením, špatnými pocity, ztracená energie a zkažená radost. Myslíte, že tím něco napravíte? Tím, že si budete ještě VY SAMI kazit svůj život? Že budete marnit svůj drahocenný čas tím, že si budete neustále připomínat špatné vzpomínky? To nikomu nepomůže. Jen sami sebe budete neustále zraňovat, vyživovat v sobě bolest a kazit svou přítomnost kvůli minulosti.

To opravdu chcete? Váš život přece stojí za to, abyste ho prožili radostně a šťastně! Ano, někdo vás zranil, podvedl, zklamal, ale to není důvod k tomu, abyste SEBE do smrti dusili hněvem.

Myslíte si, že hněvem druhého ovládáte? Máte pocit, že když se hněváte, že ho tím potrestáte? Nebo že když se hněváte, že tím dosahujete spravedlnosti? Hněv není spravedlnost. Hněv má úplně jiný smysl... a zde se dostáváme k tomu druhému případu - ke hněvu, který vzniká v okamžiku zranění.

Hněv vzniká jako obranný mechanismus. Je to emoce, energie. A tato energie slouží k tomu, aby vás rychle ochránila a zabránila většímu zranění, když dojde k útoku. Hněv je jakási vaše pocitová první pomoc. Když na vás někdo zaútočí, vyvolá se ve vás hněv, abyste v sobě probudili energii potřebnou k ochránění se. To je pravda. Hněv vám také může pomoci se konečně rozhoupat a oprostit se od věcí, které vás unavují, vyčerpávají nebo vám ubližují. V takovém případě je pro vás hněv zápalnou jiskrou, která rozdmýchá vaši odvahu, vyzvedne vaši sílu a dá vám jednorázový impuls k tomu, abyste se hnuli z místa a uskutečnili důležitý velký krok, abyste se konečně vymanili z nesnesitelných podmínek.

Z dlouhodobého hlediska je to však jed jako každý jiný. Je to podobné, jako když vám lékař na vyšetření umrtví zub, abyste necítili tolik bolesti. Vyšetření proběhne bezbolestně, neboť nervy jsou znecitlivěny jedem, a po čase, kdy už není třeba umrtvení, se vám citlivost vrátí a jed se přirozeně rozptýlí a vyloučí. Kdybyste však tento jed dostávali pravidelně, neustále a dlouhodobě, měli byste vážné následky a časem by vás zahubil.


Se hněvem je to úplně stejné. Hněv vám může krátkodobě pomoci a dodat vám jistý druh energie, ale jen pro ten jeden okamžik. Není určen k tomu, abyste ho v sobě dlouhodobě nosili a vyživovali ho. V takovém případě si z něj děláte parazita, který je živen vaší energií, vašimi myšlenkami, vaším časem... Zatímco v sobě přechováváte a neustále obnovujete a vyživujete hněv, utíká vám nejen čas, energie a nálada, ale také si kazíte své vlastní vztahy, kazíte si radost, kazíte si vlastní zdraví a nakonec jste to jen a jen VY, kdo na hněv doplácí.

Spousta z vás má hněv spojený se spravedlností a zadostiučiněním. Máte pocit, že váš hněv je trest pro toho, kdo vám ublížil. Tak to ale není. Tím, že se budete hněvat, ničeho nedocílíte. Hněvem nikoho nenapravíte, ani tím ničemu nezabráníte. Váš hněv nemá žádný vliv na to, jak se druhý člověk rozhodne chovat nebo jednat. Hněv, který v sobě živíte, je VÁŠ pocit. Není to skutečná síla, kterou byste mohli druhému člověku zabránit v ubližování, omezit ho nebo ovlivnit. Možná v něm vyvoláte pocity viny, ale tím ničeho nedocílíte. Možná vás těší, že se cítí špatně, a máte tedy dojem, že váš hněv má přece jen jakousi vládu nad druhým člověkem a že přece jen ho hněvem můžete ztrestat a ovlivnit, ale to je jen klam.

Ten člověk není ovlivněný vaším hněvem, ale tím, jak on sám vnímá vaši reakci. Sami víte, že některých lidí se váš hněv dotkne a jiným je to úplně jedno. Záleží tedy výhradně na tom druhém člověku, jak se rozhodne dál jednat nebo jestli bude reagovat na váš hněv. Váš hněv samotný nemá nad tím člověkem žádnou moc. Váš hněv je VÁŠ pocit. Není jeho. Nesouvisí s ním. Je to jen energie vyvolaná ve vašem vlastním nitru, která vás měla chránit před zraněním a pomoci vám zůstat obezřetní, dokud je třeba. Není to prostředek k ovládání druhých a ani tuto moc nemá. Vy si to jen myslíte, protože někteří lidé cítí jako odezvu na váš hněv vinu. Ale už někomu pomohl pocit viny? Vina není zodpovědnost. To, že někdo cítí vinu, neznamená, že se změní nebo že pochopí, co udělal. Vina člověka dovede k tomu, aby v sobě probudil ještě více bolesti, kterou bude trestat sebe, ale i další lidi, a vznikne tak nový, další kruh bolesti. Opravdu byste chtěli tohle způsobit, jen abyste docílili toho, že se ten člověk bude cítit špatně?

Zde se dostáváme k dalšímu bodu - k vašemu egu.

Cítíte-li uspokojení, když se někdo cítí špatně, nevychází toto uspokojení z vašeho srdce. Nikdy. Je to dočasné a falešné uspokojení vašeho ega.

Když vás někdo zraní, máte potřebu dát mu pocítit totéž, co jste si museli zažít vy, aby viděl, jaké to je. Máte potřebu ho potrestat. Máte potřebu vidět, jak trpí. Chcete, aby si to "vyžral". Jste zranění. Cítíte hněv. Cítíte svou obrannou energii. Spouští se váš obranný mechanismus. Chcete toho člověka zranit, aby vám nemohl dál ubližovat. Někdy to opravdu uděláte a skutečně ho zraníte. Možná vás díky tomu nechá na pokoji a odejde. Nebo neudělá vůbec nic. Nebo se vám za to začne mstít. Hlavní ale je, že cítíte, že MUSÍTE něco udělat, abyste se ochránili. A to je naprosto v pořádku.

Už jsme se dříve zmínili, že bránit se je zcela přirozené a také nezbytné. Že dát druhému člověku najevo, že to, co dělá, není přijatelné, je zkrátka nevyhnutelné, i za cenu toho, že ho třeba zraníte. Ale za to si může sám. Neměl vám ubližovat. Chceme, abyste si uvědomili, že hněvat se a bránit je naprosto v pořádku. Jestliže někoho zraníte, když se bráníte jeho útokům, je to V POŘÁDKU, přestože mu to způsobilo bolest. Ten člověk díky tomu pocítí, že to, co udělal, není dobré a že by to neměl opakovat. Tím se mu dostává důležité lekce, přestože nepříjemné.

Ale něco jiného je, když vzpomínáte na někoho ještě dlouhou dobu poté, co vám ublížil, a stále přemýšlíte, jak se bránit, co ošklivého mu říct, aby se cítil ponížený a zastrašený a aby se k vám nepřiblížil, co byste mohli udělat, abyste mu dokázali, jak je špatný a k čemu se snížil. To už vychází z vašeho ega a z jeho potřeby cítit se nadřazený, povýšený... a v bezpečí.

Vaše ego vám dává falešný pocit bezpečí tehdy, když se oddělujete od ostatních a cítíte se být výše než oni. Připadáte si silnější a máte dojem, že na vás nikdo nemůže - a nemůže vám tak ublížit. Vaše ego vás udržuje v dojmu, že všude neustále číhá nebezpečí. Že každý člověk vám chce ublížit a že v každé situaci se skrývá zlo a nebezpečí. Že si neustále musíte dávat pozor a neustále se bránit, neustále se hněvat. Nutí vás, abyste se drželi od všeho dál a než aby vám někdo ublížil, raději ho nakonec zraníte preventivně, dříve než on vás (kdyby to náhodou chtěl zase udělat).

Když potkáte člověka, který vás zranil, využil, zklamal, podvedl nebo vám ublížil jiným způsobem, a nemáte ještě své zranění vyléčené, objevuje se hněv znovu. Je už ale jiný než napoprvé. Hněv, který ve vás přebývá déle, už je jedovatý. Hněv, který v sobě držíte déle než je nutné, je pro vás, vaši duši i vaše tělo jedovatý. A právě tento hněv využívá vaše ego k tomu, aby vás drželo dál od lásky a uzdravení. Našeptává vám všechny ty lži a falešná tvrzení jako: "Když se nebudeš zlobit, udělá to zase. Když na něho nebudeš zlá, bude si myslet, že ho máš ráda a že jsi mu to dovolila. Když se uvolníš, hned zase přiběhne a zraní tě."

Ujišťujeme vás, že hněv vám nijak nepomůže. I kdyby vás ten člověk zranil znovu, hněv nezabrání tomu, abyste to znovu schytali. Možná jen neucítíte bolest v takové míře, protože budete oslabení a znecitlivění (tak jako ten zub při vyšetření). Následně pak dostáváte falešný pocit, že vám hněv POMOHL. Necítili jste se přece tolik zranění! Už to tak nebolelo! Ano, nebolelo... protože vaše duše i tělo jsou již otráveny jedem.

Je důležité, abyste si uvědomili, jak škodlivý a nebezpečný je dlouhodobý hněv. Je důležité rozeznat, dokdy je pro vás pomocníkem a kdy se stává parazitem. Je důležité vědět, že vy sami máte svůj hněv ve svých rukou a že vy sami ho můžete kdykoli propustit. Je jen na vás, dokdy ho necháte působit jako znecitlivující injekci, která vám dočasně pomáhá a kterou pak propustíte ze sebe ven, a kdy se jím začnete nechat trvale trávit.

Je to jen na vás! My všichni jsme tady proto, abychom vám s tím pomohli! Zavolejte nás, kdykoli se budete hněvat a my vám pomůžeme. Pomůžeme vám najít možnost, jak se nenechat zraňovat druhými a přitom v sobě nepřechovávat znecitlivující jed. Pomůžeme vám s tím, abyste mohli být svobodní, ničeho se nemuseli bát, mohli být srdeční a otevření, i přesto, že existuje mnoho lidí, kteří druhým ubližují.

Možná se nevyhnete dalším zraněním, ale nebudete otrávení a nemocní. Každé zranění, které utrpíte, zase pomine. Možná vám zůstane jizva, ale budete mít důležitou zkušenost, která vám pomůže vyrůst a třeba se vyhnout podobným lidem a situacím v budoucnu. Hněváním se určitě nedosáhnete trvalé ochrany. Hněv vám pomůže jednorázově, chvilkově, jen dočasně. Pak je důležité ho ihned uvolnit a dát mu průchod ven. A právě k tomu slouží ODPUŠTĚNÍ.

ODPUŠTĚNÍ JE PROPUŠTĚNÍ POCITU.

JE TO JEN O POCITU. NE O DRUHÉM ČLOVĚKU.

JE TO JEN UVOLNĚNÍ VAŠEHO POCITU.

JE TO VYPLAKÁNÍ.

JE TO VYKŘIČENÍ.

JE TO VYBITÍ ENERGIE PŘI SPORTU.

JE TO VYPSÁNÍ.

JE TO SPÁLENÍ DOPISŮ A FOTEK.

JE TO UKONČENÍ VZTAHU.

JE TO VŠE, CO VÁM POMŮŽE UVOLNIT HNĚV A NAVŽDY HO PROPUSTIT VEN.

ODPUŠTĚNÍ JE JEN O VÁS.

NIJAK TO NESOUVISÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM. VŮBEC NIJAK.

JE TO VAŠE UZDRAVENÍ.

JE TO VAŠE OSVOBOZENÍ.

JE TO HOJIVÝ BALZÁM PRO VAŠE SRDCE.

PŘESNĚ TO ZNAMENÁ ODPUŠTĚNÍ.

Nebojte se odpustit. Nebojte se propustit hněv ze svého srdce. Děláte to pro sebe. Děláte to pro své uzdravení. Spravedlnost ponechte nebesům. Nemusíte druhého kontrolovat a dohlížet na něho. Kvůli tomu tady nejste. Jste tady proto, abyste žili šťastně a radostně svůj vlastní život, abyste naplnili každý jeho okamžik láskou, a přes všechny nepříjemné zážitky si užívali všechno to krásné, čeho se vám dostává. Jste tu proto, abyste svým vlastním štěstím dávali příklad ostatním. Nenechte se tedy brzdit druhými lidmi, nenechte své světlo zatemňovat hněvem a uvolněte se. Vězte, že všechno je tak, jak má být. Některé věci nezměníte, ale to už není vaše starost. Na vás je jen jediné - být šťastní a mít své srdce čisté a plné lásky.

* * *

(Poselství archanděla Michaela, M.T.)

IDENTITA SVĚTELNÝCH BYTOSTÍ

Publikoval v O anjeloch ·
Světelné bytosti jsou duše, které v sobě mají zakódovánu obrovskou vnitřní potřebu šířit na Zemi světlo (poznání, svobodu a lásku – nejenom k druhým, ale i k sobě). Cítí to jako své poslání. Velice je přitahuje duchovno a vůbec terapeutická práce.
Protože jejich činnost musí být provázena pocitem SMYSLU, cítí se často jiní než ostatní lidé. Na své životní pouti prožívají spoustu různých úskalí, a život je nutí k tomu, aby si sami nalezli svoji vlastní, jedinečnou cestu.
Světelné bytosti jsou velmi často individualisty, kteří nedokáží zapadnout do pevně stanovených společenských struktur. Mívají i potíže s autoritami, protože necítí, že by měli někoho poslouchat jenom proto, že „se to musí nebo má“.

Název „světelná bytost“ může vést k nedorozuměni, protože někomu může evokovat, že se světelné bytosti staví lepšími než ostatní, že jsou „jiní“, odlišní od těch, kteří „světelní“ nejsou. Toto pojetí je však od filosofie světelných bytostí na hony vzdálené, neboť vydělování se jako něco „lepšího“ či „vyššího“ je věru značně „neosvícené“. Blokuje růst svobodného a láskyplného vědomí.
V určitém stadiu svého vývoje se světelnou bytostí stává každá duše, takže toto sousloví není vyhrazeno pro konkrétní, omezený počet „světelných bytostí“.

Světelné bytosti se v žádném případě vydělovat od ostatních bytostí – ani se nad ně povyšovat – rozhodně nechtějí. Mají jenom poněkud jinou historii než ostatní, kteří do této skupiny nepatří. Díky tomu mají odlišné psychologické rysy, které jsou pro tuto skupinu charakteristické. (O některých jsem se již zmínila, o dalších si povíme dále.)

Proč se však začal název „světelné bytosti“ (v AJ „lightworkers“) používat, když kvůli němu může docházet k mnohým nepochopením? Jednoduše proto, že vyvolává asociace, jež v dotyčných probouzejí hlubinnou paměť a pomáhají se jim rozpomenout na jejich původ a poslání.
Světelné bytosti v sobě mají schopnost dosáhnout duchovního probuzení rychleji než ostatní populace.

Proto se zdá, že – pokud chtějí – dosahují v rozvoji pozoruhodných výsledků a v rekordním čase. Ani to však není „důkazem“, že by byli „lepší“. Jsou jenom staršími dušemi než většina těch, které jsou v současné době na Zemi inkarnováni. Výraz starší by se měl chápat jako „zkušenější“, spíše než aby se vztahoval k lineárnímu času. Světelné bytosti již před svým příchodem na Zemi a započetím své mise dosáhli určitého stupně „osvícení“.

Vědomě si zvolili, aby byli pevně vsazeni do „karmického kola života“, a mohli tak na vlastní kůži poznat, co lidský život znamená, jaké to podlehnutí zmatkům, strachu a iluzím vlastně je.

Podstoupili to proto, aby co možná nejlépe pochopili „pozemskou zkušenost lidského života“, jež jim usnadní naplnění jejich následující mise. Jedině díky tomu, že sami projdou všemi úrovněmi nevědomosti a klamu, získají nakonec prostředky, jak druhým pomoci zbavit se strachu i otroctví, a dosáhnout stavu skutečného štěstí a osvícení.

Světelné bytosti od útlého věku cítí, že jsou jiní než ostatní. Mnohdy mají pocit, jako by byli od druhých izolováni, cítí se opuštění a nepochopeni. Bývají to samostatné individuality, hledající sami svoji osobitou cestu životem. Mají potíže zapadnout do rámce tradičních rolí a společenských struktur. Jejich problémy s autoritami vyplývají z toho, že cítí vnitřní odpor vůči rozhodnutí a hodnotám, které jsou založené jenom na projevu moci, či dosažené hierarchickým postavením; tento rys odporu vůči bezmyšlenkovitým a stereotypním projevům autority je zjevný i tehdy, pokud je světelná bytost neprůbojná a stydlivá.

Tento odpor má souvislost se samotnou podstatou jejich poslání zde na Zemi. Světelné bytosti přitahuje práce, při níž mohou lidem pomáhat, jako jsou terapeuti a učitelé. Často bývají také psychology, léčiteli, lékaři a zdravotními sestrami a tak podobně. I když se jejich profese v prvním plánu pomocí lidem nezabývá, je v nich jasně viditelný záměr přispívat svojí prací k vyššímu dobru lidstva.

Jejich náhled na život je zabarven potřebou pochopit, jak do sebe všechno zapadá, jak to je vzájemně propojeno a jaké to má souvislosti. Uvědomují si, nebo aspoň nesou ve svém podvědomí, vzpomínky na to, jaký život byl ve světelných sférách, kde nebyli spoutáni hmotou a z ní vyplývajícími povinnostmi. Občas je po nich přepadne stesk a cítí se na Zemi jako cizinci.
Hluboce si váží života a uctívají jej, což se u nich mnohdy projevuje v lásce ke zvířatům a v zájmu o životní prostředí. Když činností člověka zmizí nějaký živočišný nebo rostlinný druh, cítí v hloubi svého srdce nesmírný pocit ztráty a žalu. (V AJ existuje výraz „Pečovatelé o Zemi“ – Earthkeepers.)

Jsou laskaví, citliví a empatičtí (dokáží se vžít do pocitů druhých). Mívají potíže se zvládáním agresivních přístupů a mnozí mají problémy s tím, když se mají sami za sebe postavit. Mohou působit jako snílci, naivkové nebo idealisté, kteří žijí v oblacích. Protože snadno pochytí (i negativní) pocity a nálady lidí kolem sebe, je pro ně důležité trávit pravidelně nějakou dobu o samotě. To jim napomáhá k rozlišování jejich vlastních pocitů od pocitů druhých. Čas o samotě potřebují k tomu, aby se sbližovali sami se sebou a s matkou Zemí.SVĚTELNÉ BYTOSTI A HODNOTY VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI

Světelné bytosti prožily na Zemi mnoho životů, a v mnoha z nich se intenzivně zabývaly spiritualitou nebo náboženstvím. Byly členy dávných náboženských a mystických řádům, žili jako mniši a jeptišky, poustevníci, léčitelky, vědmy, šamani, kněžky apod. Tvořili most mezi viditelným a neviditelným světem, mezi běžným pozemským životem a mystickými posmrtnými říšemi, mezi Bohem a dobrými a zlými duchy.

Za naplňování těchto rolí byli často pronásledováni a perzekvováni. Mnoho jich bylo za své neobvyklé schopnosti upáleno nebo umučeno. Jejich duše si tato traumata z pronásledování dobře pamatuje, což se u nich může projevovat třeba v podobě strachu plně se uzemnit, být zcela přítomní tady a teď – a to kvůli vzpomínkám na brutální napadení a odsuzování za to, že jsou takoví, jací jsou.

Kvůli hodnotám a názorům většinové společnosti, které jsou často v ostrém protikladu vůči jejich vnitřním impulsům, mnoho světelných bytostí zbloudilo a začalo o sobě silně pochybovat, popírat sama sebe a upadlo do skutečných depresí a beznaděje.

Protože se nedokáží zařadit do zaběhlého řádu věcí, usoudí, že je s nimi něco v hrozném nepořádku – což se projevuje jako nesmírně mocná sabotáž sama sebe, které není snadné se zbavit. Vyžaduje totiž obrovské odhodlání a vnitřní výdrž překonat všechny škodlivé vzorce pochyb o sobě a vlastního popírání sebe sama.

Co pro to mohou světelné bytosti udělat? V první řadě přestat hledat potvrzení sama sebe u druhých, ve vnějším světě, u rodičů, partnerů, přátel, společnosti. Do určité míry jste všichni, co čtete tento článek, udělali velký skok ke skutečné vnitřní síle, která spočívá v tom, že si doopravdy věříte a respektujete své přirozené sklony a vnitřní poznání, podle nichž také jednáte.

Přestaňte hledat potvrzení sebe sama vně a věřte, že jste Božské a úžasné bytosti Světla – dcery a synové Stvořitele, Boha Otce-Matky.

Obraťte se do svého nitra a tam hledejte potvrzení vlastní existence, poslouchejte svoji intuici a předtuchy.

Světelné bytosti v této historické době přišly pomáhat přeskočit lidstvu na další stupeň duchovního vývoje, aktivně se účastnit procesu vzestupu a osvícení, rozpomenout se na schopnost tvoření (manifestace) a stát při znovuzrození v multidimenzionální bytost.

V procesu tvoření je na zodpovědnosti každého, aby se oddal svému Božskému dědictví a své síly využíval ve prospěch Světla, pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a v souladu s celkem. To, co vytváří, je Boží přítomnost Já Jsem, vaše nejvyšší jemněhmotné tělo. Skutečná pravda byla před námi dlouho skrývána, ale nyní nastal čas, abychom se konečně rozpomenuli a objevili, kým skutečně jsme – mocnými, nesmrtelnými bytostmi s univerzálním poznáním a moudrostí, úzce spjatí s našimi sourozenci ve vesmíru a v duchovních říších.

Naši duchovní průvodci jsou neustále blízko nás a jenom čekají, až je zavoláme na pomoc. Ve velmi blízké budoucnosti se vrátí plné vědomí mnohým z nás, a v tom okamžiku si uvědomíme, proč tu jsme a co máme dělat, před očima budeme vidět, kým jsme byli v minulých životech, a budeme si jisti svým Božským původem, tady v životě na naší milované Matičce Zemi.

Prožijte si to!

S použitím materiálů na lightworkers.org a www.jeshua.net © Ivana Muková osobní stránky: http://www.ivanamukova.estranky.cz
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz Vera Kaliašova

Publikoval(a) Martina Atiriamin Christová 31st MarchPoselství archanděla Michaela o nevyváženém dávání a přijímání

Publikoval v O anjeloch ·
Rádi bychom vám připomněli, jak je důležité veškeré posvátné dávání vyvážit stejně tak posvátným přijímáním. Mnozí z vás dávají a dávají, obětují se pro druhé, dělají všechno, co jim na očích vidí, ale sami na sebe zapomínají a zanedbávají se. Nedovolí si nic přijímat. Nedovolí si těšit se z něčeho jiného než z dávání druhým. Nad komplimenty či poděkováním ze strany druhých jen mávnou rukou a považují za samozřejmé, že pomohli. Ale tím, že si nedovolí zpětně něco přijmout, shazují svou vlastní hodnotu. A to není dobré.

Nejprve se zamyslete, proč vlastně tolik dáváte, i když jste kolikrát až vyčerpaní a jdete až za své limity. Děláte to, protože to opravdu dělat chcete a protože vás to těší, a nebo proto, že máte strach, co by tomu druzí řekli, kdybyste to neudělali, a jak byste se cítili, kdybyste nedostali jejich uznání a ocenění? Děláte to opravdu z lásky a nebo se někde uvnitř vaší mysli ozývá hlásek, který vás straší tím, že budete špatní lidé, když nebudete dávat druhým? Uvědomte si, že v těchto dvou věcech je velký rozdíl. Pomáháte-li z lásky a z radosti, protože sami cítíte, že jí máte na rozdávání, je to skvělé. Taková pomoc a dávání jsou v souladu s vaším životním posláním a přinášejí mnoho dobrého druhým lidem i vám samým. Avšak pokud pomáháte druhým ze strachu, že budete v opačném případě odsouzeni a označeni za špatného člověka, nepřinesete nic dobrého jim ani sobě. Zavděčíte se pouze svému egu, v němž je uložen program, který jste kdysi od někoho přijali.
Kdo vás naučil, že druzí jsou cennější a důležitější než vy? Kdo vám namluvil, že se musíte rozdávat a obětovat až za hranice svých možností, "abyste byli dobří lidé"? Kdo vás strašil odsudky a pohrdáním, aby vám vnutil takový program?

Někteří z vás mají strach, že když si dovolí mít radost ze sebe samých a ze svých schopností, nebo přijímat komplimenty, stanou se z nich sebestřední a namyšlení lidé. Je však velký rozdíl mezi namyšleností a zdravým uctíváním sebe sama. Vážíte si druhých a oceňujete na nich jejich schopnosti? Mnozí z vás určitě ano. Ani by vás nenapadlo nemít úctu k druhým a nevážit si jejich pomoci. Tak proč to děláte sami sobě? Proč znevažujete sami sebe a své schopnosti a odmítáte si připustit upřímné ocenění? Proč se bojíte ctít sebe samé?
Většinou myslíte hned na ten nejhorší scénář - co by se mohlo stát nejhoršího, kdybych si dovolil/a uznat a ocenit své schopnosti a svou dobrotu? Hned vidíte před očima, jak byste byli namyšlení, jak by vás ostatní soudili, jak byste byli sobečtí (tak jako tamten člověk, kterého znáte a který se stal sebestředným) atd. Vybavíte si hned všechny možné negativní příklady, kterými se necháte odradit a kterými si odůvodníte správnost svého nepřijímajícího postoje. Uvědomte si však prosím, že toto jsou velmi extrémní příklady. Proč byste měli hned skončit jako sebestřední sobci, kdybyste si dopřáli trochu své vlastní lásky? To je přece hloupost. Není důvod mít strach z lásky. Máte-li se opravdu upřímně rádi a vážíte-li si svého života, pak máte také zdravou úctu k druhým a všechny vaše činy včetně dávání vycházejí z této zdravé úcty a lásky. A to je mnohem lepší než přehnaně dávat kvůli strachu z následků opačného extrému.

Někteří druhým přehnaně pomáháte, protože jste závislí na jejich uznání a ocenění. Cítíte, že za něco stojíte, jen tehdy, když někomu pomáháte. To také není zdravé. Pomáhat druhým je skvělé, avšak pokud je to pro vás zdroj pocitu vlastní hodnoty, upadáte do závislosti a stáváte se obětí, která MUSÍ pomáhat, jinak by nestála za nic. Máte-li skutečně konat své životní poslání a přinášet světu dobro, je třeba, abyste závislí nebyli. Potřebujete být sebevědomí, svobodní a uvědomělí. K tomu se však nedopracujete tím, že se budete rozdávat druhým a hledat u nich uznání. Když vás druzí neocení, připadáte si pak bezcenní a ponížení. O to více se pak snažíte dělat pro ně všechno, co chtějí. Tím jim však ve skutečnosti nepomáháte. Když dáváte druhým na úkor sebe samých, svého času, své energie, svých peněz atd., pak to není skutečná pomoc. Skutečně dobrá pomoc je jen taková, kterou druhým prokazujete s vědomím vlastní hodnoty, s veškerou láskou a potěšením a s pocitem, že jim skutečně pomáháte ke změně.
Ne vždy druhým pomůže, když uděláte to, co po vás chtějí. Zdvořilé a láskyplné odmítnutí z vaší strany jim může v některých případech velmi pomoci, protože si uvědomí, že i oni mají moc nad svým životem a že i oni jsou sami schopni naplnit své potřeby. Když si zvyknou na to, že vás mají po ruce a že vždy uděláte to, co po vás chtějí, přestanou spoléhat sami na sebe. Tím se vzdávají své vlastní odpovědnosti a stávají se závislými na vaší pomoci. Myslíte, že je to pro ně a pro jejich život dobré? A co víc, přestanou si vás vážit. Budou po vás chtít víc a víc a vy budete dělat víc a víc, jen abyste nepřišli o jejich přízeň. Vznikne mezi vámi nezdravá spoluzávislost, ve které je štěstí jednoho závislé na druhém.
Nebojte se, že byste tím, že si dovolíte sami přijímat, někomu něco vzali nebo způsobili. Zdroj lásky i hojnosti poskytuje Vesmír každému z vás. Nikdy nejste zodpovědní za následky cizích rozhodnutí. Když odmítnete pomoci někomu, kdo by se očividně měl začít spoléhat sám na sebe a převzít odpovědnost za svůj život, prokazujete mu tím velkou službu. Také mu tím dáváte najevo: "Věřím, že jsi silný a schopný a že to dokážeš.", což je jistě mnohem pozitivnější než "Vím, že jsi slabý a že to nedokážeš, tak to udělám za tebe." I když si to daná osoba možná neuvědomuje, hluboko uvnitř ví, že je za svůj život zodpovědná sama a že když její žádost neodmítnete a řešíte její problémy za ni, přichází o možnost se rozvíjet. A pak se kvůli tomu zlobí.
Nebojte se odmítnout, když to tak cítíte. Nemějte strach z reakce druhého člověka, který je možná jen vystrašený a nejistý a který si příliš nevěří. Potřebuje se to přece naučit. Prokážete mu tak mnohem lepší službu než kdybyste mu vzali příležitost k růstu, která mu do života přišla s jistým účelem.

Stejně tak program "Dávej, abys byl dobrý člověk" působí ve vašem životě nezdravou nerovnováhu. Možná jste prošli výchovou (rodinnou, náboženskou či společenskou), která vám do mysli vštípila pocit, že vaše hodnota je závislá na míře dávání druhým - což pak vede k výše popsaným jevům spoluzávislosti - a že dovolit si přijímat a chtít něco pro sebe je známkou sobectví a sebestřednosti. Takový program říká: "Na mně nezáleží. Jsem tu proto, abych pomáhal/a druhým. Já nesmím nic chtít, protože jinak bych byl/a sobec. Když dávám, jsem správný člověk. Když pomáhám druhým, musí mi to stačit ke štěstí. Já mohu strádat, ale nesmím dopustit, aby strádali druzí. Když jim nepomůže nikdo jiný, musím to udělat já. Byl/a bych zodpovědný/á za jejich problémy, kdybych jim nepomohl/a. Byl/a bych špatný člověk, kdybych to pro ně neudělal/a. Když jsou druzí šťastní, jsem šťastný/á i já (bez ohledu na to, jak moc sám/sama strádám). Druzí jsou důležitější než já. Na mně nesejde. Kdybych se staral/a o sebe, byl/a bych sebestředný/á." apod.
Tento program je sám o sobě silně nezdravý a nevyvážený. Ponižovat a zanedbávat sebe je stejně tak nezdravé jako ponižovat a zanedbávat druhého člověka. Tento program vůbec nebere v úvahu tu nejdůležitější věc - sebelásku. Místo toho vás zastrašuje řečmi o sobectví. Je ohromný rozdíl mezi sobectvím a zdravou sebeláskou! Sebeláska je léčivá síla. Je to stejná síla, kterou dáváte druhým, když je upřímně milujete a od srdce jim něco dáváte. Sebeláska je láska, kterou dáváte sobě samým. Sobectví naopak vychází ze strachu, že sami nebudete mít něčeho dost, a tak musíte chtít co nejvíce a co nejméně druhým dávat, abyste neměli málo. Sobectví vychází z myšlení na nedostatek, sebeláska vychází z víry v dostatek pro všechny.

Sobectví říká: "JEN na mně záleží."
Sebeláska říká: "I na mně záleží."
Sobectví říká: "Jsem VÍCE důležitý/á NEŽ ostatní."
Sebeláska říká: "Jsem STEJNĚ důležitý/á JAKO ostatní."

Přílišné dávání, kterým se tolik pyšníte, je stejně tak škodlivé jako přílišné přijímání. Přitom však přehnané dávání berete jako ctnost, ne-li samozřejmost. Možná vás učili, že rozdávání se a obětování se je velmi žádoucí a budete tak společností dobře přijímáni a oceňováni. Naučili jste se, že za něco stojíte, jen když vaši cenu uzná někdo jiný. Nastal však čas, abyste se tohoto starého přesvědčení zbavili a nahradili ho mnohem zdravějším přístupem, který je ohleduplný nejen vůči druhým lidem, ale i vůči vám.

Strach, že skončíte stejně jako někteří jedinci a ztratíte pokoru, může být velkou překážkou. Kvůli obavě, že ztratíte pokoru a úctu k druhým lidem, můžete setrvávat v onom starém programu, jen proto, že vám připadá přijatelnější být neohleduplní vůči sobě než být neohleduplný vůči někomu jinému. Je ale velký rozdíl mezi pokorou a ponižováním se.

Ponižování se říká: "Nejsem důležitý/á."
Pokora říká: "Jsem důležitý/á, ale mám na paměti i hodnotu druhých lidí."

"Dovolit si přijímat" neznamená automaticky "ztratit pokoru". Některým lidem ve vašem životě se to možná stalo, a tak máte strach, abyste nedopadli jako oni. My vám však ručíme za to, že pokud budete věrní svým hodnotám, budete mít nadále rádi druhé lidi a pouze se začnete stejným dílem starat i o sebe samé, vůbec vám nehrozí, že byste o pokoru přišli. Můžeme na vás také dohlédnout, pokud byste si to přáli, a v případě potřeby vám připomenout nutnost zdravé rovnováhy. Nemáte se čeho bát. Je-li vaším záměrem láska ke všem lidem, tedy k sobě stejně jako k druhým, je to zcela zdravý záměr a není důvod se bát sobectví nebo ztráty pokory.

"Dovolit si přijímat" neznamená "začít všechno škudlit pro sebe". Když máte sami k sobě úctu a dovolíte si přijímat, neuzavíráte se sami ve svém světě a nebráníte se tím druhým lidem. Víte sami, že jste s druhými lidmi rádi a pomáháte jim rádi. Je naprosto v pořádku dopřát si chvíli v klidu a dát si potřebnou péči. Tím také někomu pomáháte - sami sobě. Možná si říkáte: "Když se budu starat o sebe, zanedbám tím někoho jiného." Ale pokud se staráte o jiné, když to přitom sami potřebujete, zanedbáváte tím sebe. Vy jste přece také člověk :) Dovolíte-li si načerpat novou energii, oprostit se od věcí, vztahů a situací, které vás jen vyčerpávají a nemají žádný větší smysl, a dávat si tolik potřebnou lásku, prospějete tím každému mnohem více než nezdravým sebeobětováním. Naučíte se rozlišovat, kdy je vaše pomoc skutečně potřebná a kdy je to jen nezdravá oběť, která nikomu neprospívá.

"Dovolit si přijímat" neznamená "dát najevo, že jste slabí a neschopní." Když něco potřebujete, je to zcela lidské a přirozené. Když potřebuje pomoci někdo druhý, také si o něm přece nemyslíte, že je jen slabý nebo neschopný. Pomůžete mu, on se postaví zpátky na nohy, projeví vám svou vděčnost a oba pokračujete dál. Na tom není vůbec nic špatného. A pokud jste vy sami v pozici člověka, který potřebuje pomoc, je třeba vzdát se pocitu přehnané hrdosti a neporazitelnosti a potřebnou pomoc také přijmout.
Setkali jste se někdy s člověkem, který zcela očividně potřeboval pomoc a stál o ni, ale když jste mu ji nabídli, tak pouze statečně mávl rukou a řekl: "To je dobrý..." s hrdým úsměvem na tváři? Jak jste se cítili? Přesně tak se cítí Vesmír, když vám přináší pomoc, o kterou jste prosili, ale kterou pak statečně odmítáte s postojem "To je dobrý." Když si nedovolíte přijímat, nemůže vám nikdo pomoci. A nemůžete se pak ani divit, když vám nikdo nepomáhá. Pokud odmítáte pomoc ze strachu, že se projevíte jako slabí nebo neschopní, a s přesvědčením, že musíte zůstat silní, hrdí a neporazitelní, pak budete nadále zbytečně ztrácet energii a budete se cítit opuštění a bezcenní. Komu tohle pomůže? Byli byste vy rádi, kdyby někdo odmítl vaši pomoc, která by mu zcela jistě pomohla posunout se v životě dál, jen kvůli pocitu hrdosti? Asi moc ne, viďte?

"Dovolit si přijímat" neznamená "někomu brát". Pokud máte strach, že byste někoho připravili o energii nebo čas, vzpomeňte si na chvíle, kdy jste sami někomu pomáhali a kdy jste cítili úžasný pocit naplnění. Uškodil vám nějak ten člověk tím, že přijal vaši pomoc? Ne. A stejně tak ani vy nikomu neškodíte, když přijímáte jeho pomoc. Je to naprosto zdravé a prospěšné pro obě strany. Pokud někdo nemá dost energie nebo času na to, aby se vám věnoval, může vám to říci a třeba vám doporučit někoho jiného. I to je v pořádku. Nikomu neubližujete ani sami sebe neponižujete, když přijímáte pomoc, kterou potřebujete.

"Dovolit si přijímat" neznamená "začít POUZE přijímat." Je dobré mít na paměti, že abyste mohli přijímat, je třeba i něco dávat, tak aby byla zachována zdravá rovnováha. Ale stejně tak to platí i obráceně. Abyste mohli dávat, potřebujete také přijímat. POUZE dávat a POUZE přijímat je stejným dílem nezdravé. Jsou to extrémy celé nerovnováhy. Když se naučíte stejným dílem dávat i přijímat, zajistíte si tak dostatek všeho potřebného pro svůj život. Když víte, že jste schopni dávat a pomáhat, a stejně tak víte, že umíte přijímat a nechat si pomoci, máte jistotu, že vždy bude ve vašich silách zajistit vše potřebné pro zdravou rovnováhu ve svém životě, a tím také dát příklad dalším lidem, kteří se vámi mohou inspirovat a mohou rovněž nastolit zdravou rovnováhu ve svých životech.

Rozhodněte se teď, že si budete cenit druhýchisebe samých. Rozhodněte se pro lásku, která je tady pro všechny, včetně vás. Rozhodněte se, že si vážíte všech lidí, a právě proto nebudete už pokračovat v tomto nezdravém postoji, který vám ubližuje. Pomůže to vám a pomůže to i všem ostatním, protože jim ukážete, že existuje jiná a mnohem zdravější cesta. Vzdejte se svých omezujících přesvědčení, která vám bránila v přijímání lásky a hojnosti. Dovolit si přijímat stejně tak jako dávat znamená mít úctu k rovnováze a k životu samému. Pro život sám je tato rovnováha naprosto nezbytná. Je to jedna z lekcí, které se v tomto životě učíte. Není třeba si něco vyčítat nebo něčeho litovat. Otevřete se této lekci a naučte se něco nového. Procvičte si to a aplikujte to na svůj vlastní život. Posunete se o mnoho dál, váš život bude oplývat láskou a hojností, a stejně tak budete inspirací pro všechny ostatní, s nimiž svá nová poznání můžete dále sdílet.

Mějte se rádi stejně tak jako máte rádi druhé. Mějte k sobě stejnou úctu, jakou máte k druhým. Když pomáháte druhým, dovolte i sobě samým přijmout pomoc. Když najdete tuto zdravou rovnováhu a naučíte se ji udržovat, získáte tím další pevný základ pro své úžasné životní poslání. A to je jistě velmi krásný cíl.
Zdroj: Magduška Techetová - Svět zázrakú
vložené: máj 2014PŘIVOLÁNÍ ANDĚLA MEDITACÍ

Publikoval v O anjeloch ·
Představíte si sami sebe, jak přicházíte na místo, kde je Vám moc dobře, kde je krásně a klid. Volte přesnou trasu, nejlépe místo,které znáte. Jako příklad použiju moře - pláž. Takže - konkrétní cesta - jakkoliv nelogická bude třeba od dvěří Vašeho bytu, které dobře znáte dolů po schodech a jakmile otevřete dveře od domu, budete na pláži. Bude to ta nejhezčí pláže, jakou si umíte představit a možná se Vám odtud nebude chtít.

Tak se tam můžete chvíli procházet ale nechoďte daleko, aby jste se neztratili! Poté kousek od Vás něco zahlédnete, přijdete blíž a ona to bude cedule. Taková tabule, na jakou se věší inzeráty a nabídky.
Nebo to může mít podobu vývěsního štítu restaurace. Na té tabuli , nebo na tom štítu si představíte několik nabídek, jak tam inzerují a nabízejí své služby andělé. Jednu z těchto nabídek si vyberete a smažete ji, a nebo si utrhnete lístek s inzerátem. Chvíli budete u té tabule stát a čekat...Za chvíli by se k Vám měl připojit Vás anděl... Toho si představuje každý jinak a nedoporučuji si představovat nikoho konkretního... Pozdravte ho, poděkujte mu, že k Vám přišel a zeptejte se ho, jeslti Vám pomůže. Pokud máte pocit, že ne, nechte ho s díky odejít a počejte na jíného. Pokud ano, vezměte ho za ruku a odveďte si ho domů stejnou cestou, jakou jsem přišli. Doma se potom můžete z meditace vrátit a svého anděla by jste měli několik dní cítit vedle sebe, postupně se bude pocit vytrácet, ale anděl bude stále s Vámi!! Odejde, až bude vědět, že ho nepotřebujete, nebo ho sami propustíte. Pokud by jste měli s touto meditací problémy, je zde druhá možnost, s menším použitím fantazie.

Cassidy Bast
vložené: máj 2014ANDĚLSKÝ INZERÁT

Publikoval v O anjeloch ·


Vezmete si papír a tužku, ujasněte si, k čemu Vašeho anděla budete potřebovat a napište inzerát podle Vašeho nejlepšíjho svědomí a vědomí:o) Příklad:
24 letá, bláznivá čarodejnice hledá anděla, který by jí pomohl stvořit co nejhezčí a nejrozumější stránku o andělích, aby se i ostatní něco nového naučili. Potřebuji, aby se ke mě dostavil co nejrychleji, protože ji právě píšu a potřebovala bych, aby se všem líbila a něco jim přinesla.

Zn: Svatozář podmínkou:o) Tento izerát napiště prosím na papír, který budete nostis tak týden v peněžence, nebo kapse. Zhruba během týdne se k Vám anděl dostaví :o) (někdy hned, nekdy později, pokud to jen zkoušíte a nic opravdu nepotřebujete, nemusí přijít vůbec...)
       zdroj: internet
       vložené: máj 2014Komunikační dovednosti pro pozemské anděly

Publikoval v O anjeloch ·
Vaše zvýšená citlivost znamená, že vycítíte reakce druhých na to, co říkáte. A tak se vaše komunikace liší od komunikace jiných lidí, kteří tolik citliví nejsou. Zde se nyní podíváme na některé z těchto rozdílů.
Nedokončování vět
Pozemští andělé se často bojí, že budou druhé obtěžovat. Když mluví, tak spěchají, aby druhé neobírali o čas. Nebo vynechávají detaily daného tématu, protože se snaží, aby na jejich straně byla komunikace stručná...
nebo kvůli přesvědčení, že druzí jsou stejně psychicky vnímaví jako oni, takže určitě budou vědět, o čem mluví. Někdy mluví v nedokončených větách, které nedávají smysl nikomu. A jiní pozemští andělé zase užívají žargon, kterému "normální" lidé nemohou rozumět. ("Co je čakra?" zeptají se zmateně.)
Druzí lidé jsou při hovoru s vámi frustrovaní, protože nerozumí tomu, co se snažíte říct. To způsobuje nedorozumění, která pak vedou k bolestivým pocitům a jiným problémům. A tak je prvním krokem se zklidnit a probrat dostatek informací, tak aby druhá osoba věděla naprosto jasně, co se jí snažíte sdělit. Ačkoliv, opačný extrém, kdy mluví až příliš a ovládají konverzaci, je také jedním z problémů, s nímž se pozemští andělé potýkají.

Nekonečné povídání vychází z jejich přání se zavděčit druhým - a získat jejich pozornost a uznání. Když se podíváte lidem do očí, zatímco s nimi mluvíte, poznáte, zda jsou skutečně oddáni vaší konverzaci. Pokud si všimnete, že mají zasněný nebo skelný pohled, je to známka toho, že jste s nimi ztratili komunikaci. To se může stát i kvůli nezdravým návykům v chování druhé osoby, jako je např. narcisismus nebo jednostranné přátelství. Také to však může být kvůli tomu, že on či ona nerozumí tomu, o čem mluvíte, nebo mluvíte tolik, že už nemá zájem vás poslouchat.
K některým z těchto komunikačních problémů dochází i proto, že pozemští andělé jsou vysoce citliví na chemické látky. A tak mohou být nadměrně povzbuzeni kávou nebo cukrem, a pak mají ústa, která mluví a mluví a mluví a mluví, aniž by si to uvědomovali. Pokud vám to zní povědomě, je načase přestat pít kávu a jíst sladké. Nahraďte je přírodními stimulanty, jako je například šípkový či mátový čaj (místo těchto dvou látek).
Rovněž je důležité, abyste se uměli uzemnit, obzvláště v zaměstnání, kde mluvíte s "normálními" lidmi. Zhluboka se nadechněte a dotkněte se svých chodidel, nebo se projděte po trávě či půdě, abyste se uzemnili. Udržujte své konverzace tak "při zemi" a tak praktické, jak to jen bude možné. Své filozofické diskuze si nechte pro uši, které dokážou tato "vyšší" témata poslouchat.

Opakování vět
Někdy se pozemští andělé z úzkosti stále opakují. Jedna z takových vět je: "Promiň."
Pozemští andělé se neustále omlouvají, jako kdyby se omlouvali za to, že vůbec existují. Je to opět kvůli tomu, že nejsou zvyklí mít fyzické tělo. Uvědomují si, že jejich těla zabírají nějaký prostor a že využívají nějaké zdroje, a stejně tak si pamatují dny, kdy byli nebeskými anděly, kteří mohli lidem pomáhat, aniž by museli jakkoli fyzicky zasahovat.
Problém u neustálého omlouvání se je ten, že je to nepřiměřené a odvádí to pozornost od rozhovorů. Je to rovněž nevědomý návyk, který je třeba vynést na vědomí, aby mohl být vyléčen a uvolněn. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je domluvit se s jiným pozemským andělem mezi vašimi přáteli. Slibte jeden druhému, že se jemně upozorníte, když se ten druhý začne omlouvat. Opravdu to funguje, hlavně když jste jeden k druhému milí, protože berete ohled na to, že jste oba vysoce citliví na přijímanou kritiku.

Další slova, která pozemští často opakují, jsou "Děkuji ti", obzvláště tehdy, když jim někdo prokáže laskavost. To je známka jejich pocitů nezasloužení a strachu, že někoho obírají o čas a obtěžují ho tím.
I to vychází z jejich nezvyku mít fyzické tělo a také z nezvyku, aby někdo pomáhal jim. Když jste byli nebeskými anděly, byli jste těmi, kdo všechno dával. Avšak jakmile jste dostali fyzické tělo, stali jste se součástí světa polarity dávání a přijímání. A tak, i když je příhodné projevit svou vděčnost za něčí pomoc, buďte si prosím vědomi toho, že je nepřirozené, nepotřebné a rozhodně i nepříjemné, když někomu neustále děkujete.

Další často opakovaná je otázka "Ty se na mě zlobíš?" Pozemští andělé si všechno berou velmi osobně, včetně toho, když je druhá osoba zticha nebo když potřebuje prostor. Když pozemští andělé vycítí, že se druhá osoba ve vztahu stahuje, jejich prvním popudem je dohnat ji a získat ujištění, že jsou stále milováni a že se na ně druhý člověk nezlobí.
Tento zásah vždy selže, pokud nejste s vysoce citlivou osobou, která má soucit pro vaše nejisté pocity. Za obvyklých okolností však můžete druhého člověka sami dohnat k tomu, že se na vás velmi nahněvá, když za ním budete pořád chodit a ptát se, jestli se na vás nezlobí.
A tak, pokud se ve vztahu cítíte nejistí, nejlepší je posadit se společně s druhou osobou a říct: "Potřebujeme si něco vyjasnit? Je všechno v pořádku?" A pak být zticha a nechat druhou osobu mluvit. Většinou nebude mít druhý člověk ani ponětí, co máte na mysli, protože se na vás nijak nezlobí. Řeknou vám, že mají své vlastní záležitosti, které jim brání se vám plně věnovat.

Pokud se ve vztahu cítíte zanedbávaní nebo vaše potřeby nejsou naplňovány, budete si muset jasně nastavit hranice a očekávání týkající se druhé osoby. Předneste jí to vyspělou, asertivní cestou, nikoli jako dítě žadonící o pozornost. Potřebujete se umět sami respektovat a stejně tak i své potřeby, a zasloužíte si mít vztah, v němž budou uspokojovány!

Přílišná snaha
Když s někým mluvíte, nesnažte se mu příliš zalíbit nebo na něj zapůsobit. Ostatní vycítí energii někoho, kdo se příliš snaží. Tato energie lidi vždy odpuzuje a vede je k tomu, aby se stahovali pryč. Nikdo nechce být nucen k tomu, aby měl někoho rád. Člověk, který je zcela normálně šťastný, když s vámi je, si může myslet, že skrýváte něco špatného, když se ho snažíte přesvědčovat, aby vás měl rád.
To platí zejména pro heterosexuální milostné vztahy, kde muž ženu uhání a snaží se jí dvořit.

Mějte k sobě stejný respekt, jaký máte k druhým
Nevzhlížejte k lidem, jako kdyby byli nějakou autoritou, ani si je nestavte na piedestal jako sobě nadřazené. I když máte k někomu hluboký respekt nebo se jedná o někoho slavného, hovořte s ním jako s normálním člověkem. Zlaté pravidlo "chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám", se skvěle využívá právě při rozhovorech. Nechcete, aby se kolem vás dělal povyk, a ani druzí lidé to nechtějí (pokud tedy nejsou narcističtí - a v takovém typu vztahu byste stejně nechtěli být).

Stěžování si
Máte sklony k častému stěžování si? Pokud ano, možná tím druhé odpuzujete. Ti, kteří si stěžují, připomínají malé ufňukané dítě, které se považuje za oběť, nad níž mají moc jiní lidé. Nejste oběť ani malé dítě. Jako dospělí lidé můžete sami činit volby směřující ke změně vašeho života.
Když si stěžujete, jde vám o sympatie nebo o řešení? Upřímná odpověď na tuto otázku vám pomůže odhalit skryté obavy, který jste si nebyli vědomi. Stěžování si je nevědomý komunikační návyk. Je to negativní afirmování, které k vám přitahuje přesně to, na co si stěžujete. Nijak to nepomůže vyřešit situaci. A tak, místo abyste si stěžovali, dejte se do práce a změňte svůj život k lepšímu!

Ve svých rozhovorech buďte opravdoví a sami sebou. Mluvte dostatečně detailně, aby druzí chápali, o čem mluvíte. Nezačínejte další hovor uprostřed věty ani nepředpokládejte, že druzí psychicky vnímají a rozumí všemu, na co myslíte. Zatímco mluvíte, dýchejte a nechte druhému člověku prostor na to, aby se také mohl vyjádřit. Buďte dobří naslouchající a věnujte pozornost tomu, co druhý člověk říká. Přesto však při hovorech také vnímejte své vlastní pocity. Protože ty nejdůležitější rozhovory, které vůbec můžete mít, jsou s vaším pravým Já a s Bohem.

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
překlad: Magda Techetová
vložené: august 2014Poselství archanděla Michaela o uzavřeném srdci

Publikoval v O anjeloch ·
Pokud cítíte ve svém srdci tíživý blok nebo bolestivou zábranu, která vám nedovolí cítit radost a upřímně se těšit ze života, pravděpodobně jste se uzavřeli kvůli nějakému zraňujícímu zážitku spojenému s druhým člověkem. Každý z vás má jiný život a jiné vztahy, ale všichni jste se setkali s lidmi, jejichž chování, jednání či vyjadřování vás zranilo a přimělo vás k tomu, abyste se začali chránit. Uzavřeli jste se se svou bolestí o samotě a se strachem očekávali, odkud příště přijde další rána.

Raději svou bolest preventivně udržujete ve svém srdci, abyste měli neustálou připomínku toho, že je nutné být neustále na pozoru. Jenže lidé podobní těm, kteří vám bolest způsobili, cítí vaše zranění a oslabení, a jsou k vám přitahováni právě tou bolestí, kterou jste nepropustili.

Bolest uvězněná ve vašem nitru jako by říkala: "Hej, tady jsem a čekám na další ránu!" A když se rána dostaví, vaše mysl si potvrdí: "Ano, všichni na mě útočí, takže bylo správné zůstat uzavřený/á a neustále si připomínat, jak mě tamten člověk zranil, abych byl/a připravený/á na další takové zranění." Vzniká tak koloběh zraňujících situací, které jsou jako přes kopírák, ale do nichž se sami znovu a znovu uvádíte kvůli své uzavřené bolesti, jen proto, že vaše mysl to posoudila jako nezbytnou ochranu.

Buďte k sobě laskaví a vysvětlete své mysli, že takhle to opravdu nefunguje. Vysvětlete jí, že každé zranění, které v sobě zadržíte, vám jen více ublíží a není třeba je v sobě živit a neustále si je připomínat. Vysvětlete jí, že ne všichni lidé jsou takoví, a že každý si přitahuje takové lidi, kteří jsou v něčem naladění stejně jako on sám. Chcete-li tedy mít kolem sebe láskyplné osoby a vnímavé přátele, nemůžete v sobě nosit bolest, zranění a strach.
Vaše mysl nic jiného nezná. Soudí, co je třeba udělat, na základě vašich dosavadních vědomých zkušeností. Pracuje výhradně logicky a dedukčně. Vyvozuje si závěry pouze na základě toho, co sama pochopí a co si dá do souvislosti. Proto je třeba uvědomit si, že to, co vaše mysl říká, nemusí být vždy pravda. Vaše mysl vám chce pomoci, ale nemůže udělat víc, než logicky vyvodit nějaký závěr a podle něho vám říct, jak se zachovat. Pokud nezná jiný způsob zajištění bezpečí a ochrany vašich pocitů než je zablokování se a preventivní udržování bolesti coby varování, pak se nezmůže na nic jiného než na to, aby vyslala příkaz k uzavření se a k udržování pozornosti vůči možnému ohrožení.

Toužíte po lásce a jemnosti. Toužíte po hlubokém naplnění a po sdílení své lásky a radosti s druhými lidmi. Jak byste však mohli toto všechno cítit, když jste zablokovaní? Abyste mohli zažívat čistou lásku, je třeba se očistit od bolesti. Bolest vám nijak nepomáhá ve vaší ochraně, spíše naopak. Možná se na své cestě nevyhnete lidem, kteří se chovají hrubě, ale i když vás jako vnímavé osoby jejich chování zasáhne, bolest zase odezní, když jí k tomu dáte prostor. Aby mohla bolest odejít, musíte jí otevřít dveře. Klíč od nich máte jen vy, nikdo jiný.

Někdy čekáte, že vaši bolest vyléčí láska někoho druhého. Pravdou však je, že i když vás druhý člověk bude milovat jakkoli moc, vaši bolest tím neosvobodí. A vy jeho lásku ani plně nepocítíte, i kdyby byla jakkoli silná. Čistá láska se nemůže usídlit v srdci, ve kterém držíte strach a bolest. I když je láska silnější a mocnější, je to vaše vlastní rozhodnutí, které ji připustí nebo ne. Je to vaše svobodná vůle. Zda láska do vašeho srdce vstoupí a pomůže bolesti odejít, záleží jen na vás a vaší ochotě bolest propustit.

Mnohdy sami vidíte, že láska druhého člověka vám nepomáhá, a tak usoudíte, že vám jí asi nedává dost. Začnete toho druhého člověka obviňovat, že vám nedává, co potřebujete. Začnete ho žádat, aby pro vás dělal více. Začnete po něm chtít další a další věci, o nichž jste přesvědčeni, že vám určitě pomohou a že jsou tím, co potřebujete. Ovšem jediné, co potřebujete, je otevřít ty dveře ve svém nitru, kde vězníte svou bolest, a pustit ji ven. Dokud si tohle neuvědomíte, budete trápit sebe samé i druhé lidi, kteří vám neustále pomáhají a milují vás, což vy ale necítíte, protože vaše srdce je plné bolesti a strachu.
Můžete si takto pokazit mnoho vztahů a odehnat od sebe velmi laskavé osoby, jen proto, že čekáte, že oni a jejich láska vás osvobodí a vyléčí. Jejich láska k vám ale nemůže přijít, dokud jí nedovolíte naplnit vaše srdce, a to nejde, když jste přesvědčeni, že tam tu bolest potřebujete mít, abyste byli v bezpečí. Rozumíte tomuto nekonečnému kruhu? Otevřete své bolesti východové dveře, aby mohla odejít, ať je jakkoli stará a jakkoli velká, a ona půjde. Nikdo nechce být vězněný navěky, ani vaše zranění ne. Vaše zranění se chtějí osvobodit, aby se mohla vyléčit, a teprve když jim to umožníte, budete mít ve svém srdci prostor pro lásku, která je všude kolem vás a která dosud musela čekat, až se ji rozhodnete vpustit do svého srdce a naplnit ho štěstím.

Vaše vztahy jsou velmi ovlivněny tím, co nosíte ve svém srdci. Máte-li z jakéhokoli důvodu potřebu bránit se, být na pozoru, nedůvěřovat nebo si v oblasti svého srdce a břicha vytvářet tvrdý kamenný štít, máte někde ve svém nitru skrytou bolest. Nemusíte o ní ani vědět. Známkou skryté bolesti může být i to, že opakovaně narážíte na podobné zraňující situace nebo osoby. Možná máte problémy s dechem a cítíte napětí. Co s tím? Nemusíte přemýšlet nad tím, kde leží příčina a co se vlastně kdy stalo. Stačí, když si uděláte chvíli o samotě v tichosti, kdy budete pobývat sami se sebou a dovolíte si vyplavit všechno, co se ve vás nastřádalo za delší či kratší období. Je to pocitová očista, která pročistí a projasní vaši energii, a tím také ovlivní vaše prožitky a to, co budete zažívat do budoucna.

Očišťování nebývá příjemné. Vyplavujete při něm ze svého nitra mnoho bolesti ve formě nejrůznějších emocí. Nemusíte na nic myslet, prostě jen vyplavujte pocity z hloubi svého nitra a dovolte jim odejít. Ve skutečnosti je jedno, co se stalo, kdy se to stalo nebo jak a kvůli komu. Jediné, na čem záleží, je bolest, která ve vás zůstala, a potřeba ji propustit na svobodu. Můžete se vyplakat, vykřičet, vypsat, vykreslit, vycvičit nebo si najít jiný způsob, který vám pomůže. Moc se vám uleví. Můžete pak pocítit fyzický třes, uvolnění v oblasti břicha a srdce, lepší dýchání, pocit lehkosti nebo nevysvětlitelného štěstí. Můžete se také začít nekontrolovatelně smát. I to patří k očistě pocitů.
Ničeho se nebojte a především - nesuďte své prožitky. Nenechte svou mysl zasahovat do procesu očišťování, protože ten se nedá vysvětlit ani logicky popsat a ona ho stejně nemůže pochopit. Cokoli by vám chtěla říct, veškeré soudy, které by snad chtěla dělat, nejsou nijak opodstatněné a není tedy třeba dávat jí k tomu prostor. Řekněte jí, že tohle je jen a jen vaše chvíle a ona ať si jde zdřímnout :)

Jakmile očistíte své srdce, budete moci být znovu šťastní. Vaše prožitky budou zcela nové, čistější, jasnější a upřímnější. Ano, možná si budete připadat zranitelní, ale nemusíte se ničeho bát. Už budete vědět, že zůstat zablokovaný/á vám nepomůže a že i kdybyste se setkali s něčím zraňujícím, zase to odezní. Nebudete se muset udržovat na pozoru a vyživovat v sobě preventivně bolestivé zkušenosti. Přestanete si je přitahovat. Přestanete sami sebe trápit bolestí a stejně tak nebudete po druhých lidech chtít, aby pro vás dělali to či ono, protože jejich lásku budete stále cítit. A vy budete moci dávat svou lásku zase jim. Tudy vede cesta ke štěstí. Ne přes strach, ale přes očištění a lásku.

Je třeba mít odvahu k tomu otevřít dveře, za nimiž je naprostá tma, aby do ní mohlo posvítit světlo. My vám však slibujeme, že se vám nic nestane a že všechno dopadne výborně. Můžete si nás k tomu přizvat, když budete chtít. Pomůžeme vám jemně otevřít vaše srdce, vyplavit z něj vše, co do něj nepatří, odnést to pryč a zahalit vás takovou láskou, v jaké se budete cítit bezpečně vždy, nezávisle na okolnostech.

vložené:august 2014Ďalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky