Poučné - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detoxikácia slov

Publikoval v Poučné ·
′′ My anjeli sme už spomenuli, akú silu majú vaše slová. Preto sa dnes zameriavame na detoxikáciu slovnej zásoby, čo znamená, že ju očisťujeme od oslabenia myšlienok či fráz. Dnes budeme celý deň pracovať konkrétne na tom, aby sme z prejavu vylúčili akékoľvek sťažnosti.
Vždy, keď vyjadrujete nespokojnosť, tvrdíte, že niekto alebo niečo má nad vami moc. Sťažnosti sú potvrdenia, ktoré potvrdzujú vašu pozíciu obete a predstavujú druh pasívneho volania o pomoc.
Ako bytosti svetla a lásky nikdy nemôžete byť obeťami a nie je väčšia sila ako tá, ktorú máte práve teraz vo svojom vnútornom. Nič a nikto nad vami nemá moc a nemôže vás manipulovať, kým si nebudete vedomí toho, že máte Boha v sebe.
Dnes si treba nesťažovať. Vždy existuje spôsob, ako pozitívne formulovať svoje pocity bez toho, aby ste sa museli ′′ podraziť ". Všimnite si, ako silno sa cítite, keď hovoríte zo svojho vnútorného stredu, teda z miesta vašej sily, a tiež ako ostatní reagujú pozitívne na vaše žiadosti o pomoc. Keď dovolíte svojej vnútornej sile všetko vyriešiť jednoducho, čoskoro zistíte, že sa nie je na čo sťažovať.
* * *
ZAMYSLENIE NA DNEŠNÝ DEŇ
Hovorím z pozície svojej vnútornej sily. Nehľadám chyby a nepoužívam slová, ktoré posilňujú nielen mňa, ale aj ostatných. Mám dosť síl a schopností, teraz a vždy."
* * *

- z knihy Rady anjelov na každý deň, Doreen Virtue
FB  Svet zázrakúUvedomenie

Publikoval v Poučné ·
Přestaň se snažit vyléčit, napravit, všechno změnit,prostě se probuď. Přestaň se snažit přetočit film svého života a lhát sám sobě.
Nech to být. Léčení Tvé duše nepřijde mávnutím proutku - přijde až přijmeš sám sebe. Tvá bolest, tvůj zármutek, tvé pochybnosti, tvé touhy, tvé ustrašené myšlenky: nejsou to chyby a nežádají, aby byly 'uzdraveny'. Žádají, aby byli přijmuty a s pokorou pochopeny. Tady, teď, lehce v láskyplné, léčivé náruči současného vědomí.
Jeff FosterRozpouštění hranic vesmíru

Publikoval v Poučné ·
❤ Ilona Pálušová ❤
❤ Jsme tým duší, které jsou fyzicky soutěživé. A přesto si mnozí nejsou vědomi tohoto konfliktu, protože ještě nejsou spojeni se svou duší. Proto je to tak ve fyzicky vnímaném světě, že mnoho lidí je od sebe navzájem odděleno vzájemným nedorozuměním. Nechápu, co se děje na Zemi. Význam událostí je pochopitelný a přijatelný pouze tehdy, když si lidé uvědomí skutečnou pravdu, že jejich podstatou je duše, která přišla na Zemi.
❤ Narodit se na Zemi neznamená, že si nebudeme pamatovat, kdo jsme - což je výsledek pokusu o zabití naší paměti. Vzpomínka, která díky novým energiím Světla z hvězd budí / nikdy nespala u některých jedinců /. Aby byla obnovena velkou pomocí / v těchto dnech / znovu.
❤ Kombinace energie Zdroje, tekuté vlny andělského světla, která je poprvé v historii kosmu na úrovni vesmíru, ve kterém žijeme. Specifika tohoto vesmíru jsou významným materiálním charakterem. Jeho dimenze je z pohledu nízkých vibrací člověka nepředstavitelná - ale navzdory této dimenzionalitě, která se může zdát nekonečná, je ohraničena jako buňka oddělená od světa Kosmos.
❤ Důležité je uvědomit si, že existuje nejen realita vesmíru, ve kterém žijeme. Existuje mnoho dalších vesmírů. Jejich úrovně se nacházejí na různých místech rozvojových řad. Nikdo z nich však není ohraničen jako buňka. Jednoduše řečeno, znamená to, že v těchto vesmírech je svoboda volby, volby, jak vše, co je součástí, postupuje / roste /.
❤ Právě hranice omezují růst je pozorností největší síly Kosmosu, kterou je Světlo - Láska. Hranice je rozpuštěna energií jádra Kosmosu. Tak jako jsme vesmír - stejný proces se děje v nás /s námi/. Je to ′′ prázdné ′′ toho, co je pouze materiální vnímání - brzdění, zastavení, předcházení dalšímu vývoji. Proces je náročný různými způsoby. Intenzita odpovídá hustotě nevědomí, ve kterém se člověk nachází. S táním hranic se zlepšuje vnímání sfér, které jen fyzicky neexistovaly. Země si vede cestu mezi hvězdami.....


(zdroj: https://www.facebook.com/ilona.palusova/posts/3881489268560711)10 programů, které vám kontrolují život

Publikoval v Poučné ·
❤ Sri Bhagavan ❤
❤ Existuje v podstatě 10 programů. Prvním programem jsou minulé životy. Všechno odtamtud pochází. To je první program. Koho si vezmete nebo jaká bude vaše práce nebo profese, příjem … je převážně, ne zcela, ale převážně kontrolováno / řízeno tímto prvním programem, který pochází z minulých životů.
❤ Druhým programem je genetický program. Je to rodinná karma, která skrze vás proudí. A také dovednosti naučené vašimi předky jsou vám předány. To je druhý program.
❤ Třetí program - taktéž moment početí je velice důležitý. A samozřejmě to, co se stalo v děloze, jaké byly vaše myšlenky, jaký dialog jste vedla s manželem a jaké léky jste užívala, jací lidé byli v domě. To vše utváří třetí program. Pak samotný porod, který je vlastně také součástí 3. programu až do prvních šesti hodin života. Pak se tento program uzavírá.
❤ Pak začíná 4. program. To je doba mezi 6ti hodinami a 6ti lety. Pak je to ukončeno / vypnuto. Události, které se staly, jak se k vám rodiče chovali, to vše utváří tento program.
❤ Pak začíná 5. program. Ten je od věku 6ti let do dnešního dne / současnosti.
Poté začíná 6. program, je to globální program. Existuje kolektivní mozek, všechny mozky jsou propojeny a odtamtud k vám přichází myšlenky a vaše myšlenky tam putují. To je 6. program.
❤ 7. program je solární program, kde vás ovlivňují slunce a všechny ostatní planety.
❤ Potom je 8. program, což je galaktický program. Všechny hvězdy a galaxie a zejména střed nazývaný Moolam (Mulam) anebo Sirius a ten kontroluje mnoho aktivit.
❤ 9.program ,lidé jsou napojení na vesmír,ať už si to uvědomujete nebo ne.Odtud pokračujeme k Vesmírnému programu. Vesmír je žijící bytost rostoucí každým okamžikem. To vás ovlivňuje.
❤ A pak přichází konečně 10. program, kterým jsou ostatní světy / říše. Tam jsou vaši dědové, předkové, rodiče, ti kteří již zemřeli a odtamtud vás pozorují. Mohou vás vidět velmi zřetelně. Mohou slyšet i tuto rozpravu,kterou budete číst.
Všichni jsme součást celku jednoty,vaše činy i myšlenky ovlivňují ostatní.Žití ze srdce má vliv na spoustu lidí kolem,je jim pomocí jak se postavit v tomto složitém věku na nohy a jít dál,buďte světlem pro ostatní.


(zdroj: https://www.youtube.com) /watch?fbclid=IwAR3FEoxbQKiTs2b9YSjJy12TrD7Z2G36JqdRHxXlftlPDRHvz6bTwNFJCcI&v=jk0wjkqiY90&feature=youtu.be)Vaša cesta....

Publikoval v Poučné ·
Byli jste vybráni dlouho před tím než jste se narodili Bohem,abyste se probudili v tomto okamžiku,abyste ukázali cestu pravdě a světlu.
Dostali jste mimořádné průvodce,pokročilé nejvyšší upravovatele myšlenek,aby vás zavedli do okamžiku probuzení,kdy jste připraveni osvětlit tuto planetu.
Nyní je váš čas,okamžik,na který jste čekali,okamžik,kdy jste sem přišli tvořit světelnou vůli pro svět.Tam venku je otevřené pole,kde je vysoká tráva,ale mnoho cest k Bohu,které ještě nebyly objeveny.
Některým je prostě potřeba zavolat,zatímco jiné je třeba vést za ruku a vést je touto"vysokou trávou".
Vaším úkolem je vynést vše na světlo,uvědomit si a rovzpomenout se.Jak se to dělá?Uvědomte si plamen,který září ve vašem srdci a mysli.Máte dokonalé průvodce a je načase,abyste přišli s Kristovským vědomím,které vás obklopuje.
Světlo je vozidlo,které vás spojuje s tímto vědomím,proto si uvědomte své světlo.Tento fragment je vysokovibrační energie,která vás sem poslala,říkejte jí jak chcete - vesmír,energie,Bůh.
Uvědomte si,že je ve vás tento božský zdroj,který je vám vždy k dispozici.Je to dar vesmíru,který předvídal vaše probuzení a nyní vám dává možnost následovat božský plán.
Vstupte do této skutečnosti a začněte konnat to co jste sem přišli udělat.Pomáhejte ostatním,ukazujte cestu,ať už slovem nebo činem.
Mír s vámi po celou dobu cesty na vesmírné stezce!


Namaste
Mia- Duševní rozvoj FBNaša cesta

Publikoval v Poučné ·
Připomeňte si: Na této cestě nejste sami.Vaše cesta je taková jakou jste si jí vybraly před vaším zrozením,vy děláte rozhodnutí a máte plnou zodpovědnost za to, jakým způsobem jí dotáhnete do konce.
Vy rozhodujete kde se nacházíte a vaším směrem by měl být "přítomný okamžik".Kolem sebe máte plno bytostí vysoké vibrace,
které přišly ze světla,aby vám posílaly jemné vibrace a tím vás posunuly do větší rovnováhy. Aby člověk poznal sílu srdce,je nutné opustit všechny staré programy,které nám byly od mala vštěpovány,
odpustit starým bolestem,pustit je a dát se na krásnou cestu přítomnosti a lásky,která se v člověku ukrývá.
Mia HanzelCesta v klidu

Publikoval v Poučné ·
8 příznaků na cestě k absolutnímu klidu
❤ Nejjednodušší je na začátku lhát, pak věřit, poté nevěřit a nakonec vědět. Protože jedině touto cestou je možno dosáhnout absolutního klidu. Tedy stavu, kdy nás absolutně nic netíží, protože jsme ve stavu bez tíže.
Lidé nás míjejí, aniž by nás jakkoliv registrovali. A zároveň oni již neexistují pro nás. Nejsou nám jedno. Jsme s nimi jedno.
Ztrácíme definitivně svou identitu.
❤ 1) Stáváme se beztvarou nádobou duše, která se zcela rozplývá a tím se vrací zpátky ke Zdroji. K nekonečnému stvořiteli.
Rozplýváme se v něm. Stáváme se jím. Plně chápeme, co to znamená, když jakákoliv část obsahuje zároveň celek.
❤ 2) Přijímáme nekonečnou trpělivost. Když se staneme jím, obsáhneme vše v celé své škále vyspělosti.
Jsme plně zodpovědní. A proto jsme schopni zodpovědět jakoukoliv otázku.
❤ 3) Nemáme žádnou potřebu personifikovat. Ani boha, protože ten není. Rozumějme ve formě bytosti. Protože je v nebytí.
❤ 4) Nevyznáváme jakoukoliv agresi ani útok, protože je to ztělesněním separace od celku. Když jsme jím, nejsme oddělení, ale jedno.
❤ 5) Nejsme závislí na pohrdání, které je příznakem povyšování se, kdy se bytost činí vyspělejší, než ve skutečnosti je.
❤ 6) Nejsme závislí na pokoře, která je příznakem ponižování se, kdy se bytost činí méně vyspělejší než ve skutečnosti je.
❤ 7) Nepřijímáme žádné informace, které nerozvíjejí neutuchající nepředvídatelnost.
❤ 8) Nikdy, ale opravdu nikdy nepodvádíme. Ani jiného, ani sami sebe. Jinak bychom nebyli skuteční.


(zdroj: https://www.energiezivota.com/.../8-priznaku-na-ceste-k.../)Odpusti

Publikoval v Poučné ·
Aby tvé tělo neslo substance světla, prones tuto silnou mantru: Šťastny ať jsou všechny bytosti! Rozuměj tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli. Všechny, protože jest jednota. Odpusť a jdi dál,očistíš svá světelná těla a začneš zářit!  
Eduard TomášAko zistiť karmu dieťaťa.

Publikoval v Poučné ·
Príznaky zlej karmy
Kým sa dá, meňme sa…

– Treba jednoducho prezrieť, preštudovať históriu celého rodu, aké choroby mali rodičia, dedovia a babky. Aký mali charakter. Aké hriechy konali. A už táto informácia môže o mnohom povedať! Problém je v tom, že naša osobná karma, karma dieťaťa, zodpovedajú skúsenostiam nášho minulého života, zodpovedajú skúsenostiam našich predkov. Je možné chodiť k akýmsi jasnovidcom a pýtať sa, čím sme boli v minulom živote, čo sme urobili….Stačí však jednoducho pozrieť na charakter, osud, udalosti v živote vašich predkov, na pôvod hriechu. Či páchali hriechy, či nie.
Problém je v tom, že pojem hriech nie je nami vždy správne chápaný. Je chápaný väčšinou v náboženskom kontexte. Čiže hriech – to je konanie, čin, ktorý niekto urobil, zabil, okradol… No nie je to vždy tak.
Je niekoľko úrovní hriechu.
Vonkajší – vidíme v činoch, za ktoré človek zodpovedá, no nie vždy vieme o činoch našich predkov.
Je hlbšia úroveň hriechu – a tou sú city. City sú spojené s našim charakterom. A tu je vplyv na zdravie a osud nie menší, ale omnoho väčší.
Čiže ak sa naši rodičia, dedovia a babky vyznačovali agresívnymi citmi, alebo depresívnymi, ak mali nedobrý charakter, ak prejavovali také city ako nenávisť, urážlivosť, odsúdenie, nespokojnosť so sebou aj s osudom, škaredo rozprávali o ľuďoch, hádali sa neustále – muži aj ženy. Či dokázali držať na uzde svoje živočíšne inštinkty. Či ich nestriedmosť doviedla do nejakých problémov. Všetko toto bude sedieť u vás v podvedomí a odovzdá sa to deťom.
No najnebezpečnejšie je – ZRIEKNUTIE SA LÁSKY. Keď ženy podstupovali potraty, zriekali sa milovaného človeka, urážali sa naňho, ak nechceli žiť, ak boli pokusy o samovraždu.
Ak boli stále ukrivdení a preklínali svoj osud, aj toto všetko bude sedieť vnútri našich duší a odovzdá sa to potomkom.
No to, čo sedí dedovi a babke v hlave, to sa stáva citmi u ich detí, budúcich rodičov. A potom sa stáva fyzickým zdravím ich vnukov.
Čiže negatívne tendencie, ktoré sa zachovávajú v rode, sa menia potom na choroby, úmrtia a nešťastia.
Čo robiť v takom prípade?
Čím viac je nevýhodných faktov, spojených s karmou rodu, tým serióznejšie treba pracovať na sebe, pred počatím detí a v čase tehotenstva.
Problém je v tom, že dva, tri roky pred počatím a čas tehotenstva MAJÚ OBROVSKY VÝZNAM V ŽIVOTE BUDÚCEHO DIEŤAŤA. Hlavne 5. mesiac tehotenstva. Tu je veľmi dôležitý smer, ktorý mu dajú rodičia. Ak bude správny, smerovaný k Bohu a láske, tak tento smer môže preladiť najnebezpečnejšie tendencie duše v rode.
Ako sa začína hriech? Prečo človek hreší?
Vec sa má tak, že človek má tri inštinkty. Prvý, hlavný inštinkt je smerovanie k Bohu, k láske. Bez neho niet života. Prečo je tak dôležitý tento inštinkt? Pretože od Stvoriteľa dostávame tú jemnú životnú energiu, ktorá nám dáva záchranu a rozvoj našich duší. Bez lásky k Bohu bude naša duša vyschýnať. Preto, keď je v nás inštinkt smerujúci k láske, k Stvoriteľovi, vtedy dostávame energiu budúcnosti, vtedy budeme mať aj potomkov, budú zdraví a šťastní. Budú si plniť svoje túžby. Keď funguje prvý inštinkt, tak sa stanú životaschopnými dva inštinkty podporujúce život vo fyzickom tele – inštinkt pokračovania rodu a inštinkt sebazáchovy. Keď slabne láska k Bohu, tak sa začína to, čo sa volá hyperfunkcia dvoch inštinktov. Všetka energia ide na inštinkt zachovania rodu a inštinkt sebazáchovy.
Keď sú na druhom mieste, po láske k Bohu, vtedy sa rozvíjajú harmonicky. Keď vychádzajú na prvý plán, strácajúc lásku k Bohu sa človek sa vracia do živočíšneho stavu. Vtedy sa inštinkt pokračovania rodu mení na žiadostivosť, chlípnosť, uctievanie pôžitkov.
Inštinkt sebazáchovy nás postrkuje k závisti, pripravenosti zabiť, ukradnúť, kvôli svojmu blahobytu. Preto bez reálnej lásky v duši, bez smerovania k Najvyššiemu, bude človek nevyhnutne zbožňovať svoj živočíšny stav.
Ak boli v rode ateisti, už to je nie dobrý znak pre potomkov. Ak tí ateisti konali činy, ktoré posilňovali závislosť na dvoch inštinktoch, je to neblahé. Ak človek kvôli svojmu chtíču, žiadostivosti podvádzal, zrádzal, prekrmoval sa jedlom a sexom, pôžitkami, kvôli pôžitkom porušoval prikázania – nesmilni, nezabíjaj, nekradni, ak človek stále odsudzoval, kradol, klamal, všetko toto sa odrazí na potomkoch.
Ako môžeme určiť, či vieme všetko o svojich rodičoch a svojich predkoch? Ako určiť tie problémy a ťažkosti, ktoré môžu byť s našimi deťmi?
Veľmi jednoducho.
Podľa svojho charakteru a udalostí, ktoré sa nám stali v živote.
Ak je dieťa problémové, tak matka dostane pred počatím seriózne skúšky. Poníženie, choroby, krivdy a tak ďalej. Čím problémovejšie je dieťa, tým horší je stav matky pred počatím a počas tehotenstva. Vtedy je zvýšená intoxikácia, stávajú sa nepríjemnosti, nešťastia, môžu byť choroby, ľudia sa chovajú nespravodlivo…. A nakoľko žena prijíma všetky tieto problémy, ako pomoc zhora, ktorá ponižuje ľudské šťastie a otvára cestu k Bohu, natoľko žena prekonáva všetky negatíva.
Čiže, keď sa žena chystá otehotnieť, musí zabudnúť na ľudskú logiku, ktorá hovorí – oko za oko, zub za zub. Treba všetkým odpúšťať. Musí vidieť v každom Božský obraz, musí vo všetkom vidieť Božiu vôľu. Treba sa naladiť na lásku. Akákoľvek nepríjemnosť, to je pomoc pre odpútanie sa, oprostenie sa od priviazanosti. Pretože akákoľvek pripútanosť začína zosilňovať druhý a tretí inštinkt, zakrývajúc lásku k Bohu a zakrývajúc našu dušu od energie, lásky a možností.
Žena, ktorá chce porodiť zdravé dieťa, musí pochopiť, že ak má nejaké problémy s mužom, nie je to jeho vina. Je to jeho bolesť, nedokonalosť a slabosť. Netreba mu vyčítať, rozčuľovať sa, obviňovať. Treba mu pomáhať, učiť ho na svojim príklade to, ako sa treba správne chovať k okolitému svetu, ako byť dobrosrdečným a štedrým.
Prečo človek býva zlý, prečo odsudzuje, uráža…? Pretože nemá správny systém hodnôt. Ak si myslím, že pre mňa sú hlavné peniaze, tak som pripravený na akýkoľvek zločin kvôli peniazom. Pretože peniaze sú pre mňa najvyššou hodnotou.
Ak je pre mňa život najvyšším šťastím, najdôležitejšou hodnotou, tak kvôli zachovaniu života budem pripravený zrádzať, zabíjať, budem chamtivý, závislý. Len vtedy, keď je pre mňa najvyššou hodnotou láska, smerovanie k Najvyššiemu, snaha podobať sa mu, vtedy budem v harmónii. Vtedy sa moje inštinkty budú rozvíjať bez oslabenia, bez agresie a depresie.
Ako máme zistiť, že čo je pre nás hlavná hodnota.
Veľmi jednoducho. Podľa nášho charakteru, podľa našich strachov, urážok…
Ak pre nás stojí na 1. mieste láska, tak sme srdeční, trpezliví, dobrosrdeční, je pre nás na 1. mieste duša a vedomie na druhom,. Je pre nás na 1. mieste milosrdenstvo, nie spravodlivosť. Spravodlivosť bez lásky je – tvrdosť. A ak vieme strácať, ak sa neobávame o budúcnosť, ak nemáme želanie odsudzovať a pohŕdať ľuďmi, a zažívať pri tom pocit nadradenosti, ak sme pripravení obetovať, s úctou sa chovať k druhým a obhajovať svoje záujmy. To znamená, že sme správne orientovaní v svojom živote.

https://www.facebook.com/anna.erp/videos/3765684676797714

zdroj: Sergej Nikolajevič Lazarev
Ničící slova: nevyslovovat!

Publikoval v Poučné ·

Budeme mluvit o nástroji sebeprogramování, kterým každý den a každou minutu vytváříme sami sebe; který uplatňujeme, aniž si to uvědomujeme, a který je odpovědný za všechno, co se děje v našem životě:

– za to, jak se cítíme, jak vypadáme, jaký máme příjem;
– za vztahy s okolím, za to, nakolik jsme sami se sebou spokojeni, za … vlastně za všechno na světě.

Sebeprogramovací nástroj, který používáme automaticky, často lehkovážně a velmi často až nebezpečně bezmyšlenkovitým způsobem.

Tento sebeprogramovací nástroj má 2 názvy: jeden sofistikovaný a druhý docela obyčejný a srozumitelný. Ve vědeckých kruzích se užívá výrazu „verbalizace“ a jde vlastně o onu individuální zásobu slov, kterou používá každý z nás ve styku s jinými lidmi a k vyjádření vlastních myšlenek.

Jistě jste si všimli slova „individuální“ a pochopili, že v něm je ukryt klíč.

A je to tak: jako nositel jazyka (nezáleží na tom, jakého) má každý z nás naprosto unikátní slovní zásobu.

Právě tato slovní zásoba je mohutným sebeprogramovacím nástrojem.

Platí to doslova: jak mluvíme, tak také žijeme. Co sdělujeme, to máme.

Slova jsou oděvem našich myšlenek. Energie slov má mocnější strukturu a také mnohonásobně rychlejší (ve srovnání s energií myšlenek) vliv na formování vnější skutečnosti.

Důkazů bylo uvedeno už tolik, že přidat k nim další snad ani už není třeba.

Nicméně uvedu ještě jeden, natolik závažný, že byl bez výhrad uznán za objev schopný léčit i ty nejnebezpečnější nemoci.

Jde o objev německého psychoterapeuta íránského původu Nossrata Peseschkiana. Jako první objevil (a posléze se naučil zneškodňovat) slova, která programují nezdravé projevy těla.

Během času přesvědčivě dokázal, že škodlivá slova obsahuje slovník každého člověka. Neexistuje jediný člověk, který by se uchránil používání slov programujících zdravotní indispozici, materializujících ji v těle a bránících jejímu vyléčení.

Doktor Peseschkian nazval souhrn těchto slov „organická řeč“.

Organická řeč jsou podle něj slova a výrazy přímo ovlivňující fyziologické orgány člověka.
 

 Jistě sami dobře taková slova znáte, připomínáme některá, abychom podtrhli, že to nejsou prostě jenom slova.

Ve skutečnosti je to opravdu ničivá, škodlivá energie, schopná podlomit i to nejpevnější zdraví.

Všimněte si také, jak dokonale zamaskovaná ta slova jsou, člověk by prostě nevěřil, že slova napohled tak nevinná mohou tak silně škodit:

má trpělivost praskla
lámal jsem si hlavu
něco ho žere
naleptávají mi duši
ten mi leze krkem
trochu mě přidusili
to mi hlava nebere
vysáli mi duši z těla
pijou mi krev
dlabu na to
hází mi klacky pod nohy
obrací se mi z toho žaludek
jako by do mě kudlu vrazil
je mi na padnutí (celý se třesu)
ten mi sedí za krkem
mám toho po krk
ohrnovat nos
zahnali mě do kouta
zkus si vlézt do mojí kůže
tlačí na mě
A tak dále.

Zdá se nám, že používáme obecné metafory, ve skutečnosti však zadáváme svému tělu přesné příkazy a tělo je dokonce ani nedokáže neplnit – plnit je zkrátka musí.

Přestože doktor Peseschkian publikoval své závěry před relativně krátkou dobou, byly už mnohokrát prověřeny.…

Zejména pečlivě byla zkoumána otázka: tvoří organická řeč nemoc, nebo o ní jen informuje?

Ukázalo se, že ji tvoří.

Jinými slovy, byl tu předpoklad, že ničivá slova se v řeči člověka objevují poté, co propukla nemoc. Mělo se zato, že podvědomí, které řídí veškeré fyziologické procesy, dává tímto způsobem signál, že něco je špatně.

Tento předpoklad se však nepotvrdil.

Nyní se s jistotou dá tvrdit, že obraz je přibližně takový:  

 Člověk nejprve zařazuje ničivá slova do své řeči  (vkládá program určité nemoci) – teprve potom nemoc propuká.

Přičemž ne jakákoli nemoc, ale přesně ta, která byla proponována.

A co je pozoruhodné, když rozpoutají nemoc, ničivá slova se ještě pevněji usazují v aktivní slovní zásobě – a rozhodně ne proto, aby na ni upozorňovala (signalizovala ji).

Úkol ničivých slov je zcela jiný – podporovat nemoc, vytvářet jí podmínky, aby „žila a vzkvétala“.

A je to zcela pochopitelné: organická řeč je samostatný psychický program a má zcela podložené poslání – podporovat to, co vytvořila.

Možná jste si teď všimli, že máte jisté těžkosti s výběrem slov a musíte si vybavovat některá, která z vás dříve vyletovala bez problémů.

Chci vás požádat: hlídejte si řeč.

Ne, ne svoji řeč, to ani bez speciálního vyškolení není možné.

Všímejte si spíš toho, jaká ničivá slova se objevují v řeči vašich blízkých.

Jenom se vyhněte „kázání“.

Berte v úvahu, že lidé, ti blízcí zvláště, nemají rádi poučování a nabádání.

Prostě si s nimi popovídejte o tématu, dejte jim přečíst tenhle i jiné články, poskytněte jim zkrátka možnost, aby si závěry udělali sami. A vyvodili z nich nějaké rozhodnutí.

Pamatujte, že individuální řeč člověka je něčím, do čeho se v žádném případě nesmíme hrubě vměšovat.

Věnujte pozornost také vlastní řeči, případně požádejte člena rodiny nebo partnera, aby si jí všímali. Možná už v brzké sobě dokážete zlepšit svoje zdraví a budete se cítit lépe díky této jednoduché, ale velmi efektivní metodě.

prevzaté: FBKde ztrácíme a nabíráme energii?

Publikoval v Poučné ·
Energii ztrácíme, když :
Říkáme „ano“, když se nám chce říci „ne“.
Usmíváme se, místo abychom plakali.
Neodpočíváme.
Přemlouváme sami sebe, abychom ještě chvilku vydrželi, místo abychom dali najevo, že není jasné „kvůli jakému zářivému cíli bychom měli trpět“.
Urážíme se, místo abychom někoho požádali o to, co potřebujeme.
Nezabýváme se svými věcmi.
Někdo je naprosto nezajímavý, ale my se s ním z jakýchsi vymyšlených důvodů stále stýkáme.
Lidé blízko nás většinu času hovoří o něčem negativním.
Bavíme se příliš mnoho o politice, vysokých cenách, zácpách na silnicích apod.
Intrikujeme.
Často a emotivně vyprávíme o tom, jak žijí jiní.
Děláme nezajímavou práci, která nás omrzela.
Bojíme se.
Čekáme, že někdo přijde (Ježíšek, princ, nová vláda) a náš život se změní.
Nadáváme si, pokládáme se za nehodné, nešikovné, za smolaře.


Energii získáváme, když:
Se seznamujeme s novými lidmi.
Získáváme nové vědomosti.
Cestujeme.
Překonáváme své strachy.
Zkoušíme něco nového.
Procházíme se (nepleťte si s „utíkáme do práce“ nebo „jdeme na nákup“) bez jakéhokoli určitého cíle.
Zabýváme se tvorbou.
Stýkáme se s příjemnými lidmi.
Stýkáme se s lidmi, kteří nás podporují a věří v nás.
Zabýváme se svým tělem (vhodná jsou jakákoli tělesná cvičení, tanec, sauna, plavání).
Uvolňujeme nějaký materiální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte v nově zařízeném pokoji).
Uvolňujeme emocionální prostor (vzpomeňte si, jak jinak se cítíte, když dokážete odpustit a s někým se smířit).
Říkáme „ne“, když se nám chce říci „ne“ a říkáme „ano“, když se nám chce říci právě „ano“.
Začínáme dělat to, co si srdce žádá.

prevzaté: pronaladu.cz
 

...úvaha

Publikoval v Poučné ·
...tak jsem tak trochu snila...
Sleduju, jak se lidi choulí doma a za rouškami jako ustrašení králíci, kteří čekají ránu z milosti. Čekají nemoci, očkování, čipování, ožebračení, nouzi, hlad. Čekají války, nepokoje, straší nás teroristickými útoky džihádistů, a doufají, že je někdo  statečný zachrání. Čekáme, protože i já tady žiji se všemi, že se stane nějaký zázrak, a že někdo tam nahoře, někdo, kdo má peníze, moc a vliv, nazná, že takhle to dál nejde, a začne zařizovat lepší svět. Čekáme a cítíme se být vydáni napospas, bezejmenní a bezmocní. Jeden přes druhého rozebíráme negativní aspekty naší současnosti. Přitom máme obrovskou mocnou zbraň, a tou je VIZE. Společná vize pozitivní budoucnosti. POZITIVNÍ VIZE je tím, čeho se mocní nejvíc bojí. Vzpomeňte na všechny, kteří byli globálním mocenským systémem zavražděni... byli to především lidé s vizí lepší budoucnosti. Martin Luther King neumřel proto, že vedl nějaké černochy, ale protože měl sen... I Kennedy přišel s novou vizí a snem o nové Americe... Máme více zavražděných politiků, kteří měli vizi, ale také vynálezců, vědců... Konstruktivní, optimistická, světlá vize budoucnosti, naše sny jsou tím, čeho se elity bojí nejvíce, a co je také nejvíce účinné...
A tak si zatím sním sama svoje sny o budoucnosti v zemi, která není ničí kolonií, která nemusí poslouchat žádné zvrácené fašistické pány, která dělá vlastní politiku a rozhoduje sama o sobě, sama rozhoduje kdo a jak bude v zemi žít.
Chtěla bych žít v zemi, která je soběstačná, nezadlužená, nevyživuje miliardami nátlakové politické vlastizrádné neziskovky, v zemi, jejíž politici jsou vzdělaní, schopní a moudří, a nedovolí tunelovat vlastní zemi... Chtěla bych vlast na planetě, která nemá otrávenou půdu, vodu a vzduch.
Která se chová laskavě k lidem, nezotročuje je těžkým zadlužením, a nevykořisťuje je na krev.
Která se chová laskavě k dětem, kterým umožní být s mámou doma tak dlouho, jak potřebuje.
Která vychovává děti v solidním vzdělávacím systému pro jejich duševní a duchovní rozvoj, a nikoli pro choutky LGBTgender pedofilů a různých vetřelců, kteří se na ně už už třesou... Která své děti miluje, učí o pravdě, o pravdivých dějinách, učí je chránit pravdu a milovat pravdu, učí je lásce k bližním, která děti vzdělává a správně vychovává ve správném životě jako samostatné sebevědomé bytosti, a ne jako budoucí otroky.
Která se chová laskavě ke zvířatům, které netrýzní v šílených klecových chovech a na jatkách, ale považuje zvířata za své souputníky na planetě...
Sním o životě na planetě, kde lékaři léčí, a kde si můžeme vybrat způsob vlastní léčby.
Kde si budeme moci vybrat, jak dlouho budeme pracovat v zaměstnání, a jak dlouho budeme pracovat na vlastním pozemku, když budeme chtít, kde budeme moci vykonávat smysluplnou práci.
Kde si budeme moci vypěstovat velkou část vlastních zdravých potravin.
Kde budou čisté technologie, které nezatěžují přírodu.
Kde budeme mít vlastní zdroje energie.
Na zemi, která bude krajinou, ne výrobnou na řepku.
Sním o životě ve společenství, s lidmi, s nimiž si budeme moc věřit a společně něco vytvářet.
Sním o zemi krajiny, posvátných hájů, čistých řek a krásných domů...
Kde nebudeme zastavovat půdu nesmyslnými nekonečnými dálnicemi pro kamiony přepravujícími nesmyslné předměty z místa na místo.
Zatím máme v sobě, ve svých duších, mnoho negativity, jsme velmi zablokovaní, nevěříme, nedůvěřujeme, že by mohlo být něco lepšího, než je... takže ani já už nemůžu nic dalšího vymyslet... Ale doufám, že když teď máme více času na sebe, že přijdeme na další a další vize lepší budoucnosti

Helena Heclová FBkdyž...

Publikoval v Poučné ·
                  

FBJak přestat spěchat a být spokojení

Publikoval v Poučné ·
Jednou jsem si jako tak mnoho jiných lidí náhle uvědomila, že od jisté doby se můj život podobá honu – nekonečnému, nesmyslnému a nelítostnému. Každý můj den začíná zimničným pocitem „Hlavně to všechno stihnout!“ a končí zklamaným „Já jsem zas nic nestihla…“.

Taky jste si všimli, jak neúprosně se v posledních letech zrychluje životní tempo? A je stále těžší této obecné tendenci nepodlehnout. Je běžné pracovat do padnutí, někdy ve dvou a dokonce i třech zaměstnáních, místo spánku se napájet kávou a stres odhánět cigaretou nebo alkoholem. Odpočinek stále častěji získává nálepku čehosi odsouzeníhodného, čehosi nesolidního, co by radši nemělo být a někteří lidé dokonce s hrdostí prohlašují, že „nemají na odpočinek kdy“.

Proč to děláme?

Zmítají námi obavy. Obava z konečnosti vlastní existence. Obava, že prožijeme život zbytečně, že ničeho nedosáhneme. Obava, že budeme horší než ti druzí. Strach z odsouzení společnosti, že nežijeme, jak je zvykem.

Příčiny a následky

Britský psycholog Guy Claxton má za to, že spěch se nám stal zvykem: „Vytvořila se jakási vnitřní psychóza chvatu: minimum času, maximum efektivity, přičemž každý den tahle potřeba narůstá“. Už v roce 1982 navrhl americký lékař Larry Dossey termín „časová neuróza“ pro onemocnění, při němž se zdá, že „čas ubíhá, není ho dost, je třeba sešlapávat pedál stále silněji, abychom stíhali“. V Japonsku mají zvláštní slovo pro smrt vyčerpáním: „karoshi“.

Ještě před nedávném nebyl takto přecpaný život jednoduše možný. Neexistovaly sociální sítě, neexistoval internet, nebyly mobily a dokonce obyčejný telefon nebyl ve všech domácnostech! Všechny tyto nové vynálezy umožňují bleskově získávat a předávat obrovské množství informací a udržovat kontakt se stovkami lidí najednou. Zdůrazněme: umožňují, nenutí. Přesto však několik nepřečtených zpráv nebo nepřijatých telefonních rozhovorů se pro některé lidi může změnit v katastrofu bezmála vesmírného rozsahu.

 

Kromě zaměstnání, domácí práce a sportování je teď třeba ještě stihnout přečíst si všechny novinky, všechny nové zprávy od přátel na síti, je třeba všem odpovědět, všechno komentovat. Čas letí a my bychom tak chtěli stihnout to všechno…

Jenomže ať děláme co děláme, den má pořád jen 24 hodin. Chceme-li toho do nich nacpat co nejvíc, snižujeme leda kvalitu ve prospěch kvantity a místo abychom si kontakty užívali, hystericky rozdáváme „lajky“.

Někdo se v běhu dusí produkty fastfoodu, místo aby se v klidu posadil a v pohodě se najedl. Jiný hltá jednu za druhou knihy, aniž by si uvědomil, že jeho oči sice už sklouzly po tisících řádků, ale v mysli a duši mu nezůstalo prakticky nic. Příliš spěchá. Jednu práci jen tak tak odbudeme, abychom se vrhli na další. Ztrácíme přehled o úkolech, o povinnostech, o tom, co je a co není hotové…

Obětovat klid a odpočinek, to nás za deset let spolehlivě přivede k neuróze a lékařské péči. Nebude-li to neuróza, bude to stav chronické únavy a podrážděnosti. Obětujeme kontakty s blízkými, s rodinou – a pak se podivíme tomu odcizení. Někdo položí na oltář úspěchu svoje zdraví a v pětačtyřiceti se cítí jako troska.

Umění žít v harmonii se sebou samým

Samozřejmě, že ne všichni jsou s tímto stavem ustavičného chvatu spokojeni. Právě tak se zrodilo stále mohutnějící hnutí slow life, vyzývající k přehodnocení tohoto vztahu k životu, ke skoncování se zběsilým honem za rychlostí a množstvím. „Přemýšlejte raději o kvalitě“, vyzývají stoupenci tohoto hnutí, „o kvalitě vlastního života“.

Doslovný překlad termínu “slow life” je „pomalý život“. Neznamená to, že se máme životem plazit rychlostí šneka, bez cíle a záměru. Filosofie hnutí spočívá naopak v tom, abychom život učinili bohatším, abychom mu přidali na obsahu a hodnotě cestou promyšleného vztahu k vlastnímu jednání. Abychom pochopili, že požitek z toho, co a jak děláme, je mnohdy silnější, než požitek z důvodu, z cíle, pro který to děláme.

Místo zvnějšku vnucovaného životního rytmu si můžeme vytvořit svůj vlastní, pohodlný. Nemusíme stihnout všechno hned a najednou. I tak můžeme dosahovat velmi slušných výsledků a navíc k nim získáme radost. Dělat vše natolik dobře, nakolik je to možné a ne tak rychle, jak to jen jde.

Alespoň někdy si položme závažnou otázku: „Co doopravdy chci ?Chci to opravdu, nebo o to usiluju proto, že se to „musí“? A podle odpovědi se zařiďme. V žádném spěchu, klidně a radostně.
 

Cílem hnutí slow life je v prvé řadě dosažení vnitřní harmonie. Pouze tak může mít život skutečnou cenu. Kde není harmonie, objevují se obavy a strach, deprese. A ty nám brání žít.

Žijte tady a teď. Nepokoušejte se všechno do posledního puntíku plánovat, nechte si místo pro spontánnost. Vždyť často se okolnosti zkrátka mění, plán dodržet nelze a vzniká leda stres. Plánujte jenom doopravdy důležité věci, ostatní nechte jít svým přirozeným pořádkem. Naslouchejte sami sobě. Hledejte si důvody, proč být šťastný. Nesnažte se kontrolovat a ovlivňovat něco, co nemůžete změnit. Vyhýbejte se „informační přesycenosti“. Neporovnávejte se s ostatními. Radujte se a milujte.

Je jasné, že zařídit si život podle těchto zásad není jednoduché, zejména, když nás po únavné práci v zaměstnání čekají domácí povinnosti.

V životě se však vždycky najde něco, co můžeme změnit, aby byl malinko lepší. Tuhle jsem od jedné slečny zaslechla toto: „Posunula jsem si rozvrh o čtvrt hodinky, abych si ráno mohla posedět s kávou na parapetu“. A to je přece možné – vstát o patnáct minut dříve a beze spěchu si vychutnávat každý doušek ranní kávy, bez dorážení překotných hlasů z rádia nebo televize. Bez sledování novinek na síti. Stejně tak může jíst celá rodina pohromadě – alespoň někdy. Můžeme se jít projít nebo se natáhnout, zavřít oči a na deset minut zapomenout na svět, na shon, na starosti… Možné je ledacos a mělo by nám to přinášet štěstí. Čím víc, tím líp. Co může být v životě důležitější, než štěstí?

Alexandra KaravajeváAko vnútri - tak aj vonku

Publikoval v Poučné ·

Pokud opakovaně omlouváte něčí špatné chování, pak toto chování podporujete a umožňujete. Takovým lidem pak dovolujete, aby nadále mohli odmítat převzít za své chování zodpovědnost. Pomáháte jim nadále popírat podíl, který na svém chování mají. A na tom rozhodně není nic laskavého ani ohleduplného. Nestačí doufat, že si to jednoho dne uvědomí. Jen je tím nadále udržujete ve stavu popírání.
Začněme u sebe. Přestaňme tolerovat nepřijatelné chování a odmítněme podporovat druhé ve zlu, které páchají. Musíme se pevně postavit sami za sebe a ctít pravdu bez ohledu na to, jaká je. Žádná duchovní cesta nevede skrze popírání skutečnosti. Vede skrze tu nejhlubší pravdu a skrze zodpovědnost za sebe a za své jednání. V TOM se podporujme."

- Phiona HuttonJak morfogenetická pole ovlivňují naše životy

Publikoval v Poučné ·
Velmi zjednodušeně řečeno daleko více než si běžné uvědomujeme.
Na začátek pro jistotu zopakuji, co se skrývá pod pojmem morfogenetické pole.

           Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že místo veškerých zákonů přírody, se vesmír neustále vyvíjí, a to co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností.

           Cituji Wikipedii: Morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea, která tvrdí, že příroda má paměť, a to o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy.

           Vědci očekávali, že vše vysvětlí geny, ale experimenty toto očekávání vyvrátily. Podle Sheldrakea je forma z velké části určená právě morfickou rezonancí.

           Známým a téměř již zlidovělým pojmem je efekt sté opice, o kterém jsem již několikrát psal, a který vyjadřuje vývoj určitého návyku a morfogenetického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty.

           Rupert Sheldrake tvrdí, že se morfogenetická pole mění i u tzv. neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické procesy rovněž procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci Sheldrakea tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny, ale lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomím ovlivnily výsledky experimentů. I oficiální věda dnes uznává, že pozorovatel svým vědomím může ovlivňovat výsledky pozorování.

           Pochopení principu teorie morfické rezonance a morfogenetických polí, je výrazně jednoduší, pokud filosofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí.

Působí na nás mnoho druhů morfogenetických polí
           Na nás i ostatní bytosti působí různou intenzitou mnoho druhů morfogenetických polí. Pokud v této souvislosti používám pojem bytosti, tak mám na mysli bytosti všech forem, tj. i to, co běžně za bytosti není považováno, protože vycházím z předpokladu, že vše je jedno ohromné vědomí. Z toho plyne, že vše tedy i tzv. neživé předměty mají vědomí, či přesněji jsou vědomím, a tudíž je i lépe pochopitelné, že jsou ovlivňovány morfogenetickými poli. Pro názornost uvedu příklady různých druhů morfogenetických polí, které jsou pro nás relativně snadno pochopitelné. Morfogenetické pole Slunce, Země, lidstva na Zemi, jednotlivých národů, ras, rodů a rodin, osobní morfogenetické pole člověka, morfogenetická pole jednotlivých druhů zvířat, živočichů a stromů a rostlin, ale i nerostů, chemických prvků, vody apod.

           Už z tohoto výčtu je zřejmé, kolika různými morfogenetickými poli jsme všichni stále ovlivňováni, i když s různou intenzitou, a běžně si ani neuvědomujeme jejich působení na naše tělo i mysl. Pouze při plné koncentraci na tento fenomén jsme schopni vnímat, jak naše konkrétní činy či myšlenky mohou být ovlivněny různými morfogenetickými poli, a to ani nemusíme uvažovat o nepochybném působení našeho osobního morfogenetického pole.

           Pro začátek uvedu jeden příklad, který je dle mého názoru na jedné straně zajímavý a na straně druhé svým způsobem charakteristický. Zimní slunovrat je vnímán jako speciální údobí charakteristické svoji kvalitou času, která předznamenává návrat světla, návrat do radostnější fáze ročního období, v podstatě pozitivní změnu. Dle Wikipedie Slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě, nezávisle na kulturách v  různých oblastech, mající kořeny v dávné minulosti. Důvodem oslav zimního slunovratu bylo vítání delšího dne, ústup zimy a sněhu a příchod tepla, lepších podmínek pro růst zemědělských plodin potažmo více úrody a jídla. Je vysoce nepravděpodobné, že by samotná astronomická konstelace měla takový vliv na lidstvo. Na druhou stranu tisícileté a s vysokou pravděpodobností i mnoha desetitisícileté oslavy slunovratu se natolik zakotvily do morfogenetického pole lidstva, že to silně ovlivňuje všechny lidi, aniž si uvědomují důvod a původ tohoto ovlivňování. Otázka času trvání slunovratů souvisí s kosmickou událostí, v důsledku které došlo ke změně náklonu zemské osy do dnešní podoby.     

           Takových příkladů je mnoho, i když ne všechny mají tak dlouhou historii jako slunovrat. Jedním z příkladů jsou Velikonoce.
Ze zcela jiné oblasti je náš kladný vztah k ohni, který je u většiny lidí hluboce zakotven v morfogenetickém poli. Samozřejmě kromě lidí, kteří naopak mají negativní vztah k ohni, protože ve svém osobním morfogenetickém poli mají zakotven strach z ohně, protože někdy v minulosti uhořeli či byli upáleni, nebo někdo z jejich blízkých.
Náš vztah k ohni bývá nazýván atavismem, ale když se podíváme na definice atavismu z Wikipedie (Jako atavismus v širším slova smyslu se označuje často nečekaný návrat dávno zapomenutých způsobů chování, které v současné společnosti ztratily původní význam. S jistou nadsázkou lze pokládat za atavismus rybářskou nebo houbařskou vášeň, pozůstatek chování dávných lovců a sběračů), tak se dá atavismus označit rovněž jako návyk uložený v morfogenetickém poli lidstva.

           Dle mého názoru je zajímavá skutečnost, jak často konáme, rozhodujeme se, či myslíme pod vlivem určitého morfogenetického pole, aniž si to uvědomujeme a v mnoha případech, aniž jsme ochotni si toto vůbec připustit. Pudy či instinkty jsou rovněž formou působení morfogenetických polí a byly vytvořeny opakujícími se návyky. Nevznikly samy od sebe, ale opakujícím se jednáním a vytvořením návyků. Možná názorněji než u lidí můžeme toto pole návyků pozorovat například u zvířat, která jsou ovlivňována morfogenetickými poli svého druhu ještě výrazněji než my lidé, protože u nich neprobíhá výchova jako u lidí a nejsou tak inteligenčně vybavení.

           Někdy je velmi obtížné rozeznat, které naše návyky jsou působením morfogenetickým polem rasy, národa, rodu a které osobním morfogenetickým polem, Často se totiž inkarnujeme do příslušníka jiné rasy, národu či rodu, a tak máme v osobním morfogenetickém poli návyky jiného druhu, než jsou příslušníci našeho okolí. Zejména u malých dětí lze pozorovat, kde současné morfogenetické pole okolí ještě nestačilo vytvořit nové návyky v  jejich osobním morfogenetickém poli.  Z tohoto zorného úhlu bychom měli přihlížet při výchově dětí k těmto možným vlivům a chápat určité anomálie v chování našich dětí.
           V současné době je na Zemi inkarnováno více bytostí, které byly v předchozích inkarnacích příslušníky mimozemských civilizací a někdy byly i bytostmi dost odlišnými od lidí s někdy i zcela odlišnými návyky v osobním morfogenetickém poli. Například některé bytosti z tzv. duchovně vyšších civilizací nemají již ve svém morfogenetickém poli instinkt reakce útok nebo útěk a nemají to zde vůbec jednoduché.

           Obávám se, že současná věda a zřejmě i ta alternativní se nezabývá otázkou, které naše návyky a někdy bohužel i přímo zlozvyky jsou způsobeny ovlivňujícím druhovým morfogenetickým polem a které naším osobním morfogenetickým polem. Je otázkou, do jaké míry je pro nás snazší změnit naše nechtěné návyky pocházející z osobního morfogenetického pole anebo pocházející z ostatních morfogenetických polí. Samozřejmě mnohem těžší bývá situace, pokud vyvíjíme úsilí ke změně negativních návyků v tzv. druhových morfogenetických polích, naše snaha o změnu je bez šance na úspěch, pokud nespolupracují další bytosti.

Na závěr uvedu příklady, kdy konkrétní návyky obsažené v morfogenetických polích si většinou ani neuvědomujeme.

Příklady návyků obsažené v morfogenetickém poli
Magie a magické rituály magie je stará jako lidstvo samo. Pokud si definujeme magii jako mentální ovlivňování 3D reality, tak je zřejmé, že pokusy o toto ovlivňování celkem logicky provází lidstvo celými jeho dějinami. Když přijmeme za platnou hypotézu, že lidstvo na naši planetu přišlo z jiného hvězdného systému, tak je magie starší než lidstvo samo, pokud lidstvo budeme definovat jako lidské bytosti obývající planetu Zemi. V mnoha případech tak používáme magii, aniž si uvědomujeme, že se o magii jedná. Také je pravděpodobné, že mnoho lidí si přináší magické návyky v osobních morfogenetických polích.

Náboženské rituály jsou v nás přítomny také více, než si vůbec uvědomujeme. Jako příklad je možné uvést například klasické pokřižování, které používá před vstupem do závodu či zápasu i mnoho sportovců. Rovněž si myslím, že mnoho lidí si neuvědomuje, jak často používá různá úsloví z bible. Ono i takové „ježíšikriste“, „ježišmaria“, apod. jsou návyky obsažené v morfogenetickém poli, i když lidé je používají aniž si běžně uvědomují jejich náboženský podtext.

Zaužívané složení stravy, styl stravování, styl stolování jsou rovněž návyky obsažené v morfogenetickém poli, i když v poslední době dochází poměrně k rozsáhlým změnám.

LGBT a genderové šílenství (snaha vložit do našeho morfogenetického pole nesprávné návyky)

Umělecké sklony, muzikálnost (některé rasy mají, jak se říká muzikálnost „v krvi“)

Rodinné vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi

Vztahy nadřízenosti a podřízenosti, dlouhodobé návyky, kdy se poddaní nebo podřízení bez vážného důvodu (například existenčního) chovají podřízeně či nadřízeně jen z titulu něčí nebo své funkce.

Války a boj a agrese

Reakce na stres útok, útěk, znehybnění jsou rovněž návyky vytvořené jako v určitých situacích úspěšné reakce na stres.

Zajímavým příkladem působení morfogenetických polí jsou i pole nevíry v nějaké naše možnosti či schopnosti, například pole nevíry v levitaci, telepatii, teleportaci, telekinezi, nebo možnosti žít bez jídla.

Někteří jedinci už jsou ovlivněni i nevírou v možnost žít bez mobilu.

Stárnutí je návyk obsažený v morfogenetickém poli lidstva
           Jeden z nejsilnějších návyků obsažený v morfogenetickém poli lidstva je stárnutí. Jsou známy teorie o tom, že jeden z hlavních důvodů procesu stárnutí je vnímání času, zjednodušeně řečeno, stárneme, proto, že si připouštíme čas, počítáme narozeniny apod. Ale pokud máme možnost se podívat na přírodní národy, které snad ještě existují někde hluboko v pralese, tak tyto komunity nemají o čase ani ponětí, přesto můžeme vidět, že i tam dochází ke stárnutí, ač žijí relativně zdravě a živí se pouze stravou, kterou jim zdejší příroda poskytuje. Proces stárnutí je však i tam nevyhnutelný. Morfogenetické pole lidstva ovlivňuje všechny bytosti na planetě…

           Samozřejmě nevylučuji možnost, že existují jedinci, kteří se od tohoto morfogenetického pole lidstva dovedou osvobodit. Slyšel jsem a četl o různých levitujících bytostech, lidech co nestárnou (ovšem nejsem si jist, zda tito lidé spíš neovládají cestování v čase). Osobně jsem dosud nic podobného neviděl, snad to ještě přijde a budeme svědky nevšedních událostí všedních dnů…
VDĚČNOST OTEVÍRAJÍCÍ NOVÉ POKLADY

Publikoval v Poučné ·
Nedokážeš-li být vděčný, spokojený a šťastný s tím, co máš, co cítíš a co prožíváš v tady a teď, nebudeš ani s tím, co má teprve přijít.

NOVÁ POŽEHNÁNÍ, NOVÉ POKLADY JSOU TU JEN PRO TY, KTEŘÍ DOKÁŽÍ V KAŽDÉM MOMENTĚ UVIDĚT A PROCÍTIT PLNĚ PODSTATU TOHO, CO PRÁVĚ PROŽÍVAJÍ.

Poté přichází i ponoření se do hloubek vděčnosti svému vědomí, svému srdci, svému tělu za vše, co jste prožili v opravdovosti a v upřímnosti hlavně sami se sebou. Vše ostatní začíná být zcela pomíjivé.

PROJEVTE VDĚČNOST HLAVNĚ SAMI SOBĚ A TÍM VE SVÉM SRDCI OTEVÍRÁTE NOVÝ ROZMĚR HOJNOSTI, KTERÝ MATERIALIZUJE NOVÉ POKLADY VE VAŠEM ŽIVOTĚ.


HOJNOST se projevuje ve všech formách, podobách a přichází různými cestami, které ještě zdaleka lidská mysl nepoznala a tudíž si sami můžete bránit příchodu nových pokladů do vašeho života.

A proto NADECHUJTE VŠEOBJÍMAJÍCÍ HOJNOST DO VAŠEHO SRDCE A VYDECHUJTE VDĚČNOST ZA VŠE PROŽITÉ……….A PRÁVĚ TENTO NOVÝ ROZMĚR OTEVÍRÁ NOVÉ POKLADY, které na vás čekají tam, kde byste to nejméně čekali.

S vděčností a v lásce objímá…….LEMIANA

www.editasantiago.cz
www.lemiana.net
20 základných vesmírnych zákonov...

Publikoval v Poučné ·
... a 10 jednoduchých spôsobov ako ich použiť v náš prospech!


1. Nikdy nebudeme môcť s istotou povedať, čo je dobro a čo zlo.

2. Vynútené dobro sa vždy zmení na zlo.

Použime tieto dva zákony v náš prospech tak, že hneď na začiatku určíme a začneme rozoznávať veci, ktoré sú zlom už na prvý pohľad. Všetko ostatné je vo svojej podstate neutrálne.

Dobro a Zlo sú len kategórie, ktoré vymyslel človek. Keď sa začneme zameriavať na „svoju“ pravdu, a zároveň budeme rešpektovať názor iných, „dobro“ a „zlo“ naozaj začnú strácať svoj význam.

Všetko, čo existuje, jednoducho je.

3. Nikdy sa presne nedozvieme, čo od nás vesmír naozaj chce.

4. Keby sme prehľadali aj celý vesmír, nenájdeme v ňom nikoho rovnakého ako ste Vy.

Použime tieto dva zákony v náš prospech tak, že začneme bezvýhradne akceptovať svoju vlastnú výnimočnosť. Váš uhol pohľadu patrí len Vám.

Neexistuje nikto, kto vníma život, svet a vesmír úplne rovnako ako Vy, nikdy neexistoval a ani nikdy nebude. Až po tom, čo akceptujeme našu vlastnú výnimočnosť, začneme rozumieť aj našej vlastnej výnimočnej ceste životom.

5. Zlo nejestvuje. Existujú len veci, ktoré nás zarmucujú.

6. Dobro nejestvuje. Existujú len veci, z ktorých máme radosť.

Použime tieto dva zákony v náš prospech tak, že sa zmierime so smutnými momentmi v našom živote, no zároveň si budeme vážiť a tešiť sa z tých šťastných.

Pocity smútku nám môžu poslúžiť, ak si z nich vieme vziať ponaučenie. No zároveň pocity šťastia nám môžu byť aj na škodu, ak pod ich vplyvom „zaspíme na vavrínoch“ či „zídeme z našej cesty“.

Rásť začíname až vtedy, keď si uvedomíme, že dobro a zlo neexistujú. Akceptujme celú paletu emócii, pretože každá jedna emócia či pocit nás môžu naučiť veľmi dôležitú lekciu.

7. Je možné, že vesmír od nás chce, aby sme robili aj chyby.

8. Naše chyby a omyly v žiadnom prípade vesmír neohrozia.

Použime tieto dva zákony v náš prospech. Začnime žiť a konať slobodnejšie a s vedomím, že môžeme a aj urobíme nejaké chyby.

Možnože potrebujeme niekoľkokrát zakopnúť a padnúť na zem, aby sme si vedeli vziať potrebné ponaučenie. Možno práve toto od nás Vesmír chce. Nie je nič zlé na tom, že robíme chyby.

Práve chyby nám pomáhajú stať sa ešte lepšími. A nemajme žiadne obavy – Vesmír je neprekonateľne silnejší a väčší a nejaká naša malá chybička mu určite neublíži.

9. Nehľadajme pravdu – pravda neexistuje. A ak aj pravda existuje, nepotrebujeme ju.

10. Nepýtajme sa, čo je zmyslom života. Ak aj existuje zmysel života, bude sa nachádzať za hranicami samotného života.

Použime tieto dva zákony v náš prospech a zmierme sa s tým, že neexistuje žiadna konečná pravda či zmysel. Ak aj naozaj existujú, budú sa nachádzať mimo našej skúsenosti a nášho života.

Nikdy ich nebudeme môcť obsiahnuť a pochopiť, pretože sme ich súčasťou. To je to isté, ako keby sme si prečítali ktorékoľvek jedno slovo v knihe a na základe tohto jedného slova by sme chceli poznať celý príbeh v knihe.

Jediná pravda, na ktorej nám môže záležať je to, o čom vieme, že je to pravda, pravda, ktorá z nás vyžaruje a možno ju jasne badať v našom živote. A zmyslom života môže byť čokoľvek, čo chceme, aby ním bolo.

11. Nie je možné, aby sme stratili lásku, dokonca aj keby sme si to priali. Pochádzame z lásky, a do lásky sa aj navrátime. A taktiež, my sami sme láskou.

12. Nemajme obavy o svoj život a osud. Vesmír nám pomáha omnoho viac než si uvedomujeme.

Použime tieto dva zákony v náš prospech a prestaňme plytvať energiou na neustále obavy. Lásku a podporu tak či onak nemáme v našej moci, no dostáva sa nám ich omnoho viac, než si vieme predstaviť.

Preto namiesto obáv použime našu energiu na to, kvôli čomu sme naozaj prišli na tento svet.

13. Nemá zmysel snažiť sa byť stále lepší a lepší. Už teraz je úplne postačujúce, akí sme.

14. Ak sme sa pustili do niečoho, čo je pre nás príliš náročne, nie je žiadnou nutnosťou, aby sme v tom pokračovali, najmä ak ani nechceme pokračovať.

Použime tieto dva zákony v náš prospech. Spravme si v našom živote poriadok a zbavme sa všetkého, čo sme robili len na to, aby sme sebe alebo druhým dokázali, že „na to máme“.

Pokračovať v tom by bolo nezmyslom a na konci by sme si aj tak vždy uvedomili, že nepotrebujeme od nikoho žiadne uznanie.

Ak je niečo, čo nechcete robiť, môžete sa úplne slobodne rozhodnúť nerobiť to. Vždy budete tým, kým ste, vždy budete mať svoju vlastnú dôstojnosť, ak nepripustíte, aby Vás niekto alebo niečo presvedčilo o opaku.

15. Ako vo vnútri, tak aj navonok, ako navonok, tak aj vo vnútri.

16. Ako na povrchu, tak aj pod povrchom, ako pod povrchom, tak aj na povrchu.

Použite tieto dva zákony vo Váš prospech tak, že prevezmete zodpovednosť za jedinú vec, ktorú máte vo vašej moci – tou vecou ste Vy sami.

Vy ste to, kto sa nachádza v strede medzi vnútrom a vonkajškom, Vy sa nachádzate na povrchu aj pod povrchom.

Vy sa rozhodujete pre skutky, ktoré potom utvárajú Váš život a svet. Ak vo vnútri nemáme žiadneho nepriateľa, nebude na nás číhať žiaden nepriateľ ani vonku.

17. Vesmírny jazyk je jazykom frekvencií.

18. Podobné priťahuje podobné, nie protikladné.

Použime tieto dva zákony v náš prospech tak, že sa staneme osobou, ktorou chceme byť. A to ešte predtým, než začneme žiť život ako táto osoba, ktorou chceme byť.

Keď zvýšime našu frekvenciu tak, aby sa zhodovala s dokonalým životom, o ktorom snívame, nebudeme mať na výber a pritiahneme si tento vysnívaný dokonalý život do našej vlastnej reality.

19. Vždy máme možnosť slobodnej voľby.

20. Všetko, čo sa deje, deje sa z nejakého dôvodu a v tom správnom čase.

Použime tieto dva zákony v náš prospech a pochopme, v čom spočíva naša najväčšia sila. Vždy sa môžeme slobodne rozhodnúť a vydať sa inou cestou.

Vždy sa budeme môcť slobodne rozhodnúť vidieť dôvody, kvôli ktorým sa veci dejú. Možno nie je v našej moci ovládať jednotlivé vlny, no môžeme si vybrať, na ktorých vlnách budeme surfovať.

A tiež si môžeme zvoliť spôsob, ako na nich budeme surfovať.

FB
KONIEC VINY

Publikoval v Poučné ·
Uvedomte si. Nie ste zodpovední za šťastie niekoho iného. Vy nespôsobujete nešťastie iných. Najťažšia lekcia, ktorá prináša najväčšie oslobodenie. Môžete sa o iných postarať, počúvať ich, porozumieť ich bolestiam, cítiť hlboký súcit. Ale vy nie ste príčina ich smútku, alebo jeho riešenie, bez ohľadu na to, ako veľmi vás prosia, plačú, kričia, ukazujú, súdia, klamú, obviňujú, alebo sa snažia vyvolať ľútosť. Môžete ponúknuť svoju pravdu, svoju radu, svoje uzdravenie..., pokiaľ je o to záujem. Ale nie ste vinní. Nemôžete nikoho naplniť a nikdy ste nespôsobili niečie nenaplnenie. Idú svojou vlastnou cestou a vy tou svojou. Ich šťastie je ich cesta, a vaše šťastie je tá vaša. Ozajstné šťastie sa nedá ani dať, ani vziať. Je to zdroj. Je to prítomnosť. Je to ochota metabolizovať svoje vlastné skúsenosti; Nie klásť bremená na plecia iných. Nejde o hľadanie lásky mimo seba, ale o objavenie lásky v blízkosti. Vo vašom dychu. V každom pocite - radosti, v smútku, v blaženosti, v nude. V každom tlkote srdca, v každom zvuku, v každej túžbe, v každom posvätnom okamihu. Ste nažive.~ Jeff Foster14 vlastností, které přitahují energetické upíry

Publikoval v Poučné ·
Asi jste už slyšeli to staré klišé "Nejlepší obranou je útok." V případě, že se potýkáte s energetickým upírem, je to bezpochyby pravda. A první věc, kterou je třeba udělat, je přiznat si, že máte problém.

Pro empatické osoby je často těžké přijmout, že existují i lidé, kteří nejsou plní lásky a světla. Pravdou je, že jsou mezi námi skuteční predátoři, kteří postrádají charakter, empatii i schopnost soucitu. Čím dříve tento fakt přijmete, tím šťastnější a zabezpečenější budete.
Abyste dokázali určit, zda se nacházíte ve vztahu s energetickým upírem, potřebujete se naučit správně odhadovat charakter druhých i svůj vlastní. Musíte umět rozpoznat a správně identifikovat jejich manipulativní taktiky. Rovněž si potřebujete být silně vědomi těch svých vlastností, které vás činí zranitelnými vůči manipulaci, protože tou největší výhodou, kterou energetičtí upíři mají, je charakter oběti. Jsou si dobře vědomi toho, jak jejich empatická oběť nejpravděpodobněji zareaguje na jejich taktiku. A tak, čím lépe budete znát sami sebe a své vlastní zranitelné stránky (které mohou být ve skutečnosti vašimi silnými stránkami, avšak v případě energetických upírů pravým opakem), tím menší moc nad vámi budou tito lidé mít.


Vedle vlastností jako je svědomitost, věrnost a svatá trpělivost, určila doktorka Sandra Brown nespočet dalších osobnostních rysů, které vás činí zranitelnými vůči manipulaci. Přestože se její výzkum zaměřoval na manipulaci se ženami, tytéž vlastnosti mohou být příčinou manipulace i v případě mužů.

* * *

14 VLASTNOSTÍ, KTERÉ PŘITAHUJÍ ENERGETICKÉ UPÍRY
1. Extroverze a vyhledávání vzrušení

Končíte často ve vztazích s lidmi, kteří jsou velmi extrovertní a vzrušující? Připadá vám představa klidného vztahu nudná?
2. Ohromná investice do vztahů

Vkládáte mnoho emočně, duševně, fyzicky i finančně do svých vztahů - nejen do těch nejbližších? Máte často pocit, že do vztahu dáváte 80%, zatímco ti druzí jen 20?
3. Pouta k druhým

Máte velkou kapacitu pro vytváření hlubokých pout s druhými? Vytváříte si s druhými lidmi velmi rychle silnou vazbu? Vytváříte si k lidem takové vazby, v nichž se pak cítíte být povinni či toužíte plnit všechno, o co vás druzí požádají?
4. Soutěživost

Nikdy to ve svých vztazích nevzdáváte? Stojíte si za svým a bojujete, abyste si svůj vztah udrželi?

(Nebavíme se zde o spoluzávislosti.)
5. Nízká obezřetnost vůči zraněním

Předpokládáte, že se vám nemůže nic stát? Myslíte si, že se k vám budou druzí chovat tak, jak se chováte vy k nim?
6. Spolupráce

Jste lidé činu, vždy připravení jednat, když se objeví úkol, který je třeba udělat? S humorem a nadšením? Jste dobrovolníky připravenými vždy pomoci? Máte sklon povzbuzovat každou skupinu, ve které se ocitnete?
7. Hyperempatie

Cítíte doslova pocity druhých jako své vlastní? Rozpláčete se snadno při filmech, při četbě smutné knížky nebo dojemných reklamách? Pracujete v pomáhajících nebo léčitelských profesích?
8. Zodpovědnost a vynalézavost

Jste tím, za kým všichni chodí, když mají problém, ať už doma nebo v práci? Jste tím, kdo si pamatuje, kde jsou uloženy staré smlouvy, nebo co kdo kdy řekl? Končíte často v pozici vůdce, ať už v osobním nebo pracovním životě?
9. Soběstačnost

Jste samostatní a pracujete dobře i bez dohledu? Učíte se rádi nové věci? Zjišťujete rádi, jak věci fungují, a řešíte problémy?
10. Dříčství

Už vám někdo někdy řekl, že jste dříč? Pracujete mnohem tvrději než ostatní a máte problém si odpočinout a udělat si na sebe čas? Psycholog Dr. George Simon, Jr. přidává k těmto vlastnostem ještě další, které se mohou stát skulinkami pro energetické upíry a manipulátory:
11. Naivita

Nevěříte, že by lidé opravdu mohli být tak zlí, prohnaní a lstiví, jak vám vaše intuice říká? Předpokládáte, že všem záleží na dobru druhých?
12. Sebekritika

Jste na sebe samé tvrdší než na druhé? Dáváte manipulátorům výhodu vlastních pochybností, když vás zraní? Máte sklon obviňovat sebe, když na vás zaútočí?
13. Nízké sebevědomí a sebedůvěra

Zpochybňujete a znevažujete své vlastní potřeby a přání? Umíte se stavět ke konfliktům čelem a efektivně? Nebo se stáhnete při první známce, že by konflikt mohl nastat, a vyhovíte druhému? Ovlivňují vás druzí snadno prostřednictvím pocitů viny nebo hanby?
14. Intelektualizace

Snažíte se vždycky pochopit a vysvětlit chování druhých racionálně? Hledáte logický důvod, proč se druhý chová určitým způsobem? Snažíte se tak moc pochopit, proč se druzí dívají na věci právě takto, že zapomínáte na svůj vlastní úhel pohledu? Máte problém přijmout skutečnost, že v tomto světě existují lidé, kteří neváhají bojovat za každou cenu, jen aby bylo po jejich?
* * *
Udělejte si teď chvíli na zamyšlení ohledně lidí, které ve svém životě máte, a nad svými vlastnostmi. Pusťte si nějakou klidnou hudbu, zapalte si svíčku a nechte svou mysl plynout. Projděte si tento seznam a zeptejte se sami sebe, zda se ztotožňujete s kteroukoli z nich. Odpovězte si tak upřímně, jak to jen dovedete.

- Dr. Christiane Northrup

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/14-traits-energy-vampires-find-most-attractive
překlad: Magda TechetováVy sami jste tím, co hledáte

Publikoval v Poučné ·
Susan jsem poprvé potkal v psychiatrické léčebně v Londýně. Byla to třicetiletá právnička, vysoká tmavovláska s olivovou pletí, chytrá, inteligentní... a v hluboké depresi. Toto bylo už počtvrté, co byla hospitalizována pro chronickou depresi bez efektu medikace.

Susan seděla na pohovce pro pacienty a skládala puzzle. Pozdravil jsem ji a zeptal se jí, jak se daří.

"Fajn," odpověděla.

"Zdá se, že to puzzle brzy dokončíte," řekl jsem.

"Ano, zdá se, ale asi ho nedokončím," odvětila Susan.

"A proč ne?"

"Hádám, že tam bude určitě nějaký kousek chybět."

Podruhé jsem Susan viděl, když jsem léčebnu opouštěl. Četla si časopis.

"Tak co, podařilo se to puzzle poskládat celé?" zeptal jsem se jí.

"Ano," řekla.

"A co ten chybějící kousek?"

"Byly tam všechny," odpověděla.

"No to je přece skvělé!"

"No jo. Vždycky mi přijde, že musí něco chybět. O tom je celý můj život," řekla.

Oba jsme se usmáli, protože jsme věděli, o čem mluvila.
* * *
Strach, že někde ve vás samých nebo ve vašem životě něco chybí, je tou největší iluzí. Je to zlodějská myšlenka, která manipuluje s vaším vnímáním a začne ve vás vytvářet spoustu pochybností, sebekritiky a útoků na vlastní osobu. Je to prohnaný kouzelník schopný nejrůznějších mentálních triků souvisejících s nedostatkem, ztrátami, izolací, potřebností, závislostí a bolestí.
Strach, že vám něco chybí, vás vede k tomu, že začnete štěstí hledat někde jinde. Přehlížíte to, co už máte, a ženete se za tím, co je "tam". Uniká vám posvátný přítomný okamžik, zatímco spěcháte za dalším krokem. Zapomínáte být vděční za to, co je, protože prahnete po něčem víc. Hledáte, bojujete a snažíte se, ale štěstí nikdy nedosáhnete, protože myšlenka, že vám něco chybí, tím nezmizí.
Jste schopni si uvědomit, jak veškerá vaše bolest vychází jen z víry, že zdrojem vašeho štěstí je někdo jiný nebo něco jiného? Toto jediné mylné přesvědčení - tento jeden strach - je tím, co živí váš mentální odpad, vaši naučenou bezcennost a všechno to "ne dost dobré". Všímejte si, jak všechny vaše myšlenky plné strachu a nedostatku najednou mizí, když si v určitém okamžiku uvědomíte a přijmete, že veškerá radost již dávno spočívá ve vašem vlastním srdci. Prociťte to, hned teď.
Každá kultura má své posvátné rituály a posvátná místa k setkávání. Tisíce lidí cestují každý den na pouť do míst, jako jsou Lourdy, Velké Pyramidy, Ayerské skály, Grand Canyon, Stonehenge, Himaláje, apod. Tato místa nesou posvátnou energii, říkají. A přesto, v lidském srdci se nachází něco mnohem posvátnějšího - domov vašeho nepodmíněného Já. Vy sami jste posvátnou půdou.
Jste schopni to vidět?
Vaše fyzické oči vidí mnohé. Vidí nejrůznější části barevného spektra, záhyby krajiny, vlnky na oceánech i nebeské úkazy. Vidí vás a vidí i mě. Ale nedokážou vidět celý obraz. Jen tehdy, díváte-li se svým srdcem, začnete vidět a uvědomovat si skutečnou celistvost, skutečnou krásu a skutečnou jednotu.
Z vlastní zkušenosti vím, že ti nejúžasnější lidé, které znám, žijí s vědomím, že je všechno na svém místě. Velcí umělci se naladí na něco ve Vesmíru, když tvoří. Velcí myslitelé věří, že na každý problém existuje řešení. Velcí vůdci se propůjčují vedení a inspiraci. Velcí léčitelé vidí člověka jako zdravého ještě předtím, než ho začnou léčit.
Představte si to! Představte si, že všechno, co si přejete, je už teď tady. Co si přejete? Moudrost? Už ji máte. Mír? Už ho máte. Inspiraci? Už ji máte. To všechno je tady už teď, protože vy sami tu jste. O tom je ten velký obraz. To je to, co vidí vaše Nepodmiňující Já.
Vy sami jste tím, co hledáte. To znamená, že bez ohledu na to, jak velkou radost si myslíte, že vám přinese váš pravý partner, vysněná práce, ideální domov nebo vydělané peníze, je tato radost již teď přítomna ve vás! Hledáte-li lásku, radost, sílu, peníze, Nebe či Boha; ve skutečnosti hledáte zkušenost svého Nepodmíněného Já, které není spoutáno strachem, oddělením či nedostatkem.
Nejste tu proto, abyste hledali štěstí - jste tu proto, abyste ho rozšířili. Vy sami jste naplněni inspirací, vybaveni moudrostí, vytvořeni z lásky a požehnáni radostí. A stejně tak i všichni ostatní. Abyste se osvobodili, musíte sami sobě zpřístupnit to všechno, co je už ve vás. Skutečné léčení začíná tehdy, když přestanete odporovat svému Nepodmíněnému Já.
Afirmujte si: "Já sám/sama jsem to, co hledám." Napište si tuto afirmaci na papírek a vložte si ji do peněženky. Pravda je již tady, inspirace je již tady, láska je již tady, mír je již tady, pomoc je již tady, Bůh je již tady, protože VY jste tady. Pravda je krajinou bez chodníčku a štěstí je cestou bez vzdálenosti.

- Robert Holden

* * *

zdroj: https://www.healyourlife.com/you-are-what-you-seek
překlad: Magda TechetováOrientace na strach

Publikoval v Poučné ·
"Pokud žijete v orientaci na strach, vyvede vás z míry kdejaká maličkost. I v období, kdy se vám vše daří, vyhlížíte na obzoru nějaké potíže. Bojíte se, že vás někdo z něčeho obviní, že vás někdo napadne, poníží, nebo naopak trávíte čas tím, že obviňujete druhé, život, Boha nebo osud za ten mizerný úděl, který vám přisoudil.


Možná žijete ve špatné víře a nevidíte důvod, proč byste se měli chovat zodpovědně nebo někomu důvěřovat. Ani vám samým se nedá důvěřovat. Nic podle vás nemá žádný smysl. Všechno je nanic. Cítíte se o všechno připraveni a pořád na nejnižším stupni žebříčku. Ani když jste obklopeni hojností, nevidíte blahobyt a nedokážete si jej vychutnat nebo se z něj radovat. Ale nepřipravují vás o něj jiní lidé - tím lupičem je váš vlastní strach. Strach vás připravuje o jasnost, laskavost, uspokojení a hojnost. Bere vám to všechno přímo pod nosem.


Jedno z největších nebezpečí této orientace na strach spočívá v tom, že vede k životu neuvěřitelně strnulému: Vyžadujete, aby všechno šlo jako v minulosti nebo podle vašich osobních očekávání či požadavků. Máte strach se něčeho vzdát, lpíte na přesvědčeních, zvycích, pravidlech, termínech a příkazech, ať už vašim současným potřebám vyhovují a nebo ne. A začnete vyžadovat, aby tak žili i ostatní a pokud se tak nechovají, odmítnete je a zavrhnete. Tento způsob života nejenže vyrůstá ze strachu, nýbrž jej i dennodenně vyvolává. Za takového stavu věcí neustále plavete proti mohutnému proudu.

STROM, KTERÝ JE NEOHEBNÝ A NEMŮŽE SE ROZKÝVAT VE VĚTRU, SE ZLOMÍ.

Ze všeho nejdůležitější je, abyste si uvědomili, že nejvíc strachu, který cítíte, působí nikoli skutečná událost, ale očekávání, fantazie, které jste si kolem ní vytvořili. A právě v tom okamžiku můžete zvládnout cokoli. V tomto okamžiku jste v bezpečí, tento okamžik obsahuje nekonečné množství možností a může být naplněn radostí."

* * *


- z knihy Beze strachu, Brenda ShoshannaováNebojte se, všechno se vyřeší

Publikoval v Poučné ·
"Brzy překonáte něco, co vám činilo problémy. Vaše mysl i srdce budou brzy zase v klidu a míru. Tíha, kterou jste nesli, se nyní pozvolna nadzvedává. Prodýchejte to. Mějte se vším trpělivost. Věřte, že to zvládnete. Všechno bude v pořádku.

Zasloužíte si vnitřní mír. Dovolte si ho. Zasloužíte si jasnou mysl. Přivítejte ji. Dovolte si přijímat a nahraďte odpor a odolávání naprostým odevzdáním. Každý má občas těžké období, ale to neznamená, že se v něm musíte pořád topit. Věřte, že všechno se pro vás změní. Nebuďte na sebe tvrdí, protože procházíte proměnou a neustále se zlepšujete. Nepotřebujete se soudit za své někdejší omyly. Nepotřebujete se ubíjet vinou za to, co se pokazilo. To všechno je pryč. Nyní nastal čas, abyste se konečně přijali. Čím více trpělivosti, lásky a porozumění si budete věnovat, tím snáze projdete do další fáze svého růstu. Věřte, že všechno se vyřeší. Nemusíte v sobě nést to břemeno stresu ohledně toho, jak a kdy se to stane. Jediné, co potřebujete, je mít víru a důvěru, že to přijde.


Všechno se brzy vyjasní. Vaše modlitby, vizualizace a naděje vám přinesou své odpovědi. Překonáte to, co vás blokovalo. Vaše mysl a srdce se zklidňují. Tíha pomalu odchází. Dýchejte. Uvolněte se. Buďte trpěliví. Procházíte léčením. Máte za sebou spoustu lekcí a nyní je třeba se o sebe postarat. Vesmír se chystá vám něco dát. Mezitím se usmívejte a oslavujte, jako byste ty nejlepší dary již dostali. Osvojte si tyto pocity i naladění tím, že si budete připomínat, že to všechno zvládnete a že vám to všechno přinese nová požehnání. Do vašeho života se nyní chystá vplout vlna příležitostí, nových kontaktů, skvělých zpráv a nové energie."

- Idil AhmedNezrazujte sami sebe kvůli cizím očekáváním

Publikoval v Poučné ·
Jako vaši andělé víme, jak vás bolí, když zklamete něčí očekávání či představy, zvlášť pokud se jedná o ty, které milujete a na kterých vám nejvíce záleží. Jako citliví lidé si přejete žít s ostatními lidmi v míru a toužíte po tom, aby vás přijímali a milovali bez podmínek, tak jako to umíte vy sami. Bohužel, mnozí lidé tuto schopnost stále ještě nemají a nebo si ji zatím nerozvinuli natolik, aby odolali své tendenci soudit druhé, odmítat je a "trestat", když žijí jinak, než jak si představovali oni. Nikdo z vás ale nemůže žít svůj život tak, aby neustále vyhovoval představám druhých. Chceme vám proto připomenout, že nikdo z vás není povinen žít podle očekávání jiných lidí... a že snaha udržet si své vztahy s nimi za cenu zrady sebe samých přináší obrovskou bolest.
Přišli jste sem jako unikátní a jedinečné bytosti, které na celé Zemi existují pouze jednou jedinkrát a nebudou se nikdy opakovat. A to proto, že takoví MÁTE být. Každý z vás svým osobitým způsobem přináší světu něco nového a důležitého. Tím, jak žijete, jak přemýšlíte, jak vnímáte, jak jednáte, co říkáte, co tvoříte, co si vybíráte, co si přejete, jaké máte sny, i tím, co vyzařujete, každodenně vnášíte do světa něco jedinečného. I tehdy, když vám samým to třeba důležité nepřipadá a nebo o tom, co všechno dobrého pro svět děláte, ani nevíte. Potlačovat, schovávat a snažit se přetvářet tuto unikátnost jen proto, že někomu druhému se na vás něco nelíbí, že někdo jiný si myslí, že byste takoví být neměli, nebo že se někdo jiný cítí dotčený kvůli SVÝM VLASTNÍM představám a očekáváním o VAŠEM životě, znamená upřít světu dar, kterým pro něj jste, a zradit svou vlastní duši a její autenticitu jen proto, že se někdo jiný necítí být spokojený s tím, jak byste podle něj měli žít, a ještě ho podpořit v jeho návyku ovládat a citově vydírat druhé. A to nedává nic dobrého ani jedné straně.
Uvědomte si prosím, že za zklamaná očekávání druhých vy nemůžete! Pokud opravdu někomu neškodíte či neubližujete, pak je čistě VAŠE věc, jak svůj život žijete! Zklamaná očekávání přitom nejsou ublížením! Za svá očekávání si je zodpovědný každý sám! A stejně tak i za svůj růst a rozvíjení schopnosti respektovat volby druhých, i kdyby se neslučovaly s vašimi představami! Je-li vaše rozhodnutí v souladu s vaším srdcem a žijete-li svůj život podle svých skutečných hodnot, je všechno v naprostém pořádku, i kdyby se přitom někteří lidé cítili dotčení a zklamaní.
Nenechte si prosím nutit cizí představy o tom, jak máte žít! Nenechte se vydírat tím, že vám někdo začne upírat svou přízeň či lásku, jakmile se mu v něčem nezavděčíte! Nenechte si vnutit cizí přesvědčení o tom, co a jak máte dělat, kolik peněz máte vydělávat, jakou máte mít práci nebo co máte vystudovat, co pro vás má znamenat úspěch, zda máte či nemáte mít děti, zda máte či nemáte udržovat konkrétní vztahy, zda máte na někoho působit tak či onak, čemu máte věřit a co si máte myslet, ani nic jiného, co neodpovídá VAŠÍ VLASTNÍ pravdě! Žádný vztah či přízeň, které si udržíte za cenu zrady sebe samých, nikdy nevyrovná bolest, kterou si touto zradou způsobíte! Bez ohledu na to, jak moc vás bolí zklamání vašich milovaných, případně i ztráta vašeho vztahu, nebudete nikdy tak nešťastní, jak byste byli, kdybyste se vzdali sami sebe a obětovali svou pravdu, svou svobodu a své hodnoty pro něčí citové vydírání. Nedovolte nikomu, aby na vás vyvíjel tlak a nutil vás jít proti své vlastní vůli! Chraňte svou duši i její úžasnou cestu! Jen vy víte, po čem touží vaše srdce!
Vaše cesta je unikátní úplně stejně jako jste unikátní vy sami. Nedovolte nikomu, aby soudil vaši cestu a vnucoval vám jinou! Jen vy máte právo o ní rozhodovat! Jen VY totiž poznáte, co je pro vás to pravé a co není.
Každý z vás je zodpovědný výhradně za svůj život (s výjimkou péče o malé děti nebo nemohoucí osoby) a jen o něm má právo rozhodovat. Oprostěte se tedy od všeho, co vám vnucují druzí lidé či společnost, a zaměřte se na to, abyste vy sami byli šťastní a zdraví. To, že se někomu zavděčíte velkými výdělky, které vás však stojí váš vzácný osobní život; že vystudujete obor, který si představovali vaši rodiče, jen aby na vás mohli být hrdí, nebo že si založíte rodinu, kterou jste ve skutečnosti nechtěli, jen abyste potěšili své rodiče či vyhověli očekáváním společnosti, apod. znamená zradit svou vlastní cestu, a to vás ANI TY DRUHÉ nikdy neučiní doopravdy šťastnými.
Nebojte se a buďte věrní sami sobě i své cestě přesně tak, jak to cítíte vy sami! Někteří lidé ve vašem okolí budou možná zklamaní nebo se budou cítit vaším rozhodnutím ohroženi, ale to není kvůli vám - je to kvůli jejich očekáváním, za která vy nemůžete a za která nenesete žádnou zodpovědnost. Vaše zodpovědnost je být věrní své cestě a žít svůj život tak, jak víte a cítíte, že ho žít máte. Právě tak totiž konáte své poslání, a když konáte své poslání, přináší vám Život všechno, co k tomu jen potřebujete - a stejně tak se míruplně postará i o všechny, kteří vás zraňují svými soudy, odmítáním a snahou vám nutit svou vůli. Přenechejte svou bolest i starosti o tyto své vztahy Životu, a on vám pomůže, zatímco budete kráčet dál po své cestě.
A pamatujte, že lidé, kteří vás opravdu milují, vás budou milovat i s vašimi unikátními rozhodnutími.  ♥
* * *
- Poselství andělů, Magdalena TechetováOceňování, vděčnost a zákon rozšíření

Publikoval v Poučné ·
Když se chcete zbavit nepříjemných pocitů, jste-li vyčerpaní, unavení, kvůli někomu smutní nebo zklamaní, můžete rychle změnit svou energii a dostat se z tohoto prostoru, když se začnete dívat na vše dobré, co máte, a budete děkovat - děkuji ti mé já, děkuji ti Vesmíre. Tímto způsobem můžete velmi účinně pročistit svou auru a zvýšit si vibrace. Kdybyste každé ráno věnovali hned po probuzení dvě minutky děkování, váš den by se nesl v mnohem vyšší energii.

Co je smyslem vděčnosti? Vděční nemusíte být jen proto, že vám rodiče řekli, že se má děkovat a být slušný. Asi víte, že existuje svátek Díkůvzdání, a nejspíš jste už slyšeli někoho děkovat, když úspěšně prošel nějakou životní zkouškou. Vděčnost a děkování mají své vyšší důvody. Posíláte jimi doslova volání k Vesmíru, aby vám přinesl víc.

Vše, za co děkujete a čeho si ceníte, se ve vašem životě ještě více rozšíří.

Už jste si někdy všimli, jak rádi jste s lidmi, kteří vám děkují, váží si vás a uznávají vás? Když jim poradíte, řeknou: "Děkuji, to mi moc pomohlo." Když jim něco nabídnete, nechají si to a milují to. Všimli jste si, jak jim chcete dávat víc? A stejné je to na energetické úrovni is Vesmírem. Kdykoliv se pozastavíte a poděkujete Vesmíru za hojnost, kterou máte, Vesmír vám dá ještě víc. Ve chvíli, kdy děkujete, se prosvětlí vaše aura. Změníte ji srdcem, protože pocit vděku vychází ze srdce. Když děkujete, otevíráte své srdce. A srdce je brána k vaší duši;spojuje svět forem se světem esencí. Vděčnost a díky jsou přímou cestouk srdci, k vaší esenci a k vaší duši.
Děkováním můžete pročišťovat svou auru a zvyšovat své vibrace. Vděk rezonuje ve vašem těle se srdečním centrem. To vám umožňuje více se otevřít přijímání. Vaše srdce se otevře vašemu vědomí a láska, která ze srdce vyzařuje, pakléčí vaše fyzické tělo. Zvýší a zjemní se vaše vibrace a právě ty vám přitahují to, co chcete mít. Když děkujete, Vesmír na to odpoví ladícím tónem nebo zvukem, který vám přinese ještě více téhož.


Děkovat můžete různě - myšlenkou, slovem nebo písemně. A pak je tu také pocitový, srdcem procítěný vděk, který je ze všeho nejdůležitější. Když děkujete jen tak, nepozorně a bez procítění v srdci, pak bez ohledu na formu nebude účinek takový, jako když vycházíte z opravdové vděčnosti a děkujete s plným vědomím. Když si pomyslíte "děkuji ti", příznivě to ovlivní vaše fyzické tělo, a když své díky vyslovíte nahlas,bude účinek ještě silnější. Znáte lidi, kteří vždycky za všechno poděkují? Nemluvím o těch, kteří to dělají ze zvyku nebo proto, že se neustále omlouvají nebo chtějí získat vaši přízeň. Mluvím o lidech, kteří vás opravdu uznávají a váží si vaší přítomnosti. Tito lidé tak rozšiřují to, co budou dostávat od ostatních a od světa.


Když si své myšlenky zapíšete nebo je vyslovíte nahlas, dostávají se do světa forem rychleji, než když o nich jen přemýšlíte. Když něco chcete, zapište si to a řekněte to nahlas, protože proces mluvení a psaní je o krok blíž k dané věci než proces přemýšlení. Ruce a hrdlo jsou dvě centra tvoření ve hmotě. Když řeknete ostatním o myšlenkách, které máte vmysli, stanou se tyto myšlenky součástí světa forem, a když je zapíšetena papír, jsou svému stvoření ještě blíž. Poděkovat v mysli je v pořádku. Také se tím rozvíjíte, ale ještě mocnější je poděkovat Vesmíru aostatním lidem nahlas. A napsané "děkuji ti" je dokonce ještě mocnější než vyslovené.
Abyste si vytvořili něco nového, nebo abyste dál dostávali to, co už dostáváte, vezměte papír a tužku a pište Vesmíru své “Děkuji ti”.

Pište si večer seznam všeho, co jste přes den dostali. Může to být něco, co jste si koupili, nebo úsměv od neznámého člověka, dobrý pocit či příliv nové energie, auto, které vás zavezlo, kam jste potřebovali, nebo peníze, které jste dostali. Budete žasnout, kolik darů vám každý den přichází do cesty. Když potvrdíte, co jste dostali, navážete s Vesmírem spojení a to vám umožní dostávat ještě víc.

Možná chcete napsat nebo zavolat někomu, kdo vám pomohl, a vyjádřit mu nebo jí svou vděčnost. Čím více projevujete svou vděčnost a děkujete za vše, co máte, tím více měníte molekulární vibrace svého těla a pozvedáte je z hustých energií do jemnějších rovin. Možná jste si všimli, že vysoce vyspělé duše a velcí učitelé věnují mnoho svého času oceňování a děkování Vesmíru. Ve svých meditacích cítí opravdovou pokoru a vděk za vše, co dostávají.

 

Jaký vliv má vděk na různá energetická těla? Když si něčeho ceníte, doslova tím proměníte své fyzické tělo. Oceníte-li například své dobré zdraví, posíláte buňkám svého těla zprávu. Buňky na to zareagují, protože každá z nich má v sobě hologram celé vaší bytosti. Každá buňka má své vlastní vědomí. (To ale neznamená, že by myslely vám známým způsobem.) Skládáte se z mnoha různých buněk, které fungují na jiné úrovni vědomí než vaše celkové vědomí nazývané “já”. Vaše buňky mají také rády uznání. Chcete-li si vyléčit nějaké potíže v těle, nevzpomínejte na své minulé nemoci a nebojte se už dopředu bolestí nebo problémů, které by mohly nastat, a raději děkujte svému tělu za všechny ty úžasné věci, které dělá dobře. Budete-li posílat svému tělu často svůj vděk, bude vám dávat ještě víc. Buňky vašemu pocitu vděku rozhodně porozumějí a budou se snažit pracovat pro vás ještě usilovněji.
Buďte svému tělu vděční za to, jak se pohybuje, jak jedná a nosí vás všude, kam potřebujete. Ceňte si toho, jak proměňuje jídlo na energii a jak dobře vám slouží. Budete-li své tělo odsuzovat, dívat se na něj a říkat si: “Nelíbí se mi má stehna, mé břicho” a podobně, budete-li si na něj stěžovat, nebude na vás reagovat tak dobře. Myslete na své tělo jako na celek složený z milionů entit – buněk – které mají pocity. V momentě, kdy se rozhodnete ho ocenit, změníte své fyzické vibrace. Buňky se okamžitě dají do práce a zvýší vaši energii. A když máte nějakou negativní myšlenku, jednu z těch nevděčných, vaše energie klesne.

Vděčnost léčí emoce.

Spojuje emocionální tělo se srdcem, a tím i s duší, protože duše se dosahuje skrze srdce. Emocionální tělo je neustále vibrující proud energie kolem vás. Když děkujete a ceníte si svého života, když uznáváte lidi, události a vyšší síly, energetický obrazec představující vaše emocionální tělo se začne sám reorganizovat na vyšší a jemnější vibrace. Vaše emoce jsou nejmagnetičtější částí, kterou máte, co se týče přitahování událostí, lidí a věcí. Čím jste klidnější a odpoutanější, tím snadněji získáte to, co chcete. Bude samozřejmě potřeba nasměrovat za tím také svou vůli a záměr. Čím větší je váš vnitřní klid a mír, tím snadněji se můžete soustředit na svou vyšší bytost a tím více můžete mít.

 

Když pociťujete hluboký vděk a prožíváte jej ve svých emocích, zklidní vás to a zvýší se vibrace vašeho emocionálního těla. Vděkem je nejvíce ovlivněno srdce, kterého skrze vděk také nejsnáze dosáhnete. Chcete-li se spojit s lidmi ve svém srdci, važte si jich. Budete-li vysílat lidem telepaticky své uznání, automaticky zastavíte jakékoliv mocenské boje. Až budete tento týden se svými přáteli, všimněte si na nich něčeho pěkného a oceňte je za to. Ujistěte se, že je to opravdu od srdce, a ne jen tak za něco, co byste si museli vymyslet. Můžete-li jim nějakým způsobem projevit svou vděčnost za to, kdo jsou, pozvednete okamžitě úroveň vaše vzájemného spojení vzhůru do srdce.

Děkování a vděčnost otevírají spoustu dveří do vyšších úrovní Vesmíru.

Vděčnost je branou do srdce, otevírá ho a umožňuje vám zažívat v životě více lásky. Příští týden, kdykoliv si vzpomenete, oceňte každého, koho uvidíte. Ať je to váš přítel, milovaný člověk, někdo neznámý nebo váš spolupracovník, podívejte se, jestli mu nebo jí můžete poslat svou vděčnost nebo poděkovat. Něco na tomto člověku ze srdce oceňte. Vděčnost vás dostává ven z "hlavy" a z posuzování. Mnozí z vás jste utopení ve svých myšlenkách, a když poděkujete, vynese vás to z mentálního prostoru, kde jsou věci buď správně nebo špatně, do vašeho srdce. Když opustíte rovinu své mysli, byť jen na okamžik, Vesmír s vámi může pracovat příměji. Neustálá mentální aktivita, do které jste všichni zapojení, vytváří často takový zmatek, že jen těžko získáváte, co chcete.
Procítíte-li vděk v mentálním těle (ve vaší části, která neustále přemýšlí), doslova tím ztišíte tu svou část, která cítí strach, pochybovačnou nebo skeptickou stránku vaší osobnosti. Vděk spojuje všechna vaše "já" pod novou vlajkou a může být vstupní branou do nové úrovně energie. Kdykoliv si uvědomíte, že jste smutní, máte strach nebo prožíváte cokoliv, co nevnímáte jako léčivé, zastavte se a děkujte za vše dobré, co máte.

Pocit vděku vám zpřístupňuje také vaši abstraktní mysl, tedy tu vaši část, která spojuje levou a pravou mozkovou hemisféru, mužskou a ženskou stránku. Abstraktní mysl nepracuje pouze s levou hemisférou, zabývající se čísly, kalkulací a logikou, ale ani jen s pravou hemisférou, která souvisí s tvořivostí, intuicí a pocity. Slučuje obě tyto části. K jejich spojení dochází ve chvíli, kdy jste chopní tvořit koncepce v rámci přesvědčení a realit přesahujících váš obvyklý způsob myšlení. Cítíte, jako by k vám procházelo světlo, nové řešení starého problému, inspirace nebo zjevení.


Abstraktní mysl umí vidět větší obraz vašeho života, a vy v ní trávíte tak málo času. Tato vaše část zná mnoho nových způsobů myšlení; existuje mimo běžný rámec vašeho života. Nemyslí v termínech, na které jste zvyklí. Je to geniální úroveň, která je v každém z vás. Využívá nejvyšší formu myšlení, kterou máte, a může vám velmi pomoci ve vašem vývoji, budete-li ochotni používat ji častěji.

Můžete se rozhodnout myslet častěji ve vyšších úrovních.


Děkování vás povede přímo do vašeho srdce a vaší abstraktní mysli. Děkováním přivádíte světlo skrze své srdce do své korunní čakry na vrcholu hlavy. Díky tomuto prosvětlení a otevření srdce vám může přijít mnoho nových myšlenek a darů. Mohou se rozvinout do týdne či za měsíc, ale svým vděkem jste každopádně otevřeli dveře, kterými k vám může přijít mnoho dobrého. Představte si, že vděčnost vám umožňuje dotknout se vašich vibrací, změnit je a dostat se do vyšších rovin moudrosti, které jsou ve Vesmíru k dispozici. Vesmír slyší vaše volání; vaše díky jsou rozhodně vyslyšeny a oceněny a tato energie se vám vrátí.

Každý z vás máte svá přání a ta se skládají v to, čemu říkám vaše "tělo přání". Jsou věci, které chcete v životě mít. Kdybych se vás teď zeptal, co si přejete, co chcete teď ze všeho nejvíc mít, uměli byste mi odpovědět, kdybyste se na chvíli zastavili a zamysleli se. Když děkujete, ovlivňujete své tělo přání. Toto tělo je dost nepokojné, podobně jako emocionální tělo. Soustředí se pouze na to, co nemá a co chce vytvořit. Má své opodstatnění, protože vám přináší nové formy, motivaci a tvůrčí energii. Ale také ve vás může vzbudit pocit unikající energie, protože vám neustále připomíná, co všechno ještě musíte udělat a vytvořit.Množství vašich přání vás někdy může zahlcovat, zejména pokud jich máte hodně nevyplněných. Děkování přímo ovlivňuje vaše přání, protože jim umožňuje zklidnit se a uvědomit si, co všechno už vytvořily. Berte to, jako byste měli oddělenou část sebe sama složenou ze všech věcí, které jste kdy chtěli mít. Když děkujete, dodáváte jí sílu. Tato část si totiž obvykle nevšímá toho, co jste už dokázali, ale chce vám ukázat, co byste ještě mohli udělat, oč víc byste mohli pracovat a tak dále. Vždycky má připravený seznam věcí, které byste ještě mohli udělat, a potřebuje, abyste s ní promluvili, ujistili ji a uklidnili. Pocit uznání za všechno, co jste už vykonali, to dokáže a posílí tuto vaši část v její schopnosti tvořit ještě víc.

Vůle je schopnost směrovat svou energii tam, kam ji chcete nechat jít.


Dalším vaším tělem je tělo vůle. Všichni máte o vůli své představy. Někteří z vás ji chápete jako "mocenskou vůli".

Mnozí z vás chcete jít výš, do jemnějších rovin energie, kde je více lásky, radosti, spokojenosti a odpoutanosti. Vůle je energie, která vámi nepřetržitě proudí. Je jako proud nebo energetická řeka, která vámi neustále teče. Když děkujete, posilujete svou vůli. Ne mocenskou vůli, ale vůli spojenou s vaším srdcem, vůli směřovanou do činností, které milujete. Čím více si sebe ceníte a uznáváte vše, co ve svém životě máte, tím více spojujete své srdce se svou vůlí. Díky tomuto spojení pak můžete tvořit to, co chce vaše srdce.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya RomanĎalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky