Očistné texty - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Slecinky.eu
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Očistné texty

Publikoval v Rituály-očisty-techniky ·
Stačí iba vysloviť z hĺbky Srdca každý sám za seba.
Odpustenie :
Ako bytosť Univerzálneho Svetla a Lásky prosím o odpustenie všetkých, odpúšťam všetkým a odpúšťam aj sám/sama sebe všetko, kedy sme voči sebe nekonali cez Srdce. Uvoľňujem do Svetla a Lásky všetky bytosti, ktoré boli týmto konaním zasiahnuté po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.Uvoľnenie rodových záťaží :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem a rozpúšťam rodové záťaže mojich rodičov po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Rušenie kliatieb :
Čistím Univerzálnym Svetlom a Láskou všetky kliatby nasmerované na moju bytosť a všetky kliatby, ktoré som vyriekol/vyriekla voči ostatným. Nech je všetko dané opať do rovnováhy po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Rušenie sľubov :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem a ruším všetky mnou vyslovené sľuby voči ostatným a sľuby, ktoré vyslovili ostatní voči mne po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Uvoľnenie pečatí :
V mene Univerzálneho Svetla a Lásky uvoľňujem všetky pečate ega na mojich telách zapečatené po celej línii času, vo všetkých sférach a úrovniach Bytia.

Sebaprijatie:
Prijímam sa taká/ý, aká/ý som. Prjímam svoje silné aj slabé stránky, svoje talenty aj nedostatky, svoje úspechy aj chyby. Plne sa prijímam ako krásna ľudská bytosť. Prijímam sa bez akýchkoľvek podmienok a výhrad a nachádzam v sebe obrovskú prehlbujúcu sa vnútornú silu. Prijímam, že som vyjadrením Lásky na Zemi a môj život je Božský dar a požehnanie. Prijímam, že som Tu a Teraz, aby som sa učil/a a rástla/rástol. Prijímam svoje omyly, ktorých som sa dopustil/a ako súčasť môjho vnútorneho rastu a preto si všetko odpúšťam a dávam si novú šancu. Moje Srdce je vždy otvorené pre prijímanie a dávanie. Žijem v harmónii s každým, koho poznám. V hĺbke mojej bytosti je bezodná studnica Lásky. Som milovanou bytosťou vesmíru, ktorý sa o mňa sústavne stará. Som Svetlo a Láska.

PROSBA O ŠTÍT DUŠE :
Moji milovaní ochrancovia, prosím vás o mocný štít, ktorý by ma oprostil od útokov negatívnych síl, nepustil ku mne žiadne informácie okrem tých, ktoré prídu od vás. Prosím, aby ma chránil od všetkých negatívnych myšlienok, slov aj skutkov. Prosím, aby tento štít bol požehnaný Stvoriteľom a aby nad ním neustále bdeli archanjeli a anjeli.

AA Michael, prosím teba a tvojich pomocníkov, aby ste prišli ku mne. Uvoľni a odprac odo mňa všetko, čo mi berie silu. Pomôž mi prosím znovu získať stratenú energiu a pokoj. S tvojou pomocou som chránený/á na všetkých existujúcich úrovniach.
AA Gabriel, prosím aj o tvoju pomoc, s ktorou dosiahnem krištáľovo čistú jasnosť.

S Láskou a Svetlom ďakujem za pomoc.
Nech sa tak deje v súlade s najvyšším prospechom a plánom mojej duše.
Zdroj: http://svetelnaporadna.webnode.sk/
pridané: 30.12.2013.Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky