kniha: Dar lásky pre rodičov... - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Slecinky.eu
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

kniha: Dar lásky pre rodičov...

Publikoval v O láske ·
Tip na vianočný darček !
Vaše deti nie sú božím darom len pre vás, sú aj darom pre budúce generácie...
Každý rodič sa občas pýta sám seba, či pre svoje deti robí naozaj to najlepšie, či ich dobre pripravuje na život a vzťahy, či im vhodným spôsobom prejavuje lásku.
Novinka Dar lásky pre rodičov vám v mnohom odpovie. Jej cieľom je pomôcť zaneprázdneným mamám a otcom naplno ľúbiť svoje deti, tešiť sa z nich a zároveň ich sprevádzať všetkými obdobiami života.
Ponúka štyridsaťdňový program, prostredníctvom ktorého môžu rodičia získať svieže impulzy a začať vnímať svoje deti a vzťahy s nimi v novom svetle. Povzbudivé myšlienky a rady autorov sa opierajú o múdrosť citátov z Biblie, a tak ponúkajú nielen ľudský, ale aj duchovný pohľad na výchovu v láske a pre Lásku.Autori Stephen a Alex Kendrick sú mimoriadne úspešní autori nielen v USA, ale aj v kresťanských komunitách po celom svete. Ich Dar lásky zachránil nejedno stroskotávajúce manželstvo. Po prečítaní knihy, keď sa rozhádaní partneri dali viesť radami Kendrickovcov, pochopili, čo tvorí skutočnú podstatu pravej oddanej lásky.
Kniha Dar lásky sa týkala akéhosi návodu na život v manželstve, v prípade potreby na jeho záchranu a treba povedať, všetko v duchu kresťanskej tradície, ktorá už pomohla mnohým rodinám a duchovným aj na Slovensku.
Teraz je tu novinka Dar lásky pre rodičov, ktorá chce upevňovať vzájomný vzťah s deťmi prostredníctvom rôznych výchovných momentov a to opäť v duchu kresťanskej tradície.
Pre rodičov nie je nič krajšie, ako intenzívny vzťah s vlastnými deťmi a vedomie, že v ich živote zakorenila láska a všeľudské hodnoty.
Prečítajte si úryvok z novinky Dar lásky pre rodičov:
Láska vytvára najlepšie podmienky pre výchovu detí. Láskyplný domov je najvhodnejším miestom, kde sa deti môžu rozvíjať podobne ako je skleník ideálnym prostredím pre rastliny. Deti sú nielen plodom lásky, ale mali by sa vo vašej starostlivej láske neprestajne zakoreňovať.
Každé dieťa už od narodenia dychtivo túži po láske. Jeho srdce ju nevyhnutne potrebuje rovnako ako pľúca potrebujú kyslík. Láska ho napĺňa a posilňuje. Vďaka nej cíti, že je v bezpečí. Syn, čo vyrastá v milujúcej rodine, je vo dne odvážnejší a v noci pokojnejšie spí. Dcéra zakorenená v láske viac žiari, keď sa jej darí, a menej sa bojí zlyhania. Úspech sa totiž znásobí, ak ho spolu oslávite. Zlyhanie sa zas znáša ľahšie, ak sa človek má o koho oprieť.
Láska, ktorú prejavujete svojim deťom, je oveľa cennejšia než akékoľvek bohatstvo, čo im kedy dáte. Môžete svojim deťom zaplatiť štúdium na prestížnych školách, kupovať im značkové oblečenie, naučiť ich dodržiavať múdre pravidlá a pomôcť im odvážne čeliť strachu, ale ak ich nezahŕňate bezpodmienečnou láskou, zanedbávate oveľa dôležitejšiu potrebu, od ktorej závisí, ako v živote obstoja.
Deti prichádzajú na svet s balíčkom zásadných otázok ukrytých hlboko v srdci: Má môj život zmysel? Záleží na mne niekomu? Zaslúžim si to vôbec? Boh poveril otcov a mamy, aby boli prví, kto na tieto otázky bude jasne a neprestajne odpovedať.
Keď si dieťa nie je isté, či aj preň platia slová "ľúbim ťa", bude neustále v pokušení presviedčať sa o tom prostredníctvom svojich výkonov alebo názorov iných ľudí. Neistota bude časom narastať a každé zlyhanie ešte viac spochybní jeho hodnotu a podstatu.
Čo sa vlastne deje, keď rodičia svojmu dieťaťu prejavujú lásku? Napĺňajú tým jeho potreby, podporujú jeho plány a sny. Dieťa sa teší, že mu rodičia rozumejú, že ho majú radi, že mu poskytujú usmernenia, ochranu a prijatie. Učí sa poslúchať a dodržiavať pravidlá. Vie, že mama a otec sú trpezliví a ochotní odpúšťať, a tak im môže úprimne a bez strachu z neprimeranej reakcie povedať, čo cíti. Dokonca aj náročné obdobia plné sklamaní zvládne vďaka láske svojich rodičov.
A navyše, láskyplné puto medzi rodičmi a deťmi je tým najlepším prostredím na odovzdávanie presvedčení, hodnôt, viery a posolstva budúcim generáciám.
Láska vytvára bezpečný priestor, v ktorom sa dajú zvládnuť všetky životné situácie i akokoľvek krutá realita. Napomenutie a disciplína sa prijímajú ľahšie, ak sú ochutené úprimnou láskou. Vaše deti dokážu skôr rozpoznať a odmietnuť klamstvá cudzích ľudí, ak im vy ako prví v nežnom a láskyplnom prostredí poskytujete múdre usmernenia.
Sväté Písmo nám v tejto súvislosti hovorí: "aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia - ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali". (Ef 4, 14 - 15).
Hoci tieto verše hovoria o duchovnom raste v kontexte cirkvi, "byť pravdiví v láske" je základným predpokladom aj efektívneho rodičovstva - a vôbec každého vzťahu. Pravda vám hovorí, čo máte povedať, a láska vám hovorí ako, prečo a kedy to povedať. Keď je láska úrodnou pôdou, pravda do nej zasiata bude ešte úrodnejším semenom.
Keď pravda ide ruka v ruke s láskou, buduje sa medzi vami a vaším dieťaťom hlboká dôvera. Naproti tomu, ak rodičia vnucujú svoje pravdy vo vzťahu, ktorý je poznačený hnevom, zatrpknutosťou, neistotou či emocionálnou osamelosťou, deti ich s veľkou pravdepodobnosťou časom prekrútia alebo úplne zavrhnú. Bolesť a nedorozumenia sú ako burina, ktorá potichu rastie a zadusí všetko, čo sa snažíte povedať. Aj keď je vaša reč zrozumiteľná, múdre slová padajú na otrávenú pôdu. A preto rany z minulosti bolia a zahoja sa len vtedy, keď sa odkryjú a nežne liečia. Vtedy sa vaše slová opäť môžu dotknúť sluchu a srdca dieťaťa.
Odpovedzte si na tieto otázky:
• Nakoľko láskyplná a úrodná pôda je u nás doma?
• Koľko lásky odo mňa denne pocítia moje deti?
• Osvojujú si pravdy, ktoré im vštepujem? Alebo ich ignorujú?
• Akú burinu či jed treba odstrániť?
Možno ste vyrastali v milujúcom prostredí a zahŕňať deti láskou sa vám zdá byť ľahké a samozrejmé. Sú aj takí, čo vo svojej pôvodnej rodine nezažili veľa lásky a teraz by chceli dať svojim deťom to, čo im chýbalo. Či už je to tak alebo onak, pozývame vás, aby ste sa vedome rozhodli vytvárať pevné zázemie lásky, v ktorom budú vaše deti prekvitať. Začnite v tom ešte dnes.

zdroj:IkarŽiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky