10./ Spracovanie nefunkčných vzťahov - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

10./ Spracovanie nefunkčných vzťahov

Publikoval v ♠ Moje príspevky-Novinky ·
10.  /Skúsenosti z praxe...
Čo sa to deje? Všetko nefunkčné z minulosti  i súčasnosti sa nám vracia na doriešenie. -vzťahy, ktoré zostali "vysieť" treba doriešiť...
Takto nejako by som vyjadrila situácie, udalosti a skúsenosti moje i mojich klientov, ktorí prichádzajú z otázkou: "Čo sa to deje?"
Je "deviatkový rok" . Deviatka je všeobecne známa, že ak ten,-ktorý rok je pod jej vládou, tak v tomto roku dochádza k mnohému ukončovaniu na všetkých úrovniach.
Negatívne sa má transformovať na niečo zmysluplnejšie, pozitívne.
Toto sa deje nie len v malom merítku t.j. v ašich rodinách a životoch , ale aj v celosvetovom rozsahu ale taktiež  i celovesmírnom... ☺
To znamená: * vzťahy každého druhu (pracovné, partnerské , rodinné, kamarátske ale i politické .....) potrebujú byť "čisté".
Ak  žijete vo vzťahu , ktorý už ide iba zo zotrvačnosti, buďte si istí, že tento rok ho sakra preverí.
Ak máte kamarátku, s ktorou Ste pre napr. isté výhody , alebo len preto, že inú nemáte, tak rátajte že v tomto roku sa priateľstvo preverí od základov.
Ak mám klientku, ktorá má iba jednu otázku, ktorú riešime aj hodinu a má pocit, že by som jej mala robiť zadarmo, lebo som dostala dar od Boha, tak určite aj v tomto vzťahu - nevzťahu príde previerka.
                                                                        *************
Ale prečo? Prečo všetko prechádza čistením, tranformáciou? No preto, lebo doba využívania, zneužívania týrania , manipulácie a všetkého toho negatívneho končí. Ľudia si začínajú uvedomovať, čo je to "pravda" a že s týmito ťažkým negatívnymi vibráciami a vyžarovaním ďaleko nezájdu, lebo zákon "príčiny a náasledku" ich dobehne a že takýto prázdny život na faloši, pretvárke, klamstve žiť už nechcú. Ľudia sa duchovne posúvajú na vyššiu úroveň, kde nie je miesto pre ťažké, negatívne vibrácie.
                                                                       *************
Alfa a omega, ako i ponaučenie z tohoto všetkého vyplýva a týka sa: "Lásky" , "Sebahodnoty" , "Sebaocennenia" , "Úcty", "Pokory" .

                                                                        *************
Totiž, nikto nie je povinný znášať maniere niekoho, ktorý nemá o pokore, láske, úcte ani šajnu. Kto sa neustále snaží zo všetkého a z každého len vytrieskať výhody a niekto, kto sa cez manipuláciu, nadradenosť a arogantnosť  snaží posilniť svoje ego, mať pocit falošnej moci a myslí si, že to je láska  a ani si to neuvedomuje, ako sebe a iným škodí, ako si tým zanáša svoju dušu.

Našou úlohou je túto neúprimnosť rozpoznať, precítiť  cez svoje ♥ a uvedomiť si, či si naozaj vážim samú seba, keď si nechám sám sebe niekým iným ubližovať, manipulovať, ponižovať sa, či dokonca na sebe páchať fyzické, či psychické násilie?
A poviem vám, častokrát najťažšie ubližovanie si necháme robiť práve od našich najbližších, ktorých máme radi, ktorých sa bojíme, že stratíme ich kvázi "lásku", ktorí sa o nás , že vraj starajú, ktorých máme poslúchať, ktorým sme prísahali vernosť až do smrti, ktorým máme byť vďační, lebo sú to naši blízki, s ktorými sa máme snažiť vychádzať, lebo sa to patrí, lebo sú takí a onakí....

Takže ak budete do konca roka ešte konfrontovaní nejakými podobnými emóciami s niekým na kom vám možno veľmi záleží, vedzte, že práve v tomto vzťahu je niečo, čo treba poriešiť, uvedomiť si, či spracovať. Ak by to tak nebolo, tieto nepríjemné situácie by sa nediali. A určite pôjde o niečo, čo súvisí s bezpodmienečnou láskou, úctou, sebahodnotou a pod.
Tu si treba uvedomiť jednu zásadnú vec.
že ja ako človek, ktorému to vadí, nemôžem chcieť, aby sa zmenil ten, čo mi spôsobuje bolesť, poníženie,trápenie...

Jedine môžem zmeniť samého seba !!!
Ak ja zmením svoj postoj k tomuto človeku tým, že mu jednoducho nedovolím aby mi spôsoboval tieto negatívne skúsenosti akýmkoľvek prijateľným spôsobom pre mňa, tak mám šancu na posun tohot vzťahu.A to buď tým, ž e si to tento človek uvedomí a poučí sa a prestane mi ubližovať, alebo sa teda naše cesty rozídu.
Uvedomím si, že ešte si seba na toľko vážim,aby som nedovolil, aby sa mi niečo také dialo, resp.aby mi tento  človek spôsoboval bolesť, poníženie, ublíženie. Prijmem plnú zodpovednosť z to, čo sa mi v živote deje.

Prajem veľa šťastia na vašej transformácii uvedomenia.
s úctou Janka ♥

Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky