Biointernet - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Biointernet

Publikoval v Poučné ·
Ako využiť Biointernet na vytvorenie zásadne nového spojenia so svojím partnerom a so svojou hojnosťou.
Biointernetom nazývame mnohoúrovňové siete spájajúce všetko živé. Siete sú tvorené neviditeľnými komunikačnými kanálmi na báze svetla a vytvárajú kolektívnu inteligenciu spoločenstva živých bytostí. Je to studnica poznania, informácií a schopností, z ktorej môžeme vedome čerpať všetci. Informácie obsiahnuté v tejto sieti sú vždy pravdivé. Rozhodnutia, ktoré môžeme robiť na základe pravdivých informácií majú veľkú šancu byť správne. A správne rozhodnutia v našom konaní nám zaručia bezproblémový a šťastný život. Partnerský, hmotný, duchovný.
A to je presne ten hlavný dôvod, prečo sme na Slovensku založili Školu Biointernetu. Jej predmety sú zamerané na to, aby sa ľudia naučili prakticky a s plným vedomím využívať svoje vlastné schopnosti prostredníctvom Biointernetu a jeho možností vo svoj prospech. Aby sa naučili prijímať informácie nielen prostredníctvom našich obmedzených zmyslov. Aby sa naučili získavať vedomosti a kvality rýchlosťou svetla a na báze svetla.
Jednou z takýchto výnimočných možností ako sa to naučiť, je autorský seminár Dr.Sergeja Avdejeva PhD a Galiny Gajovej, ktorý sa realizuje v rámci Školy Biointernetu 23. až 25.mája 2014 v Bratislave. Dr. Sergej Avdejev je ruský vedec známy vo viacerých krajinách východnej Európy, ktorý sa zaoberá najnovšími výskumami v oblasti fyzikálnych štruktúr a synergie informačných systémov.
Základom jeho výskumov a praktickej práce na seminároch je skutočnosť, že všetky živé organizmy svietia. Toto ich svetlo, nazývané aj aura, sa dá merať a zaznamenávať špeciálnymi prístrojmi. Ľudia ho síce nevidia, ale cítia toto svetlo. Konvergujú k nemu. S človekom, ktorý "svieti" sa ľudia radi stretávajú, cítia sa dobre v jeho blízkosti, cítia z neho duševné teplo. Energetika človeka vyjadrená prostredníctvom svetla je priamo spojená s kvalitou života človeka, jeho zdravím a schopnosťou prijímať a vyžarovať informácie.
Na seminári sa budeme učiť ako si svoje svetlo kultivovať. Ako sa s jeho pomocou prakticky spájať s inými živými bytosťami. Ako s jeho pomocou získavať informácie potrebné pre náš život. Ako sa učiť spoločne v skupine, kde sa intenzita učenia výrazne zrýchľuje. Budeme sa učiť, ako sa prostredníctvom tohto svetla navzájom pociťovať a komunikovať. Ako vytvárať nové spojenia medzi ľuďmi na zásadne iných princípoch. Ako si môžu blízki ľudia rozumieť aj bez slov, ako môžu zdieľať spoločne pocity a čítať si myšlienky. Ako sa môžu zladiť a znižovať konflikty a stres vyplývajúci z obvyklého spôsobu komunikácie. To všetko môže dokázať každý človek. Bez akýchkoľvek technických pomôcok. Len s využitím nášho svetla.
No neboli by to ozajstní vedci, keby sa nepokúšali zostrojovať všelijaké technické "hračky" a pomôcky. Preto nám prinesú na seminár ukázať nielen najnovší typ GDV kamery na fotenie aury prof. Korotkova, ale aj doslova zázračné štruktúry s názvom Translighters. S ich pomocou sa môžeme napríklad pozerať do minulosti a opravovať v nej poškodené informácie, ktoré teraz negatívne vplývajú na náš život, môžeme si rozčesávať myšlienky, vidieť bez očí , nájsť východisko z labyrintov svojich problémov a podobne. To všetko si možno na seminári priamo vyskúšať na rôznych cvičeniach.
Najlepšie na všetkom je to, že sa to robí zábavným spôsobom, pri hudbe a za pomoci tanca. Riešenie problémov, ktoré chcú návštevníci semináru riešiť, sa vykonáva na imitačnom modeli a s využitím pohybu. Je vedecký dokázané, že pohyb tela ovplyvňuje pohyb myšlienok v mozgu a že nové druhy pohybov tela vytvárajú nové neurónové spojenia. A nový spôsob myslenia môže vyriešiť tie problémy, ktoré sme starým spôsobom vyriešiť nedokázali.

Zdroj:biointernet.skŽiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky