Zasvěcení- „Očima Zdroje“ - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Slecinky.eu
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zasvěcení- „Očima Zdroje“

Publikoval v Práca na sebe ·
Přišla mi otázka týkající se zasvěcení, reiki, dikšu atd. Tazatelka ví, že tyto věci delší dobu nedoporučuji a zeptala se mně, proč. Položila jsem proto otázku přímo Zdroji a odpověď Vám teď přináším.

„Zasvěcení a předávání jakékoliv energie, která neproudí cestou světla, není v souladu s mou vůlí. Tato tzv. zasvěcení jsou obchodem s lidskou hloupostí a jejich energie je automaticky odvedena na nejvzdálenější bod od Tunelu světla, od Tunelu času a prostoru. Vaše ega, neboť toužíte mít schopnosti, toužíte být něco víc, Vám nedovolí vidět a pochopit, proč bych svou energii takovýmto způsobem nikdy nedovolil zneužít. Toužíte mít schopnosti ve chvíli, kdy nejste na takovém stupni vývoje, abyste ji byli schopni užívat v lásce a v souladu s mou vůlí. Veškeré schopnosti, které mají služebníci světla, jsou jim dány proto, aby Vás vedli cestou transformace. Všichni, pokud pochopíte, a otevřete se lásce bez negativních energií, můžete být ve stejných vibracích a užívat stejné dary. Chcete-li být někým nebo něčím víc v dané chvíli, je to Vaše přání, vycházející nikoliv z lásky, ale z potřeby moci. Jen bytosti, které jsou na vyšším duchovním stupni, mají přístup do dimenzí lásky. Přes ty já působím svou energií, aniž by jakýmkoliv způsobem oni mohli do této energie zasahovat. Jsou-li čistí, otevření, milující, s touhou pomoci, je jim dán dar, kterým pomáhají světu. Dar proudění lásky, do které ani jeden z nich nemají právo zasáhnout a která jimi pouze prochází. Tito lidé jsou zbaveni ega, jsou schopni odevzdat se mému Božímu plánu a mé vůli. Cokoliv udělají, nedělají z vlastní vůle a pýchy, ale pouze z čistého srdce. Ty, kdo toužíš po jasnovidnosti, jasnocítění, či jasnoslyšení, si uvědom, že tento dar patří každé duši, která jde cestou lásky. Všichni jste schopni, všichni smíte, ale až ve chvíli, kdy pochopíte a svou touhu odevzdáte. S láskou Nejvyšší vědomí.“


Channeling: Tina Energy

Zdroj: www.skyenergytv.cz
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky