Karma a milost - Blog-články anjelskej pomoci - Anjelská pomoc

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Karma a milost

Publikoval v Poučné ·
❤ Jedna z podosobností, která je velmi zakořeněná v lidském vědomí, je odplata. Pokud někdo něco provede a unikne trestu, vnímáme pocit nespravedlnosti. Tím říkáme řídícímu programu dvě věci. “Za každý poklesek musí být trest” a “prominout trest není správné”. Řídící program (matrix, vesmír, bůh) je ale nestraný, je to zrcadlo a snaží se každému dát více toho co v sobě již obsahuje.

❤ Má-li v sobě někdo potřebu trestat, pak je jen otázkou času, kdy toto vnitřní naléhání, přivolá trest i pro něj. Tento příklad je ilustrací toho, jak karma funguje. Zákon karmy není zákon odplaty, ale zákon zrcadlení. Odplata je něco co si lidé přidali do kolektivního vědomí v důsledku působení negativních sil a negativních bohů na lidstvo. Odplata nebyla součástí původního programu. Odplata má co do činění pouze s negativními činy, karma však zrcadlí negativní i pozitivní.

❤ Odplata je reakce na ublížení (jedno zlo), zpětným ublížením, (vytvořením druhého zla) a výsledkem jsou dvě “jednotky” zla. Odplata zlo násobí. V životě je často potřeba, aby jedinec pocítil na vlastní kůži důsledky svého jednání, ale pokud se rozhodneme to dát druhému pocítit, mělo by to vycházet z postoje pomoci danému člověku pochopit a ne z postoje odplaty za způsobenou bolest.

❤ Se správným postojem si přestaneme vytvářet karmické dluhy a ukážeme Životu svoji emoční vyzrálost a stabilitu. Zákon karmy říká, že to co vyšlu se mi vrátí zpět. Rychlost s jakou se mi to vrátí, závisí na tom, jak vysoké vibrace jsou v mém vědomí. Pro lidi s nízkými vibracemi to trvá dlouho a zdá se, jako by pro ně karma neexistovala. Proto zrcadlení pro mnohé nepřichází po řadu životů. To vůbec není výhoda, neboť mezitím nashromáždí mnohem větší karmickou zátěž a zrcadlení je pak daleko intenzivnější.

❤ Účelem karmy je poskytnout zkušenost, prožitek toho co jsme kdo vytvořili, individuálně i kolektivně, a prožitek nám má umožnit pochopit důsledky svého tvoření. Je osobní karma, karma různých společenství, karma společností, národní a planetární karma. Karma je jedním z nástrojů sebepoznání. Karma, jako vše ve Stvoření pracuje na základě rezonance. Něco vyšlu na určité frekvenci a stejné nebo podobné se mi vrátí na té samé frekvenci. Co se ale stane, když mezitím změním své vnitřní uspořádání, když vibračně klesnu, nebo vibračně vystoupím?

❤ Dejme tomu, že jsem vytvořil něco pozitivního a pak vibračně klesnu. Mezitím přijde odezva, ale já ji nejsem schopen zachytit, projde skrze mne, protože se vibračně nesetkáme. Tedy tím, že jsem vibračně klesl, jsem se připravil o to dobré co jsem před tím zasel. Stejně to funguje i opačně. Když vytvořím něco negativního, dám do pohybu energii, která mi poskytne zkušenost toho samého. Pak ale pochopím co jsem udělal, lituji toho a odpustím si. V důsledku toho vystoupím do vyšších vibrací.

❤ Když nyní přijde odezva, opět mě vibračně mine a jsem ušetřen toho, abych musel prožít negativní zkušenost, protože je to již zbytečné, pochopil jsem dříve než přišla odezva - trest . Je vidět, že karma nemá nic společného s odplatou. Karma je program, který v sobě obsahuje milost. Pokud něco pochopím, projevím lítost a odpustím sobě i druhým, jsem vibračně od karmy osvobozen. Sám jsem se osvobodil svoji otevřenou myslí, vstřícností k poznání a odpuštěním.

❤ Ten, kdo odpouští druhým, odpouští i sobě a ten kdo odpouští sobě, odpouští i druhým. Odpuštění a pochopení je klíčem k osvobození se od karmy. Kolektivní vědomí lidstva v současné době rychle stoupá a tím se osvobozujeme od kolektivní karmy. Možná víte, že mnoho globálních negativních až kataklyzmatických událostí, které byly předvídány se nestalo. Toto je proč.

❤ Unikáme své kolektivní karmě, dáváme si milost a bude jen dobře, když v tom budeme pokračovat. Proto si každý sám pro sebe určuje jestli bude žít podle zákona odplaty, nebo podle zákona milosti. Když slova odplata, zásluha a spravedlnost, vymažeme ze svých myslí a ze svého podvědomí, bude to pro nás pro všechny jen dobře.

❤ To neznamená nechat si vše líbit, můžu být velmi hlasitý když mě někdo ublíží, ale na místo hledání zadostiučinění v odplatě, je prospěšnější hledat proč jsem si takovou zkušenost vytvořil. Odplata zlo násobí a pocit zásluhy vede k pocitu důležitosti a následně k aroganci. Náš pobyt na Zemi je o růstu, ne o odplatě, ani ne o zásluze a o naší interpretaci spravedlnosti. Proto je pro nás nejlepší netrvat na svých představách o tom jak by měl svět pracovat a místo toho hledat způsoby jak pozvednout svůj Stín.


(zdroj: http://www.pravidlazivota.cz/pz7_karma.htm#pz7:47karma)
Žiadne komentáre


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky